Preskočiť navigáciu.
Domov

Inovácie v spoločnosti KROS, a.s.

 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /nfsmnt/hosting1_2/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /nfsmnt/hosting1_2/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /nfsmnt/hosting1_2/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /nfsmnt/hosting1_2/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /nfsmnt/hosting1_2/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /nfsmnt/hosting1_2/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.

V dnešnom neustálom boji o zákazníkov na trhu si nemôže ani jedna firma dovoliť "zaspať". Je nevyhnutné chytiť sa každej dobrej inovatívnej myšlienky, ktorá by mohla v podnikaní znamenať úspech.
Spoločnosť Kros, a.s. dlhoročne vyvýja všetky svoje softvérové produkty a neustále ich inovuje. Patrí k najdynamickejšie rastúcim firmám Slovenska. Vďaka neustálemu vylepšovaniu svojich produktov aj na špeciálne požiadavky zákazníkov, si tak spoločnosť s nimi udržuje dlhodobé veľmi dobré vzťahy. Dôkazom toho je každoročný nárast počtu používateľov ich produktov počas ich celého obdobia pôsobenia na slovenskom trhu.

Logo spoločnosti Kros

Obr. 1: Logo spoločnosti Kros (http://www.kros.sk)

Profil spoločnosti

KROS a.s., je úspešná slovenská softvérová firma zaoberajúca sa už od roku 1995 vývojom a predajom ekonomického, stavebného a znaleckého softvéru (SW), ktoré sú určené pre operačný systém Microsoft Windows.
Predchodcom tejto spoločnosti bola spoločnosť ODIS SYSTEM s.r.o., ktorá sa zaoberala vývojom a predajom softvéru určeného pre rozpočty v stavebníctve od roku 1992. K zmene právnej formy na akciovú spoločnosť došlo v roku 2007.

Spoločnosť KROS má prostredníctvom svojich pobočiek zastúpenie v 7. mestách SR, pričom centrála je v meste Žilina.

 • Centrála Žilina
 • Pobočka Bratislava
 • Pobočka Nitra
 • Pobočka Banská Bystrica
 • Pobočka Spišská Nová Ves
 • Pobočka Košice
 • Pobočka Trenčín

Predmet činnosti

 • poskytovanie softvéru (na 1. mieste)
 • automatizované spracovanie dát
 • dodávky a poradenské služby ohľadom programov na spracovanie dát
 • databanky
 • poradenské služby ohľadom elektronických zariadení na spracovanie dát
 • činnosti vzťahujúce sa k počítaču
 • vydávanie kníh
 • sprostredkovanie obchodu
 • obchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
 • komplexné dodávky a zavádzanie informačných systémov
 • vedenie účtovníctva
 • činnosť účtovných poradcov
 • prenájom hnuteľných vecí

Ponuka

Balíkový ekonomický SW

 • ALFA - jednoduché účtovníctvo
 • OLYMP - mzdy a personalistika
 • OMEGA - podvojné účtovníctvo

Balíkový stavebný SW

 • CENKROS plus - oceňovanie a riadenie stavebnej výroby

Balíkový znalecký SW

 • HYPO - ohodnocovanie nehnuteľností
 • MEMO - znalecký denník a vyúčtovanie

Bezplatné programy

 • Daňové priznania
 • Elektronické tlačivá RZZP (Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia)

Inovácie spoločnosti

Inovačná stratégia

Inovačná stratégia firmy KROS je založená predovšetkým na neustálom vylepšovaní softvéru a na promptnom zapracovávaní najaktuálnejších legislatívnych zmien do všetkých svojich programov. Dôležité je aj to, že ak majú používatelia príslušného softvéru nejaké dobré nápady (vylepšenia), ktoré by mohli byť v jednotlivých programoch implementované, firma ich do nasledujúcich verzií okamžite implementuje. Tým dosahujú čo najvyššiu spokojnosť zákazníka a udržujú sa tak na popredných miestach na trhu.

