Preskočiť navigáciu.
Domov

Prehľad inovačných aktivít v spoločnosti Orange Slovensko

  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.

Inovácie a inovačná schopnosť podniku je v súčasnosti považovaná za nevyhnutnú podmienku jeho konkurencieschopnosti na globálnych trhoch. V meniacom sa podnikateľskom prostredí, ktorého hnacou silou sú stále náročnejšie požiadavky zákazníkov, zvyšujúca sa konkurencia, technologický rozvoj a globalizácia, sú inovácie prostriedkom na prispôsobenie sa týmto zmenám.
V nasledujúcich častiach sa oboznámime s procesom inovácii spoločnosti Orange Slovensko od jej vzniku ako Globtel, až po rok 2009.

1. Orange a France Telecom

Orange je kľúčová značka skupiny France Telecom – jedného z popredných svetových telekomunikačných operátorov a tretieho najväčšieho mobilného operátora v Európe.

France Telecom je jedným z vedúcich telekomunikačných operátorov na svete. V roku 2009 dosiahla skupina France Telecom výnosy na úrovni 50,9 miliárd eur. K 31. decembru 2009 zaznamenala takmer 193 miliónov zákazníkov v 32 krajinách sveta. Z toho 132,6 milióna tvoria zákazníci mobilných služieb a 13,5 milióna užívatelia širokopásmového internetu. Firemné komunikačné riešenia a služby ponúka skupina pod názvom Orange Business Services a s touto značkou patrí France Telecom medzi svetových lídrov v poskytovaní telekomunikačných služieb nadnárodným spoločnostiam. France Telecom (NYSE:FTE) je spoločnosť obchodovaná na burzách Euronext Paris Eurolist a v New Yorku.
france_telecom.png
Obrázok 1-1 Celosvetové pokrytie France Telecom
(Zdroj:Výročná správa 2009)

2. Orange Slovensko

Orange Slovensko je slovenský mobilný operátor, ktorý pôsobí na trhu od 27. marca 2002 (predtým ako Globtel a. s. od 15. januára 1997). Poskytuje služby na frekvenciách 900MHz (870~960 MHz) a 1800MHz. Súčasné pokrytie územia dosahuje 98% populácie. V súčasnosti prevádzkuje okrem mobilnej siete aj pevnú sieť v ktorej poskytuje služby optického pripojenia na internet, digitálnej televízie a pevnej telefonickej linky. Orange eviduje 2,870 mil. aktívnych SIM kariet, čo predstavuje 47,9% podiel na trhu (4Q/2010).

Majiteľom 100% akcií spoločnosti Orange Slovensko je skupina France Telecom prostredníctvom Atlas Services Belgicko.

orange_slovensko.png
Obrázok 2-1 Pokrytie Orange Slovensko
(Zdroj:sk.wikipedia.org)

3. Konkurencia

  1. T-come a T-Mobile
  2. O2 Telefonica

konkurencia.png
Na porovnanie tu máme obrázky 3-1, 3-2 a 3-3 ktoré ukazujú pokrytie jednotlivých spoločností na Slovensku.
orange_pokrytie.png
Obrázok 3-1 Pokrytie Orange Slovensko
(Zdroj:www.zive.sk)

tmobile_pokrytie.png
Obrázok 3-2 Pokrytie T-Mobile
(Zdroj:www.zive.sk)

o2_pokrytie.png
Obrázok 3-3 Pokrytie O2 Telefonica
(Zdroj:www.dsl.sk)

Z daných obrázkov je vidieť, že Orange a T-Mobile sú na Slovensku približne na rovnakej úrovni čo sa týka pokrytia. O2 Telefonica trošku zaostáva, pretože je na Slovensku ešte krátko pri porovnaní s ostatnými spoločnosťami.

