Preskočiť navigáciu.
Domov

Inovačný systém vo firme MONOGRAM

 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.

Spoločnosť MONOGRAM je dnes už pomerne dobre známa nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, a to hlavne vďaka spojím inovatívnym riešeniam a mnohým projektom, na ktorých pracovala.
Od svojho vzniku je orientovaná na inovácie a rozvoj nových technológií a produktov. Tento trend si udržala a vďaka nemu je dnes jednou z najinovatívnejších slovenských firiem.
Medzi najvýznamnejšie inovatívne produkty patria: Coverpage, Colosseo EAS, BroadCastCase

logo_spolocnosti.png
Obr 1: Logo spoločnosti Monogram (www.monogramtechnologies.sk)

PROFIL SPOLOCNOSTI

Spoločnosť MONOGRAM je dnes už pomerne dobre známa nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, a to hlavne vďaka mnohým projektom, na ktorých pracovala. U nás napríklad populárne huste.sk alebo joj.sk. Spoločnosť poskytuje služby v oblasti návrhu, vývoja, nasadzovania a údržby komplexných internetových aplikácií a web designu.

Stratégia spoločnosti je založená na využívaní najmodernejších softvérových technológií, ako aj moderného know-how pri efektívnych a účinných marketingových technikách v prospech klientov.

Cieľom spoločnosti MONOGRAM je popri súčasnej vízii taktiež rozširovať klientelu a zabezpečiť jej spokojnosť so službami poskytujúcimi našimi odborníkmi. Navyše je samozrejmosťou snaha o udržanie si súčasných zákazníkov a ich spokojnosť využitím najlepšieho potenciálu profesionálnej oblasti programovania, webdesignu a manažmentu. Udržovanie stálej komunikácie s klientom a využívanie skúseností z predchádzajúcich projektov umožňujú tejto spoločnosti lepšie spĺňanie požiadaviek klienta s pokrokovejším a inovatívnejším spracovaním.

Spoločnosti prináša klientom profesionálnu tvorbu www stránok, SEO optimalizáciu pre vyhľadávače a internet marketing. Pričom kreatívny webdesign a CMS redakčný systém pre správu obsahu web stránok je vytvorený podľa špecifických zadaní klientov. Ako výsledok, spoločnosti prináša komplexné riešenia, ktoré dávajú náskok pred konkurenciou a chránia ich investície do rozvoja svojich informačných technológií.

Videovizitka spoločnosti MONOGRAM: http://www.monogram.sk/novinky/Videovizitka-spolocnosti-MONOGRAM.html

INOVAČNÁ STRATÉGIA FIRMY

Výskum a inovácie v spoločnosti Mongoram sú realizované na dennej báze v rôznych komerčných, interných projektoch ako aj projektoch spolupráce s inými firmami a inštitúciami. Spoločnosť na trh uvádza produkty, ktoré sú v mnohom unikátne nielen v európskom ale aj svetovom meradle. Ako príklad produktov, ktoré sú vyvinuté a stále inovované v poslednom období možno uviesť:

 • Coverpage - inovatívne riešenie pre publikovanie a distribúciu digitálneho obsahu na moderné tabletové zariadenia [www.coverpageapp.com]
 • Colosseo EAS - unikátny systém riadenia športových arén, naposledy inštalovaný a preverený v novej hokejovej aréne Ondreja Nepelu na turnaji Slovakia Cup [www.colosseoeas.com]
 • BCC (BroadCastCase) - unikátny produkt pre záznam, strih a live vysielanie videa s pomocou malého "kufríka" a bez potreby veľkej techniky a početného obslužného tímu [bcc.monogrammultimedia.com]
 • UniVideo - systém integrujúci multimediálnu výučbu a jej streaming a archiving pre elearning [monogrammultimedia.com/univideo]
 • MeetVideo - unikátne a široko kompatibilné riešenie pre videokonferencie v komerčnej aj akademickej sfére [www.monogram.sk/meetvideo]
 • Linguo - multimediálny systém pre tlmočenie on-site alebo prostredníctvom vzdialeného prístupu, zaujímavé napríklad pre medzinárodné konferencie alebo výukový proces či výskum v oblasti tlmočenia a lingvistiky [www.linguo.co]

VÝSKUM A VÝVOJ VO FIRME

Už aj v obchodnom registri ma spoločnosť zadeklarované niektoré z predmetov činnosti ako:

 • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
 • výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

z čoho je zrejmé, že ide o modernu firmu zameranú na inovácie, výskum a vývoj.

