Preskočiť navigáciu.
Domov

Inovácie v spoločnosti Anasoft APR, s.r.o.

 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.

Firma sa vo veľkej miere zaoberá vývojom a dodávaním softwéru, správcovskými službami a poradenstvom v USA, Nemecku, Českej republike a na Slovensku. Už niekoľko rokov patrí na trhu medzi top desiatku úspešných spoločnosti.
Hlavné vývojové stredisko je na Slovensku. Pracuje v ňom vyše 100 odborníkov. Anasoft ponuká svoje vzdelávacie a školiace centrá prevažne mladím študentom. Práve nadaní študenti sú hlavným zdrojom pre úspešný chod firmy.
Pôsobenie spoločnosti Anasoft môžme zaradiť medzi štatnu a verejnú správu, zdravotníctvo, priemysel, finančné inštitúcie a mnoho ďalších. Ide teda o významného poskytovateľa služieb v oblasti IT po dobu 18 rokov. Taktiež počas pôsobenia vznikli partnerstvá, ktoré výrazne posunuli rozvoj spoločnosti. Ide o silné a zvučné firmy, ktoré vo svete patria medzi uznávané spoločnosti.

logo.gif

Niečo z histórie firmy

 • 1993 – vznik firmy
 • 1994 – prvý zákaznik v zahraničí (v USA)
 • 2000 – sťahovanie do terajších priestorov
 • 2002 – tržby za služby prevyšujú tržby za tovar
 • 2003 – získanie certifikátu kvality
 • 2004 – nárast tržieb o 116%
 • 2006 – získanie ceny Via Bona za spoločensky zodpovedné podnikanie
 • Pôsobenie firmy na Slovensku, USA, Nemecku a Českej republike

Ich hlavné vývojové centrum sa nachádza na Slovensku a zamestnáva viac než 100 profesionálov. Toto centrum je situované v univerzitnom prostredí v blízkosti internátov Univerzity Komenského a Slovenskej Technickej Univerzity.
Viac informácií o ANAlabe

Pôsobí v rôznorodých segmentoch – sú to najmä Štátna a verejná správa, Finančné inštitúcie, Telekomunikácie, Obchodné a výrobné spoločnosti, Správa bytového fondu, Výroba tepla, Zdravotnícvo.
Viac sa dozviete v Referenciách.

Tržby za vývoj softvéru a konzultačné služby dosiahli okolo 10 mil. EUR. ANASOFT zastáva pozíciu ako jeden z kľúčových poskytovateľov IT služieb na Slovensku. Je držiteľom prestížneho ocenenia IT firma 2009.
Zameriavajúc sa na kvalitu dodržiavame medzinárodné štandardy definované normou ISO 9001:2000 a ISO 27001:2005. Cieľom je neustále skvalitňovanie softvérových produktov a služieb poskytovaných zákazníkom v súlade s najnovšími poznatkami, trendmi a normami IT sektora.
Viac o Starostlivosti o zákazníka a riadení kvality

Počas svojho pôsobenia na trhu si spoločnosť ANASOFT vybudovala silné obojstranne cenené partnerstvá s mnohými technologickými dodávateľmi, ktorí sú celosvetovými lídrami vo svojej oblasti. Po tretíkrát sme dosiahli ocenenie Microsoft Industry Awards, v roku 2011 za Najlepšie riešenie zníženia nákladov na prevádzku.
Viac informácií o Partnerstvách.