Čo sa týka služieb GSM, Orange Slovensku je zatiaľ na prvej priečke, čoho je dôkazom aj počet vystavených SIM-kariet ako je to vidieť na obrázku 3-4.

pocty_sim.png
Obrázok 3-4 Počty SIM-kariet
(Zdroj:www.mobil.sk)

Podiel na trhu:

podiely_na_trhu.png
Obrázok 3-5 Podiel na trhu
(Zdroj:www.mobil.sk)

4.Inovačná stratégia - Schumpeterova klasifikácia

Inovácie produktov a služieb spoločnosti Orange Slovensko (predtým Globtel).
>Rok 1997
26. marca 1997 bolo aktívnych už 10000 zákazníkov, pri pokrytí obyvateľstva takmer 40% (približne 30 slovenských miest). V júny prišli na trh služby CLIP a CLIR, Mobilná kancelária, Fax a Dáta. Na konci septembra Globtel ako prvý mobilný operátor uvádzal predplatenú kartu pod názvom Prima a v novembri ponúkol zákazníkom svoju prvú dotačnú akciu. Ako prvú fázu služby SMS, Globtel v decembri umožnil prijímanie a odosielanie krátkych textových správ cez operátora.
Počet zákazníkov ku koncu roka 1997 vzrástol už na 40 tisíc.
>Rok 1998
Vo februári zákazníci využívajúci predplatenú kartu Prima zaregistrovali niekoľko noviniek. V marci bola v rámci Mobilnej kancelárie uvedená služba Data Internet a SMS Internet. Najväčšou udalosťou bola mobilizácia s telefónom Ericsson GA 628 za jednu slovenskú korunu – Globtel sa ako prvý mobilný operátor na Slovensku rozhodol ponúknuť mobilný telefón za symbolickú cenu. Za prvý týždeň sa zrealizovalo približne 30 000 aktivácií, pričom táto úspešná akcia skončila v júni s konečným počtom približne 85 000 nových zákazníkov.
V apríli bola spustená odkazová služba na Prime, nové Globtel správy (na mobilný telefón, fax, email, SMS telegram) spolu so službou Info 350. V ďalších mesiacoch Globtel priniesol dotačné akcie nielen pre bežných zákazníkov, ale aj Firemnú mobilizáciu pre spoločnosti.
V auguste bola sprístupnená Hlasová služba na čísle 905, ktorú v septembri doplnili služby Kontrola spotreby, Teleplatba a Zvýhodnené číslo. Business zákazníkom priniesli Globtel Business služby (Podrobný rozpis hovorov, Správca firemnej spotreby, Alarm atď.).
>Rok 1999
V januári bol predstavený nový užívateľský program Globtel 30 a do ponuky dotovaných telefónov sa zaraďuje nová značka - Nokia. Vo februári Globtel uvádzal bezkonkurenčnú službu Medzinárodná linka G1, ktorá umožňovala volanie do zahraničia cez internet. Reakciou na rozhodnutie MDPT(ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii) bolo zastavenie tejto služby po týždňovej prevádzke.
Od apríla 1999 mali možnosť zákazníci Globtelu využívať vernostný program Globtel Plus, ktorý im priniesol rôzne zľavy a zvýhodnené služby u partnerov programu. Z pozície generálneho riaditeľa odišiel Bruno Duthoit a na jeho miesto je vymenovaný riaditeľ Komerčného úseku Pavol Lančarič.