V spoločnosti je výskum a vývoj inovatívnych riešení spojený z každodennými zákazkami.

V spoločnosti existuje značné množstvo znalostí a kompetencií, ktoré sa úspešne a efektívne využívajú. Hlavný zdroj inovácií a nových nápadov predstavuje interný výskum a vývoj spoločnosti. Inovácia väčšinou vzniká ako kombinácia dobrých nápadov, motivovaných pracovníkov a inštinktívneho porozumenia toho, čo chcú zákazníci.

ZÍSKAVANIE NOVÝCH ZNALOSTÍ A FIREMNÁ SPOLUPRÁCA

Spoločnosť sa snaží získať nové znalosti prostredníctvom výskumných a vývojových stredísk. V súčasnej dobe je výrazný nárast počtu zamestnancov na získavanie nových znalostí a použitie inovatívnych prístupov a techník (pracovníci vo výskume a vývoji, analytici, kreatívni pracovníci, experti pre používateľský dojem - user experience).

Ďalší zo spôsobov získavania nových znalostí sú aj interné prednášky, školenia a prezentácie výsledkov výskumu a vývoja.

Spoločnosť kladie dôraz na vyváženosť medzi interným výskumom a vývojom a stratégiou spolupráce s inými podnikmi na vývoji a výskume. Spolupráca medzi podnikmi umožňuje znížiť riziká spojené s technologickým vývojom a ponúka prístup na nové trhy alebo k doplňujúcim druhom produktov.

Spoločnosť úzko spolupracuje ako s univerzitami tak aj so SAV. Jeden zo známych spoločných projektov, ktorý spoločnosť Monogram odštartovala v spolupráci s Elektrotechnickým ústavom SAV, je výskumný projekt „Vývoj univerzálnej HD video platformy pre aplikáciu v broadcastingu, vzdelávaní a výskume“. Projekt je financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ.

Hlavným zámerom takýchto projektov je zvýšenie hospodárskej efektívnosti firmy Monogram využitím experimentálneho vývoja a využitie potenciálu spolupráce firma-akademická sféra. Projekt začal vybudovaním špičkového spoločného pracoviska umiestneného v priestoroch akademického partnera, čím došlo k zvýšeniu potenciálu využiť špičkovú výskumno-vývojovú základňu akademickej sféry. Zároveň sa zlepšili podmienky vzdelávacieho procesu a prípravy novej generácie vedeckých pracovníkov.

Spolupráca umožní lepší prenos vedeckých poznatkov do praxe tak zo strany MONOGRAM, ako aj zo strany akademického partnera.

Projekt sa opiera o podporu Európskeho fondu regionálneho rozvoja a jeho Operačného programu Výskum a vývoj 2007-2013, na ktorý dohliada Agentúra Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy EÚ. Úlohou projektu je podporovať a vytvárať znalostnú ekonomiku v krajinách Európskej únie.

OCENENIA
Cenu Podnikateľ roka 2010 v oblasti inovácií udelili vyhlasovatelia súťaže Jánovi Jenčovi, jednému zo štvorice zakladajúcich spoločníkov firmy Monogram Technologies, ktorá sa venuje komplexnému riešeniu internetových stránok a web dizajnu.

HLAVNÉ ÚSPEŠNÉ INOVÁCIE FIRMY

Medzi hlavné úspešné inovácie firmy patria rôzne kreatívne a inovatívne produkty ako aplikácie, serverové riešenia, video a audio kodeky, riešenia pre štadióny, digitálne televízne vysielane a strižne

INOVÁCIA 1: COVERPAGE DIGITAL PUBLISHING TOOLS

coverpage_promo.jpg
Obr 2: Produkt Coverpage (www.coverpageapp.com)

Podľa "Oslo Manuál" na meranie vedeckých a technických aktivít vydaný OECD - ide o produktovú a čiastočne aj procesnú inováciu. Je to priama inovácia, ktorá podporuje rozvoj.

