Preskočiť navigáciu.
Domov

Prehľad inovačných aktivít v spoločnosti GTS Slovakia

 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.

Spoločnosť GTS Slovakia je popredný telekomunikačný operátor s celoslovenskou pôsobnosťou. Je členom silnej medzinárodnej skupiny GTS Central European Holding B. V. (GTS CE), ktorá je poskytovateľom integrovaných telekomunikačných riešení na základe viacvrstvovej infraštruktúry pre krajiny strednej a východnej Európy. Spoločnosť GTS CE využíva svoju vlastnú optickú sieť a poskytuje fixné hlasové, dátové, IP, MPLS a širokopásmové služby.
Spoločnosť od svojho vzniku prešla mnohými zmenami. Postupne prechádzala úpravami celá infraštruktúra siete i produkty / služby. Okrem množstva zmien počas vývoja firmy sú uspechom aj neustále inovácie. K najdôležitejším inováciam poslednej doby patria - distribúcia médií a monitorovanie siete a zjednotenie loga všetkých dcérskych spoločností.

Hlavné krajiny pôsobnosti spoločnosti GTS CE sú Česko, Poľsko, Maďarsko, Slovensko a Rumunsko. S rozšírením siete a s lokálnymi partnerstvami pôsobí spoločnosť v rámci susedných krajín ako Ukrajina, pobaltské štáty, Bulharsko, Rusko, Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko, Moldavsko a Turecko.

Spoločnosť vstúpila na slovenský trh v roku 1999. V roku 2006, po akvizícii a následnom spojení spoločností Aliatel Slovakia, Nextra, Quadia DCT a Telenor Networks, vznikla spoločnosť GTS Nextra. Toto spojenie vyplývalo zo stratégie vybudovať silnú spoločnosť a poskytovať klientom komplexné riešenia služieb. Od januára 2009 vystupujeme znova pod názvom GTS Slovakia.

Logo GTS
Obr. 1: Logo spoločnosti GTS Slovakia
(zdroj, http://www.itnews.sk/katalog-firiem/904-gts-slovakia-a.s )

Ponuka firmy GTS Slovakia, a. s.

Spoločnosť je vedúci alternatívny telekomunikačný operátor poskytujúci široký rozsah telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát, hlasu a prístupu na internet najmä pre firemnú klientelu.


Dátové služby

 • GTS Digital
 • - je profesionálne telekomunikačné riešenie na báze prenajatých digitálnych okruhov. Služba je určená na spoľahlivý prenos veľkých objemov dát s minimálnym oneskorením prenosu dát a pre pripojenie telefónnych ústrední na ľubovoľnú vzdialenosť. Služba umožňuje prepojenie lokalít v rámci Slovenska ako aj do zahraničia.

 • GTS Ethernet
 • - GTS CE postavila novú sieť (Carrier Ethernet Network) za účelom poskytovania širokého portfólia Ethernetových služieb dostupných nielen v päť GTS krajinách. Umožňuje prepojenie LAN sietí, či sa požaduje vysoká rýchlosť, zabezpečené Bod-Bod riešenie alebo Bod-Multibod riešenie či už v národnom alebo medzinárodnom meradle

 • GTS Fibre
 • - je profesionálne riešenie na báze vlastnej optickej infraštruktúry, ktorá poskytuje bezkonkurenčnú spoľahlivosť. Je vhodná na prenos veľmi veľkých objemov dát pri najvyšších prenosových rýchlostiach s takmer nulovým oneskorením prenosu dát. Vysoká rýchlosť a spoľahlivosť sa okrem samotných optických vlákien dosahuje vďaka najmodernejším SDH a DWDM technológiám použitých v transportnej sieti, ktoré v prípade výpadku jednej trasy automaticky presmerujú dáta cez zálohovú trasu.

 • GTS IP VPN
 • - služba umožňuje ľahko a efektívne prepojiť všetky firemné pobočky do jednej privátnej siete. Táto sieť pomôže výrazne znížiť prevádzkové náklady na spoľahlivú vnútrofiremnú komunikáciu. Služba je vhodná na jednoduché prepojenie lokálnych počítačových sietí s možnosťou kombinácie dátových, hlasových a internetových služieb.