V júni bola predstavená Služba Globtel kuriér, ktorá umožňovala zanechať odkaz na pevnej linke tým, ktorí nie sú zastihnuteľní a nemajú odkazovač.
Ako dôkaz svojej technologickej vyspelosti uviedol Globtel na trh ako prvý mobilný operátor na Slovensku technológiu SIM Toolkit s podporu služby Globtel Menu. Október priniesol významné zníženie cien za hovory. V polovici novembra Globtel oficiálne spustil komerčnú prevádzku siete GSM 1800.
Pre špecifickú cieľovú skupinu boli uvedené programy SMS 500 (sluchovo postihnutí spoluobčania) a SMS 2000 (zákazníci s väčšími potrebami odosielania SMS).
V danom roku sa spoločnosti Globtel podarilo dosiahnuť certifikát kvality ISO 9001 a k danému momentu už registrovali 500 000 zákazníkov.
>Rok 2000
V januári bola predstavená služba Globtel Infocentrum a po roku znova Medzinárodná linka G1, tento krát definitívne. Ďalej priniesol víkendové hovory zdarma v sieti Globtel po vyčerpaní paušálu (užívateľský program Globtel 50 a viac).
Vo februári 2000 sa užívateľom Primy predstavuje niekoľko zmien: zníženie cien, možnosť odosielania SMS, služba CLIP, nová dobíjacia karta v hodnote 690 Sk + bonus 60 Sk, predĺžená platnosť kreditu a možnosti byť zastihnuteľný po jeho vyčerpaní – celkovo na 1 rok.
Od konca marca bolo Globtel Infocentrum prístupné nielen zákazníkom Globtelu, ale aj účastníkom iných sietí. Dosiahli licenciu na GSM 1800. V apríli bola okrem Bratislavy pokrytá aj Banská Bystrica, ďalej Košice, Žilina a Prešov, postupne aj ďalšie mestá na Slovensku.
Prvýkrát ohlasuje čistý zisk vo výške 54 miliónov Sk za rok 1999.
Od mája mohli zákazníci využívať výhodnú službu počas pobytu v zahraničí Roaming 2000, Medzinárodná linka G1 znížila ceny a rozšírila počet krajín, pričom už bola prístupná aj užívateľom Primy.
Historickým dňom pre predplatenú kartu Prima bol 8. september, kedy Globtel uviedol sekundovú tarifikáciu.
V októbry sa Globtel definitívne rozlúčil s minútami, keď pre svojich zákazníkov s užívateľskými programami spúšťa tarifikáciu po 30 sekundách. Ku koncu roka bola predstavená služba Globtel WAP.
Na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov Globtel kúpil 85% akcií spoločnosti GlobtelNet, ktoré pôvodne vlastnil majoritný akcionár Globtelu France Telecom. Celkový počet aktivácií presiahol na konci decembra hranicu 800 tisíc.
>Rok 2001
Globtel ako prvý z dvoch mobilných operátorov v SR prišiel dňa 1.10.2001 s novinkou v oblasti tarifikácie vnútroštátnych hovorov. Zmena sa týkala prechodu z 30 sekundovej na úplnú sekundovú tarifikáciu hovorov. Tento krok spoločnosti Globtel privítalo určite možno zákazníkov.

