Preskočiť navigáciu.
Domov

Prehľad inovačných aktivít v spoločnosti Anasoft APR, s.r.o.

 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.

Firma Anasoft APR, s.r.o. je úspešným dodávateľom vývoja softvéru, konzultačných služieb a systémovej integrácie už takmer 20 rokov. Je držiteľom prestížneho ocenenia IT firma 2009.
Svoje inovácie orientovali do produktovej sféry, kde prinášajú riešenia na báze voľne dostupného softvéru, konkrétne DAO Fusion a framework Flex. Veľmi zaujímavými a inovatívnymi sú aj v oblasti zapájania študentov do výskumno-vývojového projektu ANAlab. Špecializovaný tím odborníkov pracuje aj na poli informačnej bezpečnosti, kde priniesli dve patentované riešenia v oblasti elektronického podpisu.

logo
Obr. 1: Logo spoločnosti Anasoft APR, s.r.o.
(http://filmuonline.ru/public/artimgs/anasoft.jpg)

Predstavenie

Hlavné vývojové centrum sa nachádza na Slovensku a zamestnáva viac než 100 profesionálov. Svoje pobočky má v USA, Nemecku a Českej republike. V roku 2011 dosiahli po tretíkrát ocenenie Microsoft Industry Awards za Najlepšie riešenie zníženia nákladov na prevádzku.
Aktívne sa zasadzujú do podporovaných projektov a flexibilne spolupracujú pri ich realizácii. Tieto filantropické aktivity nie sú prehliadané ani na medzinárodnej úrovni. V roku 2010 získali už tretie ocenenie VIA BONA, tentoraz za ANASOFT LITERU v kategórii Cena za dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu.

Ponuka – produkty a služby

 • Amun adaptéry
 • DOMUS: Správa nehnuteľností a výroba tepla
 • FINUS: Komplexný ekonomický informačný systém
 • FINUS leasing: Rozšírenie pre leasingové spoločnosti
 • BASIS: evidencia klientov, poistných zmlúv, udalostí
 • Portálové riešenia
 • Bezpečnosť IT: bezpečnostné smernice

Inovačná stratégia

Spoločnosť ANASOFT sa projektom aplikovaného výskumu a vývoja venuje od svojho počiatku. Tak, ako rastie firma, sú aj tieto projekty zaujímavejšie a odvážnejšie.
Aplikovaný výskum a vývoj musí reagovať na najdôležitejšie hospodárske výzvy a prispievať k ekonomickému rastu, preto musí byť v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja zabezpečené aktívne prepojenie medzi akademickým a podnikateľským sektorom.
Investície do aplikovaného výskumu súv spoločnosti ANASOFT jednou zo strategických úloh spoločnosti. Uvedomujeme si, že inovácie sú založené predovšetkým na výskume a vývoji a ak chceme zvýšiť ich počet a úroveň, musíme posilniť výskum a vývoj ako rozhodujúci zdroj inovácií.

Realizované inovácie

 • Projekt RAFT

  • jeden z prvých výsledkov výskumno-vývojovej činnosti - projekt „RAFT (Remote Accessible Field Trips)“,
  • v spolupráci s Fraunhofer inštitútom v Nemecku a Univerzitou Komenského v Bratislave,
  • financovaný z prostriedkov Piateho rámcového programu Európskej únie pre výskum a technický rozvoj.
 • Projekt „AIIA"

  AIIA logo
  Obr. 2: Logo projektu „AIIA"
  (http://aiia.ui.sav.sk/@api/deki/site/logo.png)

  • „AIIA - Adaptívna platforma na podporu interoperability v súkromnom a verejnom sektore“,
  • pracujú v oblasti sémantickej analýzy,
  • riešiteľské konzorcium: UI SAV, SANET a Anasoft,
  • financovanie: Agentúra na podporu výskumu a vývoja.
 • Open Source projekt – DAO Fusion

  Dao Fusion logo
  Obr. 3: Logo projektu Dao Fusion
  (http://www.anasoft.com/sk/press/images/DAO_Banner_White.png)

  DAO vrstva je aplikačná vrstva zodpovedná za prístup k databáze, založená na návrhovom vzore DAO (data access object) v kontexte technológie Java Enterprise Edition. DAO vrstvu možno chápať ako most medzi relačným svetom databáz a objektovým svetom jazyka Java (uplatnenie objektovo-relačného mapovania je realizované cez technológiu Hibernate).