Aktívne sa zasadzuje do podporovaných projektov a flexibilne spolupracuje pri ich realizácii. Tieto filantropické aktivity nie sú prehliadané ani na medzinárodnej úrovni. V roku 2010 získali už tretie ocenenie VIA BONA, tentoraz za ANASOFT LITERU v kategórii Cena za dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu.
Viac informácií o Filantropii

Stratégia firmy

Stratégia je založená na neustálom spoznávaní nových trendov v oblasti IT a v objavovaní nových nástrojov na dosiahnutie cieľov. Firma využíva otvorenú komunikáciu a zlepšuje tak vzťahy medzi zamestnancami. Tí sa potom dokážu lahšie a rýchlejšie adaptovať na nové zmeny a prijímať nové inovácie. Tajomstvo úspechu tiež spočíva v individuálnej zodpovednosti a tímovej spolupráce. Firma vkladá do zamestnancov plnú dôveru a preto sa stávajú pracovníci zodpovedními v plnení jednotlivých projektov.

prehlad_trzieb.png
Obr.1 Prehľad tržieb jednotlivých segmentov

DOMUS

Špeciálne agendy obsahujú evidenciu technických informácií, informácií o nájomníkoch (vlastníkoch) a finančné údaje. Sú súčasťou celého systému a akékoľvek zmeny sa prejavia na všetkých úrovniach (od energeticky až po ekonomické agendy – FINUS). Konzistencia údajov je zabezpečená sústredením všetkých údajov v jednej databáze. Systém je zároveň otvorený pre Vaše vlastné výstupy, ktoré zvýraznia Vašu individualitu na trhu.

domus.jpg w7.png domus_2.jpg

Obr.2 DOMUS
(Zdroj:http://www.anasoft.com/corpus/byid/572.csp)
Viac o systéme :Domus

Spoločnosť ANASOFT sa projektom aplikovaného výskumu a vývoja venuje od svojho počiatku. Tak, ako rastie firma, sú aj tieto projekty zaujímavejšie a odvážnejšie.

Aplikovaný výskum a vývoj musí reagovať na najdôležitejšie hospodárske výzvy a prispievať k ekonomickému rastu, preto musí byť v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja zabezpečené aktívne prepojenie medzi akademickým a podnikateľským sektorom.
Investície do aplikovaného výskumu sú v spoločnosti ANASOFT jednou zo strategických úloh spoločnosti. Spoločnosť si uvedomuje, že ino

vácie sú založené predovšetkým na výskume a vývoji a ak chce zvýšiť ich počet a úroveň, musí posilniť výskum a vývoj ako rozhodujúci zdroj inovácií.
Jedným z prvých výsledkov výskumno-vývojovej činnosti bol projekt „RAFT (Remote Accessible Field Trips)“ v spolupráci s Fraunhofer inštitútom v Nemecku a Univerzitou Komenského v Bratislave, ktorý sa financoval z prostriedkov Piateho rámcového programu Európskej únie pre výskum a technický rozvoj. Na túto úspešnú spoluprácu nadväzuje v súčasných projektoch, či už v spolupráci so Žilinskou univerzitou v rozvojovom projekte „Hlasový výstup pre www“ s témou „TTS (Text-To-Speech) synthesis“. Spoločnosť ANASOFT spolu s UI SAV a SANETom tvorí riešiteľské konzorcium projektu „AIIA - Adaptívna platforma na podporu interoperability v súkromnom a verejnom sektore“ z oblasti sémantickej analýzy. Projekt je financovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.
Inovatívny prístup k realizácii projektov a investície do výskumu vyústili tiež do dvoch patentovaných riešení v oblasti elektronického podpisu. Patenty popisujú unikátne prístupy k problémom spojeným s párovaním elektronickej a fyzickej identity a s použitím mobilných zariadení na vytváranie zaručeného elektronického podpisu.

Oblasti, v ktorých sa firma venuje inováciam:

 • Aktuálne projekty
 • OPEN SOURCE
 • Technology User Groups
 • ANALAB - spolupráca so študentami

INOVÁCIE - AKTUÁLNE PROJEKTY

PRIEMYSELNÝ VÝSKUM V OBLASTI EFEKTÍVNEJ PRÁCE S ROZSIAHLYMI DÁTAMI V POUŽÍVATEĽSKY ORIENTOVANÝCH APLIKÁCIÁCH

Ciele projektu
Strategický cieľ projektu:
Zvýšenie hospodárskej efektívnosti firmy Anasoft prostredníctvom aktivít v oblasti priemyselného výskumu a posilnenia spolupráce s akademickou sférou
Špecifické ciele:

 • Maximalizácia synergického efektu a spoločensko-hospodárskej pridanej hodnoty spolupráce medzi priemyslom a akademickou sférou
 • Skvalitnenie práce s rôznymi formátmi údajov skonečným cieľom zlepšenia skúsenosti a produktivity používateľa informačného systému

Aktivity projektu
Aktivita 1.1 Využitie výsledkov priemyselného výskumu pre skvalitňovanie personálnej základne a diseminácia

Cieľom aktivity je zabezpečiť plnú informovanosť na všetkých úrovniach odborností súvisiacich s výskumnými aktivitami v projekte a aktívna prezentácia projektových aktivít a výsledkov na odborných podujatiach. Súčasne za jednu z priorít považujeme prezentáciu adisemináciu výsledkov projektu aj smerom klaickej verejnosti.

Aktivita 2.1 Výskum v oblasti skvalitnenia práce v rôznymi formátmi údajov
Cieľom aktivity je analýza a návrh možností postupov a riešení pri vytváraní používateľských rozhraní pre riešenia aplikácií a portálov, ktoré budú umožňovať maximálny používateľský komfort a efektivitu pri práci.

Aktivita je zameraná na výskum možností zlepšenia prístupnosti softvérových produktov pre používateľov z pohľadu používateľskej efektivity a jednoduchosti práce s daným softvérom. Špeciálnou oblasťou je analýza a návrh možností zlepšenia prístupu a efektivity práce s aplikáciami pre postihnuté osoby. Keďže počítač sa stal dennou súčasťou života prakticky každého človeka, je potrebné prácu s ním čo najviac zjednodušiť a tým ho urobiť prístupný každému.

Výstupy aktivity by mali slúžiť ako podklady pre tvorbu aplikácií so zvýšeným komfortom a efektivitou práce používateľa s dôrazom na umožnenie prístupu zdravotne postihnutých osôb.

Aktivita 2.2 Výskum skvalitnenia dopytovania sa nad vybranými typmi úložísk údajov s použitím návrhových vzorov

 1. Analytická fáza aktivity - štúdium existujúcich metód a poznatkov, ich vzájomná konfrontácia a zhodnotenie v kontexte problematiky úložísk údajov. Podrobnejšie preskúmanie jednotlivých techník a ich vyhodnotenie. Identifikácia hlavných princípov pri prístupe k údajom.
 2. Návrh riešenia prístupu k údajom - identifikácia a formulácia inovatívnych pohľadov v oblasti návrhových vzorov, technológií pre prístup a dopytovanie sa nad úložiskom údajov. Hľadanie možností integrácie existujúcich metód pre typické aplikačné domény.
 3. Testovanie navrhovaného riešenia - verifikácia návrhu riešenia prístupu k údajom v podobe implementácie vhodných prípadových štúdií (aplikačných prototypov) pre vybrané typy úložísk údajov. Jednotlivé štúdie musia zohľadnovať vybrané charakteristiky údajov identifikované v predošlej fáze projektu.

MONITORING A ROZPOZNÁVANIE POHYBUJÚCICH SA OBJEKTOV - VEHICLE COUNTER

Anasoft vyvinul aplikáciu analýzu dopravy pre online kamery. Monitorovanie a rozpoznávanie pohybujúcich sa objektov je zabezpečené cez súbor softwarových riešení, ktoré slúži na analýzu hustoty dopravy a počítanie rôznych druhov vozidiel v cestnej premávke. Riešenie pracuje na základe vyspelej technológie spracovania obrazu, ktorý pochádza z videozáznamu (napríklad vo formáte avi, mpeg, …), alebo z online zdroja obrazu (Web kamery, IP kamery a podobne).