Majitelia karty Prima mohli telefonovať lacnejšie, odosielať SMS správy a využívať službu CLIP. Pre prvých 10 000 zákazníkov bol pripravený bonus, ktorý predstavoval volné minúty v hodnote 200 Sk.
Program Globtel 500 resp. Globtel 1000. Po pretelefonovaní predplatených minút resp. sekúnd sa cena za hovorovú jednotku odvíjala smerom nahor v priamej úmernosti od množstva pretelefonovaných minút.
25. mája 2001 prestali zákazníci Globtelu s ktorýmkoľvek užívateľským paušálom platiť mesačný poplatok za službu Globtel správy.
1. októbra spustili pilotnú prevádzku siete GPRS. Táto prevádzka bola sprístupnená pre veľké podniky a firmy, ktoré sú najväčšími a potencionálnymi užívateľmi tejto technológie.

>Rok 2002
Globtel počas piatich rokov pôsobenia na telekomunikačnom trhu Slovenska dosiahol 82,9-percentné pokrytie územia a 95,9-percentné pokrytie obyvateľstva signálom GSM. K roku 2002 mal Globtel 964 979 aktívnych zákazníkov.
Spoločnosť Globtel, a.s., oficiálne oznámila začatie procesu re-brandingu svojej značky na značku Orange.
Spoločnosť Orange je po Vodafone druhým najväčším poskytovateľom mobilných služieb v Európe a zároveň jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich európskych spoločností.
Orange bol prvý, ktorý predstavil Lokalizačné služby a platby za tovar a služby prostredníctvom Orange teleplatba.
Zákazníkom s kartou Prima ponúkli ďalšie možnosti pre pohodlnú a rýchlu obnovu kreditu. Priniesli službu Stály kredit, Pravidelný kredit a Obnovu kreditu cez internet.
Rovnako pripravili aj služby a aplikácie pre firemných zákazníkov. Ponuku pre tento segment obohatili o služby pevnej telekomunikačnej siete s predvoľbou 06502, služby Orange biznis mobilná virtuálna sieť, Orange správa firemnej komunikácie, Orange dátová virtuálna privátna sieť na baze MPLS s garantovanou kvalitou služby, Pevne pripojenie do internetu a aj ďalšie IP služby.
>Rok 2003
Migrácia prepaid klientov na paušálne programy.
Celkový počet zákazníkov EuroTelu za rok 2003 narástol o 24,3 % na 1 613 476. Orange v rovnakom období evidoval 2 065 298, čo je o 20,5 % viac než na konci roka 2002. Prichádza program 30 mini s predplatenými 30 minútami na výhodné volania do všetkých sietí vrátane pevnej siete ST. Ďalej sa objavuje paušál 80 my a Doplnkové minúty.
Rozšírili ponuku lokalizačných služieb. Do ponuky pribudli služby Nájdi mesto a ulicu a Nájdi moju polohu a od mája mohli účastníci prijímať výsledky lokalizácie aj vo forme obrazových sprav.
Na komunikáciu so zahraničím mohli klienti využívať cenovo veľmi výhodné Medzinárodne hovory. Táto služba úplne nahradila dovtedajšiu Medzinárodnú linku G 1.
Orange Slovensko ako prvá spoločnosť na Slovensku ponúkla nadnárodným spoločnostiam, pôsobiacim aj na území Slovenska, unikátne riešenie - Medzinárodnú hlasovú privátnu sieť. Táto služba dáva priestor na vytvorenie vlastnej uzavretej skupiny mobilných telefónov a pevných liniek pripojených na pobočkovú ustredňu
a stanoviť si presné pravidlá komunikácie vrátane výhodnejších cien a volania v rámci tejto skupiny.
>Rok 2004
V danom roku zamerali svoju pozornosť na skvalitnenie štruktúry zákazníkov, čo považovali za jeden z dlhodobých cieľov. Priniesli ponuku na jednotné ceny prichádzajúcich hovorov v roamingu, výhodné a jednotné ceny volaní do pevných a mobilných sietí v Európskej únii, vzdelávací program Spoznajte more možností, dátové služby Orange World.

Marec, Slovensko sa stalo vďaka spoločnosti Orange prvou krajinou v Európe a po Brazílii druhou na svete, kde bol prenos dát z tzv. peoplemetrov zabezpečený technológiou GPRS. V apríly spustili nové dátové GPRS programy Orange World (mini, klasik a maxi), ktoré výrazne obohatili dátové služby Orangeu a sprístupnili ich širokej verejnosti. Uviedli službu Záloha telefónnych čísel.
So vstupom do Európskej únie priniesli jednotné a výhodnejšie ceny medzinárodných hovorov do krajín rozšírenej Európskej únie so sekundovou tarifikáciou od prvej sekundy hovoru.
V auguste prebehla Migrácia všetkých zákazníkov s predplatenou kartou Prima na novú IN Prepaid platformu.
Prišla nová služba Kontakt, ktorá umožňovala posielať SMS správy do 30 znakov za jednu korunu bez dane a bezplatné hovory do 10 sekúnd vo vlastnej sieti po vyčerpaní paušálu.
Koncom roka ukončili implementáciu technológie EDGE v sieti GSM.
V danom roku dosiahol hranicu milión užívateľov faktúrovaných služieb.

