Preskočiť navigáciu.
Domov

Inovácie v spoločnosti Lycos

 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.

Logo a slogan spoločnosti Lycos
Obr. 1: Logo a slogan spoločnosti Lycos
(zdroj: www.lycos.com)

Od vzniku po súčasnosť

Spoločnosť bola založená v roku 1995 s približne 2 miliónmi dolárov na financovanie rizikového kapitálu z CMGI, prvým generálnym riaditeľom sa stal Bob Davis. Prvotné zameranie bol predaj softvéru určeného na vyhľadávanie, čo sa veľmi neosvedčilo. Lycos sa postupne preorientoval na prevádzkovanie reklamného webového portálu a táto stratégia priniesla firme úspech a vzostup - v roku 1999 sa ich online portál stal najnavštevovanejším na svete.

V roku 1996 vstúpila spoločnosť Lycos so svojim akciami na burzu a podarilo sa jej ich predať najrýchlejšie v celej histórií NASDAQ. O rok na to sa stala jednou z prvých spoločností, ktorým sa podarilo profitovať z internetového biznisu. V roku 1998 zaplatila 58 miliónov dolárov za Tripod v snahe preniknúť na „portálový trh“. Pre lepšie vzájomné zviditeľnenie sa bola podpísaná trojročná spolupráca s AT&T. V priebehu ďalších rokov získal Lycos takmer dve desiatky internetových značiek ako napríklad Gamesville, WhoWhere, Quote.com, Matchmaker.com, atď. Lycos Europe bol spoločným podnikom Lycos-u a Bertelsmannovej nadnárodnej mediálnej korporácie, ale vždy si zachovával status samostatnej právnickej osoby. Hoci Lycos Europe bol v tomto období najväčším zahraničným podnikom Lycos-u, aj niekoľko ďalších spoločností uzavrelo zmluvu s Lycosom ako napríklad Lycos Canada, Lycos Korea and Lycos Asia. Na vrchole obdobia takzvanej Internetovej bubliny (máj 2000) schválilo vedenie svoj zámer predať firmu spoločnosti Terra Networks, ktorá bola odnožou španielskeho telekomunikačného gigantu Telefónica, za 5,4 miliardy dolárov. Obstarávacia cena bola takmer tritisíckrát vyššia ako počiatočné investície rizikového kapitálu a asi dvadsaťkrát vyššia ako jej počiatočná cena pri vstupe na burzu. Transakcia bola uzatvorená v októbri toho istého roku a zlúčený podnik bol premenovaný na Terra Lycos, hoci značka Lycos zostala naďalej používaná v USA. Davis následne zo spoločnosti odišiel. Predaj firmy mal čiastočne negatívny dopad na hodnotu jej akcií. Neistá budúcnosť ich na Wall Street znížila o 20%. Po „prasknutí“ už spomenutej Internetovej bubliny však akcie všetkých dot-com spoločností začali prudko klesať, čomu sa nevyhol ani Lycos. Začiatkom augusta 2004 Terra oznámila predaj Lycos-u do Soulu za 95,4 milióna dolárov, čo boli 2% z nákupnej ceny. Názov sa zmenil späť na Lycos.

Index NASDAQ IXIC pred, počas a po prasknutí Internetovej bubliny
Graf 1: Index NASDAQ IXIC pred, počas a po prasknutí Internetovej bubliny
(zdroj: Wikipedia)

Pod novým vedením začal Lycos meniť svoju stratégiu. V roku 2005 spoločnosť odišla z trhu zameraného na vyhľadávanie a preorientovala sa na ponúkanie internetovej zábavy širokému okruhu ľudí. Postupne sa začali zbavovať vecí, ktoré nesúviseli s ich novou podnikateľskou stratégiou. Vo februári roku 2006 bol portál Quote.com predaný spoločnosti FT Interactive Data Corporation a Matchmaker.com firme Date.com. V júli toho istého roku kúpila firma Condé Nast Publications stránku Wired News.

V rámci reštrukturalizácie sa Daum zameral na mobilné telefóny a sociálne siete, preto predal v auguste 2010 Lycos za 36 mil. dolárov spoločnosti indickej Ybrant Digital, ktorá sa zaoberá internetovým marketingom. Aktuálne má Lycos priemerne 12-15 miliónov unikátnych návštev mesačne v USA a je v TOP 25 Internet destination worldwide.

