Preskočiť navigáciu.
Domov

Inovácie v spoločnosti SWAN a.s.

 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.

Spoločnosť Swan, a.s. je jedným z najväčších alternatívnych telekomunikačných operátorov na Slovensku. Na trhu je spoločnosť Swan, a.s. od roku 2002. Ako jedna z mála spoločností poskytuje integrované služby na vlastnej infraštruktúre. Za úspechom spoločnosti stoja predovšetkým inovácie a správna vízia do budúcnosti. Vlastníkom akcií spoločnosti Swan, a. s. je akciová spoločnosť DanubiaTel.
        Úspešnými akvizíciami lokálnych providerov spoločnosť Swan a.s. expanduje, čím môže lepšie konkurovať lídrom na telekomunikačnom trhu (Orange, T-Com).


Inovácie v spoločnosti SWAN a.s.


Úvod


        Spoločnosť Swan, a.s. je jedným z najväčších alternatívnych telekomunikačných operátorov na Slovensku. Na trhu je spoločnosť Swan, a.s. od roku 2002. Ako jedna z mála spoločností poskytuje integrované služby na vlastnej infraštruktúre. Za úspechom spoločnosti stoja predovšetkým inovácie a správna vízia do budúcnosti. Vlastníkom akcií spoločnosti Swan, a. s. je akciová spoločnosť DanubiaTel.
        Úspešnými akvizíciami lokálnych providerov spoločnosť Swan a.s. expanduje, čím môže lepšie konkurovať lídrom na telekomunikačnom trhu (Orange, T-Com).
        Inovačná stratégia spoločnosti Swan, a.s. spočíva aj v tom, že poskytuje komplexné balíky služieb. Zabezpečuje celý komplex činností od vypracovania projektu, cez dodávku a implementáciu technológií potrebných na jeho realizáciu, až po poskytnutie telekomunikačných služieb. Neobmedzujeme sa iba na pripojenie do internetu. Poskytujeme aj hlasové služby (telefonické spojenie), či prenos dát na vysokej bezpečnostnej úrovni. Pre zachovanie kontinuity dodávaných služieb poskytuje službu nepretržitého dohľadu a servisu. Poskytuje tiež monitoring priepustnosti a vyťaženosti siete a služby bezpečnosti. Služby sú určené všetkým zákazníckym segmentom. Poskytovaním komplexných služieb odbremeňuje klienta a môže vytvárať cenovo efektívne riešenia.
        Jednou z najdôležitejších inovácií je poskytovanie služby Triple play MAX multimedia – čo je poskytovanie optického internetu bez obmedzení, digitálnej televízie v najvyššej kvalite a modernej telefónnej linky. Swan, a.s. v súčasnosti ponúka službu TV archív pre vybrané televízne stanice na dobu až 72 hodín dozadu. Technologickou platformou pre poskytovanie tejto služby sú vybudované metropolitné optické siete.
       Inováciou je aj poskytovanie internetu pomocou technológie ADSL za atraktívne ceny. Technológia ADSL slúži na prenos internetového signálu pomocou telefónnych liniek a na rozdiel od zastaranej technológie dial-up umožňuje vyššie rýchlosti spojenia ako i vyššiu stabilitu signálu. ADSL umožňuje trvalý a časovo neobmedzený prenos dát nezávisle spolu s telefónnou hlasovou službou, umožňuje súčasne telefonovať a byť pripojený do Internetu.
       Poskytuje komplexné hlasové služby dostupných pre bežných bytových klientov – Carrier Selection (voľba operátora) alebo prenos hlasu cez internet (VoIP).
       Poskytuje možnosť mobilného telefonovania SWAN MOBILE, ktorý je spoločným projektom spoločnosti SWAN, a.s. a spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o..

logo_swan.jpg
Obr. 1: Logo spoločnosti SWAN, a.s. (www.swan.sk)

1. O spoločnosti SWAN a.s.

Právna forma:                     akciová spoločnosť
Postavenie na trhu:             operátor; service provider
Zameranie spoločnosti:        telekomunikačná technika
Typ vlastníctva:                   súkromné
Základné imanie:                  5 294,92 tis. EUR