 • GTS Ethernet VPN
 • - Služba GTS Ethernet VPN umožňuje vytvoriť VPN prepojenie lokálnych ethernetových sietí (LAN) tak, že je možné spravovať viaceré pobočky ako jednu spoločnú sieť.

Hlasové služby


Je to komplexná služba zahŕňajúca prenájom, správu, údržbu a konfiguráciu softvérovej telefónnej ústredne. Softvérová ústredňa poskytuje plnú funkcionalitu veľkej pobočkovej ústredne rozšírenú o nové možnosti modernej telefónie. Koncové zariadenia – IP telefóny sú pripojené prostredníctvom kabeláže lokálnej počítačovej siete, čo spoločnostiam prináša významné úspory pri príprave nových kancelárskych priestorov. Ústredňa je umiestnená v priestoroch zákazníka a spoločnosť GTS Slovakia v rámci poskytnutej hlasovej služby zabezpečuje správu ústredne podľa požiadaviek zákazníka. Ústredňa podporuje diaľkový dohľad a správu, takže pri konfigurovaní a údržbe nie je nutná návšteva u zákazníka.

Internetové služby


GTS Internet - služba pevného prístupu do internetu je určená firmám, ktoré vyžadujú garanciu vysokej kvality pripojenia. Zákazník získava kvalitné internetové pripojenie nie len na Slovensku, ale aj do zahraničia. Ďalšie výhody: napr. bezplatná registrácia domény 2. úrovne (firma.sk), garancia dostupnosti a priepustnosti siete, kontaktné centrum 24 hodín denne 7 dní v týždni ...

Spoločnosť v rámci internetových služieb ponúka aj ďalšie, doplnkové služby ako sú napríklad web-hosting, server hosting, telehousing, domény, predaj internetového zariadenia – modemy, routre atd.

Inovačná stratégia firmy

Musí ísť o inovácie takého typu, ktoré vyvolávajú nový dopyt. S tým súvisí schopnosť rýchlo reagovať na meniace sa požiadavky zákazníkov a maximálne skrátiť dodacie lehoty. Niektorí zákazníci považujú rýchlosť reakcií a kvalitu služieb za vôbec najdôležitejšiu vlastnosť, podľa ktorej si vyberajú svojich dodávateľov.

Firma stále viac ustupuje od ponúkania štandardizovaných služieb a prechádza ku kastomizovaným resp. balíčkovým typom ponuky podľa potreby zákazníka.

V súčasnosti sa firma zaoberá vývojom ethernetovej infraštruktúry na báze optiky. Vývoj má umožniť poskytovať širšie portfólio nových služieb, vyššiu flexibilitu a väčšiu prenosovú kapacitu.

Firma podporuje zamestnancov k výborným výsledkom a udržiava kvalifikovaných zamestnancov prostredníctvom finančného odmeňovania a množstva benefitov. Mzda je tvorená základnou zložkou a s pohyblivou motivačnou zložkou, ktorá odráža reálny výkon každého zamestnanca.

Medzi-firemná spolupráca

 • Hewlett Packard s.r.o
 • Altoper a.s

 • Spolonosť poskytujúca verejnú elektronickú komunikačnú sieť a poskytovateľom verejnej telefónnej služby prostredníctvom tejto siete v rozsahu licencií, individuálnych povolení a všeobecných povolení vydaných Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky.

 • IT & T, s.r.o.

 • Slovenská spoločnosť, ktorá sa venuje IT službám a riešeniam od roku 2004. Okrem IT OutSourceing-u sa venuje aj správe PC / serverov, sietí, poradenskej činnosti, telekomunikačným službám.

 • dFlex Nitra s.r.o.

 • Spoločnosť zaoberajúca sa vývojom informačných systémov z oblasti colného konania a ekonomických systémov pre užívateľov súkromného, štátneho i verejného sektoru. Spoločnosť so zameraním na komplexné dodávky informačných systémov na kľúč.

 • Communica SK s.r.o.