Za najväčších konkurentov Lycos Europe sa dajú považovať spoločnosti:

 • AOL - tiež prevádzkuje zábavné webové portály a vyvíja komunikačné programy
 • ComBOTS - zábavný a informačný portál, VoIP
 • Easynet Group - webové blogy

Informácie o podieloch jednotlivých firiem na trhu sa napriek snahe nepodarilo získať.

Finančná bilancia

Medzi najväčšie položky spomedzi nákladov sa dá zaradiť správa a prevádzka hardvéru potrebného na prevádzkovanie webových portálov. Ak majú byť spoľahlivé a stabilné, musia bežať na kvalitných a výkonných serveroch, ktoré musia byť neustále chladené za pomoci klimatizácie. Taktiež sú nevyhnutné rôzne opravy a výmeny zastaraného alebo pokazeného hardvéru. V neposlednom rade je to aj spotreba elektrickej energie súvisiaca s nepretržitou prevádzkou.

Náklady ktoré priamo súvisia s predmetom podnikania sú marketing, reklama v televízií či v tlači, mzdové náklady a ostatné náklady spojené s podnikaním.

Lycos je od minulého roku dcérskou firmou Ybrant Digital-u, ktorý neuverejňuje čiastkové hospodárenie jednotlivých dcérskych spoločností ani svoje celkové príjmy a výdaje. Podarilo sa však nájsť aspoň hospodárenie „európskej vetvy“ - Lycos Europe za obdobie rokov 2007-2009.

Tržby za jednotlivé roky(v miliónoch dolárov):

 • 2007 - $112,9
 • 2008 - $29,4
 • 2009 - $4,7

Ako je možné vidieť, príjmy spoločnosti za obdobie troch rokov niekoľkonásobne klesli, čo bolo spôsobené prepuknutím globálnej finančnej krízy v roku 2008.

Vývoj tržieb firmy Lycos Europe za obdobie rokov 2007-2009
Graf 2: Vývoj tržieb firmy Lycos Europe za obdobie rokov 2007-2009

Celková bilancia tiež nie je veľmi lichotivá. Aktíva každým rokom klesali, pričom pasíva zaznamenali v roku 2008 medziročný nárast o 19%. V priebehu troch rokov sa znížil celkový majetok firmy z 245,7 na 43,7 mil. dolárov, čo predstavuje pokles o 82,2%.

Vývoj hodnoty majetku firmy Lycos Europe za obdobie rokov 2007-2009
Graf 3: Vývoj hodnoty majetku firmy Lycos Europe za obdobie rokov 2007-2009

Prehľad inovácií

1995

Lycos prišiel s prvou produktovou inováciou hneď pri svojom vzniku. Spoločnosť vyvinula softvérového robota, ktorý slúžil na prehľadávanie Internetu, zisťovanie obsahu nájdených stránok a ich kategorizovanie. Tím, ktorý vytvoril tohto robota, viedol Michael Mauldin a po tomto úspechu sa stal vedúcim vývojárskeho oddelenia. Neskôr si dal Lycos túto spider technology aj patentovať. Je to metóda konštrukcie katalógu súborov uložených na sieti zloženej z väčšieho počtu vzájomne prepojených počítačov, z ktorých každý má veľké množstvo uložených súborov. Vytvorí sa fronta obsahujúca aspoň jednu adresu reprezentujúcu súbor uložený na jednom z prepojených počítačov a ohodnotí sa každá adresa vo fronte podľa:

 • obľúbenosti súboru reprezentovaného adresou,
 • počtu stiahnutí súboru, ktorý zodpovedá adrese vo fronte s najvyšším ohodnotením,
 • z procesu vygenerovania určitých informácií o stiahnutom súbore a ich uložení do katalógu,
 • pridávaním všetkých nájdených adries v stiahnutých súboroch do fronty a určením obľúbenosti súboru reprezentovaného adresou vo fronte podľa toho, ako často na daný súbor odkazuje iný počítač, ako ten, na ktorom je súbor uložený.

