Preskočiť navigáciu.
Domov

Prehľad inovačných aktivít v spoločnosti Tempest a.s.

 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.

Úspech firmy je daný tým,že sa dokáže prispôsobovať požiadavkám zákazníka. Na základe požiadaviek trhu prispôsobuje svoju stratégiu. Svojim zamestnancom poskytuje rôzne nadštandardné výhody, mimopracovné aktivity, ktorými ich motivuje k dobrým výkonom. V neposlednej rade sa snaží prevyšovať svoju konkurenciu certifikátmi kvality. Taktiež získava certifikáty a ocenenia od jednotlivých firiem s ktorými spolupracuje. Pochopila, že budúcnosť firmy bez toho aby sa rozrastala je nemožná. Taktiež priebežne inovuje svoje produkty a poskytuje po predajné služby na tieto svoje produkty.

test
Obr. 1. Logo spoločnosti Tempest a.s.
zbroj:www.tempest.sk/ext_dok-tempest-logo-gif/781c)

História spoločnosti

1992 - vznik spoločnosti TEMPEST, s. r. o.
2002 - certifikát manažérstva kvality ISO 9001:2000
2003, 2004 - ocenenie Deloitte European Technology Fast 50
2004 - certifikát environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004
2004 - prebratie spoločnosti Protect e-Data, s. r. o.
2005 - spojenie spoločností TEMPEST, s.r.o. ,UNIT, spol. s.r.o. a Computel, s.r.o.
2006 - transformácia na akciovú spoločnosť
2006 - prebratie spoločnosti LOGIN, a.s.
2007 - založenie pobočky TEMPEST Czech
2007 - implementácia systému manažérstva informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001:2005
2009 - zavedenie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN OHSAS 18001
2010 - ocenenie "Big 5" Deloitte Technology Fast 50 Central Europe
2010 - zaradenie medzi 200 najväčších nefinančných spoločností v SR

Spoločenská zodpovednosť

Rozumejú pod tým záväzok pomáhať tým, ktorí to potrebujú, záväzok dodržiavať etické štandardy a prispievať k zlepšovaniu životného i pracovného prostredia. K prioritným oblastiam spoločenskej zodpovednosti, ktorým sa venujú, patria kultúra, školstvo a šport.

Za posledné obdobie spoločnosť TEMPEST podporila viaceré zaujímavé projekty.

 • Vianočný koncert v Bratislave v opere SND,
 • Bratislavské módne dni,
 • koncerty ako Deep Purple, Elán alebo Zucchero,
 • vydanie knihy Maľovaná abeceda a Proti noci od Jána Smreka.
 • ako jeden zo sponzorov podporuje divadlo WEST.

test
Obr. 2. Plagát z Vianočného koncertu
zbroj:img.tempest.sk/PODUJATIA/Koncerty_vizual_nahlad6.jpg

V minulom roku podporili žiakov Liečebno – výchovného sanatória v Bratislave. Taktiež podporujú Fakultu informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

Štruktúra spoločnosti

Spoločnosť tvoria divízie Obchod, Prevádzka a štyri technologické divízie: Services, NetSec, INdev a Ambit.

Divízia Services
poskytuje riešenia a služby pre oblasti IT infraštruktúr, manažmentu dát a integrácie podnikových aplikácií. Divízia komplexne zabezpečuje prevádzku a podporu IT alebo outsourcing rozsiahlych IT infraštruktúr.

Divízia NetSec
sa zameriava na poskytovanie komplexných riešení v oblasti bezpečnosti informačných systémov, pričom pokrýva riadenie informačnej bezpečnosti, systémy manažérstva, ako aj na návrh, implementáciu a podporu technologických riešení pre oblasť aplikačnej bezpečnosti.

Divízia INDev
je zameraná na špecializovaný vývoj softvéru. Zákazníkom poskytuje komplexné služby v oblasti analýzy, návrhu a implementácie integračných a portálových riešení.

Divízia Ambit
sa špecializuje na poskytovanie komplexných riešení, systémovej integrácie a konzultácií v oblastiach procesného riadenia IT, centrálnej správy a prevádzky ICT prostredia.