 • Spoločnosť Communica SK je jedným z najväčších certifikovaných partnerov pre predaj telekomunikačných služieb operátora GTS Slovakia na území SR. Na spoločných projektoch v odbore hlasových a dátových telekomunikačných riešení spolupracuje s týmto operátorom už od roku 2004. Okrem telekomunikačných služieb na mieru ponúkajú aj monitoring vozidiel.

 • Alcatel-Lucent a.s.

 • Na inováciu s rozširovaním vlastnej siete sa GTS rozhodla pre pomoc od firmy Alcatel-Lucent. Spoločnosť poskytla routre a switche pre zlepšenie ponúkaných ethernetových služieb.

Hlavné úspešné inovácie firmy

Produktové inovácie

 1. Distribúcia médií (Apríl 2011)
 2. GTS CE predstavila nové profesionálne riešenie pre distribúciu médií. Tento nový produkt pod názvom GTS Media Line poskytuje prostredie optimalizované pre prenos najrôznejších formátov médií vrátane HDTV, pričom spĺňa špecifické požiadavky mediálneho priemyslu. Medzi takéto požiadavky patrí napr. použitie štandardizovaných mediálnych rozhraní a bezstratová redundancia. Spoločnosť GTS štandardne poskytuje svoj vlastný systém správy celého riešenia s garantovanými parametrami služby.
  Služba GTS Media Line je určená pre použitie v rôznych situáciách. Jedným z najbežnejších spôsobov použitia služby je zabezpečenie prenosu mediálneho obsahu od prispievateľov k vysielateľom s miestnym, štátnym alebo medzinárodným dosahom. Na úrovni prispievateľov možno službu použiť na prepojenie produkčných priestorov so štúdiami alebo produkčnými spoločnosťami a na prepojenie televíznych štúdií. Iným spôsobom využitia je prepojenie televíznych štúdií so športovými štadiónmi, koncertnými halami alebo inými lokalitami, kde prebiehajú špecifické jednorazové podujatia.

 3. Monitorovanie siete (Január 2011)
 4. Ďalej predstavila svoje on-line služby monitorovania výkonu siete určené pre zákazníkov využívajúcich produkty GTS Ethernet Line. Jedná sa o službu s pridanou hodnotou ponúkanú k portfóliu produktov Ethernet, ktorá umožňuje webový prístup k informáciám o výkone siete Ethernet v reálnom čase. Pomocou tejto služby môžu zákazníci jednoducho sledovať informácie o prevádzke siete vychádzajúce z reálnych údajov získaných v jednotlivých častiach siete. Táto inovatívna služba je jednou z prvých služieb v regióne CEE umožňujúca monitorovanie výkonu siete pri používaní služieb Ethernet Line. Aplikácia na monitorovanie výkonu poskytuje prístup k viacerým reportom týkajúcim sa produktu GTS Ethernet Line, vrátane:

  • Dostupnosť sieťových lokalít
  • Dátové prenosy a využitie siete medzi jednotlivými lokalitami
  • Servisné výkazy s informáciami o oneskoreniach a stratách pri prenose

 5. Rozširovanie dostuponsoti sietí (December 2010)
 6. GTS vytvorila druhý hraničný priechod optických káblov do Srbska a rozšírila svoju regionálnu optickú sieť aj smerom k Slovinsku. Expanzia spoločnosti GTS hlbšie do juhovýchodnej Európy je súčasťou snáh spoločnosti stať sa primárnym poskytovateľom telekomunikačných služieb pre spoločnosti v krajinách strednej a východnej Európy (CEE) a na Balkáne. Spoločnosť GTS teraz svojim zákazníkom ponúka vysokorýchlostnú sieť až po Belehrad. Počiatočná kapacita je nx10 Gbps, možno ju však zvýšiť až na nx40 Gbps.

