Preskočiť navigáciu.
Domov

Inovačný systém v spoločnosti SAP

 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.

Inovačná stratégia spoločnosti SAP tkvie nielen v plnej podpore kreativity zamestnancov, či rozvoja ich okolia, ale i v spolupráci s vedeckými pracovníkmi univerzít a dotovania akademickej pôdy.

1. Úvod

SAP (Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung) je nemecká akciová spoločnosť so sídlom vo Walldorfe, ktorá sa špecializuje na vývoj a predaj softvér. Pôsobí v 50 krajinách sveta (od 1998 SAP s.r.o. SR) a má 53 000 zamestnancov (v r. 2009 137 v SR). Doteraz vyše 109000 zákazníkov .

sap_logo.jpg
obr.1. Logo spoločnozti SAP

Spoločnosť SAP ako už bolo spomenuté je popredný dodávateľ podnikových softvérových aplikácií a pomáha iným spoločnostiam dosahovať vyššiu úroveň bez ohľadu na ich veľkosť či na odvetvie, v ktorom pôsobia. Ako uznávaný líder vo svojom odvetví má spoločnosť SAP (skratka z anglického „Systems, Applications, and Products in Data Processing“) bohaté skúsenosti s inováciou a rozvojom. Aplikácie a služby SAP umožňujú prosperovať, pružne reagovať a neustále sa rozvíjať.
Od pracovne po zasadaciu miestnosť, od skladu po predajné miesto, od stolového počítača po mobilné zariadenie – spoločnosť SAP umožňuje používateľom aj organizáciám účinnejšie spolupracovať a efektívnejšie využívať podnikové informácie a pomáha im tak udržať si náskok pred konkurenciou.
Spoločnosť SAP je presvedčená, že potenciál, ktorý sa skrýva v ich zamestnancoch, produktoch a partneroch, podporuje rast a predstavuje výraznú pridanú hodnotu pre zákazníkov, a v konečnom dôsledku aj pre celé odvetvia a ekonomiku.
Cieľom spoločnosti je pomáhať spoločnostiam dosiahnuť vyššiu úroveň bez ohľadu na to, o akú veľkú spoločnosť ide. Víziou SAPu je pomôcť celému svetu, aby fungoval lepšie.

2. Inovácie firmy SAP

2.1. Inovačná stratégia

2.1.1. Firemný výskum a vývoj

Aby bol softvér prispôsobený na globálne ale i na regionálne trhy, SAP vyvíja svoj softvér v strategických krajinách po celom svete ako je Brazília, Čína, Nemecko, India, Spojené štáty a niekoľko ďalších kľúčových centier. SAP Laboratóriá a SAP Výskumné organizácie pracujú s partnermi, zákazníkmi a univerzitami vytvárajú prielom v IT trendoch a technológiách v celosvetovom meradle.

2.1.2. Medzi firemná spolupráca

Ako bolo vyššie naznačené rozvojové centra SAP (SAP Labs) sú distribuované po celom svete. Najväčší sú SAP Labs vo Walldorf, Nemecko, nasledované sú od Bangalore, India, Palo Alto, Kalifornia (Spojené štáty), Shanghai, Čína až po Vancouver, Kanada. Všetky laboratóriá využívajú spoločný rámec rozvoja podľa noriem a kľúčových ukazovateľov výkonnosti, ktorý je certifikovaný podľa
ISO 9001: 2000. Každé zo SAP Labs je umiestnené pri partnerskej univerzite , z dôvodu vytvorenia pevného základu pre spoluprácu v rámci aplikovaného výskumu. Za veľký krok vo sfére vývoja a výskumu možno považovať kúpu Sybasu v auguste 2010, kedy SAP získalo množstvo nových špecialistov.

2.1.3. Podpora zamestnancov a okolia

Ako svetová jednotka na informačné technológie, SAP uznáva a rešpektuje jeho zodpovednosť aktívne prispievať k spoločnosti. Sme presvedčení, že súkromné odvetvie zohráva hlavnú úlohu pri vytváraní rovnakých podmienok v prostredí, ktoré zahŕňa vzdelávanie, technológie a inovácie. Veríme tiež, že spoločnosť, kvitne tam, kde je silná a ekonomika a každý človek má šancu aktívnej účasti. Tým, že umožňuje jednotlivcom rozvíjať svoje vlastné schopnosti, tvorivosť, a riešenie. Firemná príslušnosť v SAP neprebieha vo vákuu, ale spolupracujeme s ostatnými podnikmi, sociálnymi úradmi a inštitúcie, mimovládne
organizácií (MVO), aj vo verejnom sektore. Veríme, že učenie spolu, vytvárať spoločne a pracovať spoločne, môžeme vybudovať lepšiu platformu pre rozvoj spoločnosti spoločne.