Ide o nový balík výrobkov a služieb uvedených na relatívne nový trh digitálneho publikovania na mobilné a tabletové zariadenia. Riešenie umožňuje publikovať, prezentovať a distribuovať obsah, ktorý je už v redakcii vytvorený, novou a atraktívnou formou. Od vydavateľov obsahu sa očakáva transformácia vnútorných procesov prípravy a publikovania obsahu tak, aby iPad a ďalšie moderné platformy neboli iba povinnou jazdou, ale ukážkou technologickej a obchodnej zdatnosti celého tímu. Inými slovami, táto produktová inovácia prináša aj významnú zmenu v procese vytvárania a dodávky obsahu, procesnú inováciu, pre podnik alebo vydavateľstvo, ktoré sa rozhodne o prechode na nový systém vydávania svojich časopisov.

Coverpage Digital Publishing Tools obsahuje:

 • Coverpage Publisher - Je to špeciálny softvér pre publikovanie, v ktorom sa k jednotlivým stranám nadväzujú multimediálne prvky, napr. prezentácie, galérie, video súbory, dokumenty atď., ktoré s obsahom súvisia a obohacujú ho. Čitateľ tak dostáva obsah, ktorý má novú úroveň, je však zachovaný layout vydania, grafické zalomenie, ktoré je pre mnohé periodiká kľúčové.
 • Coverpage Reader - Sú tu zahrnuté aplikácie na tabletových zariadeniach(iPad, Samsung Galaxy S, Motorola Xoom a ostatné iOS a Android zariadenia). Aplikácia je určená pre konečného čitateľa a umožňuje mu zakúpiť si vydanie priamo v aplikácii a jeho kvalitné prezeranie.
 • Coverpage Content Server

Spoločnosť poskytuje toto riešenie v podobe nevýlučných licencií. Licencia obsahuje softvér Coverpage Publisher, aplikáciu Coverpage Reader pristup na Coverpage Content Server.

TRH PRED A PO ZAVEDENÍ INOVÁCIE, HLAVNÝ KONKURENTI A REAKCIE NA INOVÁCIU

Jedná sa o úplne nový trh a zároveň aj zavedenie úplne nového produktu na takýto trh. Podobné riešenia na Slovenskom trhu pred zavedením riešenia neexistovali. Vo svete sa tesne pred launhcom tohto riešenia objavili podobné alebo príbuzné riešenia od spoločnosti Woodwing (Holandsko) a Pixelmags (USA). Tieto dve spoločnosti sa automatický stali aj hlavnými konkurentmi spoločnosti Monogram v oblasti digitálneho publikovania obsahu.

Toto inovačné riešenie spoločnosti Monogram, bolo zavedené na trh v podobe prvého digitálneho titulu pre tabletové zariadenia na Slovensku. Bol mesačník Stratégie a bol vypublikovaný na zariadenie iPad. Ten sa vďaka partnerstvu s technologickým lídrom v oblasti vývoja aplikácií, spoločnosťou MONOGRAM, stal prvým titulom, ktorý mal dostupnú aplikáciu v AppStore. Navyše sa vedenie Stratégií rozhodlo podporiť launch tejto verzie aj špeciálnou aplikáciou, ktorá mala poukázať na možnosti platformy prezentovať obsah iným spôsobom a , pričom ako aj v slogane stojí: "Zostanú iba písmenka, všetko ostatné bude inak".

Hlavnými konkurentmi spoločnosti aj naďalej zostali veľké, svetovo známe, spoločnosti Woodwind a Pixelmags. S čím raz väčšou rozšírenosťou tabletových zariadení na trhu, ale aj ako reakcia na inovatívne riešenia spomínaných spoločností, pribudli na trhu riešenia aj od iných menších spoločností ale aj od IT gigantov ako Adobe.