Základným princípom rozpoznávania je detekcia pohybu v spolupráci s virtuálnymi senzormi – oblasťami, ktorými je prekrytý sledovaný obraz a ktoré špecifikujú počítacie miesta. Pozícia a veľkosť senzorov je ľahko meniteľná, z toho dôvodu je možné upravovať požiadavky na systém v reálnom čase. Vstupný videozáznam môže byť rozložený do ľubovoľného počtu video súborov. Výsledky za jednotlivé videá (alebo delené podľa definovaného časového úseku) sa ukladajú do tabuľky ako súbor vo formáte xls pre MS Excel. Pri meraní a rozpoznávaní vozidiel je možné každému vozidlu určiť dĺžku, a následne ich podľa nej triediť do skupín (napríklad rozlišovať osobné autá a kamióny).
Aplikáciu je možné nasadiť napríklad na diaľniciach, kde sú potrebné presné informácie o aktuálnej vyťaženosti na cestnej komunikácii ako aj pre ďalšie štatisticky presné dáta.

SYNTÉZA REČI - Text-To-Speech

TTS (Text-To-Speech) synthesis je proces, ktorý mení "surový" text ako vstupný parameter na zvukový záznam. Cieľom tohto procesu je vytvoriť zrozumiteľný rečový signál, ktorý zachováva pôvodný význam textu. Niektoré systémy reči produkujú reč takmer nerozoznateľnú od ľudskej. Vyvinúť univerzálny TTS systém je náročná úloha. Takýto systém musí zahŕňať mnoho štýlov (čítanie e-mailov, správ, novín, kníh, internetu...) a dostatočný počet hlasov.

ANASOFT spolupracuje s Katedrou informačných sietí, Fakulty riadenia a informatiky, Žilinskej univerzity v Žiline na rozvojovom projekte s názvom „Hlasový výstup pre www“ z oblasti „Využívanie informačno-komunikačných technológií ako prostriedku pre študentov so zdravotným postihnutím“

Cieľom projektu je poskytnúť študentom s dislexiou alebo postihnutím zraku prístup k informačným portálom a systému e-vzdelávania prostredníctvom automatického čítania textu.

SÉMANTICKÁ ANALÝZA - APVV – Medzipodniková interoperabilita

Spracovanie prirodzeného jazyka sa zaoberá komunikáciou človeka s počítačom pomocou prirodzeného jazyka, napr. angličtiny či slovenčiny, namiesto používania špeciálnych príkazov, menu a symbolov. Pri riešení tohto problému sa využívajú nielen poznatky z počítačovej vedy, ale samozrejme z oblasti jazykovedy ale taktiež aj psychológie. Spracovanie prirodzeného jazyka (NLP - natural language processing) je po expertných systémoch najväčšou aplikáciou umelej inteligencie.

Sémantická analýza textu je metóda používaná na rozbor terminologickej a obsahovej štruktúry textu. Podľa výskumného zámeru rozlišujeme niekoľko prístupov. Obsahová analýza je zameraná na kvantitatívnu analýzu frekvenčnej štruktúry textov s cieľom charakterizovať ich obsahovú štruktúru. Lexikografická kvalitatívna analýza terminologickej štruktúry textu sa používa na vytvorení terminologického slovníku. Lingvistická analýza analyzuje vzťahy a súvislosti medzi vytipovanými prvkami textu a kontextu. Uvedené metódy sa algoritmizujú, aby ich bolo možné aplikovať pri výskumoch veľkých súborov dát uložených v pamätiach počítačov.

Sémantická interoperabilita predstavuje zrozumiteľnú komunikáciu medzi organizáciami. Zrozumiteľnú nie len pre človeka ale aj počítače. V tejto oblasti existujú riešenia na spracovanie informácií (napr. RosettaNet a ebXML), alebo aj použitie štandardov pre ontológie ako Resource Description Framework (RDF) alebo Web Ontology Language (OWL). V AIIA systéme chceme použiť a rozšíriť riešenia založené na vyhľadávaní vzorov. Tieto potom umožnia sémanticky obohatiť správy, komunikáciu a dokumenty.

