Preskočiť navigáciu.
Domov

Prehľad inovačných aktivít v spoločnosti Gratex International a.s.

 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /nfsmnt/hosting1_2/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /nfsmnt/hosting1_2/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /nfsmnt/hosting1_2/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.

Spoločnosť Gratex International a.s. od jej založenia v roku 1991 a aj v súčastnosti patrí medzi lídrov IT priemyslu na Slovensku. Zákazníkom prinášajú tie najmodernejšie a najefektívnejšie riešenia, ktoré im pomáhajú stať sa lídrami v oblastiach svojich pôsobností, a aj z tohoto dôvodu sa spoločnosť radí do prvej pätnástky top IT spoločností na Slovensku.
Inovácie produktu - vývoj riešenia pre poisťovníctvo(Unius), ako prvého riešenia svojho druhu na slovensku a v strednej Európe.
Organizačné inovácie - podpora vzdelávania a súťažných aktivít v oblasti IT.

gratex_logo.jpg

Obr. 1: Logo spoločnosti Gratex International, a.s.

O spoločnosti

Na slovenskom trhu pôsobí od roku 1991. Dlhodobo patrí medzi lídrov IT priemyslu na Slovensku. Ťažisko činnosti spoločnosti Gratex a.s. spočíva vo vývoji softvérových aplikácií na mieru a systémovej integrácii. Spoločnosť kladie dôraz hlavne na dlhodobé partnerstvá a dokonalé poznanie potrieb zákazníka. Klienti spoločnosti Gratex sú najmä z finančného a telekomunikačného sektoru, tiež z médií, verejnej správy a z ďalších oblastí.

Spoločnosť začínala svoje pôsobenie s 3 ľuďmi, dnes má takmer 300 vysoko kvalifikovaných odborníkov, pričom 70 % zamestnancov sa priamo venuje vývoju softvéru. Tretina zamestnancov vlastní niektorý z odborných certifikátov na poskytovanie služieb pre produkty a technológie.

Sila spoločnosti pramení z pevných partnerstiev s technologickými lídrami IT sveta. Zákazníkom prináša tie najmodernejšie a najefektívnejšie riešenia, ktoré im pomáhajú stať sa lídrami v oblastiach svojich pôsobností.
Integrovaný systém spoločnosti v oblasti manažérstva zahŕňa komplex systémov riadenia podľa medzinárodných noriem ISO.

Štruktúra spoločnosti

stuktura_spolocnosti.jpg

Obr. 2: Organizačná štruktúra spoločnosti Gratex International, a.s.

Ponuka spoločnosti

Ponuka produktov spoločnosti Gratex International je zastúpená vlastnými softvérovými riešeniami. Spoločnosť vyvíja účinné softvérové nástroje, ktoré v rámci implementácie podľa potreby upravuje a prispôsobuje s ohľadom na špecifické podmienky zákazníka.
Druhú veľkú skupinu tvoria softvérové a hardvérové riešenia tretích strán. Predaj hardvéru a softvéru realizuje aj prostredníctvom internetového obchodu Realshop.sk.

Spoločnosť pre svojich zákazníkov ponúka:

 • vývoj softvéru
 • dodávky podnikových informačných systémov(ERP)
 • tvorba infraštruktúrnych riešení
 • tvorba komunikačných riešení(CRM)
 • služby softvérovej bezpečnosti
 • vzdelávanie, školenia a certifikácie v IT

Ocenenia spoločnosti

Spoločnosť už od svojich začiatkov pravidelne získava viacero ocenení v oblasti spolupráce s inými firmami. Medzi najdôležitejšie ocenenia za posledné obdobie patria:

 • od spoločnosti HP získala ocenenie "Best Enterprise Services Partner„
 • „Partner roka 2010“ od spoločnosti Microsoft
 • „Top partnerom spoločnosti T-Mobile Slovensko“
 • "IBM Premier Business Partner“

Inovácie spoločnosti Gratex International a.s.

Inovácia je definovaná ako myšlienka, služba, produkt alebo technológia, vyvinutá a ponúkaná zákazníkom, ktorí ju vnímajú ako novú alebo originálnu. Tu je vidieť pohľad na inovácie ako skôr na dopytovú než ponukovú kategóriu, čiže ako zmenu hodnôt a úžitku, ktorý z nich získava spotrebiteľ.

Inovácie sú špecifickým nástrojom podnikateľskej činnosti. Sú aktom, ktorý dodáva zdrojom novú schopnosť tvorby bohatstva. Inovácie sú aj funkciou „nových technológií“ v podobe podnikateľského riadenia, pričom riadenie u neho predstavuje ľudskú aktivitu v zmysle odhodlania a manažérskej aktivity transformovať invencie na inovácie.

Inovácie rok 2003

V tomto roku firma úspešne absolvovala adaptáciu spoločnosti na nový trh ovplyvnenú privatizáciou veľkých štátnych spoločností a zmeny súvisiace s prípravou krajiny pre rozšírenie Európskej únie. Preto bolo potrebné zmeniť spôsob akým firma pôsobila predtým.