Hlavné zdroje spoločnosti

1.IT infraštruktúry a dáta
Medzi základné kompetencie spoločnosti patria infraštruktúre projekty a projekty riadenia dát. V oblasti infraštruktúr a systémov poskytujú:

 • budovanie datacentier
 • manažment dát - ukladanie, zálohovanie, archivácia dát
 • konsolidácia IT prostredia - konsolidácia serverov
 • virtualizácia IT infraštruktúry a desktopov

2.Siete a komunikácia
Poskytujú komplexné riešenia pre oblasť sietí a sieťovej komunikácie s ohľadom na ich bezpečnosť, mobilitu a vysokú dostupnosť. V oblasti bezpečnosti sietí poskytujú:

 • firewally,
 • anti-x ochrana (vírusy, spam, spyware, content / URL filter),
 • riadenie prístupu k sieťam (NAC),
 • manažment bezpečnostných informácií a udalostí (SIEM),
 • služby riadenia bezpečnosti sietí (MSS)

3.Vývoj softvéru a aplikácií
Majú skúsené tímy zamerané na špecializovaný vývoj softvéru a aplikácií na platformách Java, Oracle, .NET a iných. V tejto oblasti sa zameriava na:

 • vývoj portálových, extranetových a intranetových riešení
 • ECM riešenia na správu a riadenie obsahu portálov
 • integrácia IT prostredia podľa princípov SOA
 • integrácia a automatizácia biznis procesov
 • vývoj aplikácií určených pre mobilné zariadenia

4.Riadenie procesov
Dlhodobo sa zaoberá riešeniami a službami v oblasti zvyšovania efektívnosti a riadenia procesov. Medzi hlavné oblasti patrí:

 • zavádzanie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2000,
 • zavádzanie systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2004,
 • zavádzanie systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001:2005,
 • zavádzanie systému riadenia služieb podľa ISO/IEC 20000.

5.Bezpečnosť IT systémov
Poskytujú komplexné riešenia pre oblasť aplikačnej aj analytickej bezpečnosti, ktoré pokrývajú:

 • správa identít a riadenie prístupu (IdM, AM, SSO)
 • PKI, zaručený elektronický podpis (ZEP)
 • ochrana koncových staníc, kryptovanie
 • bezpečnosť relačných databáz
 • penetračné testovanie webových aplikácií a portálov
 • identifikácia, monitorovanie a ochrana citlivých informácií

Inovácie vo firme

V roku 2006 prešiel TEMPEST výraznou zmenou. Uskutočnili sa marketingový prieskum, ktorého výsledkom bola nová marketingová stratégia a inovácia značky. Prvýkrát od vzniku spoločnosti bola inovovaná firemná identita, bolo predstavené nove logo „TEMPEST – IT makes sense“, ktoré používame na Slovensku i v zahraničí.

Spoločnosť TEMPEST dosiahla v roku 2006 rekordný hospodársky výsledok a zaznamenala kumulatívne tržby na úrovni 970,3 milióna Sk (cca 32,2 mil. eur), čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 12,4%. Tržby z predaja tovaru boli vykázané vo výške 19,4 milióna eur a tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahli úroveň 12,7 milióna eur. Tieto výsledky dosiahli vďaka dobrým základom vybudovaným v predchádzajúcom období.

Konsolidovane tržby TEMPEST-u v roku 2007 prvýkrát v histórii prekročili miliardovú hranicu. Hodnota 1,032 mld. Sk (cca 34,2 mil. eur) znamená medziročný rast tržieb o 25 % . Podstatnejšia skladba dosiahnutých tržieb. Podiel tržieb za IT služby a softvér dosiahol výšku 53 % z celkových tržieb firmy. Je to posun oproti minulosti, kde bol vo väčšej miere zastúpený komoditný predaj. V roku 2009 tržby za IT služby a softvér tvorili až 62% z celkových príjmov firmy.