1996

V nasledujúcom roku začala firma Lycos ponúkať reklamný priestor na svojich stránkach, licenčné kľúče k svojej vyhľadávacej technológií a začala vyvíjať produkty založené na tejto technológií. Jeden z prvých produktov sa nazýval Spider in a Box. Začiatkom roku ponúkal Lycos zadarmo produkt nazvaný a2z, ktorý tematicky kategorizoval ich databázu 19 miliónov URL adries.

Marketingovou inováciou bol vstup na burzu. Lycos sa tak zaradil medzi firmy ako Yahoo (v tom čase najznámejší internetový vyhľadávač), InfoSeek alebo Excite.com. Ich príklad nasledovalo viacero firiem, ktoré sa rozhodli vstúpiť na verejnú burzu. Lycos oficiálne odštartoval svoj licenčný program a stal sa prvým internetovým vyhľadávačom, ktorý si licencoval svoju vyhľadávaciu a indexovaciu technológiu. Novinkou bolo aj uzatvorenie trojročnej spolupráce s vydavateľstvom Simon&Schuster, z ktorej vznikol spoločný projekt Lycos Press. Jeho úlohou bolo zviditeľnenie oboch participujúcich strán. Prvý titul vzídený z tejto spolupráce sa volal Lycos’ 250 000 Best World Wide Web Sites.

V ďalšom priebehu roku pokračoval Lycos v zdokonaľovaní svojho vyhľadávača. Prvé vylepšenie, nazvané CentiSpeed, vykonávalo 4000 dotazov za sekundu, čo bolo štyrikrát viac ako konkurencia. Taktiež bolo zabezpečené neprerušenie vyhľadávania pokiaľ sa čakalo na pripojenie pomalej stránky. Vďaka zmluve s InfoSpace získali používatelia Lycos-u prístup k zoznamu ľudí obsiahnutých v databáze InfoSpace, ktorá obsahovala viac ako 100 miliónov amerických a kanadských firemných i súkromných telefónnych čísel. Zároveň bol sprístupnený AccuMail - obrovský zoznam mailových adries. V ďalšom priebehu bola do vyhľadávača pridaná možnosť hľadania hudby, videa a iných multimediálnych súborov. Lycos prehlásil, že bol prvým vyhľadávačom, ktorý takéto niečo umožňoval. Ďalej bol pridaný sprievodca mestami, ktorý obsahoval 400 miest a zriadil sa Club Lycos, ktorý poskytoval používateľom zľavy s rôznymi spoločnosťami pri nákupe ich tovarov a služieb (napr. Southwest Airlines - letenky, Avis - požičovňa automobilov). Navyše bol pre lepšiu orientáciu a prilákanie čo najväčšieho počtu potenciálnych zákazníkov upravený design celého portálu.

1997

Doposiaľ sa Lycos pohyboval na trhu v USA. Za účelom zvýšenia svojej popularity (a tým aj ziskov) sa firma rozhodla expandovať na európsky trh. Spojením s nemeckou mediálnou spoločnosťou Bertelsmann vznikol Lycos Europe, ktorý prevádzkoval internetové navigačné centrá v 37 európskych krajinách. V polovici toho istého roku vyvinul Lycos dva intranetové vyhľadávače, v ktorých skombinovali patentovanú technológiu hľadania a prezentačný engine od Inmagic. Lycos Intranet Spider (predávaný za 995 dolárov) obsahoval základný intranetový vyhľadávač a navigátor, zatiaľ čo DB/Text Index Spider (7500 dolárov) bol určený na vyhľadávanie v databázach.

Všetky tieto inovácie a vylepšenia mali veľmi priaznivú odozvu, čo sa významne prejavilo tržbách. Ku koncu fiškálneho roku 1996 (31. júl) mala spoločnosť príjem 5,3 mil. dolárov, o rok neskôr to už bolo 22,3 milióna, čo predstavuje medziročný nárast o úctyhodných 420%. V Lycose aj naďalej pokračovali cestou uzatváranie partnerstiev, tento krát si vybrali vydavateľstvo Barnes&Noble. Stali sa výhradným predajcom ich kníh a poberali určité percento zisku z ich predaja.