Medzifiremná spolupráca

Kros spolupracuje s mnohými firmami. K tým najhlavnejším patria tieto:

Watchthis s.r.o. – Grafické a kreatívne štúdio

Dexter Communication s.r.o. – Reklamná a marketingová agentúra

Nustep s.r.o. – Internetové a webové riešenia

Diskus s.r.o. – Predaj a potlač dátových médií

Bussiness Success s.r.o. – Vzdelávacia činnosť

Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline – odborná znalecká, vzdelávacia a metodická činnosť

Elcom s.r.o. – Najväčší producent pokladní na Slovensku

Cenekon s.r.o. – Dodávateľ cenníkových databáz programu CENKROS plus

URS Praha a.s. – Dodávateľ cenníkových databáz programu CENKROS plus (ČR)

Samozrejme nemožno zabudnúť na spoločnosť Microsoft, s ktorou má Kros najvyššiu možnú úroveň spolupráce - Microsoft Gold Certified Partner.

Podpora podnikavosti a invenčnosti zamestnancov firmy

Zamestnanci sú jednou z najväčších hodnôt spoločnosti. Každý zamestnanec prispieva k plneniu cieľov a tým aj k rozvoju a stabilite celej spoločnosti. Práve vďaka zamestnancom je možné dosiahnuť stále lepšie výsledky. Preto im spoločnosť vytvára dobré pracovné podmienky, pracovné prostredie a určitý motivačný systém odmeňovania.

Spoločnosť každoročne zabezpečuje školenia zamestnancov zamerané na zvyšovanie ich odborných vedomostí a znalostí, ako aj povinné školenia v zmysle platných právnych predpisov.
Spoločnosť sa zamerala na zabezpečenie vzdelávania v rôznych oblastiach. Zamerali sa napr. na oblasť nových IT, na zdokonalenie konzultantov v telefonickej komunikácii a praktickému tréningu obchodných manažérov.

V rámci sociálnej politiky a starostlivosti o svojich zamestnancov podporuje spoločnosť rôzne športové aktivity a spoločenské podujatia. V sociálnom programe je zahrnuté množstvo benefitov, ku ktorým patria napr. bezplatné poskytovanie celodenného občerstvenia zamestnancov, celofiremné akcie pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov a iné.

Hlavné úspešné inovácie firmy

Produktové inovácie

Nie je ľahké dopodrobna rozoberať inovácie ich produktov, pretože vývoj ich softvéru prebieha neustále. K tým najpodstatnejším inováciám patrí neustále vylepšovanie existujúcich modulov jednotlivých programov o ďalšie užitočné funkcie a implementovanie nových modulov.

Rok 2005 – inovácia produktu OMEGA

V programe OMEGA – podvojné účtovníctvo bol od verzie 8.50 sprístupnený nový modul REGISTRATÚRA.

Tento modul slúži na to, aby sa v ňom prostredníctvom registratúrneho denníka mohli viesť predovšetkým došlá a odoslaná pošta podľa zákona o archívoch a registratúrach č. 395/2002. Zároveň umožňuje automatické prepojenie s evidenciou účtovných dokladov a s fakturáciou, to znamená že v ňom bude možné viesť aj došlé a odoslané faktúry, pokladničné doklady a pod. Je vhodný aj na evidenciu obehu dokumentov v rámci firmy, ako aj na evidenciu vyraďovania, hodnoty a životnosti dokumentov.

Rok 2006 – inovácia produktu OLYMP

Do programu OLYMP – mzdy a personalistika bol pridaný DOCHÁDZKOVÝ modul.

Prostredníctvom tohto modulu je možné prepojenie programu OLYMP s dochádzkovým systémom. Podporovaný je automatický prenos väčšiny údajov z dochádzkového systému, čím sa výrazne zrýchli a zjednoduší tvorba samotných výplat. Pomocou importu je možné do výplat automaticky pridať nové zložky mzdy (hodinová, mesačná mzda, náhrada príjmu počas PN, absencie, dovolenka...), spolu s dĺžkou ich trvania (počet hodín, počet dní trvania konkrétnej udalosti).

Rok 2007 – inovácia produktu OMEGA

V programe OMEGA bol od verzie 10.50 obsiahnutý modul CRM.