>Rok 2005
Rok 2005 bol pre Orange jednoznačne rokom dát.
Technológiu rýchlych dátových prenosov v mobilnej sieti EDGE predstavili v atraktívnej podobe produktu Orange internet. Táto služba priniesla po prvýkrát na slovenský trh internetové pripojenie s jednoduchou inštaláciou za výhodnú cenu. Orange ako prvý operátor priniesol na trh produkt založený na USB modeme za korunu so samostatnou SIM kartou.
Ako jeden z kľúčových projektov roku 2005 bol, ako jediný z operátorov uviedli bezplatnú Elektronickú faktúru, ktorá nielen uľahčuje fakturáciu,ale výraznou úsporou papiera prispieva aj k ochrane životného prostredia. Elektronickú faktúru ku koncu roka 2005 využívalo už 25-tisíc zákazníkov Orangeu.
Výhodnú ponuku služby Orange internetu sme podporili ponukou značkového notebooku za najnižšiu cenu na trhu.
Uviedli úspešnú kolekciu mini paušálov Paušál 25+SMS a Paušál 25+SMS uni, ktoré obsahovali nielen predplatené minúty, ale aj SMS správy.
Významnou inováciou v rámci komerčných ponúk Orangeu bol prvý balík predplatenej služby Prima s telefónom za korunu s možnosťou prevolať cenu balíka vo forme kreditu.
Objavujú sa nové mesačné programy Biznis paušál uni, ktoré umožňujú výhodnejšiu komunikáciu firemných zákazníkov a živnostníkov.
Orange ako prvý operátor na Slovensku oznámil spustenie testovacej prevádzky mobilnej siete tretej generácie v štandarde UMTS a demonštroval prvý videohovor
Strategickou novinkou sa v roku 2005 stala služba Orange biznis mail, ktorá umožňovala plnohodnotnú mobilitu pri práci so službami e-mailového systému a prístup k osobným dátam na firemnom serveri v reálnom čase.
>Rok 2006
Spustili komerčnú prevádzku služieb mobilnej siete tretej generácie v štandarde UMTS. Zároveň ponúkli prvý 3G telefón za korunu. Sprístupnili najrýchlejší mobilný 3G internet s technológiou HSDPA pod názvom Orange internet expres. Ponuku mobilných e-mailových riešení rozšírili o jednu z najmodernejších technológií BlackBerry.
Ako prvý mobilný operátor na Slovensku uviedli službu Orange music, ktorá umožňovala stiahnuť si do mobilu aj počítača viac ako 430 000 hudobných skladieb v plnej kvalite z ponuky najvýznamnejších svetových a slovenských hudobných vydavateľstiev.
Spustili ako prví pilotnú prevádzku služby Orange Homebox, založenej na koncepte triple play – troch typov služieb poskytovaných prostredníctvom jedného optického vlákna ukončeného v byte
zákazníka.
Ku koncu roka mal Orange Slovensko 3 008 552 zákazníkov.
>Rok 2007
Orange predstavil ďalšiu inováciu na slovenskom trhu - prevratný koncept XXL hovorov k paušálom, ktoré umožňili nekonečne dlhé volania už od prvej sekundy pred prečerpaním predplatených balíkov.