1998

Lycos urobil veľmi strategický obchod z pohľadu ďalšieho vývoja a napredovania. Za 58 miliónov dolárov odkúpil zábavný webový portál Tripod určený prevažne mladým ľuďom za účelom zvýšenia návštevnosti svojich stánok. Táto kúpa začala postupne preorientovávať podnikateľskú stratégiu spoločnosti od vyhľadávača smerom k prevádzkovaniu informačných a zábavných portálov s cieleným obsahom. Že to bol správny ťah potvrdzovali aj štatistiky a Lycos s Tripodom sa dostali na šieste miesto rebríčka najnavštevovanejších stránok na webe s 15-timi miliónmi unikátnych návštev za mesiac (v tom čase bol na čele Yahoo s 32 miliónmi). Dopomohlo k tomu určite aj vytvorenie mailovej a chatovacej služby a taktiež SafetyNet - automatické filtrovanie nevhodného webového obsahu pri vyhľadávaní.

Ukážka z portálu tripod.lycos.com - možnosť bezplatného odskúšania produktov
Obr. 2: Ukážka z portálu tripod.lycos.com - možnosť bezplatného odskúšania produktov
(zdroj: www.tripod.lycos.com)

Inovácie pokračovali v nastolenom trende kupovania existujúcich webových portálov s najširším tematickým zameraním. Azda najväčším krokom vpred bolo odkúpenie firmy WhoWhere za 133 miliónov dolárov, ktorá prevádzkovala v USA veľmi známe internetové zlaté stránky WhoWhere.com, MailCity - bezplatný mailový portál a Angelfire - bezplatný web hosting. MailCity spolu s Angelfire mali v tom čase 10,6 milióna registrovaných používateľov. K výraznému zviditeľneniu Lycos-u prispela aj spolupráca s Microsoft-om, konkrétne s portálom MSN.com, na ktorom sa objavoval ako jeden zo štyroch hlavných vyhľadávačov. Za fiškálny rok 1998 zaznamenal Lycos tržby v hodnote 56 miliónov dolárov, no paradoxne vykázal celkovú stratu napriek tomu, že prevádzkoval rôzne služby na viac ako 80-tich stránkach.

V tomto období sa vedenie rozhodlo pre prvú masívnu medzinárodnú televíznu reklamnú kampaň, v ktorej hral ústrednú postavu čierny labrador, pomenovaný ako inak než Lycos. Slogan znel: „Lycos, go get it“. Kampaň taktiež zahŕňala aj rádiové reklamné spoty v 11-tich hlavných mestách rôznych štátov. Tento marketingový ťah stál firmu 25 miliónov dolárov, ale vyplatilo sa.

Vybrané reklamné spoty:

1999

Začiatok roku bol pre Lycos mimoriadne úspešný. Tešil sa obrovskému záujmu používateľov, stal sa najrýchlejšie rastúcim webovým portálom čo do počtu návštevníkov (26,3 milióna unikátnych návštev mesačne, podľa Media Metrix) a bolo už len otázkou času kedy predstihne prvého v rebríčku - Yahoo. Lycos nenechával nič na náhodu a prišiel na trh s ďalšou produktovou novinkou. Stal sa prvým veľkým portálom s online adresárom piesní, ktoré sa dali stiahnuť vo formáte MP3. Po spojení s nórskym Fast Search & Transfer obsahovala databáza viac ako pol milióna odkazov na hudobné skladby. Korektnosť a férovosť Lycos-u sa ukázala potvrdením spolupráce s Recording Industry Association of America na eliminovaní pirátskeho sťahovania hudby a ochrane autorských práv hudobných producentov.

