Preskočiť navigáciu.
Domov

Inovácie v spoločnosti T-Systems International

 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.

Spoločnosť T-Systems International bola založená ako obchodná zákaznícka značka koncernu Deutsche Telekom AG v roku 2000. Po útlme v rokoch 2002 - 2004 Deutsche Telekom v súlade so svojím strategickým smerovaním začiatkom roku 2005 opätovne zaviedla na trh značku T-Systems pre korporátnych zákazníkov svojej skupiny. Odvtedy spoločnosť masívne expandovala a v súčasnosti už pôsobí vo vyše 20 krajinách po celom svete a zamestnáva viac ako 46000 ľudí. Jednou z dcérskych spoločností je aj T-Systems Slovakia, ktorá bola založená 13. Januára 2006 v Košiciach. V rokoch 2009 a 2010 bola nominovaná na IT firmu roka.T-Systems Slovakia je jedným zo zakladajúcich členov združenia IT Valley Košice, ktoré ako centrum IKT excelencie v regióne využitím konceptu „učiaceho sa regiónu“ vytvára priateľské prostredie pre vznik inovácií v danom regióne a na Slovenku vôbec.Spoločnosť T-Systems uvádza na trh rýchlym tempom mnoho inovácií všetkých druhov. Keďže sa jedná o spoločnosť poskytujúcu IKT služby, v prevažnej miere sa jedná o inovácie produktového a procesného charakteru (DataCenter2020, Education Academy), v menšej miere sa objavujú marketingové a organizačné inovácie(strategické a win-win-win parterstvá).

http://www.t-systems.com
Obr.1 : Logo spoločnosti T-Systems
(www.t-systems.com)

Inovačná stratégia spoločnosti

Inovačné cykly sú zo dňa na deň kratšie a konkurenčné tlaky narastajú. Iba najsilnejší poskytovatelia služieb s jasným profilom majú nádej na úspech a udržanie kroku s konkurenciou. Na základe strategických úvah a dôkladného trhového prieskumu si T-Systems zvolila jasný a konzistentný odkaz pozdvihujúci high-tech predstavu plachtenia pre svoj vstup na zákaznícky trh IKT technológií. Ako obchodná zákaznícka značka firmy Deutsche Telekom má dcérska spoločnosť T-Systems úzke prepojenie s T-značkou a zároveň sa diferencuje prostredníctvom svojej cieľovej skupiny a jej potrieb a záujmov.
Inovačná stratégia spoločnosti T-Systems spočíva najmä v budovaní medzifiremnej spolupráce s hlavnými partnermi spoločnosti, výskumnými zariadeniami, regiónmi, akademickými inštitúciami (win-win-win partnerstvá) a aplikovanie takto vytvorených spoločných projektov do praxe za účelom udržiavania vysokých inovačných služieb firmy. Takto vytvorená inovačná sila sa stáva veľkou výhodou v konkurenčnom boji a je výsledkom jasne definovaných oblastí inovácií a zásluhou silne inovatívneho vedenia. Silnou stránkou spoločnosti je aj schopnosť dobré nápady nielen rozpoznať ale kombináciou vedeckých a technologických kompetencií ich pripraviť a aplikovať pre trh s cieľom zvyšovania náskoku pred konkurenciou. Toto všetko je možné vďaka neustálemu vývoju nových riešení pre súčasný trh ale aj vytváraní nových modelov pre budúce – konvergujúce trhy a to všetko rýchlym tempom a vysoko účinným spôsobom.

Hlavné úspešné inovácie spoločnosti

Medzi najvýznamnejšie inovácie spoločnosti T-Systems GmbH môžeme zaradiť :

 • Strategické partnerstvo so spoločnosťou Cognizant (oblasť systémovej integrácie)
 • Win-win-win partnerstvá pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov
 • DataCenter2020 – strategická spolupráca so spoločnosťou Intel
 • IT Academy
 • Education Academy

Strategické partnerstvo so spoločnosťou Cognizant

Jedná sa organizačnú a procesnú inováciu spoločnosti T-Systems, pri ktorej spoločnosť pristúpila k vytvoreniu aktívneho strategického partnerstva so spoločnosťou Cognizant pre oblasť systémovej integrácie. Toto partnerstvo vytvorené v roku 2008 umožňuje poskytovanie dynamicky škálovateľných produktov ako aj produktov šitých priamo klientom na mieru v najvyššej možnej kvalite. Vďaka tomuto strategickému prepojeniu je spoločnosť T-Systems už niekoľko rokov celosvetovým lídrom v oblasti poskytovania dynamicky škálovateľných SAP aplikácií ale aj iných IKT služieb korporátnym klientom.