Majitelia a štatutárne orgány:
Predseda predstavenstva: Ing. Ondriš Juraj
Člen predstavenstva:        Ing. Verešvársky Stanislav, výkonný riaditeľ SWAN, a.s.
Člen predstavenstva:        Ing. Strečanský Miroslav
Člen dozornej rady:          Galbavý Peter
Člen dozornej rady:          Geľo Ľubomír
Člen dozornej rady:          Ing. Hašík Vladimír

100% vlastníkom akcií spoločnosti SWAN, a. s. je akciová spoločnosť DanubiaTel
vlastnicka-struktura.jpg
Obr. 2: Vlastnícka štruktúra spoločnosti DanubiaTel (www.swan.sk)


1.1. Profil


        Akciová spoločnosť SWAN je významným celoslovenským poskytovateľom elektronických komunikačných riešení na vysokej profesionálnej úrovni. Poskytuje hlasové, dátové, internetové služby, služby bezpečnosti, virtuálne privátne siete, prenájom telekomunikačných okruhov, multimediálne služby, triple play.

       Spoločnoť má vybudované pobočky v mestách Bratislava, Banská Bystrica a Košice.
mapa_sk.gif
Obr. 3: Mapa pokrytie spoločnosti SWAN, a.s. (www.swan.sk)

Predmetom jej podnikania je najmä:

 • zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete, poskytovanie verejných telekomunikačných služieb, zriaďovanie a prevádzkovanie rádiových zariadení,
 • zhotovovanie www stránok v rozsahu voľnej živnosti,
 • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
 • automatizované spracovanie dát,
 • poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát,
 • montáž a telekomunikačných zariadení
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
 • organizovanie školení a seminárov,
 • poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky,
 • marketing,
 • prevádzkovanie retransmisie podľa oprávnenia na retransmisiu č. TKR/275/2007 vydaného Radou pre vysielanie a retransmisiu v zmysle zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 • zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej/nomádskej prístupovej elektronickej komunikačnej siete typu bod-multibod v stanovenom úseku 3,5 GHz a poskytovanie elektronických komunikačných služieb poskytnutia prístupu koncovému účastníkovi do verejnej elektronickej komunikačnej siete,
 • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických,
 • projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,
 • elektroenergetika
 • celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby: Info kanál SWAN na základe licencie č. TD/23 zo dňa zo dňa 27.04.2010 vydanej Radou pre vysielanie a retransmisiu.