Dôležitým míľnikom bol marec, keď sa Lycos napokon prepracoval na prvé miesto v mesačnej návštevnosti s takmer 32 miliónmi pripojení, zatiaľ čo Yahoo zaznamenal „iba“ 31,2 milióna konekcií. V apríli prišiel Lycos s ďalšou produktovou inováciou - Lycos Radio Network. Bol to portál so zapracovaným audio a video streamom. Na záver fiškálneho roku 1999 boli vykázané tržby 40,6 miliónov dolárov (čo bolo paradoxne nižšie číslo ako za rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku), no stále aj čistá strata 4,4 milióna. Podpísalo sa pod ňu obrovské množstvo investícií. August priniesol posilnenie pozície Lycos-u na trhu s hudbou a to vďaka nadobudnutiu firmy Internet Music Distribution za 38 miliónov dolárov, čo vyústilo až do vytvorenia vlastného portálu music.lycos.com, ktorý poskytoval vyhľadávanie MP3 nahrávok, možnosť ich legálneho sťahovania, 35 rozhlasových staníc a pravidelne prinášal novinky zo sveta hudby. Odkúpením Quote.com za 78 miliónov dolárov sa vedeniu podarilo zaujať aj používateľov zaujímajúcich sa o svet financií. Nezastavilo sa ani expandovanie do zahraničia. Lycos spoločne so Singapure Telecom-om založili Lycos Asia a s Kadokawa Shoten Publishing Lycos Japan. Taktiež boli vytvorené stránky pre 12 krajín Latinskej Ameriky a dve stránky pre španielsky hovoriacich používateľ v USA. Kúpou portálu Gamesville.com za 207 miliónov dolárov boli uspokojení aj používatelia, ktorí sa radi hrajú online hry. Lycos neobišiel ani trh s e-shopmi a vytvoril WebShopper - nástroj na porovnávanie cien medzi e-shopmi a tiež vlastný e-shop Lycoshop. Na prelome tisícročí spoločnosť proklamovala spolu 29 miliónov zaregistrovaných používateľov na ňou vlastniacich portáloch.

2000

Na vrchole svojej slávy odsúhlasilo vedenie odpredaj 100% podielu firme Terra Networks, internetovému oddeleniu španielskeho telekomunikačného gigantu Telefónica za 5,4 miliardy dolárov. Novovzniknutá Terra Lycos sa snažila nadviazať na predchádzajúce úspešné ťaženie. Založila vlastnú internetovú televíziu Lycos TV Online a dostala lukratívnu ponuku vytvoriť webové stránky Olympijských hier v Sydney. Po spľasnutí Internetovej bubliny však prišlo „temné“ obdobie z pohľadu postavenia spoločnosti na trhu aj z pohľadu inovácií.

2006

Po stabilizovaní situácie predstavil Lycos niekoľko multimediálnych služieb ako napríklad Lycos Phone, v ktorom bol skombinovaný video-chat, real-time video a MP3 prehrávač. Bola vydaná nová verzia Lycos Mail, ktorá umožňovala odosielanie a prijímanie veľkých súborov vrátane neobmedzenej veľkosti súboru obsiahnutého v prílohe. Spoločnosť začala produkovať sociálne (v zmysle komunikačné) aplikácie vrátane prvej „watch and chat“ video aplikácie, ktorá bežala na ich vlastnej platforme Lycos Cinema. Lycos MIX umožňovala používateľom sťahovať videá z YouTube, Google Video, Yahoo Video a MySpace Video. Taktiež sa pomocou tohto programu dali vytvárať zoznamy skladieb, kde mohli ostatní používatelia pridať komentár a chatovať v real-time. Aktuálne patrí Lycos pod hlavičku Ybrant Digital-u.

Logo materskej firmy Ybrant Digital
Obr. 3: Logo materskej firmy Ybrant Digital
(zdroj: www.ybrantdigital.com)

Vplyv inovácií na tržby Lycos-u za obdobie rokov 1996-1999
Graf 4: Vplyv inovácií na tržby Lycos-u za obdobie rokov 1996-1999

Záver

Spoločnosť Lycos sa po svojom vzniku a rýchlej zmene podnikateľskej stratégie prepracovala za pomerne krátky čas medzi špičku firiem zaoberajúcich sa internetovým biznisom. Dopomohol jej k tomu aj všeobecný rozmach a vzostup dot-com firiem, ktorý vrcholil v roku 2000. V tom čase ju odkúpila Terra Networks za tritisíckrát vyššiu sumu ako bol vstupný kapitál. Po spľasnutí takzvanej Internetovej bubliny však Lycos začal upadať a meniť majiteľov. Aktuálne je Lycos jednou z dcérskych firiem Ybrant Digital-u.