Program CRM je systém pre riadenie vzťahov so zákazníkmi. V minulosti ho začali používať najmä väčšie firmy, pretože ho obsahovali len veľké ekonomické informačné systémy. Menšie spoločnosti neboli ochotné investovať množstvo financií na nákup takýchto systémov. Ak si napriek tomu chceli evidovať spomínané druhy informácií, museli na to používať bežné kancelárske softvéry.

Vďaka modulu CRM v softvéri OMEGA majú už aj malé a stredne veľké spoločnosti k dispozícii nástroj, ktorý im umožňuje riadiť vzťahy so zákazníkmi na porovnateľnej úrovni ako pri veľkých informačných systémoch a to za priateľnú cenu.

V module CRM je na jednom mieste kompletná komunikácia so zákazníkom, všetky telefonáty, emaily, dokumenty. K dispozícii je kompletná história všetkých predajov aj za minulé roky. Ľahké je zistiť, napríklad ktorý zákazník je bonitný a ktorý je náročný. Súčasťou modulu je aj štatistické vyhodnocovanie predaja. Používatelia veľmi rýchlo zistia, v akom stave majú vo svojej firme všetky obchody, objednávky i reklamácie.
CRM je nástroj na plánovanie schôdzok, telefonátov, služobných ciest a zároveň aj pripomienkovač.

Rok 2007 – inovácia produktu CENKROS Plus

V programe CENKROS plus – oceňovanie a riadenie stavebnej výroby bol od verzie 10.50 sprístupnený nový modul HARMONOGRAM.

Modul je navrhnutý tak, aby v ňom bolo možné ľahko a rýchlo zostaviť harmonogram prác a finančný plán v požadovanej podrobnosti. Okrem toho ponúka priamu väzbu na stavbu s aktualizáciou pri zmenách, výpočet trvania dĺžok činností, tlačové výstupy v grafickom aj tabuľkovom formáte, export finančného plánu a mnohé ďalšie.

Výhodou je, že modul Harmonogram nevyžaduje ďalšie programy (napr. MS Project), čím sa líši od softvérových produktov iných výrobcov.

Rok 2008 – inovácia produktu CENKROS Plus

Na efektívne vyhodnotenie ponukového konania a následný výber najvhodnejšieho dodávateľa stavebných prác bol vytvorený modul OFERTA – vyhodnocovanie ponúk.

OFERTA je modul, ktorý umožňuje zaslať uchádzačom zadanie vo formáte MS Excel prenesené z programu CENKROS plus. Pomáha s vyhodnocovaním ponúk pomocou rôznych kritérií a to nielen na základe ceny, ale aj ďalších kvalitatívnych alebo kvantitatívnych kritérií (doba výstavby, dĺžka záruky, referencie...). Jednotlivým kritériám môže navyše zadávateľ výberového konania určiť váhy podľa dôležitosti, ktorú im prikladá.

Tento modul je navrhnutý tak, aby zobrazoval ponuky dodávateľov prehľadne do stĺpcov v cenovej analýze (farebne zvýrazní najlepšiu a najhoršiu ponuku z pohľadu ceny). Ceny vybraného dodávateľa potom následne prenesie do zákazky.

Marketingové inovácie

Rok 2009 – inovácia bezplatného produktu DAŇOVÉ PRIZNANIA

Spoločnosť Kros pripravila bezplatný program Daňové priznania, vďaka ktorému už nie je potrebné zložito zháňať a kupovať tlačivá daňových priznaní a neskôr sa trápiť s tým, ako ich dobre vypísať a neurobiť chybu. Takéto daňové priznanie je daňovým úradom plne akceptované a má váhu originálneho tlačiva. Tento program nadväzuje na program DPFO, ktorý predtým spoločnosť KROS dlhoročne vyvíjala.

Rok 2010 – inovácia vo forme podpory používateľom

Spoločnosť Kros spustila pilotný projekt – seriál videonoviniek „Začíname s OMEGOU“, ktorý má pomôcť novým používateľom programu OMEGA pri začiatkoch práce s programom. Spoločnosť tak reaguje na nové trendy v podpore a prináša svojim používateľom inovatívny spôsob, ako získať základné skúsenosti v programe nenáročnou formou.