  • cieľ projektu: pomôcť Java vývojárom stavať DAO vrstvy na strane servera jednoduchším a konzistentným spôsobom bez nutnosti písať neustále sa opakujúci kód náchylný na chyby,
  • DAO Fusion zavádza štandardné konvencie a osvedčené vzory,

  Spoločnosť ANASOFT vypustením projektu DAO Fusion „do sveta“ si uvedomuje, že okrem vyššie spomínaných výhod vysiela aj pozitívny signál toho, že má záujem a nebojí sa podeliť so svojimi odbornými znalosťami s vývojárskou komunitou takýmto transparentným a otvoreným spôsobom, z ktorého má úžitok skutočne každý.
  Viac informácií:

 • Technology User Groups

  ANASOFT si uvedomuje ako dôležité je podporovať záujmové skupiny. Slovakia Flex User Group (Slovakia FUG) je skupinka nadšencov pre platformu FLEX. Skupina komunikuje a spolupracuje s ďalšími skupinami užívateľov pôsobiacimi na Slovensku ako aj v zahraničí. FUG slúži na voľnú výmenu informácií, vzdelávanie, vzájomnú podporu.
  Open source framework Flex poskytuje spoločné základy pre vývojárov a návrhárov, umožňuje vytvárať atraktívne užívateľské prostredie na platforme Adobe Flash.

 • ANAlab - výskum a vývoj

  V roku 2007 sme otvorili v rámci výskumno-vývojového laboratória ANAlab projekt spolupráce so študentmi vysokých škôl. V rámci realizovaných projektov budú mať študenti možnosť pracovať na zaujímavých projektoch spolu s odborníkmi z ANASOFTu. Projekt je odpoveďou na otázku, ako sa môžu študenti už počas štúdia stať súčasťou tímu profesionálov v softvérovej firme, uplatniť získané poznatky v praxi a pridať k nim ďalšie.

  Aktuálne projekty:

  1. MONITORING A ROZPOZNÁVANIE POHYBUJÚCICH SA OBJEKTOV - VEHICLE COUNTER

  • aplikáciu na analýzu dopravy pre online kamery Monitorovanie a rozpoznávanie pohybujúcich sa objektov,
  • analýza hustoty dopravy a počítanie rôznych druhov vozidiel v cestnej premávke,
  • financovanie: projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ,
  • použitie: diaľnice, kde sú potrebné presné informácie o aktuálnej vyťaženosti na cestnej komunikácii ako aj pre ďalšie štatisticky presné dáta.
  Základným princípom rozpoznávania je detekcia pohybu v spolupráci s virtuálnymi senzormi – oblasťami, ktorými je prekrytý sledovaný obraz a ktoré špecifikujú počítacie miesta. Pozícia a veľkosť senzorov je ľahko meniteľná, z toho dôvodu je možné upravovať požiadavky na systém v reálnom čase. Vstupný videozáznam môže byť rozložený do ľubovoľného počtu video súborov. Výsledky za jednotlivé videá (alebo delené podľa definovaného časového úseku) sa ukladajú do tabuľky ako súbor vo formáte xls pre MS Excel. Pri meraní a rozpoznávaní vozidiel je možné každému vozidlu určiť dĺžku, a následne ich podľa nej triediť do skupín (napríklad rozlišovať osobné autá a kamióny).
  2. SYNTÉZA REČI - Text-To-Speech
  • TTS (Text-To-Speech synthesis) je proces, ktorý mení "surový" text ako vstupný parameter na zvukový záznam,
  • cieľ: vytvoriť zrozumiteľný rečový signál, ktorý zachováva pôvodný význam textu.
  Niektoré systémy reči produkujú reč takmer nerozoznateľnú od ľudskej. Vyvinúť univerzálny TTS systém je náročná úloha. Takýto systém musí zahŕňať mnoho štýlov (čítanie e-mailov, správ, novín, kníh, internetu...) a dostatočný počet hlasov.
  ANASOFT spolupracuje s Katedrou informačných sietí, Fakulty riadenia a informatiky, Žilinskej univerzity v Žiline na rozvojovom projekte s názvom „Hlasový výstup pre www“ z oblasti „Využívanie informačno-komunikačných technológií ako prostriedku pre študentov so zdravotným postihnutím“
  Cieľom projektu je poskytnúť študentom s dislexiou alebo postihnutím zraku prístup k informačným portálom a systému e-vzdelávania prostredníctvom automatického čítania textu.

Hlavní konkurenti

 • Assecco Solution
 • Datalan, a.s.
 • Gratex International, a.s.

Patenty

Inovatívny prístup k realizácii projektov a investície do výskumu vyústili tiež do dvoch patentovaných riešení v oblasti elektronického podpisu. Patenty popisujú unikátne prístupy k problémom spojeným s párovaním elektronickej a fyzickej identity a s použitím mobilných zariadení na vytváranie zaručeného elektronického podpisu.

Náklady na inovácie

K tomuto bodu sa nepodarilo zohnať žiadne bližšie informácie. Celkovo získať informácie o Anasofte je veľmi ťažké. Snažil som sa získať aj nejaké informácie priamo od spoločnosti, ale nepodarilo sa.

Zdroje

Stránka spoločnosti Anasoft APR, s.r.o.