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Celkové tržby 9808 18910 24574 30733 36803 51157
Zisk po zdanení 336 912 1379 1289 2156 4508
Pridaná hodnota 2671 4768 7377 310298 13770 17553
Tržby za predaj tovaru 5189 10489 14857 14426 12965 18994
Tržby za predaj výrobkov a služieb 4625 8421 9717 16308 23838 32163

Tab. 1. Finančné trendy za posledné roky v tisícoch EUR

test
Obr. 3. Vývoj tržieb za posledné roky
zbroj:www.tempest.sk/ext_dok-vyrocna-sprava-2009-tempest/687c

Starostlivosť o zamestnancov

Vytvárajú nové možnosti a pracovné príležitosti pre flexibilných a aktívnych kandidátov. Účasťou na lokálnych i medzinárodných projektoch vytvárajú stabilné prostredie pre každého zamestnanca, ktorý sa stáva strategickým článkom ďalšej existencie firmy. Týmto synergickým efektom dosahujú vzájomnú spolupatričnosť a značnú silu.

Profesionalita a odborné vedomosti patria medzi ich priority, a preto na vzdelávanie kladú veľký dôraz. Za všetko hovorí fakt, že takmer polovica ich zamestnancov má certifikované znalosti. Tento fakt je značnou konkurenčnou výhodou. V roku 2002 investovali do odborného vzdelania svojich zamestnancov viac ako 138 418 eur a v roku 2006 to bolo 66 388 eur.

Okrem možnosti odborného rastu je poskytované zamestnancom nadštandardné výhody, vytvárajú príležitosti pre športové a spoločenské aktivity, teambuilingové a rodinno-relaxačné zážitkové programy a v prípade potreby aj osobitný prístup k potrebám každého jednotlivca. Množstvo mimopracovných firemných aktivít si získalo veľkú popularitu a stále miesto v kalendári spoločnosti TEMPEST.

test
Obr. 4. Odborné zameranie zamestnancov v spoločnosti
zbroj:www.tempest.sk/ext_dok-vyrocna-sprava-2009-tempest/687c

Riadenie kvality

Spoločnosť TEMPEST má ako jedna z prvých IT firiem na Slovensku vybudovaný Integrovaný Manažérsky Systém (IMS) podľa medzinárodných štandardov

 • ISO 9001:2000 - systém manažérstva kvality
 • ISO 14001:2004 -systém environmentálneho manažérstva
 • ISO/IEC 27001:2005 -systém manažérstva informačnej bezpečnosti

Integráciou zavedených manažérskych systémov spoločnosť zvýšila efektívnosť ich riadenia s cieľom prispieť k spokojnosti zákazníkov v ešte väčšej miere. Všetky tri systémy sú zavedené pre oblasť informačných a komunikačných riešení, služieb, vývoja softvéru, predaja, inštalácií, poradenstva a servisu informačných a komunikačných systémov. Vybudovaný IMS im umožňuje poskytovať komplexné služby vynikajúcej kvality.

Certifikát ISO 27001 je potvrdením, že spoločnosť kontrolovane chráni a pristupuje k
informáciám v súlade s riadením svojho podnikania. Implementovaním normy spoločnosť zároveň potvrdila schopnosť kontinuálne poskytovať svoje služby v prípade katastrofy.

Zavadením týchto systémov bol dosiahnutý nárast tržieb o 19% a nárast pridanej hodnoty o 52%, i významný rast zisku.

Taktiež majú od roku 2009 implementovaný systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18001.

Inovácie softvéru

Firma TEMPEST sa zameriava najmä na vývoj špecializovaného softvéru a aplikácií, ale aj na inováciu už existujúcich softvérov a aplikácií. Inovácie sa týkajú vylepšenia už existujúcich softvérov od iných firiem podľa požiadaviek konkrétnych zákazníkov. Taktiež prebieha neustále inovovanie a zdokonaľovanie všetkých softvérov ktoré firma ponúka z roka na rok.