Problém medzipodnikovej interoperability, teda prepojenia systémov, úloh, spolupráce, medzipodnikových procesov, dátových a informačných zdrojov rezonuje vo výskume v poslednej dekáde. Dosiahnuté výsledky sú vhodné pre veľké organizácie ale bez priameho dopadu na malé firmy, ktoré z väčšej miery tvoria ekonomiku každej krajiny.

Malé firmy potrebujú riešiť problémy interoperability s ďalšími menšími firmami, veľkými podnikmi, s verejným sektorom, ako aj so svojimi zákazníkmi.

Každé z dostupných riešení na podporu interoperability vyžaduje nákladné investície, náročnú integráciu a zmenu softvérových nástrojov a teda pracovného prostredia užívateľov.

Pre malé podniky, ani pre voľne pospájané a spolupracujúce malé organizácie prakticky neexistuje dostupné riešenie.

Odporúčania Enterprise Interoperability Research Roadmap, ktorá je výsledkom diskusie niekoľko hlavných projektov EÚ na podporu interoperability.

Úžitkovosť ISU - Interoperability Service Utility umožňuje:

 • dostupnosť za nízku cenu,
 • dostupnosť v princípe všetkými podnikmi a organizáciami (univerzálny prístup),
 • garancia na určitej úrovni cez definované pravidlá,
 • nekontrolovanosť alebo vlastníctvo nijakou konkrétnou súkromnou organizáciou.

Spoločnosť ANASOFT je členom riešiteľského konzorcia projektu „AIIA - Adaptívna platforma na podporu interoperability v súkromnom a verejnom sektore“. Projekt je financovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.

Riešiteľmi projektu sú Ústav Informatiky SAV, ANASOFT APR, spol. s.r.o. a Akademická sieť SANET.

OPEN SOURCE PROJEKTY

DAO Fusion

DAO vrstva je aplikačná vrstva zodpovedná za prístup k databáze, založená na návrhovom vzore DAO (data access object) v kontexte technológie Java Enterprise Edition. DAO vrstva pracuje s doménovým modelom, ktorý definuje atribúty a vzájomné vzťahy jednotlivých entít (objektov). DAO vrstvu možno chápať ako most medzi relačným svetom databáz a objektovým svetom jazyka Java (uplatnenie objektovo-relačného mapovania je realizované cez technológiu Hibernate).

DAO Fusion je výsledkom snahy zjednotiť koncept štandardnej DAO vrstvy pre projekty postavené na Java technológii. Pridanú hodnotu predstavuje okrem ušetreného času a sním súvisiacich zdrojov tiež fakt, že DAO Fusion je priebežne testované pre všetky popredné databázy vrátane MySQL, PostgreSQL, DB2, Oracle 10g a MS SQL Server 2000.

Tento projekt má za cieľ pomôcť Java vývojárom stavať DAO vrstvy na strane servera jednoduchším a konzistentným spôsobom bez nutnosti písať neustále sa opakujúci kód náchylný na chyby. DAO Fusion zavádza štandardné konvencie a osvedčené vzory.

Misia DAO Fusion je jednoduchá – budovať spoľahlivejšie, udržiavateľnejšie a testovateľnejšie DAO vrstvy spoužitím popredných technológií (Java Persistence API / Hibernate).

DAO Fusion prešiel vývojom zjednoduchej DAO knižnice do súčasného stavu najmä vďaka vývojárom a manažérom z Anasoftu, ktorí si uvedomili prínosy takéhoto riešenia v dlhodobom časovom a projektovom horizonte. Zverejnenie DAO Fusion ako OpenSource projektu predstavuje prirodzený krok v jeho evolúcii.

Spoločnosť ANASOFT vypustením projektu DAO Fusion „do sveta“ si uvedomuje, že okrem vyššie spomínaných výhod vysiela aj pozitívny signál toho, že má záujem a nebojí sa podeliť so svojimi odbornými znalosťami s vývojarskou komunitou takýmto transparentným a otvoreným spôsobom, z ktorého má úžitok skutočne každý.