 7. SMS Centrum (január 2011)
 8. GTS CE spustila v Českej republike svoje vlastné SMS centrum a súvisiace dve nové služby určené pre zákazníkov z rady firiem, verejnej a štátnej správy a veľkoobchodu. Služba GTS Premium SMS umožňuje realizáciu spotrebiteľských súťaží, hlasovania a mobilných platieb v rámci predaja drobných produktov, služieb alebo obsahu. Príkla¬dom je na¬prík¬lad plat¬ba za par¬ko¬va¬nie, cestovný lístok ale¬bo úhra¬da prís¬tu¬po¬vé¬ho kó¬du. Dru¬hý pro¬dukt GTS SMS Gate je inteligentná SMS brána pre hromadné odosielanie informačných SMS, a to v rámci České republiky, tak i do zahraničí.

Marketingové inovácie

 1. Jednotné logo (Október 2010)
 2. Operátori v jednotlivých štátoch budú odteraz používať aktuálne logo GTS. Oranžový pruh v logu je symbolom vychádzajúceho slnka a oranžová farba tiež znamená inovácie. Tmavomodrá farba je veľmi konzervatívna – firemná farba. Pravá horná časť modrého štvorca potom vytvára šípku smerujúcu nahor. Jednotná značka bude posilnená konzistentným „vzhľadom a vyznením“ všetkých marketingových materiálov vrátane dokumentácie, prezentácií a internetových stránok. Národní operátori teraz ponesú názvy GTS Czech, GTS Hungary, GTS Poland, GTS Slovakia a v Rumunsku zostane súčasný názov GTS Telecom, pretože lokálna legislatíva neumožňuje zmenu mena na GTS Romania. Hlavnými dôvodmi zavedenia jednotnej značky GTS je zjednodušenie vnímania spoločnosti zákazníkmi, posilnenie jednotných ponúk naprieč štátmi a úspora nákladov pri zdieľaní marketingových zdrojov.

  Jednotné logo GTS CE
  Obr. 2: Jednotné logo pre dcérske spoločnosti supiny GTS CE
  (zdroj, www.gts.sk)

 3. Jednotný dizajn webu
 4. V tom istom období došlo aj na zjednotenie designu webovej stránky dcérskych spoločností GTS CE. Na úprave sa podielala firma FG Forrest.

Ocenenie
(November 2010) GTS získala ocenenie Capacity Awards „Najlepšia veľkoobchodná ponuka“. Slávnostné udeľovanie cien sa konalo v Amsterdame 15. novembra 2010. Toto prestížne ocenenie časopisu Capacity získala spoločnosť GTS už štvrtýkrát a zároveň druhý rok za sebou, čím potvrdila svoju vedúcu pozíciu v oblasti rozvoja veľkoobchodných stratégií v regióne strednej a východnej Európy. Ocenenie „Capacity Award – Najlepšia veľkoobchodná ponuka v strednej a východnej Európe“ za rok 2010 vychádza z piatich kritérií: kvalita a výkon siete, dosah siete, rýchlosť na trhu, cenová stratégia a celkové investície do siete.

Reakcie na inovácie
Ako sme mohli vidieť z nasadzovaných inovácii, firma sa zaoberá hlavne nasadzovaním služieb v sieťach a rozširovaním samotných sietí. Nájsť reakcie na takýto druh inovácii je zložité aj vzhľadom k tej skutočnosti, že sa firma orientuje na firemných zákazníkov. Internetová spoločnosť sa venuje vo veľkej väčšine domácnostiam.

Podmienky vzniku inovácii
Keďže je spoločnosť zákaznícky orientovaná, podnety na inovácie sú vyvíjané hlavne z tejto strany. Ide predovšetkým o rozširovanie dosahu sietí a kvalitu služieb. Ďalšie podnety na inovácie kladú aj firemný spoločníci a partneri (regionálny ISP). Z týchto podnetov samozrejme ide aj o zvýšenie zisku.

Hlavní konkurenti firmy

Medzi hlavných konkurentov GTS v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb na Slovensku patria:

 • SWAN a.s
 • Spoločnosť SWAN je celoslovenský poskytovateľ elektronických služieb, ktorý je zameraný na poskytovanie profesionálnych riešení. Ako jedna z mála spoločností na Slovensku SWAN poskytuje integrované služby na vlastnej infraštruktúre. Jej vysokokapacitná chrbticová sieť je primárne vybudovaná na optických trasách s prenosovou platformou IP MPLS (MultiProtocol Label Switching). SWAN je zároveň držiteľom licencie na budovanie a prevádzkovanie pevných bezdrôtových sietí FWA 26 GHz a FWA 3,5GHz. Rovnako poskytujú služby – Internet, dáta a hlas.

