Preskočiť navigáciu.
Domov

Inovácie v spoločnosti Oracle

 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.

Spoločnosť Oracle naštartovala svoju históriu inovatívnym vývojom relačnej databázy, ktorým zvyšuje svoj vplyv každým rokom medzi konkurenciou. Svoje databázy dopĺňa o aplikačné technológie, ktoré si vyžaduje súčasná transformácia obchodu a informačných technológií. Dnes Oracle ponúka kompletné IT riešenia, vrátane skladovacích zariadení, serverov, operačných systémov, virtualizačného softvéru, middleware a celého radu aplikácií, ktoré sa týkajú všetkých aspektov moderného podnikania, od pokročilej obchodnej analýzy a finančného modelovania až po efektívne plánovanie zdrojov a riadenie logistiky.

logo_oracle.png
Obr. 1. Logo spoločnosti Oracle

1. Oracle Corporation

Pred viac ako troma desaťročiami Larry Ellison, Bob Miner a Ed Oates zrealizovali obrovský obchodný potenciál relačného databázového modelu, ktorý sa používa dodnes. V celej histórii Oracle dokázala, že najlepším riešením je stavať na inováciách, vyznačuje sa dôverným poznaním zákazníka a najlepším obchodným a technickým myslením na svete. Dnes predstavuje táto spoločnosť zlatý štandard pre vývoj databázových technológií, aplikácií pre podniky po celom svete a popredným svetovým dodávateľom softvérov na správu informácií.

Oracle predstavuje v súčasnosti druhú najväčšiu nezávislú firmu na svete. Akvizícia so spoločnosťou Sun pomohla Oracle aby sa získala vedúcu úlohu na trhu v oblasti hardvéru a služieb. Hnacím motorom spoločnosti je úspešnosť v inovatívnych riešeniach. Bola jednou z prvých spoločností, ktoré svoje podnikové aplikácie ponúkala prostredníctvom internetu. Riešenia, ktoré spoločnosť ponúka svojim zákazníkom, pomáhajú znižovať ich náklady a taktiež zložitú informačno-technologickú infraštruktúru a sú založené na štandardoch integrovanej architektúry, v ktorej je možné použiť komponenty od Oracle alebo iných podnikov. Spoločnosť dosahuje od roku 2007 najväčší zisk v tesnom závese za spoločnosťami Microsoft a IBM.

Cieľovou skupinou, na ktorú sústreďujú svoje úsilie sú hlavne malé a stredné priemyselné podniky a spoločnosti z oblasti informačných technológií. Ďalšími zákazníkmi Oracle sú aj veľké nadnárodné spoločnosti, rôzne finančné inštitúcie a v neposlednom rade aj vláda a štátne inštitúcie. Čo sa týka ponuky hodnoty firmy Oracle, môžeme hovoriť o troch základných segmentoch:

 • Softvér
 • Hardvér
 • Služby

2. Inovačná stratégia spoločnosti

Inovačná stratégia spoločnosti je prevažne aplikovaná vo forme firemného výskumu a vývoja už od počiatkov vzniku spoločnosti, konkrétne viac ako 30 rokov. Prvá a zároveň majoritná inovácia sa do dnešného dňa stále rozvíja a je venovaná softvéru relačnej databázy, ktorá medziročne zvyšuje vplyv a ziskovosť spoločnosti. Dôležitým medzníkom v inováciach je aj zavádzanie nových produktov, akými sú napr.:

 • Oracle Fusion Middleware
 • BI, BPM & CRM aplikácie pre business prostredie
 • Content management aplikácie na správu obsahu
 • Vývojárske nástroje a mnohé ďalšie

Spoločnosť Oracle sa v tomto smere sústreďuje aj na otváranie nových trhov, napr.:

 • Hardvérové komponenty a ich podpora
 • Operačné systémy
 • Technologické platformi, napr. Java

3. Kľúčové inovácie spoločnosti

Kľúčovou inováciou spoločnosti je Oracle Database Program, ktorá sa zaoberá vývojom softvéru databáz, ktoré v súčasnosti tvoria základ pre skladovanie dát a informácií. Túto inováciu klasifikujeme do skupiny produktových inovácií. Na jej počiatkoch patrila k inováciam tlačených technológiou, kedže pred ňou neexistovalo podobné riešenie a produkt. Neskôr, po vytvorení konkurenčných spoločností s podobnými produktami sa inovácia pretransformovala na inováciu tlačenú dopytom.