Tento rok bol prelomovým pre celý slovenský telekomunikačný trh. Orange oznámil svoj zámer vybudovať najmodernejšiu pevnú sieť optických prípojok na Slovensku založenú na technológii FTTH/GPON a spustiť komerčnú prevádzku nových typov multimediálnych služieb.
Orange pokračoval v inováciách v oblasti mesačných paušálov. Predstavil jedinečnú
kolekciu výhodných Super paušálov, v rámci ktorých si mohli zákazníci užívať ešte viac predplatených minút na volania do všetkých sietí, oddychové minúty dostupné už pred prevolaním paušálu a službu prenosné minúty zahrnuté už v mesačnom poplatku.
Orange sa stal integrovaným telekomunikačným operátorom poskytujúcim telekomunikačné služby mobilných aj pevných sietí a predstavuje ponuku služieb Orange Doma – najrýchlejší internet pre domácnosti FiberNet, prelomovú Digitálnu TV(v súčasnosti FiberTV) a Pevnú linku.
Mobilný Orange Internet zaradil opäť vyššiu rýchlosť – tentoraz pre odosielanie dát, a to na 1,46 Mbit/s.
>Rok 2008
Zaviedli voľbu 3G ako strategickú platformu pre mobilne dáta. Zdvojnásobenie rýchlosti prenosu dát na 7,2 Mbit/s smerom k užívateľovi a 1,46 Mbit/s od užívateľa.
Predstavili novú službu Orange World TV, ktorá priniesla unikátnu možnosť sledovania televízie vo vysokej kvalite na displeji mobilného telefónu.
Priniesol na trh dlho očakávaný iPhone 3G.
Najvyznamnejšou inovaciou roka sa stal inovatívny program Orange svojim. Ako prvý a jediný operátor sprístupnili výhody a špeciálne ponuky, ktoré boli predtým dostupne spravidla až po podpise zmluvného dodatku.
Rok 2008 bol aj prvým kompletným rokom prevádzky služieb Orange Doma. Služby najmodernejšej pevnej siete priniesli do ďalších slovenských miest. A k jedinečným možnostiam FiberTV pribudla unikátna služba nahrávania, založená na progresívnej technológii nPVR.
>Rok 2009
Po prvýkrát predstavili plnohodnotnú službu mobilného internetového pripojenia domácnosti bez dátového limitu. Služba Internet na doma sa stala najatraktívnejšou službou mobilného internetového pripojenia od Orangeu v danom roku.
Orange ako jednotka v mobilnom internete predstavil aj technologickú novinku – inovatívnu službu širokopásmového pripojenia na internet na frekvenčnom pásme 870 MHz, ktorá umožňuje poskytovať kvalitné pripojenie aj v ťažšie dostupných vidieckych oblastiach.
V Banskej Bystrici otvorili nové Zákaznícke centrum poskytujúce plnohodnotnú podporu pre celé portfólio zákazníkov od služieb call centra, cez fakturačnú starostlivosť, až po technickú podporu, čím vytvorili 200 nových pracovných miest v regióne.
Generálnym riaditeľom bol Ing. Pavol Lančarič, PhD.