1.2. História

 • Spoločnosť Callino, s. r. o. začala svoje aktivity v máji 2000 získaním Poverenia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií na poskytovanie telekomunikačných služieb prenosu dát a zriaďovanie, prevádzkovanie a prenajímanie rádiových zariadení.
 • V júli 2001 sa zmenil obchodný názov spoločnosti Callino, s.r.o. na SWAN, s.r.o.
 • V máji 2002 bol SWAN, s. r. o. transformovaný na SWAN, a. s.
 • V máji 2004 bolo navýšené základné imanie spoločnosti SWAN, a.s. Vlastníkom 75 % akcií sa stala spoločnosť DanubiaTel, a.s. a 25 % akcií spoločnosť Energotel, a.s.
 • V decembri 2005 sa zmenila štruktúra akcionárov a jediným, 100% vlastníkom akcií spoločnosti SWAN, a. s. sa stala akciová spoločnosť DanubiaTel.
 • Dňa 1. februára 2006 došlo k akvizícii telekomunikačnej spoločnosti GlobalTel, a.s. uvedeným dňom prebral SWAN všetky záväzky (práva aj povinnosti) voči klientom GlobalTel-u.
 • Dňa 1. februára 2006 bola uzatvorená Dohoda o postúpení práv a povinností medzi spoločnosťami SWAN, a.s. a SUBNET plus, s.r.o., na základe ktorej prevzala spoločnosť SWAN, a.s. všetky práva a povinnosti voči klientom SUBNETu plus, s.r.o. Spoločnosť SUBNET plus, s.r.o. pôsobí v Nitrianskom kraji.
 • Od februára 2006 sa SWAN, a.s. stal poskytovateľom internetových služieb pre klientov spoločnosti Llarik, s.r.o. , ktorá sídli v Seredi.
 • Od 17. marca 2006 sa stal DanubiaTel, a.s. vlastníkom podielu v spoločnosti NET SLOVAKIA, s.r.o. NET SLOVAKIA sa týmto stala súčasťou skupiny DanubiaTel. NET SLOVAKIA, s.r.o. je poskytovateľom pripojenia do internetu pre klientov v regióne Nitra.
 • Od 1. júna 2006, v zmysle Dohody o postúpení práv a povinností uzavretej medzi spoločnosťami SWAN, a.s. a M.B.C., s.r.o., spoločnosť SWAN, a.s. prevzala v plnom rozsahu všetky práva a povinnosti voči klientom spoločnosti M.B.C., s.r.o. Ide predovšetkým o užívateľov ADSL a hlasových služieb.
 • Dňa 07.10.2008 stala právnym nástupcom spoločnosti PEEM Slovakia, spol. s r.o. a prebrala všetky jej práva a záväzky
 • Od 1.júla 2009 prebrala spoločnosť SWAN, a.s. prevzala v plnom rozsahu všetky práva a povinnosti voči klientom spoločnosti – Chassco, a.s. a Chassco, s.r.o.
 • Od 1.7.2010 spoločnosť SWAN, a.s. prevzala v plnom rozsahu všetky práva a povinnosti voči klientom spoločnosti Netlab plus s.r.o..


1.3. Technické možnosti


       Spoločnosť SWAN, a.s. získala súhlas Telekomunikačného úradu SR na prevod práv vyplývajúcich z Individuálneho povolenia na používanie frekvencií v pásme 3,5 GHz, ktorých držiteľom bola od augusta 2005 jej sesterská spoločnosť GlobalTel, a.s.. Rozhodnutie TÚ SR o vydaní súhlasu na prevod práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií nadobudlo právoplatnosť 27. marca 2007. Spoločnosť SWAN, a.s. tak celej škále svojich klientov poskytuje komplexné elektronické komunikačné služby v dvoch licencovaných pásmach: FWA 26 GHz a 3,5 GHz. Ako jedna z mála spoločností na Slovensku SWAN poskytuje integrované služby na vlastnej infraštruktúre. Vysokokapacitná chrbticová sieť je vybudovaná na optických trasách s prenosovou platformou IP MPLS (MultiProtocol Label Switching).
Podporované prenosové rýchlosti: 64kbit/s - nx2048 kbit/s.
Podporované užívateľské rozhrania: Ethernet,G.703, E1, V.35, X.21


2. Inovácie


       Slovo inovácia pochádza z latinčiny a znamená „obnovenie“. Za zakladateľa teórie inovácií je považovaný Joseph Schumpeter, ktorý v roku 1911 formuloval tzv. „kombinácie vývojových zmien“, chápané ako prekračovanie obnovovania systémov a procesov v uzavretom kruhu. Inovácie ponúkajú nové riešenia problémov a týmto umožňujú uspokojiť potreby jednotlivca i spoločnosti.
       Inovačná stratégia firmy SWAN a.s. spočíva hlavne v tom, že neustále sleduje vnútorné aj vonkajšie prostredie. Získané poznatky z prieskumu trhu a nové vedeckotechnické poznatky firma aplikuje v praxi. Základným predpokladom pre poskytovanie profesionálnych služieb a riešení je vybudovanie chrbticovej siete s vysokou kapacitou a priepustnosťou. Samotná chrbticová sieť je vybudovaná na optickej infraštruktúre a zariadeniach Cisco Systems, ktoré sú základným stavebným prvkom v celosvetovom meradle. Takto vybudovaná chrbticová sieť ponúka kvalitné tak IP VPN služby, ako aj možnosť prenosu multimediálnych aplikácií, vysokorýchlostný prenos dát, prístup do internetu, prenos hlasu, a pod.
       Firma zavádza marketingové inovácie pri propagácii produktov a v metódach cenovej tvorby služieb. Vedenie firmy robí také rozhodnutia, ktoré sú na prospech firme, ale aj jej zákazníkom.
       Buduje pre svojich pracovníkov bázu poznatkov, v ktorej sú uložené pracovné postupy pre jednotlivé činnosti.
       Zabezpečuje vzdelávanie svojich zamestnancov formou programu odborných školení a tréningov. Napr. z Európskeho sociálneho fondu má dotáciu vo forme nenávratného finančného príspevku na projekt s názvom: „Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov telekomunikačného operátora a jeho partnerov.“
esf.jpg
Obr. 4: Projekt spoločnosti SWAN, a.s. z Európského sociálneho fondu (www.swan.sk)