História vývoju Oracle databázy

 • 1977 - Na počiatku to bola zákazka pre CIA na implementáciu databázového programu s kódovým označením “Oracle”, pod firmou SDL – Software Development Laboratories (Larry Ellison, Bob Miner, Ed Oates, traja zakladatelia súčasnej Oracle korporácie), realizácia a design bol zvolený na základe IBM žurnálu o relačnom type databáz. Implementácia trvala 1 rok a po jej dokončení sa začal vývoj prvého RDBMS (relation database management system) určeného pre komerčné účely
 • 1979 – prvý komerčný RDBMS v predaji, napísaný v jazyku assembler PDP-11 spustiteľný aj na vtedajších minipočítačoch, spoločnosť sa premenovala na RSI – Relational Softvare Inc.
 • 1980 – vydaná druhá verzia, Version 2 s podporou SQL dopytovacieho jazyka a operačného systému UNIX
 • 1982 – RSI premenované na súčasný názov Oracle Systems Corporation s 35 zamestnancami
 • 1983 – Version 3 napísaný v programovacom jazyku C, čo umožňovalo beh na všetkých typoch počítačoch - mainframes, minicomputers, PCs. V tejto verzii bolo predstavené atomické spúšťanie SQL príkazov a správa tranzakcií (commit, rollback)
 • 1984 – Version 4 prináša kontrolu konzistentnosti dát pri behu príkazov, pridané funkcie na import a export dát
 • 1985 – Začiatok klient-server architektúry a vydanie Version 5, aplikácie pristupovali cez sieť na centrálny databázový server
 • 1988 – Version 6, novinka v podobe blokovania dát v databáze, čo umožňovalo prístup viacerých užívateľov k rovnakým dátam, funkcie na online backup (zálohu) a podpora PL/SQL jazyku na pokročilé programovanie v RDBMS
 • 1991 – Version 6.2 s Oracle Parallel Server pre podporu clustrov, veľký význam z pohľadu hardvérovej infraštruktúry
 • 1992 – Version 7 s množstvom výkonnostných, bezpečnostných vylepšení, vrátane plného auditovania zaznamenal technologický triumf v oblasti databázového softvéru
 • 1995 – Prvá 64bitová verzia RDBMS
 • 1996 – Version 7.3 s Oracle Universal Server pre plnú podporu všetkých typov dát a integrovaných business aplikácií s web technológiami
 • 1997 – Version 8, navrhutná pre prácu s obrovskými množstvami dát cez sieť, podpora pre Javu, HTML, OLTP
 • 1998 – Oracle Database 8i vytvorená špeciálne pre internet, zlepšená podpora Java, HTML
 • 2001 – Oracle Database 9i - nová technológia Oracle RAC (Real Application Clusters) zaručovala vyššiu výkonnosť, dostupnosť a škálovateľnosť, podpora XML jazyka
 • 2003 – Oracle Database 10g, prvá databáza dizajnovaná pre beh na sieti low-cost počítačoch, táto technológia zvyšovala výkonosť a spoľahlivosť aj pri lacnejších IT infraštruktúrach
 • 2007 – Oracle Database 11g, zlepšenie bezpečnosti, výkonnosti, škálovateľnosti, vysokej dostupnosti, disaster recovery

Viac o Oracle databáze na linke http://www.oracle.com/us/products/database/index.html

Vytvorenie aplikačnej divízie

Ďalšou kľúčovou inováciou je vytvorenie tzv. Aplikačnej divízie so 7 zamestnancami v roku 1987 na vývoj softvéru, ktorý sa orientoval najmä na business aplikácie, išlo o typ organizačnej inovácie. Produktom tejto divízie je aj Oracle Fusion Middleware 11g, ktorý je v súčasnosti číslo 1 v aplikačnej infraštruktúre dostupnej dnes (široká rodina produktov). Umožňuje podnikom vytvárať a používať stabilné, inteligentné podnikové aplikácie a zároveň maximalizovať efektivitu IT prostredníctvom plného využitia moderných hardvérových a softvérových architektúr.

