Preskočiť navigáciu.
Domov

Inovácie v spoločnosti SAMSUNG

  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.

V spoločnosti SAMSUNG sa pozerajú do budúcnosti. Tam vidia možnosť ako zlepšiť svet a prepojiť človeka so svojimi produktmi. Za svoje si zobrali motto: "Inšpirovať svet, tvoriť budúcnosť".
Do roku 2020 majú naplánovaný obrat 400 miliárd dolárov. Ďalším krokom je zaradenie sa medzi päť najlepších značiek na svete. V tom im má pomôcť aj preniknutie do oblastí ako je zdravotná starostlivosť, medicína a biotechnológia.

samsung_logo.jpg
Obr.1 Logo spoločnosti Samsung
(Zdroj: http://zaujimavosti-svet.net46.net/?p=350)

O spoločnosti

Preložením názvu Samsung z juhokórejčiny do slovenčiny dostávame slovné spojenie “Tri hviezdy.” Aj tohto je zrejmé, že sa snažia o dokonalosť v každej svojej činnosti.

V tejto časti uvedieme určité hodnoty, ktoré si v Samsungu cenia najviac:
1.Ľudia – túto najváženejšiu hodnotu môžeme charakterizovať vetou: “Spoločnosť sú ľudia, ktorí ju tvoria.”

2.Dokonalosť: “Úporná snaha o dokonalosť a neochvejné zasvätenie vývoju najlepších produktov”

3.Zmena: “Pripravení reagovať na potreby a požiadavky trhu, aby sme mohli viesť našu spoločnosť v ústrety dlhodobému úspechu”

4.Integrita: “Čo robíme, sa riadi morálnym kompasom, ktorý je zárukou slušnosti, úcty voči akcionárom a absolútnej transparentnosti”

5.Spoločná prosperita: “Venujeme sa tomu, aby sme vystupovali ako sociálny a environmentálne zodpovedný podnikový občan v každej komunite, v ktorej pôsobíme ”

Viac o hodnotách a filozofii spoločnosti na http://www.samsung.com/sk/aboutsamsung/corporateprofile/valuesphilosophy...

História

Založenie spoločnosti sa datuje už od počiatku druhej svetovej vojny. V roku 1938 založil Byung-Chull Lee v juhokórejskom meste Taegu spoločnosť na predaj a vývoz sušených rýb.
Chull Lee si však uvedomoval, že predaj rýb nie je to pravé. A tak v roku 1970 sa
spoločnosť premenovala na Samsung-Sanyo. V tom istom roku začala s výrobou čiernobielych televízorov.
O osem rokov neskôr sa ukázala správnosť toho kroku, keďže za tento relatívne krátky čas dokázal Samsung vyprodukovať už štvormiliontý čiernobiely televízor. Samozrejme, že dnes nie sú tieto čísla zvlášť zaujímavé, no vtedy to bolo najviac televízorov vyrobených v jednej firme.
Neskôr nasledoval vývoj a výroba klimatizácií, farebných televízorov, osobných počítačov, či mobilných telefónov a pamätí.
Významným míľnikom v histórií spoločnosti je aj rok 1998, kedy sa stala partnerom olympijských hier v Nagane.
Kompletný zoznam medzníkov v histórií spoločnosti na
http://www.samsung.com/sk/aboutsamsung/corporateprofile/history.html

Ponuka a hlavné aktivity

- Predaj televízorov, telefónov, mobilných zariadení, kancelárskej techniky, domácich spotrebičov (biela technika)
- Elektronický, strojársky, chemický priemysel
- Poskytovanie finančných služieb
- Výskum a vývoj (nové materiály a technológie)
- Poradenstvo a servis
- a iné

Ponuka firmy je veľmi široká čo dokazuje aj mnoho sesterských spoločností. V tejto časti sú vymenované iba niektoré.

Sesterské spoločnosti


V nasledujúcom obrázku môžeme vidieť sesterské spoločnosti. Záber spoločnosti Samsung je veľmi široký, pretože okrem elektronického priemyslu sa venuje aj strojárstvu, chemickému priemyslu a iným.

sesterskespol.jpg
Obr.2 Sesterské spoločnosti Samsungu
(Zdroj: http://www.samsung.com/sk/aboutsamsung/corporateprofile/affiliatedcompan...)

Hlavné zdroje

Medzi hlavné zdroje spoločnosti môžeme zaradiť:

- Zamestnanci
- Dcérske spoločnosti
- Dodávatelia
- Investori (prostredníctvom Samsung finance)

Cieľový zákazník

Cieľových zákazníkov si spoločnosť rozdeľuje na dve skupiny. Prvou skupinou sú súkromné osoby. Túto skupinu môžeme ďalej rozdeliť na mladých ľudí, ktorým spoločnosť Samsung venovala pozornosť prostredníctvom mobilných zariadení, novej generácie mobilných telefónov, či napríklad MP3.
Druhá skupina sú ľudia v produktívnom veku, na ktorých sa spoločnosť zameral prostredníctvom bielej techniky, televízorov, DVD a mnohých ďalších výrobkov určených pre domácnosť.
Samozrejme, že spoločnosť sa zameriava aj na firmy (malé, stredné, veľké), ktorým sú určené výrobky z kancelárskej techniky, výpočtová technika, ale aj finančné poradenstvo cez ich dcérske spoločnosti pôsobiace v tejto oblasti.