       Portfólio služieb spoločnosti SWAN obsahuje hlasové, dátové, internetové, multimediálne služby a služby bezpečnosti. Technologické možnosti, škála ponúkaných služieb a rýchly rozvoj spoločnosti radia SWAN medzi inovátorov a lídrov na slovenskom trhu.


2.1. Hlavné úspešné inovácie firmy2.1.1. Byť prvý na trhu


       SWAN ako prvý na Slovensku zaradil do programovej ponuky 3D kanál. Od 6. mája 2010 majú všetci zákazníci spoločnosti SWAN využívajúci službu digitálna televízia možnosť bezplatne sledovať vysielanie v 3D. Trojrozmerný obraz si môže otestovať každý zákazník SWANu, ktorý vlastní HD set-top-box, televízny prijímač podporujúci 3D vysielanie a špeciálne 3D okuliare. V rámci 3D promo kanálu môžu diváci sledovať atraktívne zábery z benátskeho karnevalu, 3D scény z fotografovania módnej kolekcie, koncertné vystúpenie a i. 3D promo kanál je súčasťou základného balíka digitálnej televízie v ponuke SWANu, konkrétne balíka TV Rodina, ktorý aktuálne obsahuje 20 TV staníc.


2.1.2. Byť inovatívny v aplikáciách

 • Swan, a.s. postupne spúšťa svoje vlastné Wi-Fi hotspoty pre pripojenie sa na internet. V súčastnosti má aktívnych 42 Free Wifi Hotspotov v Bratislave vrátane Devínskej Novej Vsi; Senci, Trnave, Trenčíne, Nitre, Dubnici nad Váhom, Novej Dubnici, Banskej Bystrici a v Košiciach. Túto službu v Bratislave poskytuje na nábreží. Firma chce pokrývať najmä miesta s väčším výskytom ľudí, napríklad kaviarne, obchodné centrá či iné populárne verejné miesta. Pripravuje aj hotspoty pri Parku kultúry a oddychu (PKO) a v Medickej záhrade. Komerčný predaj Wi-Fi firma neplánuje - služba má byť reklamou na Triple play a benefitom k nemu. Hotspoty poskytujú rýchlosť 256 kbit/s v smere sťahovania i prijímania dát. Nižšou rýchlosťou chce zabrániť zahlteniu hotspotu.
 • V decembri 2007 formou testovacej prevádzky a od januára 2008 spustením ostrej komerčnej prevádzky rozšírila spoločnosť SWAN, a.s. ponuku svojich služieb o službu Triple Play (internet, digitálnu TV a pevná linka v jednom balíku) pod názvom MAX Multimedia.SWAN do Triple play balíkov SWAN pridal programy Max Multimedia Špeciál a Extra. Prvý z nich obsahuje internetové pripojenie s rýchlosťou do 20/1 Mbit/s a digitálnu televíziu s dvadsiatkou staníc za 14,90 eura mesačne. Balík Extra skrýva internet s rýchlosťou do 40 / 2 Mbit/s alebo 40/40 Mbit/s s FUP 5 GB na hodinu a digitálnu televíziu so 66 stanicami. Variant stojí 22,90 eura. Za rovnakú cenu ponúka provider i samostatný internet za danú cenu. Televíziu tak možno získať len za jednorazový poplatok za inštaláciu so set-top-boxom, ktorá sa pri viazanosti pohybuje od 9,90 do 69,90 eura podľa typu služby. SWAN v súčasnosti optickými linkami pokrýva 80-tisíc domácností, ktorým ponúka triple play služby. Produktovú líniu MAX multimedia ponúka SWAN v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Pezinku, Malackách, Seredi, Novej Dubnici, Dubnici nad Váhom, Púchove a Komárne.
  mapa_pokrytia_triple_play_max.jpg
  Obr. 5: Mapa pokrytia Triple Play MAX spoločnosťou SWAN, a.s. (www.swan.sk)