Je dostupný s rôznymi produktovými balíkmi, vrátane nasledujúcich funkčných oblastí:

 • Application Server and Application Grid
 • Service-Oriented Architecture
 • Business Process Management
 • Data Migration and Integration
 • Business Intelligence
 • Identity and Access Management
 • Content Management
 • Portals and User
 • Interaction and Development Tools

Aplikácie z tohto portfólia sú zamerané na efektívnu správu kľúčových podnikových funkcií:

 • Enterprise Resource Planning (ERP)
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Enterprise Performance Management (EPM)
 • Supply Chain Management (SCM)
 • Business Intelligence Applications (Analytic Applications)
 • Enterprise Project Portfolio Management (EPPM)
 • Industry-Specific Applications

Prehľad a informácie o všetkých Oracle aplikáciach na adrese: http://www.oracle.com/us/products/applications/index.html

Preniknutie spoločnosti na internet

V roku 1995 uvádza ako jedna z prvých veľkých spoločností na svete koncept počítačovej siete a internetovú stratégiu, čo predstavovalo veľmi dôležitú a kľúčovú produktovú, resp. marketingovú inováciu. Internet priniesol spoločnosti zlepšenie marketingu, reklamy, kontaktu so zákazníkmi, rozšíril možnosti distribučných kanálov a celkovo prospel k zjednodušeniu vnútropodnikových procesov.

Otvorenie trhu s hardvérom

K nemenej dôležitým prvkom inovačného dynamizmu sa stala aj expanzia do oblasti hardvéru po akvizícií spoločnosti SUN v roku 2010. Tento krok rozšíril produktové portfólio korporácie o nasledovné prvky a výrazne posilnil konkurenciuschopnosť spoločnosti:

 • Počítačové servery (SPARC a x86 s Intelom)
 • Operačné systémy (Solaris)
 • Diskové polia
 • Páskové mechaniky na uchovávanie dát
 • Sieťové prvky

4. Konkurencia

Vývojom inovácií sa spoločnosť stávala čoraz viac konkurencieschopnou, čo znamenalo prilákanie investorov a zvýšenie úspechu u zákazníkov. Medzi hlavných konkurentov spoločnosti v oblasti databázových technológií patria:

 • IBM – s produktom DB2 od roku 1983, ako prvá využívala SQL dopytovací jazyk, jej nevýhodou je, že sa od počiatkov orientovala na veľké počítače a drahé riešenia
 • Microsoft – s produktom SQL Server, ktorý stavia na odkúpenom riešení od spoločnosti Sybase v roku 1989
 • MySQL – open-source produkt od roku 1995, ktorý bol vyvinutý komunitou užívateľov, neskôr ho prevzala spoločnosť SUN

Aktuálne má Oracle so svojím databázovým riešením 48,1% podieľ na trhu RDBMS čím výrazne poráža konkurenciu v oblasti skladovania dát a analýzy do budúcnosti predpovedajú ešte väčší nárast v prospech Oraclu. Z globálneho hľadiska pôsobnosti spoločnosti je jej najvačším konkurentom spoločnosť IBM.

5. Systém ochrany duševného vlastníctva v spoločnosti

Aby spoločnosť mohla chrániť svoje duševné vlastníctvo, existuje cez 4000 patentov iba na Oracle Database technológiu. Svoje softvérové produkty licencuje pomocou nasledovného modelu, ktorý je rozdelený do troch kategórií:

 • Trial – 30 dňové skúšobné licencie, ktoré slúžia zákazníkom na otestovanie technológie v ich infraštruktúrach, je bezplatná
 • Named User – licencie založené na konkrétnom počte uživateľov, ktorý pracujú s produktom, v enterprise podnikových riešeniach sa tento typ využíva najmä v testovacích, neprodukčných prostrediach
 • Processor – ozaložené na počte a type použitých procesorov v aplikačných serveroch, na ktorých beží Oracle softvér. Výsledná cena licencie sa ráta nasledovne: Majme fyzicky 6 procesorov na serveri, z ktorých má každý podľa tabuľky Oracle Processor Core Factor 0,25. Dokopy majú factor 1,5 čo pri zaokrúhlení predstavuje 2 Oracle Procesor licencie. Počet užívateľov pracujúcich s aplikáciou je potom neobmedzený.

6. Vývoj nákladov na výskum a vývoj

Súčasný stav a široké produktové portfólio spoločnosti vyžaduje na chod, konkurencieschopnosť a úspešné inovovanie množstvo zdrojov a kapacít. Z pohľadu ľudských zdrojov je aktuálny stav rozloženia početnosti zamestnancov nasledovný:

oracle_zamestnanci.png
Obr. 2. Počty zamestnancov podľa oblastí v spoločnosti Oracle

 • Predaj a marketing - 24000
 • Softvérové aktualizácie a podpora - 9000
 • Výroba hardvérových produktov - 1000
 • Podpora hardvérových produktov - 5000
 • Služby - 26000
 • Výskum a vývoj - 28000
 • Všeobecné a administratívne pozície - 12000

V sekcii výskumu a vývoja, ktorý je potrebný pre inovácie je zamestnaných 28 000 ľudí, čo predstavuje 27% z celého počtu 105 000 zamestnancov.