SAP mimo podpory vlastných zamestnancov v podobe rôznych výhod ako napr. :

 • Služobné auto, v závislosti na polohe a obdobie práce pre SAP
 • Notebook a mobilný telefón
 • Život a cestovné poistenie
 • Príspevky na stravovanie
 • Príspevok zamestnávateľa na dôchodkovým programom
 • Úvery pre oprávnených zamestnancov
 • Zdravotné poistenie
 • Profesijný rozvoj a vzdelávania

2.2. Inovácie firmy

2.2.1. Popis produktu SAP Netweaver

Platforma SAP Netweaver poskytuje technický základ pre aplikácie SAP. Okrem toho prináša aj celý rad podnikových technológií, ktoré vám umožňujú rozšíriť vaše aplikácie, sprístupniť ich viacerým ľuďom a obohatiť ich o nové procesy, zariadenia a modely spotreby. SAP NetWeaver vám pomôže zlepšiť tímovú produktivitu a podnikovú integráciu, umožní vám zjednodušiť a efektívnejšie spravovať IT prostredie a znížiť prevádzkové náklady, čím sa vaše zdroje z oddelenia IT uvoľnia a môžu sa zamerať na podnikové inovácie. Skrátene zjednotí softvérové aplikácie danej spoločnosti kde sa bude zavádzať SAP balík.

Technologická platforma SAP NetWeaver vám umožní vykonávať činnosti v nasledujúcich oblastiach:

 • Tímová produktivita (podporuje celý rad používateľských rozhraní a nástrojov umožňujúcich spoluprácu)
 • Správa informácií (môžete zrýchliť prístup k podnikovým informáciám, a tak skvalitniť rozhodovanie)
 • Riadenie podnikových procesov (umožní vytvárať a upravovať podnikové procesy a podnikové pravidlá, a tak dosiahnuť vyššiu úroveň flexibility a zároveň znížiť riziká a náklady)
 • Vytváranie aplikácií (umožní využívať tvorivé prostredie pracujúce s rôznymi modelmi na vývoj a aktualizáciu aplikácií)
 • SOA Middleware (zabezpečuje aby rôznorodé aplikácie a systémy konzistentne spolupracovali a tým podporovali komplexné podnikové procesy)
 • Riadenie základných procesov

2.2.2. Podmienky vzniku - Kultúra otvorenosti

SAP podporuje kultúru otvorenosti , v ktorej sa všetci zamestnanci vyzývajú, aby vyjadrili svoje názory a pohľady. Informačné kanály sú všadeprítomné a zahŕňajú bohatstvo poznatkov dostupných na našom firemnom intranete, rovnako ako mesačný e-mail na všetkých zamestnancov od výkonnej rady. Okrem toho, generálny riaditeľ SAPu Henning Kagermann, rovnako ako ostatní členovia predstavenstva a námestník generálneho tímu, sa často stretávajú s tímami na všetkých úrovniach organizácie aby mohli zdieľať svoje myšlienky o smerovaní spoločnosti. Vedomosti a nápady sú tiež zdieľané na sieti a "Virtuálne" stretnutia, ktoré prechádzajú cez časové pásma, hranice. Spontánne stretnutia sú podporované dostupnosť otvorené zasadnutie oblastiach, v kanceláriách spoločnosti SAP po celom sveta. Okrem toho, prezentácie seriálov a diskusných fór, ako FutureScope a CIO @ SAP, ponúkajú príležitosť pre zamestnancov sa učiť a konverzovať o existujúcich otázkach zákazníka, ako aj budúce trendy v oblasti technológie a podnikania.

2.2.3. Partnerstvá pri vývoji Netweaver

Mendocino: V roku 2005, SAP a Microsoft predstavil prvý spoločne vyvinutý produkt z oboch spoločností. Codenamed Mendocino, bude ponúkať nové riešenia, ktoré poskytujú silný most medzi SAP podnikovými aplikáciami a nástrojmi od Microsoft, tým sa otvárajú nové príležitosti, aby SAP vyvinul funkcie pre väčšie skupiny koncových užívateľov, a pomáhal tak získať u zákazníkov obrovský nárast produktivity. Prvé zásielky zákazníkom boli vykonané na konci roka 2005, so všeobecnou dostupnosťou Mendocino plánované na polovicu roku 2006.