 • Towercom a.s
 • Towercom, a. s. je spoločnosť, ktorá zabezpečuje pokrytie Slovenskej republiky analógovým a digitálnym televíznym a rozhlasovým signálom verejnoprávnych médií ako aj súkromných televíznych a rozhlasových spoločností. Ponúka aj prenájom digitálnych dátových okruhov ako miestneho, tak aj medzimestského charakteru v štandardných aj individualizovaných parametroch. Ďalej ponúka prenájom nových technologických priestorov Datacentra plne vyhovujúcich svetovým štandardom pre umiestnenie, prevádzkovanie a dohladovanie IKT technológií.

 • T-com
 • Ponúka komplexné riešenia v oblasti prenosu dát, hlasovej komunikácie a prístupu do internetu. Samozrejmosťou sú koncové zariadenia, ktoré svoju kvalitou a komfortným ovládaním predstavujú záruku spokojnosti. V poslednom období nastal výrazný posun z role klasického telco operátora smerom k ICT. Prostredníctvom týchto služieb dokážu zabezpečiť profesionálnu starostlivosť o IT infraštruktúru zákazníkov. Medzi hlavné oblasti ICT riešení patrí starostlivosť a dodávka desktop zariadení, LAN komponentov (router, switch, server) a služby v Datacentre (housing, hosting, back-up,...).

 • Slovanet
 • Spoločnosť ponúka spoľahlivé telekomunikačné služby od telefonovania cez pripojenie na internet až po špecifické služby. Poskytuje prenos hlasu, pripojenie na internet, prepojenie pobočiek prostredníctvom virtuálnych privátnych sietí.

Konkurencia GTS na Slovensku
Obr.3: Porovnanie tržieb GTS s konkurenciou
(zdroj, www.itnews.sk)

Náklady na vývoj a výskum

Firma sa vývoju a výskumu ako takému nevenuje. Vzhľadom k tomu, že firma poskytuje telekomunikačné služby po vlastných prípadne prenajatých sieťach som do nákladov na vývoj a výskum zaradil aj investície na rozširovanie týchto sietí.
Investície GTS do chrbticovej siete
Obr.4: Investície na vývoj siete
(zdroj, Výročná správa z r. 2009)

Najväčšie investície vynakladali na rozvoj prenosovej siete. A to hlavne národnej L2, WDM a SDH sieti.

Ochrana duševného vlastníctva

Spoločnosť GTS, podľa predmetu činnosti, musí vlastniť rôzne licencie, ktoré im dovoľujú poskytovať svoje služby zákazníkom. Oni sami nevydávajú žiadne licencie.

O patentoch firmy GTS som sa z výročných správ, analytických serverov a článkov na internete nedozvedel nic.

Faktory úspešnosti firemných inovácii


Spoločnosť si vytvára náskok pred konkurenciou rozširovaním dosahu sietí a poskytovaním nových služieb. Základným predpokladom pre poskytovanie profesionálnych riešení je vybudovanie chrbticovej siete s vysokou kapacitou a priepustnosťou. Celosvetovým trendom je budovanie sietí v prostredí IP (Internet Protocol). Preto spoločnosť pristúpila k inováciám sieťovej infraštruktúri s využitím najmodernejších technológií dostupných na svetovom trhu a vybudovala chrbticovú IP sieť s podporou MPLS, ktorá je ideálnym prostredím pre vytváranie virtuálnych privátnych sietí - IP VPN. Veľmi dobrým krokom bolo nasadenie služby sledovania siete. Zákazník vidí čo dostal za svoje peniaze, a tým sa stáva služba transparentnejšia. Ďalším faktorom úspešnosti je dobré meno spoločnosti resp. povesť. Medzinárodnná skupina GTS CE zjednotila obchodné firemné logo pre všetky dcérske krajiny pre lepšie zapamätanie spoločnosti zákazníkom.