ROZDELENIE NA TRHU

Donedávna spoločnosť Monogram mala v oblasti publikovania obsahu na tabletové zariadenia na Slovensku absolútny podiel. Medzi najznámejšie vydavateľstvá ktoré používajú tieto nástroje pre publikovanie partia:

 • Economia - mesačníky Stratégie a Digital a denník Hospodárske noviny-cz
 • Mediage - mesačníky GoldMAN, Miau, Six Stars, Interier a exterier
 • W Press - týždenník .týždeň

Nedávno sa stav na trhu mierne zmenil a spoločnosť Monogram už nemá absolútny podiel. Zmenilo sa to príchodom nového digitálneho vydania denníka Nový čas od vydavateľstva Ringier Axel Springer.

INOVÁCIA 2: COLOSSEO ENTERPRICE ARENA SYSTEM

coloseo_eas_promo.jpg
Obr 3: Produkt Colosseo EAS (www.colosseoeas.com)

Podľa "Oslo Manuál" na meranie vedeckých a technických aktivít vydaný OECD - ide o produktovú inováciu. Je to priama inovácia, ktorá podporuje rozvoj.

Colosseo EAS je kompletný produkt integrujúci hardvérové a softvérové prvky potrebné pre riadenie športových hál. Systém Colosseo je najmodernejší systém all-in-one, ktorý rieši:

 • vstup návštevníkov na zápasy
 • rezervácie a predaj lístkov
 • turnikety
 • videoidentifikáciu návštevníkov pri vstupe a následne v hľadisku
 • kompletný reklamný systém na plochách
 • dodávku reklamnej kocky
 • videorozhodcu a systém manažmentu zápasu a časomier

Hneď po predstavení tohto inovatívneho systému, nasledovali aj prvé úspešné zavedenia do prevádzky na domácom trhu. Systém nasadený na štadiónoch Kometa Brno a Spišská Nová Ves. Onedlho sa na trhu rozšírilo dobre meno tohto riešenia a v súčasnosti prebiehajú implementacie na štadiónoch v Rusku, Turecku, Česku a dokončená je aj kompletná implementácia na štádiu Ondreja Nepelu, kde sa tohto roku uskutočnia MS v hokeji.

ĎALŠIE INOVÁCIE SPOLOČNOSTI

produkty.png
Obr 4: Inovácie spoločnosti

 • Bezpečnostný systém na základe rozpoznávania tvárí
 • Knižnice na ľahkú integráciu on-line platieb
 • Riešenie pre manažment digitálneho obsahu - Digitálna knižnica
 • Video advertising system - VAS
 • MeetVideo - inovatívne riešenie pre video konferencie

ZÁVER

Spoločnosť Monogram je od svojho vzniku orientovaná na inovácie a rozvoj nových technológií a produktov. Tento trend si udržala aj počas obdobia krízy a vďaka tomu je dnes jednou z najinovatívnejších slovenských firiem. To sa okrem iného prejavilo v posilnení trhovej pozície a expanzie na nové trhy s novými unikátnymi produktmi.

Spoločnosť má stále ďalšiu motiváciu pre napredovanie nielen v oblasti výskumu a vývoja produktov, ale aj zlepšovania ich distribúcie a kvality dodávaných služieb pre zákazníkov. Aj napriek rastu zostáva mladou, dynamickou spoločnosťou, ktorá neodchádza z trhu malých a stredne veľkých projektov, ale snaží sa o to, aby boli inovatívne produkty a služby dostupné aj začínajúcim alebo menším firmám. Spoločnosť ma aj snahu zvýšiť svoj prínos nielen v rámci komerčnej sféry, ale aj podpory projektov spolupráce alebo neziskových projektov našimi technológiami.

ZDROJE

 1. Alex Osterwalder - Business Model Generation [alexosterwalder.com]
 2. Delloite [www.deloitte.com]
 3. E-Trend [www.etrend.sk]
 4. Obchodný register SR [orsr.sk]
 5. MONOGRAM [www.monogram.sk]
 6. MONOGRAM Technologies [www.monogramtechnologies.sk]
 7. MONOGRAM Multimedia [www.monogrammultimedia.com]
 8. MONOGRAM Interactive [www.monograminteractive.com]
 9. Coverpage [www.coverpageapp.com]
 10. MONOGRAM Blog [blog.monogram.sk]