Preskočiť navigáciu.
Domov

Inovácie v spoločnosti ABRA Software a.s.

 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /nfsmnt/hosting1_2/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /nfsmnt/hosting1_2/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /nfsmnt/hosting1_2/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.

    Článok sa zaoberá úspechom produktových inovácií spoločnosti ABRA Software a.s. Spoločnosť sa zaoberá vývojom, výrobou a distribúciou vlastných ERP informačných systémov pre väčšie, stredné a menšie podniky, známe pod obchodnou značkou ABRA. ABRA Software a.s. pôsobí v Českej aj Slovenskej republike. Na území oboch štátov sú k dispozícii vlastné pobočky a zmluvné servisy, ktoré poskytujú kompletné služby v oblasti informačných systémov ABRA. Spoločnosť registruje viac ako 15000 užívateľov, zamestnáva okolo 79 zamestnancov a má celkovo 106 pobočiek.

test
Obr.1 Logo spoločnosti ABRA Software

    Spoločnosť kladie veľký dôraz na spoľahlivosť, istotu a stabilitu pre svojich klientov. ABRA Software a.s. má za cieľ vytvárať vo svojom obore výborné produkty a služby a poskytovať ich klientom za dostupné ceny. Maximum energie venuje technickým a technologickým inováciám.

   Systémy ABRA zahrňujú oblasti:

 • finančné účtovníctvo
 • skladové evidencie
 • evidencia majetku
 • doprava
 • plánovanie a riadenie výroby
 • riadenie vzťahov so zákazníkmi
 • iné

1. Inovačná stratégia firmy

    Cieľom firmy je neustále zlepšovať produktovú radu ABRA Gx, vyvíjať nové moduly a prispôsobovať sa trhu. Firma venuje maximum technickým a technologickým inováciám.

    Čo sa týka medzifiremnej spolupráci, firma ABRA Software a.s. spolupracuje s firmou Flores s.r.o. a spoločne sa podielajú na vývoji nového ERP software FLORES. Spoločne sa taktiež podarilo rozšírenie podporovaných serverov pre produkty ABRA Gx o servery MS SQL. Ďalej existuje medzifiremná spolupráca s dcérskou spoločnosťou ABRA Software s.r.o., ktorá pôsobí na slovenskom trhu alebo s firmami ktoré sú predajnými alebo servisnými firmami produktov ABRY. Sú to napr. ABITec s.r.o., Ally soft s.r.o.

    Podpora zamestnancov je uskutočňovaná formou finančných odmien alebo firemných akcií.

2. Hlavné úspešné inovácie firmy

Produktové inovácie

    Spoločnosť sa neustále zameriava sa na výskum a vývoj aplikácií pre SW rady ABRA Gx, plánuje pokračovať s výskumnou a vývojovou prácou na poli využitia nových nástrojov pre potreby ERP software.

Medzi hlavné úspešné inovácie firmy sa radia vytvorené podnikové informačné systémy:

 • V roku 2000 dostala firma na trh SW ABRA G3.
 • Ďalším vývojom v roku 2003 vznikla nová verzia pod názvom ABRA G2.
 • O rok neskôr, v roku 2004 prešla firma na trh s verziou ABRA G4.
 • V roku 2006 nastalo vytvorenie produktu ABRA G1.

Rada systémov ABRA Gx patrí medzi najrozšírenejší ERP (Enterprise Resource Planning) software s architektúrou Klient/Server v Českej a Slovenskej republike

Popis produktov:

ABRA G3
- 1998 – zahájenie vývoja, 2000 – na trhu
- Podnikový informačný systém je určený pre stredne veľké spoločnosti
- Umožňuje prepojiť plánovanie a riadenie všetkých kľúčových podnikových procesov.

ABRA G2
- Na trhu od roku 2003
- Podnikový informačný systém je určený pre menšie spoločnosti
- Obsahuje moduly: Predaj, Nákup, Účtovníctvo, Banka, Pokladňa, Evidencia majetku, Mzdy a personalistika, Maloobchodný predaj, Evidencia pošty, Kniha jázd....
- Možnosťou je rozšírenie pre špecializované prevádzky (call centrum, stravovacie systémy...)