2.1.3. Byť hospodárny v príprave, organizácii a realizácii služieb

 • Spoločnosť SWAN, a.s. ponúka k internetu 15/1 Mbit/s digitálnu televíziu zadarmo.
 • V polovici septembra 2010 provider zvýšil rýchlosti a upravil ceny internetu. Zjednotil ich totiž pre všetky lokality, aj pre tie, kde predával iné pripojenia cez svoje dcérske spoločnosti.
 • Ttelefónna služba SWAN MOBILE poskytuje jedinečnú možnosť mobilného telefonovania už od 0,06 € za minútu, využíva siete Telefónica O2. SWAN MOBILE je virtuálny mobilný operátor prevádzkovaný ako partnerský produkt spoločností SWAN, a. s. a Telefónica O2 Slovakia, s. r. o..
 • Akvizície sú jednou z kľúčových stratégií SWANu/DanubiaTel. SWAN, a.s. kúpil košický KBC Group. Cez lokálneho providera razantne vstúpil na trh východoslovenskej metropoly. Hodnotným aktívom firmy je tiež dohoda s košickým dopravným podnikom, ktorá firme umožňuje umiestňovať telekomunikačné káble na stĺpy trolejového vedenia.
 • Naposledy SWAN, a.s. odkúpil infraštruktúru púchovskej káblovky, kde vo vybudovaných chráničkách mieni budovať novú optickú sieť.
 • Obdobný optický projekt už SWAN, a.s.zrealizoval v Dubnici nad Váhom, kde predtým kúpil miestneho providera Kabel Sat-1. V ostatnom roku uskutočnil akvizície aj v Pezinku či v Malackách.
 • Odstránením duplicitných nákladov na hardwarový vývoj, sprostredkovaním spoločných projektov, ktoré vedú k spájaniu a rozvoju služieb sa zjednodušuje architektúra a vo firme vznikajú úspory.

Pre podnikateľov poskytuje:

 • Komplexné riešenie telekomunikačných služieb od jedného dodávateľa (hlas, dáta, internet)
 • Možnosť výberu technológie pripojenia podľa vašich telekomunikačných potrieb (ADSL, FWA – WIMAX, optická sieť), možnosť výberu symetrického alebo nesymetrického pripojenia s požadovanou rýchlosťou
 • Garancie zvýšenej kvality poskytovanej telekomunikačnej služby – SLA Prístupová sieť/ SLA ADSL
 • Servis a dohladovanie pripojenia - 24 hodinový dohľad
 • Nelimitovaný prenos dát
 • Verejná pevná IP adresa
 • DHCP – prideľovanie IP adries vo vašej LAN sieti
 • NAT – preklad adries medzi vašou LAN sieťou a Internetom
 • Routing – smerovanie dát z vašej LAN do Internetu
 • Schránky elektronickej pošty s doménou @internet.sk
 • Zariadenie umožňujúce pripojenie viacerých počítačov káblom alebo bezdrôtovo (Wi-Fi), pripojenia IP telefónov, klasických telefónov, faxu
 • Technologické a odborné zázemie poskytovateľa
 • Nadštandardná technická podpora
 • Široká dostupnosť doplnkových služieb
 • Úsporu prevádzkových nákladov

       Ponúka Servis Level Agreement SLA - zmluvu, v ktorej sa poskytovateľ služieb zaväzuje k nadštandardnej úrovni poskytovania služby a k finančnej kompenzácii v prípade jej nedodržania.