OpenSource predstavuje alternatívny smer tvorby softvéru ako takého. OpenSource neznamená len prístup ku zdrojovým kódom, je to pohľad na to ako vytvárať softvér založený na otvorenosti a transparentnosti .
Viac informácií na http://opensource.anasoft.com a http://code.google.com/p/daofusion

TECHNOLOGY USER GROUPS

ANASOFT si uvedomuje ako dôležité je podporovať záujmové skupiny. Slovakia Flex User Group (Slovakia FUG) je skupinka nadšencov pre platformu FLEX. Skupina komunikuje a spolupracuje s ďalšími skupinami užívateľov pôsobiacimi na Slovensku ako aj v zahraničí. FUG slúži na voľnú výmenu informácií, vzdelávanie, vzájomnú podporu.

Open source framework Flex poskytuje spoločné základy pre vývojárov a návrhárov, umožňuje vytvárať atraktívne užívateľské prostredie na platforme Adobe Flash.

ANALAB - VÝSKUM A VÝVOJ

analab.gif
Obr.3 Logo ANAlabu

V roku 2007 sme otvorili v rámci výskumno-vývojového laboratória ANAlab projekt spolupráce so študentmi vysokých škôl. V rámci realizovaných projektov budú mať študenti možnosť pracovať na zaujímavých projektoch spolu s odborníkmi z ANASOFTu. Projekt je odpoveďou na otázku, ako sa môžu študenti už počas štúdia stať súčasťou tímu profesionálov v softvérovej firme, uplatniť získané poznatky v praxi a pridať k nim ďalšie.

Archív projektov
Technológie

Cieľom laboratória je využívať najnovšie vedecké poznatky a informačné a komunikačné technológie na vývoj riešení, ktoré sa postupne stávajú bázou pre rozširovanie portfólia produktov a služieb spoločnosti.

Kontaktný formulár

Hľadáme:

 • študentov 2. r+ (2 – 5. ročníka)
 • talentovaných ľudí, ktorí sa neboja vystúpiť z radu
 • osobnosti, ktoré chcú na sebe pracovať a baví ich IT
 • mladých ľudí, pre ktorých je riešenie problémov motivujúce

"Nemáme záujem o každého, ale možno máme záujem práve o Vás."

V projekte ANAlab ponúkajú:

 • prácu pod vedením profesionálov
 • príležitosť stať sa súčasťou skúsených riešiteľských tímov
 • pohyblivú pracovnú dobu rešpektujúcu požiadavky štúdia
 • spojenie individuálnej zodpovednosti a tímovej spolupráce
 • účasť na vývoji a analýze technológií, na riešení úloh ICT
 • maticovú štruktúru riadenia, prácu vo virtuálnych tímoch
 • prácu vo výnimočnom firemnom prostredí s bezbariérovou komunikáciou

AKTUÁLNE PROJEKTY 2010/2011

Moderné RIA nad HTML5

Technológie napredujú, ak nebudete opatrní môžete stratiť kontakt. Získajte prehľad o novinkách ktoré so sebou prináša jedna z najnovších technológií pre zobrazovanie obsahu na webe – HTML5.

Na projekte získate vedomosti o tom, ako efektívne ale aj efektne riešiť používateľsky bohaté webové aplikácie s využitím čistého HTML:

 • Sémantické značky (header, footer, section)
 • Nové formuláre
  • nové typy vstupných polí
  • validácia
  • regulárne výrazy
 • Editovateľný obsah
 • Multimédiá
 • Canvas

Oživenie HTML:

 • JavaScript, jQuery, AJAX
 • CSS3

Súvisiace technológie:

 • Selectors API
 • Web Storage
 • Indexed Database API
 • Web SQL Database
 • File API
 • Media Capture API
 • Server-sent events
 • WebSockets
 • Web Workers
 • Geolocation API
 • Offline Web

Počet študentov: 2

Požiadavky na študentov:

 • základné znalosti HTML, CSS a JavaScript,
 • reálne skúsenosti s HTML5, jQuery, CSS3

"AnaCloud"

Cieľom projektu je vytvorenie light-weight aplikačného klastra, na báze open source technológii.
Klaster bude určený primárne pre J2EE aplikácie, ktorým postačuje jednoduchý servlet container ako je Apache Tomcat.