Ponuka spoločnosti:
Súkromné osoby

- mobilné telefóny, MP3 - skupina mladých ľudí s určitým životným štýlom,
- DVD, TV - skupiny ľudí v produktívnom veku, domácnosti

Firmy

- Monitory, LCD, DVD, výpočtová technika, ...
- Finančné poradenstvo, služby, spolupráca s firmami v iných odvetviach priemyslu (dcérske spoločnosti)

Vzťahy so zákazníkmi

Budovanie pozitívneho vzťahu so zákazníkmi je pre spoločnosť veľmi dôležité. Uvedomujú si, že zákazník je pre nich veľmi dôležitým faktorom pri plnení ich cieľov a vízií. Vytváranie dobrých vzťahov prebieha:

- Formou otvoreného prístupu k zákazníkovi
- Internet - kontakt na zákaznícku službu, servisné strediská, záručné podmienky, časté otázky, záručný a pozáručný servis a pod
- Infolinka
- Prezentácie
- Predajne
- Súťaže
- Vernostné programy

Konkurencia

Medzi hlavných konkurentov spoločnosti Samsung môžeme zaradiť firmy pôsobiace v rovnakej sfére podnikania. Najvážnejšími konkurentmi sú spoločnosti Philips, LG, Panasonic. Zoznam ďalších hlavných konkurentov:

- Nokia
- Sony
- HP
- Toshiba
- Asus
- Siemens
- Lenovo
- HTC

Distribučné kanály

Distribučné kanály spoločnosti sú riešené cez:

- Reklama
- Letáky
- Prezentácie
- Súťaže
- Predajné miesta
- Internetová stránka
- Bilboardy

Finančný prehľad

V nasledujúcom obrázku je finančný prehľad spoločnosti za rok 2009. V tabuľke vidíme hodnoty čistého obratu, celkových aktív, záväzkov a imania akcionárov, ale aj hodnotu čistého príjmu. Sumy sú uvedené v dolároch i eurách.

financny_prehlad_2010.jpg
Obr.3 Finančný prehľad spoločnosti za rok 2010
(Zdroj: http://www.samsung.com/sk/aboutsamsung/corporateprofile/ourperformance/s...)

Finančné ukazovatele

Obrázky ukazujú niektoré ukazovatele spoločnosti od roku 2005 až po rok 2009. Zobrazujú vývoj čistého obratu, celkových aktív, čistého príjmu, počtu zamestnancov, a celkových záväzkov za spomenuté roky.

financie_spolocnosti.jpg
Obr.4 Ukazovatele spoločnosti
(Zdroj: http://www.samsung.com/sk/aboutsamsung/corporateprofile/ourperformance/s...)

Toky nákladov

Porovnanie tokov nákladov za roky 2008 a 2009. Drvivú väčšinu z nákladov spoločnosti tvoria náklady na materiál. Táto čiastka je vysoká v oboch rokoch, no v roku 2009 vidíme výrazné zníženie tohto typu nákladu.

tokynakladov.jpg
Obr.5 Toky nákladov spoločnosti

Postavenie na trhu


Obrázok znázorňuje percentuálny podiel na trhu v predaji jednotlivých komponentov a taktiež aj postavenie v rebríčku konkurencie v predajnosti týchto produktov.

postavenie_na_trhu.jpg
Obr.6 Postavenie na trhu v predajnosti vybraných komponentov
(Zdroj: http://www.economist.com/node/15816702)

Inovácie spoločnosti

Vízie spoločnosti

Medzi hlavné vízie spoločnosti patrí:

- Do roku 2020 plánovaný obrat 400 miliárd dolárov a zaradiť sa medzi päť najlepších značiek na svete.

- Objavovanie nových oblastí vrátane zdravotnej starostlivosti, medicíny a biotechnológie.

- Záväzok spoločnosti - pôsobiť ako kreatívny líder na nových trhoch a stať sa najlepšie napredujúcou spoločnosťou

-
Motto spoločnosti do budúcnosti je:„Inšpirovať svet, tvoriť budúcnosť“

Inšpirovať komunity cez 3 najsilnejšie stránky:

- nová technológia
- inovatívne produkty
- kreatívne riešenia

Spoločnosť Samsung dúfa, že prispeje k lepšiemu svetu a bohatším skúsenostiam pre všetkých.

inovacna_filozofia.jpg
Obr.7 Inovačná filozofia spoločnosti Samsung
(Zdroj: http://www.samsung.com/sk/aboutsamsung/corporateprofile/vision.html)

Viac o inováciách a víziách spoločnosti na http://www.samsung.com/sk/aboutsamsung/corporateprofile/vision.html

Ochrana duševného vlastníctva - patenty


V spoločnosti Samsung si uvedomujú dôležitosť vývoja a výskumu. Ich filozofia spočíva v tom, že je nesmierne dôležité držať sa v popredí rebríčka vývoja nových materiálov a zariadení. Firma sa zaradila medzi 10 spoločností s najvyšším počtom patentov prihlásených v roku 2010.

1. IBM 5896
2. Samsung 4551
3. Microsoft 3094
4. Canon 2552

Výskum


Samsung sa zameriava na výskum v oblasti :

- Výpočtová technika
- Biela technika
- Čierna technika
- Mobilné telefóny + operačné systémy
- Nové materiály
-Životné prostredie