ABRA G4
- Na trhu od roku 2004
- je na vrchole pomyslenej pyramídy IS Abra Gx
- ERP systém je určený pre stredné a väčšie spoločnosti. Ide o účinný nástroj na riadenie celej firmy.
- O dáta sa stará server ORACLE
- Systém obsahuje podporu výroby, logistiky, ekonomiky, personalistiky...

ABRA G1
- Na trhu od roku 2006
- Ekonomický systém určený pre menšie firmy a organizácie vedúce jednoduché účtovníctvo.

Medzi novodobé inovácie firmy ABRA Software a.s. patrí:

- Vytvorenie novej certifikovanej verzii ABRA Gx. Vo verzii bola opravená chyba, kedy pri vytvorení daňového dokladu na vstupe dochádzalo za istých okolností k zaúčtovaniu riadku s DPH so zlým dátumom. Bola aj vytvorená zmena štruktúry exportu.

- Oprava chýb a zlepšenie modulu Maloobchodný predaj

- Úpravy systému vyvolané novelou zákona o DPH

- ERP ABRA G3 vyšla v anglickej verzii

- Výrazné funkčné vylepšenie pre stravovacie prevádzky

- Ročná spolupráca pri vývoji SW FLORES. Zrodenie ERP FLORES bolo unikátne predovšetkým pre doposiaľ nevídanú spoluprácu medzi dvomi nezávislými vývojovými tímami: tímom ABRA Software a tímom novo založenej firmy FLORES. Spolupráca bola založená na využití rokmi overeného zdrojového kódu ERP ABRA a na synergii dvoch tímov, ktoré optimálne využívajú svoje vývojové kapacity. Spolupráca bola a je o to unikátnejšia, že nebola podložená žiadnym majetkovým prepojením oboch zúčastnených firiem. ERP FLORES za necelý rok svojej existencie predviedol svoju životaschopnosť a konkurencieschopnosť. Nevýhodu neskorého vstupu na kvalitne obsadený trh s informačnými systémami obrátil vo svoj prospech vo chvíli, kedy využil svoj začiatok „na zelenej lúke“ a svojim potencionálnym užívateľom predviedol inovatívne využitie dát uložených v informačnom systéme. ERP FLORES sa začal profilovať ako ucelená metodika pre riadenie firmy, ktorej workflow jasne definuje pracovné postupy a zodpovednosti. Potvrdením úspešného vstupu nového informačného systému na trh bolo získanie ocenenia Finalista súťaže IT produkt roka 2010, ktorú každoročne vyhlasuje vydavateľstvo IDG.

3. Hlavní súčasní konkurenti

KARAT Software, a. s.

- spoločnosť začala svoj podnikový informačný systém vyvíjať v roku 1996, a v roku 2003 sa ocitol na slovenskom trhu. Systém je určený najmä pre riadenie stredných a veľkých výrobných a obchodných spoločností a tiež organizácií v sektore služieb, ktoré majú v úmysle skĺbiť účtovný, ekonomický, skladový a obchodný software do komplexného riešenia na mieru.

Kros a.s

- slovenská firma zaoberajúca sa vývojom a predajom ekonomického softvéru. Pobočky po siedmych mestách SR.

4. Systém ochrany duševného vlastníctva

 • Prenájom licencií
 • - Keďže firma ako majiteľ softvéru má vlastné autorské práva na tento softvér, preto ho ponúka vo forme licencií. Tie môžu byť rôzne.

 • Rok 1996 - certifikácia ISO 9001
 • - firma ABRA software ako prvá v obore prešla touto certifikácio

5. Vývoj nákladov na výskum a vývoj

Graf nákladov vynaložených na výskum a vývoj

test

Obr.2 Vývoj nákladov na výskum a vývoj

Z grafu vidieť, že firma sa aj v období svetovej hospodárskej krízy snažila vynaložiť na výskum a vývoj čo najviac finančných prostriedkov.

test
Obr.3 Výsledok hospodárenia v rokoch 2006 - 2010

Z výsledku hospodárenia vidieť, že svetová hospodárska kríza ovplyvnila aj celkový záujem o ERP systémy.

6. Hlavné faktory úspešnosti inovácií

 • Neustály vývoj nových modulov
 • Reklama
 • Neustále zlepšovanie kontroly kvality

Zdroje: http://www.abra.eu/, IT NEWS