2.2.4. Situácia na trhu pred a po zavedení produktu Netweaver

Trh pred zavedením inovácie
Trh pre riešenia od SAPu BI (Business Inteligence) je vysoko konkurenčný, neustále sa vyvíja a podlieha rýchlo sa meniacim technológiám. SAP chce konkurovať hlavne s poskytovateľmi softvéru BI, analytických aplikácií, ETL softvéru a databázových softvérov, rovnako ako aj poskytovateľom poradenských a podporných služieb pre aplikácie BI. Priama konkurencia softvér BI a služby je Actuate Corporation, Cognos Incorporated, Hyperion Solutions Corporation, Information Builders, MicroStrategy, Inc., a Microsoft Corporation. Nepriama konkurencia s dodávateľmi aplikačného softvéru pre podniky zahŕňajúce ERP a CRM je Microsoft Corporation, Oracle Corporation, Siebel Systems, Inc . Pre analytické aplikácie medzi konkurenciu patria Cognos Incorporated, Hyperion Solutions Corporation a SAS Institute. Pre produkty ETL sem patrí Ascential Software Corporation a Informatica Corporation. Rad konkurentov a potenciálni konkurenti majú výrazne väčšie
finančné a iné zdroje, ako SAP, ktoré by im mohli umožniť efektívnejšie reagovať na nové príležitosti v hospodárskej súťaži. Navyše, niektorí z konkurentov, najmä spoločnosti, ktoré ponúkajú databázové systémy a ERP softvér pre správu softvérových systémov, majú dobre zavedené a cielené vzťahy s niektorými existujúcimi zákazníkmi.

Trh po zavedení inovácie
Rok 2005: SAP prináša prvú verziu SAP NetWeaver na trh. Reakcia na túto novú integračnú a aplikačnú platformu je ohromujúca. Do konca roka viac ako 1000 zákazníkov kúpilo produkt. Zatiaľ viac ako 24.000 zákazníkov celkom so systémom SAP softvér a 84.000 inštalácií vo viac než 120 krajinách .

erp_market_share.png
obr.2. Postavenie na trhu v roku 2009 (segment ERP)

2.3. Konkurencia

2.3.1. Situácia po zavedení produktu Netweaver (November 2005)

Konkurencia sa stupňuje od súpera Oracle, a to najmä v akvizícii spoločnosti PeopleSoft, a partnera Microsoft rozširuje pôsobnosť do obchodnej analýzy. Okrem toho, sa objavujú v oblasti CRM nové open-source ponuky , zatiaľ čo hostingové spoločnosti, ako je Salesforce.com, aj naďalej robí útoky.

SAP i napriek nátlaku Oracle konkurencie naďalej podporuje coompetion (spájanie sa s konkurenciou) a jednotlivý zákazníci nemajú problém implementovať SAP Netweaver ak používajú databázové systémy od Oracle.

Na otázku konkurencie zo strany Microsoftu odpovedá vyššie popísaný produkt spolupráce Mendosino, ktorý umožňuje prístup Netweaveru v rámci aplikácií od Microsoftu.

2.3.2. Súčasná konkurencia

Konkurencia v čase zavádzania inovácie resp. produktu Netweaver bola popísaná v bode 2.4.1, no priblížim aj najväčších konkurentov súčasnosti :
Oracle, Oracle Peoplesoft, Microsoft Dynamics, ABAS, Activant Solutions Inc.
Bowen and Groves, Compiere atď.

2.4. Ochrana duševného vlastníctva

2.4.1. Patenty

V roku 2010 SAP získalo 900 patentov po celom svete. SAP portfólio zahŕňa rodinu produktov, napr. SAP Business Suite, SAP BusinessObjects produkty, a SAP Business ByDesign. Okrem toho tiež SAP získal viac ako 230 overených patentov po celom svete so ziskom akvizície Sybase.

2.4.2. Predaj licencií

Softvérové licencie pre SAP Business-All-in-One sú kombináciou licencií pre balíky a licencií pre definovaných používateľov. S licenciami pre balíky môže držiteľ licencie nasadiť a používať uvedené funkcie softvéru za predpokladu, že príslušní používatelia s prístupom na funkcie tiež majú licenciu. Každý používateľ s prístupom k licencii pre balík musí mať licenciu pre definovaného používateľa. SAP má niekoľko kategórií používateľov, ktoré závisia od roly jednotlivého používateľa.

certififakacia.png
obr.3. Označenie pravosti produktu

2.5. Náklady na výskum a vývoj

Náklady počas vývoja a počas zavádzania vyššie popísanej inovácie

Počas vývoja (2004)
Research and development – 1,020,022 (mil. €)

Počas zavádzania
Research and development – 1,088,632 (mil. €)

graf_investicie.png
obr.4. Ivestície do inovácií

3. Zhodnotenie

Úspech nadnárodnej spoločnosti SAP spočíva v prvom rade špecializácie na sektor produktov Business Inteligence resp. predaj a vývoj softvéru pre podniky prípadne rezorty. Cieľ , ktorý si SAP vytýčilo na začiatku sleduje naďalej aj po rokoch pôsobenia na trhu a zameriava na znižovanie nákladov zákazníkov prostredníctvom IT podpory.

Ďalším úspešným krokom v procese inovácií bolo uberať sa smerov podpory vzdelávania, síce je to dlhšia cesta čiže nákladnejšia, ale s množstvom výhod na konci.
Túto stratégiu potvrdzuje fakt, situovanie SAP Labs (vývojových centier) pri univerzitách, rovnako aj podpora doktorantov a študentov univerzít.