AnaCloud bude podporovať nasledovné princípy:

 • Minimálna administrácia
 • Prehľadný monitoring
 • Jednoduchý deployment aplikácii
 • Lacný HW s minimálnou spotrebou
 • Implicitná bezpečnosť

Počet študentov: 2

Požiadavky na študentov:

 • Veľmi dobrá znalosť správy a inštalácie Linuxu a Linux security SW (e.g. Firewalls atď.)
 • Dobrá znalosť J2EE aplikácii a serverov (aspoň jedného)
 • Základy clustering, grids, cloud technológii
 • Znalosť topológií sietí (LAN, Switch, Load balancing atď.)

Výskum v oblasti skvalitnenia práce s rôznymi formátmi údajov

Zostavovanie testovacích scenárov zoblasti použiteľnosti webu. Zoznámenie sa s testovacími metódami a postupmi z oblasti ergonómie, použiteľnosti a štandardov SR.

Testovanie webových aplikácii aj s využitím automatizovaných nástrojov vzhľadom na štandardy SR.

Počet študentov: 2

Požiadavky na študentov:
znalosť HTML a CSS na vyššej úrovni

Virtualizácia výroby pri tvorbe MES (manufacturing execution system) - “projekt Six Sigma”

Vytvorenie metodiky pre náš produkt EMANS, ako efektívne vytvoriť virtuálne prostredie pre vývoj, keďže vo väčšine prípadov je obmedzená dostupnosť cieľovej linky, kvôli takmer nonstop výrobe.

V projekte budeme riešiť:

 • Virtuálnu linku pre vývoj SW
 • Rýchla virtualizácia výrobných zariadení pre integráciu do systému
 • Automatizovanie finálneho testovacieho prostredia
 • Analýza a definícia testovacích scenárov, akceptačných testov
 • Príprava záťažových testov

Počet študentov: 2

Požiadavky na študentov:

 • Znalosť základov počítačových sietí
 • Znalosť databáz – hlavne MS SQL
 • “Znalosť” a zanietenosť pre priemyselné výrobné prostredie
 • Základy testovania a modelovania pre účely overenia správneho fungovania SW
 • Analytické myslenie “spätné inžinierstvo”

Prehľad finnančných tokov

Porovnanie celkových tržieb

Tržby spolu
Rok 2008 - 7218000 EUR
Rok 2009 - 7458000 EUR

prehlad_financnych_tokov_2.png
Obr.4 Finančné výnosy

Finančné náklady

Prehľad finnačných nákladov zverejnených v ročnej správe za rok 2008.
Rok 2006 - 35949 EUR
Rok 2007 - 66022 EUR
Rok 2008 - 180574 EUR

Finančné výnosy

Prehľad finnačných výnosov zverejnených v ročnej správe za rok 2008.
Rok 2006 - 41426 EUR
Rok 2007 - 72395 EUR
Rok 2008 - 117539 EUR

prehlad_financnych__tokov.png
Obr.5 Prevádzkové náklady a výnosy

zisk_z_predaja.png
Obr.6 Zisky z predaja produktov a služieb
(Zdroj:http://www.anasoft.com/sk/pages/documents/ANASOFT_AR2008.PDF)

Hlavní konkurenti

 • Soitron, a.s.
 • AT&T
 • Assecco Solution
 • Datalan, a.s.
 • Gratex International, a.s.

Patenty

Inovatívny prístup k realizácii projektov a investície do výskumu vyústili tiež do dvoch patentovaných riešení v oblasti elektronického podpisu. Patenty popisujú unikátne prístupy k problémom spojeným s párovaním elektronickej a fyzickej identity a s použitím mobilných zariadení na vytváranie zaručeného elektronického podpisu.