Preskočiť navigáciu.
Domov

Inovačný systém Spoločnosti Dell

Spoločnosť Dell bola v roku 1984 založená Michaelom Dellom ešte pod názvom PCs Limited.
V súčasnej dobe je firma Dell jedným z najväčších predajcov osobných počítačov na svete. V USA je na prvom mieste a vrámci celého sveta na druhom za spoločnosťou HP.
Medzi jej ďalšie produkty sa dá zaradiť všetky druhy spotrebnej elektroniky, avšak tieto produkty sú produktami iných výrobcov s nálepkou spoločnosti Dell.

Inovácie


Medzi hlavné inovácie spoločnosti Dell patrí stavba počítačov na mieru. Vôbec ako prvá firma prišla s myšlienkou neponúkať hotový produkt ako čiernu skrinku, ale dať zákazníkovi voľnú ruku a vybrať si, čo on naozaj potrebuje a nekupovať dačo čo vôbec nevyužije.


Medzi ďalšiu inováciu patrí nadštandardný servis, ktorý firma ponúka. Tento produkt je zameraný hlavne na Serverovú sféru, kde je potrebné zabezpečiť vysokú dostupnosť údajov uložených na serveri. Táto zákaznícka podpora je odstupňovaná postupne od bronzovej, cez striebornú a zlatú až po platinovú, kde Dell garantuje znovudostupnosť servera do 2 hodín od prijatia správy o nefunkčnosti na zákaznickej podpore.


Internetový obchod je tiež jednou z hlavných inovácií spoločnosti Dell. Dell vôbec ako jedna z prvých firiem začala využívať internet na potreby predaja, a aj týmto sa vedela až dodnes udržať na popredných pozíciách v predajnosti svojich produktov.


Medzi inovácie je možné zaradiť aj 3 podmienky správneho podnikania, ktoré Michael Dell vyhlásil v roku 1991, keď značne prerobil na príliš veľkých zásobách počítačových komponentov, ktoré veľmi skoro zastarali:

 • Obchodovanie s minimálnymi zásobami
 • Načúvanie zákazníkom
 • Žiadny nepriamy predaj
 • Konkurencia

  Medzi konkurenciu spoločnosti Dell môžeme zaradiť všetky firmy, ktoré sa zaoberajú predajom počítačov. Momentálne ich najväčším rivalom na tejto pôde je spoločnosť HP, s ktorou súperí o prvé miesto v celosvetovom predaji počítačov.

  Ochrana duševného vlastníctva

  Spoločnosť Dell si ochranu duševného vlastníctva zabezpečuje pomocou patentov. Týchto patentov má niekoľko tisíc, a poväčšinou sa jedná o patenty ohľadom dizajnu, avšak Dell si nechal patentovať zaujímavý prístup k riešenie problému zakazníckej podpory, tzv „Reboot and See If That Fixes It” alebo po slovensky „Reštaruj a zisti či to nepomohlo“. Vo veľkej väčšine prípadov je to ten najjednoduchší spôsob opravy problému.

  Financie

  Spoločnosť Dell sa sústreďuje na výrobu počítačov, pričom hardware nakupuje od ostatných dodávateľov, a teda je len vlastne firmou, ktorá komponenty dáva do vlastnej škatule. Z tohto dôvodu firma má veľmi nízke náklady na výskum a vývoj, za posledné 3 roky to je okolo 1% z tržieb spoločnosti.

  Budúci vývoj

  Firma Dell sa tak ako každá spoločnosť dnes snaží sústrediť na zelené technológie a znižovať emisiu skleníkových plynov do ovzdušia. Rovnako sa budú snažiť o vývoj v oblasti dizajnu svojich produktov.

  Použitá literatúra:

  Wikipedia
  Google finance
  Dell Homepage
  bbspot.com