V hlavnej oblasti podnikania - vývoj software firma úspešne dokončila IT podporu zlučovania Allianz Slovensko rovnako ako Slovenskej poisťovne, as, najväčšej slovenskej poisťovne. Tento vynikajúci výkon ukázal konkurencie schopnosť a pomohol firme k rokovaniam o projekte nového systému pre Allianz - Slovenská poisťovňa as.

Inovačné opatrenie ktoré boli zavedené vo firme:

 • Zavedenie motivačných programov pre zákazníkov
 • Nové služby poskytujúce prístup vytvorením nových Support Services Division
 • Prísne sledovanie nákladov
 • Nové rokovania so zákazníkmi o nákladoch

Inovácie rok 2004

Rok 2004 bol rokom dosiahnutia efektivity riadenia spoločnosti a značné prevádzkové úspory nákladov.

Inovačné opatrenie ktoré boli zavedené vo firme:

 • Nové produkty odrážajúce potreby existujúcich zákazníkov
 • Investície do infraštruktúry
 • Zvýšený tlak na odborné vzdelávanie a školenie svojich zamestnancov

Úspechy dosiahnuté pomocou inovácií v roku 2004

 • V roku 2004 došlo k 74% zvýšeniu príjmov z predaja služieb ktoré boli poskytované. Tento rast bol ťahaný predovšetkým veľkými zákazkami ktoré sa začali už koncom roka 2003. Napríklad dokončenie zákazky pre Unius, nová produkcia pre Allianz, vývoj software pre HP, IBM, Siemens...
 • Bol dosiahnutý 15% nárast predaja a podpory údržby.

Inovácie rok 2005

 • Posilnenie tímov v oblasti vývoja softvéru a služieb
 • Posilnenie postavenia spoločnosti v oblasti predaja a marketingu
 • Profesijný rozvoj našich ľudí (pre lepšie vyváženie pracovnej záťaže medzi všetkých členov tímu)
 • Efektivita v predpredaji a v predajných aktivitách
 • Zvýšenie portfólia core business – súvisiace činnosti (tak aby vývoj SW nebol jediným zdrojom našich príjmov)
 • Zvýšenie podielu outsourcingu v ostatných službách

Inovácie rok 2006

 • Vyvinutie systému pre vykonanie zmeny meny na Euro
 • Intenzívna komunikácia so zákazníkmi
 • Zrýchlený vývoj v oblasti e-commerce čo sa prejavilo 30% nárastom výnosov z Realshop.sk a e-shopu
 • Investovanie do rozvoja služieb v oblasti ERP, založené na systéme Microsoft Dynamics NAV
 • Investície do projektu založeného na spolupráci s technickými vysokými školami Gratex Research
 • Centre, ktorý je zameraný na podporu špičkových vedcov a výskumných pracovníkov v oblasti IT vývoja

Inovácie rok 2007

 • Vzdelávanie v oblasti využitia informačných technológií
 • Založenie občianskeho združenia Gratex IT inštitút – sústredený do oblasti podpory vzdelávania
 • Spolupráca s Fakultou informatiky a informačných technológií STU – zriadenie špeciálneho fondu – Grafiit ktorého cieľom je podporiť vydávanie kvalitných publikácií
 • podpora realizácie konferencie Junior Internet či FIIT ACM CTU Open Contest

Inovácie rok 2008

 • Vývoj štandardizovaných systémov pre správu dokumentov a workflow manažment
 • Investície v oblasti bezpečnosti informačných systémov
 • Školenia pre IT špecialistov
 • Podpora vzdelávania a súťažných aktivít v oblasti IT

trzby_erp_2008.jpg

Obr. 3: Tržby ERP dodávateľov za rok 2008

Hlavné faktory úspešnosti Gratex International a.s.

 • Medzi hlavné faktory úspešnosti patrí hlavne kvalita zamestnancov, ktorí sú špecialisti v danej oblasti a väčšina z nich vlastní aj certifikát kvality pre svoju činnosť. Samozrejmosťou je aj kvalitné vedenie spoločnosti.
 • Ďalším faktorom úspešnosti sú aj významný partneri a spolupráca s nimi dávajú našim klientom záruku vysokej kvality služieb v ktorejkoľvek oblasti spolupráce.

Použitá literatúra

http://www.gratex.com/sk/clanok/profil-spolocnosti-profil-spolocnosti.aspx
http://www.gratex.com/sk/clanok/profil-spolocnosti-vyrocne-spravy-vyrocne-spravy.aspx

http://www.itnews.sk/katalog-firiem/907-gratex-international-a.s
http://www.slideshare.net/Rastislav_Kuciak/vvoj-na-slovenskom-trhu-biznis-softvru-a-aplikci
http://technologie.etrend.sk/technologie/rebricek-it-firiem-ma-noveho-lidra.html