Preskočiť navigáciu.
Domov

Daňové priznanie sa dá vypracovať aj do 24 hodín

Aj daňové priznanie môže byt predmetom podnikateľských inovácií. Účtovnícka spoločnosť Slovakia Tax v rámci odlíšenia sa od ostatných spoločností, ktoré pôsobia v sektore poskytovateľov účtovníckych služieb ponúka všetkým podnikateľským subjektom, ktoré sú povinné podať daňové priznanie, vypracovanie daňového priznania do 24 hodín, respektíve do nasledujúceho dňa po doručení všetkých potrebných podkladov.