  1. Romboid

  Jedná sa o ECM systém vyvinutý firmou TEMPEST.
  Romboid ponúka užívateľsky jednoduché riešenie pre tvorbu a správu obsahu web sídla. Jednoduchým spôsobom umožňuje vytvárať, editovať a publikovať dokumenty na internete. Umožňuje komplexný manažment dokumentov zverejňovaných na internete ich zaradenie do databázy, do navigačného menu na stránke, umiestnenie na server do logickej štruktúry prezentácie. Intuitívne používateľské rozhranie prostredia Romboid zabezpečuje jednoduchú orientáciu v aplikácii. Základné funkcie ma každý administrátor vždy poruke. Aj zložité operácie je možné vykonať jednoducho pomocou nástrojov, ktoré sú súčasťou Romboidu. Taktiež umožňuje ľahkú integráciu s inými informačnými systémami.
  Prevádzka:
  Firma zabezpečuje kompletnú prevádzku nasadeného riešenia, či už vo svojich priestoroch na vlastných zariadeniach alebo v priestoroch zákazníka na jeho zariadeniach. Zabezpečujú 24/7 podporu pri technických ťažkostiach. Okrem štandardnej technickej podpory poskytujú podporu pri tvorbe a publikácii obsahu.
  Hlavné výhody:
  zefektívnená správa webového sídla modulárnosť riešenia a jednoduché rozširovanie funkcionality integrovateľnosť a škálovateľnosť
  Bezpečnosť:
  Kladie sa veľký dôraz na zaistenie čo najvyššej miery bezpečnosti celého systému. Romboid je možné nasadiť v rôznych variáciách na rôzne HW prostredia, od čoho, samozrejme, závisí aj bezpečnosť a garantovateľná dostupnosť prezentácie.

  2. RayMote W*Admin®

  Vlastný softvérový balík od firmy TEMPEST poskytujúci špeciálne funkcie nad rámec možností samotnej technológie Sun Ray, od spoločnosti Sun Microsystems
  Zariadenia Sun Ray patria svojou funkcionalitou k ultratenkým klientom, kde spracovanie všetkých aplikácií prebieha na strane servera a na samotnom zariadení používateľa sú len ovládače vstupno-výstupných zariadení. Ich výhodou je preto nulová administrácia na strane zariadenia a zvýšenie výkonu a spoľahlivosti. Softvérový balík RayMote W*Admin® umožňuje správcom zo vzdialeného pracoviska prehľadne manažovať celú rozsiahlu Sun Ray infraštruktúru, čo znamená zníženie prevádzkových nákladov na administráciu systémov. Okrem toho tento balík poskytuje unikátne funkcionality, ako sú možnosti vytvárania profilov používateľov, bezpečnostné pravidlá pri využívaní IT zdrojov podniku, monitoring a vyhodnocovanie využívania aplikácií, systémových zdrojov a mnoho iných. RayMote pomáha pri virtualizácií a riadení podnikovej IT infraštruktúry.
  Otvorenosť systému:
  Primárnym cieľom RayMote, je zjednodušenie činnosti v heterogénnej IT infraštruktúre. Pri nasadzovaní treba počítať s rôznymi technológiami od rôznych výrobcov, ktoré sa v infraštruktúre nachádzajú. RayMote sa vyznačuje najmä otvorenosťou, modulárnosťou a flexibilitou. Je pripravený na komunikáciu aj s aplikáciami tretích strán. Jadro softvér je otvorený. Kľúčovým prístupom v súvislosti s RayMote je integrácia existujúcich systémov, ktoré sú v mnohých spoločnostiach využívané neefektívne a neflexibilne.

  3. Inovácia Microsoft technológií.

  Firma TEMPEST rozšírila a implementovala nové funkcie v aplikácií pre televíziu Magio. V rámci riešenia bola použitá technologická platforma Microsoft Mediaroom.
  Nasadenie nového prostredia so sebou prinieslo jeho celkové zrýchlenie, zvýšenie stability a zníženie nákladov na prevádzku. Boli zintegrované a pridané nové funkcie systému na dohodnutej technologickej platforme a vytvoril sa rámec na ďalšie rozširovanie digitálnej televízie, satelitnej televízie a mobilných aplikácií. Prínos pre zákazníkov je najmä v podobe rozšírených možností ovládania aplikácií a nových interaktívnych služieb. Tieto aplikácie zvyšujú komfort i možnosti digitálnej televízie Magio.
  Aplikácie a služby:
  Novou verziou MCore2 je možné vyvíjať a prevádzkovať aplikácie rozširujúce televízne služby s využitím softvérových komponentov, akcelerátorov, ako aj hardvérovej infraštruktúry, zrýchlil jadro systému pre webové služby aplikácie Magio. Zjednodušil a sprístupnil vývoj nových aplikácií a znížil náklady na prevádzku, poskytuje správu nahrávok, vyhľadávania a zobrazovania programu zákazníkom. Tým vzniká predpoklad na šetrenie časových aj systémových prostriedkov. MCore2 platforma zahŕňala celkové riešenie z pohľadu hardvérového, ako aj softvérového vybavenia.