5. Licencie

• Licencia na tzv. štvrtého operátora v rámci SR v pásme 870 MHz, ktorú získal Orange, nadobudla platnosť v polovici júna roku 2008. Frekvencia je vhodná najmä na poskytovanie bezdrôtového internetu pre riedko osídlené oblasti.
• CDMA Licencia
• Licencia GSM (900 a 1800)
• Licencia na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete UMTS/HSPA a na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom tejto siete.

6. Výskum a vývoj

ORANGE LABS:
Vývojové laboratóriá Orangeu majú niekoľko tisíc zamestnancov a nájdete ich v mestách ako San Francisco, Boston, Madrid, Londýn, Paríž, Varšava, Káhira, Omán, Soul, Tokyo, Peking. Nášmu trhu je najbližšie vývojové centrum vo Varšave. Každé z centier sa venuje službám a technológiám najmä pre daný okolitý trh. Aj preto sú rozmiestnené po celom svete.
Orange rok čo rok registruje približne 500 rôznych patentov. Dôležitým prvkom v celej štruktúre je Technocentre založené v januári 2006.
ORANGE DOMA 2:
Dnes si so službou Orange Doma na báze FTTH (Fiber-To-The-Home) užijete vďaka optickému káblu digitálnu televíziu aj v HD rozlíšení, veľmi rýchly internet či klasické telefonické služby. Táto služba posunula Slovensko na popredné svetové priečky v dostupnosti vysokorýchlostného triple-play.
Chystajú sa ďalšie novinky z tejto oblasti.
Zaujímavou službou je High Definition Voice (HD Voice), teda prenos hlasu telefónnou linkou v rozhlasovej kvalite. Podmienkou je, aby hovor prebiehal medzi telefónmi pevnej linky Orangeu. Kvalita hovoru je v prípade HD Voice naozaj vysoká. Záloha dát online. Služba, kde bude k dispozícii 100 GB dát na zálohovanie údajov z PC cez linku podporujúcu dátovú rýchlosť niekoľko desiatok megabitov za sekundu (pri 100 Mbps prenesiete 1 GB za 82 sekúnd), sa stane určite veľmi dobre využiteľnou. Domáca sieť zložená zo set-top-boxu prepojeného s harddiskom a pomocou Easy Wi-Fi aj s online rádiom v kúpeľni, notebookom v pracovni či mobilným telefónom v posteli nie je až tak vzdialenou budúcnosťou. Do notebooku stačí zasunúť USB Micro set-top-box, ktorý nie je väčší ako bežný WLAN alebo HSDPA modem, a tak ním prijímať prenos televízneho vysielania.
Orange u nás už dávnejšie predstavil mobilnú HD TV, ktorá ponúka rozlíšenie 320 x 240 bodov, teda rozlíšenie displeja bežného telefónu. To už je naozaj vhodné aj na sledovanie seriálov a filmov cez 3G (3, 5G) sieť. Avšak pri využívaní domáceho Wi-Fi pripojenia od Orangeu by to už bolo úplne iné. Na takú službu si musíme ešte počkať.
Plnohodnotnú Mobile HD TV v mobile začal ponúkať Orange vo Francúzsku v decembri 2008.
SMS-KY :
Orange už v Poľsku a Španielsku spustil službu, ktorú u nás poznáme vďaka T-Mobilu. Ide o upozornenie, že volaný účastník je opäť zastihnuteľný. Orange sa snaží tento typ bezplatnej služby zavádzať najmä v menej pokrytých a rozvojových krajinách.
U nás Orange znížil atraktivitu 3G SIM (USIM) kariet zrušením ich potreby pre pripojenie k 3G sieti koncom roka 2008, vo Francúzsku však chystá pre 3G SIM novú službu. Niektoré mobilné telefóny, najmä smartfóny, ponúkajú odmietnutie hovoru s odoslaním automatickej SMS-ky. Francúzsky Orange v prvej polovici roku 2009 pridá túto funkciu priamo na 3G SIM kartu, takže sa ňou bude môcť pýšiť každý zákazník.
PRENOS DÁT:
Technologický pokrok sa však neuberá len bezdrôtovým smerom. Prenos dát cez elektrickú sieť v rámci domu pomocou zariadenia liveplug HD. Všetky potrebné informácie sú prenášané už existujúcou elektrickou sieťou v rámci bytu či domu.

7. Hlavné faktory úspešnosti

Keďže je Orange Slovensko súčasťou France Telecom, jedným z vedúcich telekomunikačných operátorov na svete, tak má za sebou veľkú partnerskú, technologickú a mediálnu podporu. Čoho je aj dôkazom veľké množstvo získaných ocenení v telekomunikačnej oblasti.
Zárukou úspechu je hlavne neustály vývoj najnovších technológii v pokrokovejších krajinách v porovnaní so Slovenskom. Orange Slovensko má možnosť tieto dostupné technológie implementovať a ponúkať na Slovensku, čím ma značnú výhodu oproti konkurencii.
Úspech spočíva aj v neustálom rozširovaní svojej ponuky služieb a okruhu zákazníkov.

8. Zdroje

Orange SK
Wikipedia
Zive
ITnews
Mobilmania SK