Používatelia – začiatočníci sa postupne v priebehu 1 mesiaca dozvedia všetko, čo by mali vedieť ešte pred začiatkom účtovania v programe.

Informácie o inováciách v období pred rokom 2005 nebolo možné získať.

Podmienky vzniku inovácie

Vznik inovácií je podmienený hlavne dopytom zákazníkov po neustálych vylepšeniach a tým, aby si firma udržala svoje postavenie na trhu, toto postavenie neustále posúvala na vyššiu pozíciu a zabezpečila si tým nepretržitý zisk.

Výsledky úspešnosti inovácií

O tom, že inovácie spoločnosti KROS sú úspešné svedčí neustále sa zvyšujúci počet používateľov poskytovaných produktov. Na obr. 2 je znázornený prehľad počtu používateľov ekonomického softvéru, na obr. 3 stavebného softvéru a na obr. 4 znaleckého softvéru za obdobie 1995 – 2009.

Počet používateľov ekonomického SW

Obr. 2 Počet používateľov ekonomického SW (http://www.kros.sk/16741#PocetUzivatelovEkonomickehoSoftveru)

Počet používateľov stavebného SW

Obr. 3 Počet používateľov stavebného SW (http://www.kros.sk/16741#PocetUzivatelovStavebnehoSoftveru)

Počet používateľov znaleckého SW

Obr. 4 Počet používateľov znaleckého SW (http://www.kros.sk/16741#PocetUzivatelovZnaleckehoSoftveru)

K 31. marcu 2011 presiahol počet zákazníkov všetkých programov hodnotu 65 tisíc. Oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka to predstavuje nárast o 7,3%. Na obr. 5 je znázornený vývoj počtu používateľov produktov spoločnosti Kros za posledné roky.

Vývoj počtu používateľov produktov za posledné roky

Obr. 5 Vývoj počtu používateľov produktov za posledné roky (http://www.kros.sk/31387)

Uvedenými informáciami potvrdzuje spoločnosť Kros pozíciu lídra v oblasti balíkového ekonomického a stavebného softvéru v SR.

Ďalšou zaujímavosťou je umiestnenie sa spoločnosti na 3. mieste s tržbami 4 533 000 € v prehľade tržieb dodávateľov ERP riešení na Slovensku za rok 2010, ktorého sa zúčastnilo 25 firiem. Kros dosiahol 6,09 % podiel na trhu a oproti roku 2009 vzrástli tržby z predaja ERP riešení o 15,11%, čo je dokonca druhý najlepší výkon. Pred Kros-om skončili iba firmy ako sú SAP Slovensko a Softip, čo sú spoločnosti, ktoré sú v úplne inej kategórii. Na obr. 6 je znázornený podiel dodávateľov ERP riešení na trhu za rok 2010.

Podiel dodávateľov ERP riešení na trhu za rok 2010

Obr. 6 Podiel dodávateľov ERP riešení na trhu za rok 2010 (http://www.kros.sk/31550)

Vďaka neustále prebiehajúcim inováciám sa firme podarilo presadiť aj na trhu v ČR. Kros podpísal v roku 2010 významný kontrakt s najväčším výrobcom a dodávateľom elektriny a tepla v ČR, spoločnosťou ČEZ, a.s.

Spoločnosť KROS a.s. spolu s partnerskou firmou ÚRS PRAHA, a.s. zabodovala so svojou ponukou stavebného softvéru u spoločnosti ČEZ a.s., v rámci viackolového výberového konania na dodávateľa uceleného softvérového riešenia pre prípravu, realizáciu a kontrolu rozpočtov stavieb integrovaného do celkového informačného systému skupiny ČEZ. Porazila tak silnú konkurenciu českých firiem, ktoré sa taktiež uchádzali o túto významnú zákazku.

Udelené ocenenia

Produkty spoločnosti KROS boli v priebehu vývoja ohodnotené rôznymi oceneniami. Ekonomický softvér OMEGA – podvojné účtovníctvo a OLYMP - mzdy a personalistika boli v roku 2007 ocenené medailou Slovak Gold.

Ekonomický softvér OLYMP - mzdy a personalistika získal v júni 2008 ocenenie Grand Prix Slovak Gold.