2.2. Trh pred uvedením inovácií a po ňom


       Firma SWAN je jedným z alternatívnych telekomunikačných operátorov a pred zavedením inovácií jeho podiel na trhu bol nepatrný.
       Po zavedení inovácií sa spoločnosť zaradila medzi lídrov v poskytovaním elektronických služieb.
       SWAN, a.s. patrí medzi spoločnosti, ktoré majú prepojenie s najväčšími domácimi, ale aj významnými zahraničnými telekomunikačnými operátormi. Pre bytových klientov poskytuje hlasové služby umožňujúce výhodnejšie telefonovanie prostredníctvom existujúcich liniek - Carrier Selection (voľba operátora), telefonovanie cez Internet (VoIP), alebo pevnú linku vo vybraných lokalitách.
       Firma SWAN, a.s. ako prvá na Slovensku zaradila do programovej ponuky 3D kanál a všetci zákazníci spoločnosti SWAN využívajúci službu digitálna televízia majú možnosť bezplatne sledovať vysielanie v 3D.
       Firma UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. poskytovala Triple play balíky služieb už pred firmou SWAN, a.s., ale firma SWAN a.s. poskytuje digitálnu televíziu za jednorazový poplatok.


2.3. Hlavní súčasní konkurenti firmy a ich reakcie na inovácie


       Alternatívni telekomunikační operátori GTS Slovakia, a. s., Dial Telecom, a. s. a Slovanet, a.s. tiež postupne zaraďujú služby, ktoré poskytuje firma SWAN, a.s., a preto z uvedeného dôvodu musí firma neustále inovovať svoje služby a hľadať možnosti ako zostať lídrom.
       Cieľom spoločnosti SWAN, a.s. je získať stabilnú pozíciu medzi poprednými alternatívnymi telekomunikačnými operátormi, a tiež status technologického inovátora v prostredí slovenského telekomunikačného trhu. Spoločnosť SWAN, a.s. svojich klientov poskytuje komplexné elektronické komunikačné služby v dvoch licencovaných pásmach: FWA 26 GHz a 3,5 GHz.
       Za hlavných konkurentov firmy Swan, a.s. je možné považovať spoločnosti Slovanet, a.s., UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Towercom, a. s., GTS Slovakia, a. s., Orange Slovensko, a.s., Dial Telecom, a. s., Energotel,a.s., GTS Slovakia, a. s..
       SWAN pre triple play zaviedol značku Max Multimedia. Rozšíril sa i do ďalších miest, kúpil klientov lokálneho providera v Pezinku, vybudoval novú optickú sieť v Dubnici nad Váhom a Novej Dubnici. Koncom roka 2010 mal 18-tisíc broadbandových klientov, takmer dvojnásobok toho, čo v závere roka 2008. Slovanet mal vlani oproti SWANu tržby za internet polovičné, no kontraktov na širokopásmové pripojenie skoro 30-tisíc.
       Káblový operátor UPC vo svojej internetovej sieti nasadil technológiu Docsis 3, ktorá mu umožňuje poskytovať pripojenie do rýchlosti 120 megabitov za sekundu na existujúcich rozvodoch a prešiel na Fiber Power.
       Veľký telekomunikační operátori museli viac ako ich menší konkurenti zlacňovať, respektíve riadiť sa pri ich predaji heslom „Viac služieb za rovnaké peniaze“. Orange, T-Mobile aj T-Com sa čoraz viac musia sústreďovať na udržanie klientov.


2.4. Systém ochrany duševného vlastníctva vo firme


       Firma poskytuje elektronické služby, ktoré sú zamerané na poskytovanie profesionálnych riešení pre zákazníkov s vysokou kvalitou a vysokou pridanou hodnotou pri ktorých firma môže uplatniť systém ochrany duševného vlastníctva, lebo ku väčšine konfigurácií a zapojení je možné uplatniť zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. Pri obchodných zmluvách firma uplatňuje klauzulu o obchodnom tajomstve, a tým je zaručené, že technické špecifikácie zmlúv sú chránené.