Z pohľadu finančných ukazovateľov nasledovné údaje uvádzajú detailný pohľad na náklady spoločnosti za posledné tri roky.

Náklady na výskum a vývoj

 • 2008 - 2741 mil. $
 • 2009 - 2767 mil. $
 • 2010 - 3254 mil. $

oracle_naklady_vyskum.png
Obr. 3. Náklady na výskum a vývoj spoločnosti Oracle

Celkové náklady spoločnosti

 • 2008 - 14586 mil. $
 • 2009 - 14931 mil. $
 • 2010 - 17758 mil. $

oracle_naklady_prijmy.png
Obr. 4. Náklady vs. príjmy v spoločnosti Oracle

Detailné rozdelenie nákladov spoločnosti

oracle_naklady.png
Obr. 5. Detailné rozdelenie nákladov v spoločnosti Oracle

Čistý zisk

 • 2008 - 5521 mil. $
 • 2009 - 5593 mil. $
 • 2010 - 6135 mil. $

oracle_prijmy.png
Obr. 6. Príjmy a čistý zisk v spoločnosti Oracle

Keď vyčleníme výskum a vývoj môžme badať nárast nákladov, ktorý bude mať aj nasledujúce roky tendenciu stúpať, minimálne v dôsledku otvorenia trhu hardvéru.

Okrem akvizície spoločnosti SUN korporácia počas svojej pôsobnosti prenikala do nových segmentov IT aplikácií kúpou mnohých iných spoločností, spomeňme najvýznamnejšie akvizície Oraclu:

oracle_akvizicie.png
Obr. 7. Najdôležitejšie akvizície spoločnosti Oracle

 • PeopleSoft – 10,3 mld. $ - spoločnosť, ktorá vyvíjala podnikový softvér pre HRM, CRM, výrobu a financie, riadenie výkonnosti podniku, študentskú administráciu až po veľké korporácie, vládu a organizácie
 • I-flex – 0,9 mld. $ - bankové a industriálne riešenia
 • Siebel – 5,85 mld. $ - softvérový produkt na riadenie vzťahov so zákazníkmi
 • Hyperion Solutions – 3,3 mld. $ - softvér na riadenie výkonu podniku, veľa jeho produktov boli zamerané aj na business inteligence (BI) a riadenie výkonnosti obchodných trhov
 • BEA systems – 8,5 mld. $ - middleware softvérová spoločnosť
 • SUN Microsystems – 7,4 mld. $ - počítače, počítačové komponenty, softvér, operačné systémy, Java, MySQL

7. Hlavné faktory úspešnosti

Hlavnými faktormi, ktoré spoločnosti Oracle prinášajú nadnárodný úspech sú najmä potenciál a vízie zakladateľov spoločnosti. Dôležitou dimenziou pre úspech predstavujú taktiež čo najnižšie obstarávacie náklady a postupne popri vývoji spoločnosti začalo byť kľúčové aj rozhodovanie sa o akvizíciách a jej expandovaní. Dôvodom vytvorenia akvizície so spoločnosťou Sun, bola okrem iného, podniková spoľahlivosť a škálovateľnosť na cenovo dostupné servery a rozšírenie možnosti výberu produktov pre svojich zákazníkov. Takéto skutočnosti prinášajú spoločnosti konkurenčné výhody aj na medzinárodnej úrovni a umožňujú stať sa lídrom v danej oblasti, čím zvýšia svoje výnosy. Zvýšenie výnosov má potom kladný a podporný vplyv na inovačný proces, ktorý je v Oracle prevažne zameriavaný na softvérové produkty. Výraznou súčasťou úspechu je aj sila značky, ktorú zakladatelia postupne vybudovali. Práve sila značky vyjadruje schopnosť zabezpečiť nadobudnutie očakávaných budúcich výnosov. V tejto súvislosti sa nachádza spoločnosť Oracle vo svetovom rebríčku 100 najúspešnejších značiek z roku 2010 na 22. mieste, čím predbehla také značky ako Pepsi, American Express, Nike, SAP, Ebay, Blackberry a iné.

Literatúra