Stavebný softvér CENKROS plus - oceňovanie a riadenie stavebnej výroby získal v decembri 2008 ocenenie Slovak Gold.

Hlavní konkurenti

Niektoré z uvedených konkurenčných firiem sa zaoberajú hlavne poskytovaním ekonomického softvéru a niektoré aj ďalšími inými produktmi, ku ktorým patria napr. kompletné ERP riešenia.

Spoločnosť Stormware s.r.o. – produkty POHODA, POHODA SQL a POHODA E1

 • POHODA
  • ekonomický a informačný systém, ktorý je komplexný účtovný a ekonomický softvér pre malé, stredné a väčšie firmy. Umožňuje viesť jednoduché i podvojné účtovníctvo a obsahuje množstvo iných modulov.
 • POHODA SQL
  • funkčne tento rad zodpovedá radu POHODA, avšak použitá technológia klient-server a databáza SQL prinášajú zvýšenie výkonu a bezpečnosti aplikácie.
 • POHODA E1
  • tento informačný systém je systémom na rozhraní ekonomických a ERP systémov. Využíva naplno výhody technológie klient-server a databázy SQL. Ponúka už aj rozširujúce funkcie z kategórie ERP systémov.

Bližšie info na http://www.stormware.sk

Spoločnosť MRP Company, s.r.o. – produkty MRP-Silver a MRP-GOLD

 • MRP-Silver
  • kompletná personálna a mzdová evidencia
  • Jednoduché a Podvojné účtovníctvo s fakturáciou a so skladovou evidenciou
  • Formulár Dane z príjmov právnických a fyzických osôb
 • MRP-GOLD
  • to isté ako MRP-SILVER + sieťová podpora

Bližšie info na http://www.mrp.sk

Spoločnosť EXALOGIC s.r.o. – produkty OBERON a OBERON pre PDA

 • OBERON
  • podvojné a jednoduché účtovníctvo
  • mzdy a personalistika
  • skladová evidencia, evidencia vozidiel, dokumentov
  • hotelová recepcia
  • pokladnica OBERON
 • OBERON pre PDA
  • Skladová evidencia
  • Pokladnica Oberon

Bližšie info na http://www.exalogic.sk

Spoločnosť CÍGLER SOFTWARE, a.s. – produkt Money S3

 • Money S3 – účtovnícky program pre menšie spoločnosti a živnostníkov. Ponúka všetky potrebné moduly - podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, adresár, fakturácia, sklady, objednávky, mzdy a celý rad ďalších doplnkov.

Bližšie info na http://www.money.sk

Spoločnosť ABRA software s.r.o. – produkt ABRA G1

 • ABRA G1 – softvér je určený pre menšie firmy a organizácie vedúce jednoduché účtovníctvo.

Bližšie info na http://www.abra.sk

Spoločnosť Sunsoft s.r.o. – produkt EcoSun

 • EcoSun – je to tak isto ako doteraz uvedené predchádzajúce programy plne modulárny ekonomický softvér. Je určený pre lokálne aj sieťové spracovanie.

Bližšie info na http://www.sunsoft.sk

Systém ochrany duševného vlastníctva

Spoločnosť Kros predáva svoje produkty pod ochrannou známkou Copyright © KROS a.s. Ochranu duševného vlastníctva má zabezpečenú vo forme licencií na plné verzie programov, avšak bližšie informácie ohľadom licencií nie sú dostupné.

Vývoj nákladov na firemný vývoj a výskum

Spoločnosť Kros neposkytuje žiadne informácie o vývoji nákladov na firemný vývoj a výskum.

Hlavné faktory úspešnosti firemných inovácií

 • musí ísť o inovácie takého typu, o ktoré bude veľký záujem
 • inovácie musia byť tak dobré, že konkurencia po ich uvedení na trh nebude ešte dlhú dobu schopná prísť na trh s niečím ešte lepším
 • ak konkurencia príde na trh s niečím novým, treba na to vedieť rýchlo reagovať
 • musí prebiehať neustále vzdelávanie zamestnancov

Použité zdroje

http://www.kros.sk
http://www.itnews.sk
http://www.zive.sk