2.5. Vývoj nákladov na firemný výskum a vývoj


Ekonomické prínosy inovácií:
       Tržby providerov SWAN, Dial a Slovanet za internetové služby stúpli v minulom roku v rozmedzí od 10 až 15 percent. Spôsobil to najmä rozmach širokopásmového internetu (broadbandu) a segment domácností. Impulzy pre rozvoj internetových služieb prichádzajú v zásade zo štyroch oblastí: mobilný internet, optické linky veľkých providerov, klasická pevnosieťová DSL technológia a lokálni poskytovatelia.
       Súhrnné tržby operátorov za telefónne služby – sa vlani medziročne znížili o 11,7 Pokles tržieb zaznamenali najväčší telekomunikační operátori, ktorí majú 98 percent celého trhu. Kým tržby Orange, T-Mobile a Slovak Telekom (T-Com) klesli o 12 percent.
       Spoločnosť SWAN má samostatné oddelenie, ktoré sa venuje vývoju a výskumu, a preto môže využívať vo svojich riešeniach najmodernejšie technológie dostupné na svetovom trhu. Náklady vzniknuté pri zavádzaní inovácii majú rýchlu návratnosť a preto firma môže vytvárať cenovo efektívne riešenia v celom portfóliu poskytovaných služieb.

        Swan, a.s. dosiahol v prvom polroku 2009 čistý zisk vo výške 1,5 mil. eur, čo znamená medziročné zvýšenie o 25,8 %. Nárast tržieb v medziročnom porovnaní bol 22,9 % a činilo v tomto období 15,5 mil. EUR. Hospodárske výsledky spoločnosti sú odrazom dlhodobej stratégie a rozvoja.


3. Záver

 • Spoločnosť SWAN, a.s., je telekomunikačný operátor s celoslovenskou pôsobnosťou. Služby poskytuje podnikateľom, firmám a bytovým klientom.
 • Zaraďovaním inovácii služieb sa stáva lídrom na Slovensku pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb.
 • V roku 2010 sprevádzkoval telekomunikačný uzol (PoP) v zahraničí. PoP (Point of Presence) je označenie pre fyzický uzol dátových sietí, v ktorom sú umiestnené a funkčne prepojené telekomunikačné zariadenia ako servery, routre, ATM switche a tiež digitálne, resp. analógové telefónne ústredne. PoP spoločnosti SWAN sa stal súčasťou kolokačného centra Telehouse Ancotel vo Frankfurte nad Mohanom. Táto úspešná aktivita SWAN posúva do novej pozície: spoločnosť je pripravená poskytovať služby nielen v rámci sietí SR, ale i v medzinárodnom prostredí
 • SWAN týmto spôsobom prezentuje záujem naplniť i špecifické, medzinárodnú spoluprácu, ktorá vyžadujúce nároky a očakávania zákazníkov na prevádzku dátových, internetových, multimediálnych a hlasových služieb (pevná aj mobilná).
 • Dlhodobým cieľom spoločnosti SWAN, a.s. je získať stabilnú pozíciu medzi poprednými alternatívnymi telekomunikačnými operátormi, a tiež udržať si status technologického inovátora v prostredí slovenského telekomunikačného trhu. Byť vnímaný ako technologický líder v oblasti poskytovania moderných a cenovo efektívnych riešení všetkým zákazníckym segmentom.
 • Firma je držiteľom certifikátov ISO 9001:2000 a 9001:2001
 • referencie_spolocnosti.jpg
  Obr. 6: Referencie spoločnosti SWAN, a.s. (www.swan.sk)


4. Literatúra

http://www.swan.sk
http://www.orsr.sk
http://www.sk.o2.com
http://www.zive.sk
http://www.azet.sk
http://www.itnews.sk
http://kusi.webnoviny.sk/clanok/6282-swan-a-s-sprevadzkoval-pop-vo-frank...
http://www.edb.sk
http://www.etrend.sk
http://sk.wikipedia.org/wiki/SWAN_MOBILE
http://www.profinet-system.sk/referencie_podrobne.php?id=6
http://www.securities.com/Public/company-profile/SK/SWAN_as_sk_2313858.html