IT Academy

IT akadémia vznikla v roku 2006 ako organizačná a procesná inovácia spoločnosti T-Systems Slovakia. Spoločnosť ňou reagovala na výzvu doby v podobe veľkého nedostatku IKT špecialistov spôsobeného najmä nízkym počtom absolventov univerzít technických smerov v danom regióne (Košice a okolie) ako aj tzv. „brain drain “ t.j. odlevom technicky zdatných pracovníkov do zahraničia. Predmetom tejto inovácie je príprava vlastných IKT špecialistov cieleným a intenzívnym vzdelávaním. Nutnou podmienkou úspešnosti tohto procesu je aktívne budovanie spolupráce s akademickými inštitúciami v danom regióne. V tomto prípade sa jedná o Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika a Technickú Univerzitu Košice, pričom cieľovou skupinou sú absolventi bez IKT vzdelania ale s potenciálom naučiť sa v oblasti IKT niečo nové. K dnešnému dňu absolvovalo IT akadémiu ako intenzívny rekvalifikačný program už vyše 700 zamestnancov T-Systems Košice a viac než 300 študentov, ktorý takto získali kvalitné IKT vzdelanie pre uplatnenie sa na trhu práce. IT akadémia významne prispieva k obohateniu osnov vysokých škôl a tým intenzívne pomáha udržiavať rozvoj IKT priemyslu v regióne Košíc.
T-Systems IT Akadémia ponúka záujemcom niekoľko vzdelávacích programov :

 • Summer UniverzITy
 • Evening UniverzITy
 • IT Farm

Tieto vzdelávacie programy dotvárajú kompletnú mozaiku vzdelávania v obore IKT a poskytujú možnosť dovzdelania v odbore ako pre širokú verejnosť, študentov technických vysokých škôl v regióne tak aj pre špecialistov resp. zamestnancov T-Systems. Nadstavba tohto úspešného produktu predstavuje ďalšiu inováciu spoločnosti – Education Academy.

Education Academy

V roku 2009 sa začal projekt vytvárania T-Systems Education Academy v spolupráci s TUKE a spoločnosťou Alfa (spoločnosť zaoberajúca sa prenosom inovácií vzniknutých v akademických a vedeckých kruhoch do praxe). V tomto prípade ide opäť o procesnú a čiastočne aj organizačnú inováciu spoločnosti. Projekt bol vytvorený a pracuje s víziou a cieľom vrátenie vzdelania na miesto kam prirodzene patrí – na univerzity. Oproti IT Academy otvára možnosti štúdia aj pre študentov iných univerzít ako v regióne Košíc a poskytuje širokú škálu aj kvalitu IKT kurzov a školení. Projekt je v súlade s dlhodobým programom zvyšovania kapacity trhu práce pre IKT sektor a rapídne zvyšuje kvalitu prípravy absolventov univerzít pre prácu v danom odbore. Projekt Education Academy spolu s projektom IT Academy získal ocenenie HR Gold Award od Slovak HR Association ako projekt roka 2008 a podľa vzoru T-Systems Slovakia boli úspešne opakované v Maďarsku a Malajzii. Oba tieto kvalitné projekty (inovácie) pripravujú pôdu pre vytváranie win-win-win spolupráce (partnerstiev) v rámci oblasti kde boli nasadené.

Win-win-win partnerstvá pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov

Spoločnosť T-Systems má v rámci inovačnej stratégie pre najbližšie desaťročie jasne definovanú víziu spočívajúcu vo vytváraní win-win-win partnerstiev v rôznych regiónoch jej pôsobenia. V regióne Košíc (východného Slovenska) pracuje spoločnosť T-Systems Slovakia pracuje na budovaní win-win-win-win partnerstva medzi tunajšími univerzitami, mestom Košice, miestnymi študentmi a samotnou spoločnosťou. Najvýznamnejším produktom úspešnosti tohto partnerstva je vytvorenie združenia Košice IT Valley, ktoré ako centrum excelencie a inovácií pre región východného Slovenska využitím konceptu „učiaceho sa“ regiónu vytvára priateľské prostredie a buduje silnú podporu IKT vzdelávaniu v danom regióne. Tento projekt pomáha budovať dlhodobo udržateľnú IKT spoločnosť, ktorá poskytuje kvalitné zázemie nielen pre zamestnancov spoločnosti a ich rodinám ale aj ostatným obyvateľom regiónu.
Budovanie týchto strategických partnerstiev prinieslo aj mnoho ďalších výhod ako napríklad úspešné zvládnutie výzvy plynúcej z nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily pomocou naštartovania univerzitného vzdelávania.

htttp://www.t-systems.sk
Obr.2 : Schéma win win win partnerstva
(www.t-systems.sk)

Od roku 2006 až doposiaľ bolo vytvorených v regióne až okolo 5000 pracovných miest (či už priamo vo firme T –Systems Košice alebo jej partnerských a dodávateľských firmách) a tieto pozície najmä vďaka naštartovaniu tohto projektu bolo možné úspešne obsadiť. Vďaka tomuto sa firma T-Systems stala jedným z najväčších prispievateľov k HDP vo východoslovenskom regióne a Košice sa stali vhodným a priateľským miestom pre IKT investície a inovácie.