Fúzia

V roku 2005 vznikla fúzia medzi spoločnosťami TEMPEST s r o. a UNIT s r o. Jednalo sa o fúziu dvoch podobných, vzájomne sa doplňujúcich firiem ktorý priniesol profit pre oba spájajúce sa subjekty. K rozhodnutiu o fúzii dospeli obidve firmy bez vonkajšieho nátlaku a maximálne prirodzene.

Vzájomným spojením poskočili do prvej desiatky systémových integrátorov na slovenskom trhu a získajú tak podstatne väčšiu viditeľnosť, silu a prieraznosť. Spojenie je teda v tomto zmysle väčším a dôraznejším krokom vpred, než aký by obidve samostatne pôsobiace firmy mohli v nasledujúcom období urobiť každá samostatne a vlastnými silami.

Nový subjekt, ktorý vstúpi na trhu pod názvom TEMPEST a.s. disponuje takmer dvojnásobným technologickým a kapitálovým zázemím, bude schopný ponúknuť široké portfólio produktov, riešení a služieb, ktoré z veľkej časti pokrýva požiadavky súčasného komunikačného trhu. Bude preto schopný poskytovať komplexnejšie služby, efektívnejšie obsluhovať väčší počet podnikových zákazníkov a štátnych inštitúcií a spoľahlivo pre nich realizovať aj projekty veľkého rozsahu. Zákazníkom môže nová spoločnosť ponúknuť optimalizáciu doterajších nákladov, lepšiu integráciu podnikových riešení a komplexnejšie pokrytie požiadaviek ich biznis procesov.

Medziročný nárast hospodárskeho výsledku bol 30,8%, čo v prepočte na jedného zamestnanca spoločnosti predstavuje nárast o 2,7%.

Financovanie výskumu a vývoja

Výskum a vývoj nie je vo firme TEMPEST osobitne financovaný. Firma sa zaoberá vývojom a inováciami softvérov, takže na vývoj a výskum nemusí samostatne vynakladať financie. Inovácie sú orientované na softvér a teda okrem kúpi výkonnejších počítačov a daného príslušenstva k nemu, nemusí do technológie, čo sa týka vývoja nič investovať. Náklady na vývoj a výskum sa prejavia v platoch zamestnancoch, ktorý sa na tom podieľajú.

Rok Počet zamestnancov Mzdové náklady Mzdové náklady na 1 zamestnanca
2009 227 9843176 43362
2008 202 8425684 41711
2007 202 7535498 37304
2006 177 5881929 33231
2005 139 3990440 28708
2004 115 2270597 19744
2003 102 1172376 11493

Tab. 2. Vývoj mzdových nákladov na jedného zamestnanca za posledné roky

Zhodnotenie

Firma je úspešná, lebo sa dokáže prispôsobovať požiadavkám zákazníka. Na základe požiadaviek trhu prispôsobuje svoju stratégiu. Uvedomuje si, že jej úspech závisí od spokojnosti zamestnancov. Preto im poskytuje rôzne nadštandardné výhody, mimopracovné aktivity, ktorými ich motivuje k dobrým výkonom. V neposlednej rade sa snaží prevyšovať konkurenciu certifikátmi kvality, ktoré získala podľa medzinárodných štandardov. Tím je zaručená kvalita a profesionalita ich práce. Rovnako aj certifikáty od jednotlivých firiem s ktorými spolupracuje sú dôkazom, že má odborné skúsenosti na prácu s ich produktmi.Pochopila, že budúcnosť firmy bez toho aby sa rozrastala je nemožná. Nesnaží sa s konkurenciou bojovať, ale ju prebrať. Prípadne ak je to pre obidve strany výhodne spojiť sa a vytvoriť tak silnejšiu firmu. Taktiež priebežne inovuje svoje produkty a poskytuje po predajné služby na tieto svoje produkty. Tieto inovácie majú svoje výsledky, pretože hodnota firmy z roka na rok rastie a prepracovala sa medzi 200 najlepších nefinančných firiem na Slovensku.

Použitý zdroj

www.tempest.sk