Preskočiť navigáciu.
Domov

Inovácie v spoločnosti SAP AG

 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.

SAP AG je nemecká akciová spoločnosť so sídlom vo Walldorfe, jeden z najväčších výrobcov softvéru na svete. Hlavným predmetom podnikania je vývoj centrálneho softvéru pre podniky. Ako vedúca spoločnosť na trhu medzipodnikových softvérových riešení, SAP so svojimi riešeniami SAP™ Business Suite založenými na otvorenej integračnej a aplikačnej platforme SAP NetWeaver® redukuje zložitosť, celkové náklady na vlastníctvo a podporuje podnikové inovácie. Riešenia SAP Business Suite pomáhajú podnikom a organizáciám na celom svete zlepšovať vzťahy so zákazníkmi, rozširovať spoluprácu s partnermi a zefektívňovať dodávateľský reťazec a obchodné operácie. SAP NetWeaver umožňuje komplexnú integráciu informácií a organizačných procesov v heterogénnom prostredí. Je založený na otvorených štandardoch webových služieb.

0.jpg
Obrázok 1: Logo spoločnosti SAP (http://www.sap.com/sk)

Obsah

● SAP Ekosystém
● SOA – Service Oriented Architecture
● Inovatívne produkty
● SAP Komunity
● Sieť partnerov
● Licenčný model
● Použité zdroje

SAP Ekosystém

● Pre efektívne spravovanie rozdielnych prostredí SAP podporuje
tvorivý ekosystém poskytujúci pridanú hodnotu svojim
podnikovým riešeniam a platforme SAP NetWeaver.
● Ekosystém zahŕňa zákazníkov, partnerov a systémových
integrátorov, vývojárov, odvetvových expertov a SAP.
● Do ekosystému sa prispieva rôznymi formami ako napríklad:

 • SDN – SAP Development Network (SCN)
 • Enterprise Services Community (ES Community) -- Sieť
 • prostredníctvom ktorej zákazníci, IT partneri a partneri SAP
  spolupracujú na definovaní podnikových služieb (enterprise
  services)

 • Riešenia partnerov -- Softvérové riešenia tretích
  dodávateľov -- postavené na SAP NetWeaver a certifikované
  SAP -- zamerané na vaše obchodné potreby

SOA

● Jadrom ekosystému ju enterprise service-oriented
architecture (enterprise SOA - podniková architektúra
založená na službách). Enterprise SOA je softvérová
architektúra navrhnutá pre podnikové ciele s využitím
služieb (services).

● Založené na otvorených štandardoch, podnikové služby
(enterprise services) predstavujú obchodný postup
navrhnutý ako opakovane použiteľnú službu, ktorá môže
byť kombinovaná s inými službami, aby plnila nové
požiadavky. (Reusability)

● Použitím podnikových služieb majú členovia ekosystému
spoločný postup na riadenie nových obchodných procesov,
kompozitných aplikácií a rozširovanie inovatívnych riešení
určených pre skutočné obchodné potreby.

Prínosy SOA

● Rýchla implementácia biznis procesov
● Rozvrstvenie Rozhranie a definícia biznis procesu
<-> Aplikácia – rýchlejší upgrade bez prerušenia
prevádzky
● Získanie nových zákazníkov
● Výhoda Web-Servisov – univerzálny spôsob ako
distribuovať službu zákazníkom
● Inovovanie
● Vrstvy – možnosť implementácie vlastných
rozšírení využívajúc výhody existujúcich systémom

SAP NetWeaver

● Vlastná platforma
● Na nej beží väčšina produktov
● Platforma SAP NetWeaver poskytuje technický
základ pre aplikácie SAP. Okrem toho prináša
aj celý rad podnikových technológií, ktoré vám
umožňujú rozšíriť vaše aplikácie, sprístupniť ich
viacerým ľuďom a obohatiť ich o nové procesy,
zariadenia a modely spotreby

SAP Business Suite

● Riešenia SAP Business Suite pomáhajú
spravovávať kľúčové podnikové procesy.
Spoločne vytvárajú integrovaný balík, ktorý
využijete vo všetkých oblastiach vašej činnosti.
● 25 odvetví priemyslu a služieb

Komunity - SDN

● Bohatý zdroj nástrojov a informácií pre IT
profesionálov ktorí chcú zvýšiť svoju znalosť
SAP technológií
● Voľne dostupná služba – forma diskusného fóra
● Deklarovaných cca 85 percent vyriešených
problémov
● Konvencia: riešenie (hlavne) netriviálnych
problémov

Komunity - service.sap.com

● Web pre partnerov a zákazníkov SAP
● Software na download
● Upgrady a patche
● SAP Notes
● Riešenie chýb v systéme – popis chyby, návod na
riešenie
● Automatická implementácia
● Možnosť nahlásiť bug

Komunity - help.sap.com

● Nápoveda ku VŠETKÉMU ohľadne SAP
systémov
● Pre programátorov
● Pre konzultantov
● Pre zákazníkov

Sieť partnerov

1.jpg
Obrázok 2: Schéma softvérovej architektúry SAP (http://www.sap.com/sk/pdf/image.pdf)

● SAP podporuje firmy 3tej
strany aby prinášali
zákazníkom ďalšie riešenia
● SAP rozlišuje riešenia

 • "Powered by SAP NetWeaver" –
  iný názov pre všetky 3rd party
  aplikácie bežiace na platforme
  SAP NetWeaver
 • "SAP xApps Certified" –
  certifikované (vačšinou
  robustnejšie) aplikácie 3tých
  strán

Licenčný model

2.jpg
Obrázok 3: Schéma licenčného modelu (http://download.sap.com/download.epd?context=8049B9445DC929EAF9C0B988700...)

● Licenčný model má modulárnu štruktúru
● Package Licenses

 • Cena licencie sa odvíja od rozsahu a funkcií
  implementovaného riešenia
 • SAP deklaruje, že ceny boli odvodené v úzkej
  spolupráci so zákazníkmi
  – Zohľadňujú sa parametre ako počty spracovaných
  objednávok, uzatvorených zmlúv, spravovaných objektov,
  atď

● Named User Licenses

 • Platia sa za KAŽDÉHO používateľa ktorý má
  prístup k licencovaným funkcionalitám
  – Zamestnanci, partneri spoločnosti, ...

● Pre viacero Package licencií môže platiť jedna NU
licencia

Použité zdroje

www.sap.com
www.sap.sk
www.hnonline.sk
http://en.wikipedia.org
http://download.sap.com/download.epd?context=8049B9445DC929EAF9C0B988700... - licenčný model