DataCenter 2020

V spolupráci s firmou Intel Corporation vznikla produktová inovácia – DataCenter 2020. Projekt vznikol v spolupráci so študentmi Univerzity Ludvika Maximiliana v Mníchove a predstavuje víziu dátového centra roku 2020 pracujúceho už dnes. Toto futuristické dátové centrum budúcnosti je umiestnené v Centre inovácií v Mníchove, ktoré spoločnosť T-Systems otvorila v roku 2009 v spolupráci s miestnou univerzitou. Toto unikátne dátové centrum pracuje na princípe rekuperácie tepelných strát na energiu potrebnú pre jeho napájanie, pričom dosahuje vysokú energetickú efektivitu, účinnosť a podiel ušetrenej elektrickej energie dosahuje 30 – 40 percent. Celý tento projekt je v súlade s celosvetovou snahou o znižovanie produkcie emisií vypúšťaných do ovzdušia spĺňa aj najprísnejšie kritéria ROHS hovoriace o eliminácii obsahu ťažkých kovov a iných škodlivých látok vo vyrábaných hardwarových zariadeniach.

http://www.datacenter2020.com
Obr.3 : DataCenter2020
(http://www.datacenter2020.com)

http://www.datacenter2020.com
Obr.4 : DataCenter2020
(http://www.datacenter2020.com)

Hlavný konkurenti spoločnosti

Medzi hlavných konkurentov spoločnosti T-Systems môžeme zaradiť :

Treba však podotknúť, že pri firmách HP a IBM nejde o koncerny ako celok ale iba o jednotlivé divízie poskytujúce IKT služby. Tieto firmy pre ich prítomnosť na mnohých národných trhoch môžeme považovať za hlavných globálnych konkurentov spoločnosti T-Systems International.

Toky výnosov a náklady na inovácie

Nasledujúca tabuľka uvádza výnosy a celkový zisk spoločnosti za roky 2008 a 2009 :

htttp://www.t-systems.com
Obr.5 : Výnosy spoločnosti T-Systems International
(www.t-systems.com)

Je zrejmé, že vďaka inovačnému úsiliu a rastúcemu objemu investícií do inovácií (oficiálne zdroje presné čísla neuvádzajú, neoficiálne však hovoria o 10 – 15 % z výnosov) sa spoločnosti v krízovom roku 2009 podarilo zvýšiť zisk takmer o 12 %. Vďaka úspešnej inovačnej stratégii sa počet zamestnancov počas krízy znížil len nepatrne (približne o 1,2 %). V niektorých dcérskych spoločnostiach naopak došlo k rastu zamestnanosti (napr. na Slovensku až o 25 %).

Vývoj počtu zamestnancov T-Systems Slovakia
Obr.6 : Vývoj počtu zamestnancov T-Systems Slovakia

Zhodnotenie prínosov inovácií spoločnosti T-Systems

Ako už bolo spomenuté, spoločnosť T-Systems obrovským tempom uvádza do praxe nové a nové inovácie, čo je v súlade s plánom celého koncernu Deutsche Telekom prostredníctvom zvyšovania objemu investícií (údajne až okolo 15 % celkových výnosov spoločnosti) do inovácií zabezpečiť neustále zvyšovanie náskoku pred konkurenciou. Deje sa tak uvádzaním nových riešení prakticky zo dňa na deň, či už pre dnešné alebo aj budúce trhy. Vďaka tomuto enormnému tempu nasadzovania nových inovácií do praxe bolo možné sledovať ich kladný vplyv, aj napriek prebiehajúcej hospodárskej kríze. Najdôležitejším prínosom spomenutých inovácií bol fakt, že zamestnanosť v spoločnosti napriek kríze takmer vo všetkých dcérskych spoločnostiach narástla (napr. na Slovensku až o 25 %) a neustále narastá. Taktiež čistý zisk spoločnosti v krízovom roku 2009 napriek poklesu tržieb narástol oproti roku 2008 takmer o 10 %. Okrem spomenutých inovácii sa na tomto fakte podieľali aj reštrukturalizačné opatrenia spoločnosti, kedy boli posilnené pozície dcérskych spoločností v krajinách s lacnou pracovnou silou (medzi nimi aj Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Malajzia a pod.).
Pozitívnym výsledkom win-win-win spolupráce spoločnosti T-Systems Slovakia s Košickým regiónom a miestnymi univerzitami je založenie združenia Košice IT Valley. Vytvoril sa inkubátor pre prichádzajúce investície a vznikajúce inovácie najmä z IT ale aj iných oblastí ľudskej pôsobnosti. Mesto Košice, ale aj celý región sa stal priateľským miestom pre investície v IKT oblasti a následné inovácie tu pôsobiacich spoločností.

Zdroje:

 1. Web stránka slovenskej pobočky T-Systems: t-systems.sk
 2. Web stránka T-Systems International: t-systems.com
 3. Wikipédia: en.wikipedia.org/wiki/T-Systems