Preskočiť navigáciu.
Domov

Prehľad inovačných aktivít v spoločnosti Anasoft APR, s.r.o.

 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.

Firma sa vo veľkej miere zaoberá vývojom a dodávaním softwéru, správcovskými službami a poradenstvom v USA, Nemecku, Českej republike a na Slovensku. Už niekoľko rokov patrí na trhu medzi top desiatku úspešných spoločnosti.
Hlavné vývojové stredisko je na Slovensku. Pracuje v ňom vyše 100 odborníkov. Anasoft ponuká svoje vzdelávacie a školiace centrá prevažne mladím študentom. Práve nadaní študenti sú hlavným zdrojom pre úspešný chod firmy.
Pôsobenie spoločnosti Anasoft môžme zaradiť medzi štatnu a verejnú správu, zdravotníctvo, priemysel, finančné inštitúcie a mnoho ďalších. Ide teda o významného poskytovateľa služieb v oblasti IT po dobu 18 rokov. Taktiež počas pôsobenia vznikli partnerstvá, ktoré výrazne posunuli rozvoj spoločnosti. Ide o silné a zvučné firmy, ktoré vo svete patria medzi uznávané spoločnosti.

logo.png

Niečo z histórie firmy

 • 1993 – vznik firmy
 • 1994 – prvý zákaznik v zahraničí (v USA)
 • 2000 – sťahovanie do terajších priestorov
 • 2002 – tržby za služby prevyšujú tržby za tovar
 • 2003 – získanie certifikátu kvality
 • 2004 – nárast tržieb o 116%
 • 2006 – získanie ceny Via Bona za spoločensky zodpovedné podnikanie
 • Pôsobenie firmy na Slovensku, USA, Nemecku a Českej republike

Stratégia firmy

Stratégia je založená na neustálom spoznávaní nových trendov v oblasti IT a v objavovaní nových nástrojov na dosiahnutie cieľov. Firma využíva otvorenú komunikáciu a zlepšuje tak vzťahy medzi zamestnancami. Tí sa potom dokážu lahšie a rýchlejšie adaptovať na nové zmeny a prijímať nové inovácie. Tajomstvo úspechu tiež spočíva v individuálnej zodpovednosti a tímovej spolupráce. Firma vkladá do zamestnancov plnú dôveru a preto sa stávajú pracovníci zodpovedními v plnení jednotlivých projektov.

podiel_trzieb.png
Obr.1 Prehľad tržieb jednotlivých segmentov

Model podnikania

Ponuka

 • Vývoj softvéru na mieru podľa požiadaviek zákazníka
 • Implementácia softvéru u zákaznika
 • Štandardné doplnkové služby pre zákazníka v rámci zákazky
  1. Školenia
   Administrácia
   Sprava a technická podpora
   Pravidelný update
   Manažment

Hlavné aktivity

 • Vývoj softvéru pre širokú zákaznícku sféru
  1. Doplnkové služby v rámci zmlúv
 • Analab (výskumno-vývojové laboratórium)
  1. Prostredie vytvorené pre rozvoj študentov
   Podpora študentov a ich budúce uplatnenie v zamestnaní

Sieť partnerov

 • SAP service partner
  1. Cieľom je zväčšiť ponuku služieb pre segment väčších spoločností
   Platforma SAP NetWeaver poskytuje tzv. Middleware riešenie pre dielčie aplikácie
 • Microsoft gold certified partner
  1. Poskytovanie a využívanie výhodných balíkov a nástrojov spoločnosti Microsoft
 • Oracle certified partner
  1. Realizácia aplikácií šitých na mieru postavených na databázovej platforme Oracle
   Poskytovanie partnerských služieb: administrácia, dizajn, poradenstvo,vývoj

Cieľoví zákazníci

 • Bankovníctvo a poisťovne
  1. Aukčný systém
   Správa systému kolektívneho
   tipovania
 • Zdravotníctvo
  1. Document management and
   workflow
   Manažment identít
 • Obchod a logistika
  1. Obchodný a marketingový
   workflow
   Kontaktné centrá
 • Správa nehnuteľností
  1. DOMUS
 • Automobilový priemysel
  1. Flexxplan
   Monitoring výrobných procesov

Vzťahy so zákazníkmi

 • Vyhovieť potrebám a požiadavkám zákazníka
 • Firma zabezpečuje kvalitné služby zákazníkom
 • Certifikát kvality ISO 9001:2008 a ISO 27001:2005
 • Vznik portálu www.babetko.sk a www.rodinka.sk
 • Anasoft litera

Distribučné kanály

 • Zmluvy
  1. Vlastné
   Partnerské
 • 1. Priame kontakty so zákazníkom
  1. Softvérové riešenia šité na mieru
 • 2. Distribúcia prostredníctvom partnerských spoločností
  1. Dodávka softvérových riešení a nástrojov

Hlavné zdroje

 • Špecialisti v oblasti IT technológií a softvérových riešení – programátori
 • Priestory, vývojové centrá v USA, Nemecku, Českej republike a na Slovensku

Inovačná stratégia firmy

 • Nové, zaujímavejšie a odvážnejšie projekty v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja v priebehu rastu firmy.
 • Prepojenie medzi akademickým a podnikateľským sektorom zabezpečuje ekonomický rast spoločnosti.
  1. Spolupráca so študentami
   Spolupráca s SAV a financovanie z eurofondov
 • Investície do aplikovaného výskumu sú v spoločnosti ANASOFT jednou zo strategických úloh spoločnosti.
  1. inovácie sú založené predovšetkým na výskume a vývoji
 • výskum a vývoj je rozhodujúci zdroj inovácií.

DOMUS

Špeciálne agendy obsahujú evidenciu technických informácií, informácií o nájomníkoch (vlastníkoch) a finančné údaje. Sú súčasťou celého systému a akékoľvek zmeny sa prejavia na všetkých úrovniach (od energeticky až po ekonomické agendy – FINUS). Konzistencia údajov je zabezpečená sústredením všetkých údajov v jednej databáze. Systém je zároveň otvorený pre Vaše vlastné výstupy, ktoré zvýraznia Vašu individualitu na trhu.

domus.jpg
Obr.2 DOMUS
(Zdroj:http://www.anasoft.com/corpus/byid/572.csp)

Viac o systéme :DOMUS

FINUS

Prostredníctvom modulu dostanete okamžité informácie o platobnej disciplíne, plnení plánu alebo hospodárskom výsledku v jednotlivých častiach firmy. Umožňuje správu všetkých činností organizácie, od príjmu záväzkov, ich vnútorného rozdelenia a zaevidovania, cez výdaj materiálu a služieb na zabezpečenie zákaziek až po vystavenie zodpovedajúcich pohľadávok. Súbežne prebieha evidencia finančných tokov, ktorá v závislosti od podmienok spojenia s finančnými inštitúciami môže prebiehať automaticky. Sumárne sa všetky údaje o finančných tokoch zbiehajú v účtovníctve, ktoré zabezpečuje integritu a zastrešuje celý systém.
Viac o systéme FINUS

BASIS

Informačný systém BASIS predstavuje riešenie evidencie klientov, poistných zmlúv, splátok poistného, ako aj poistných udalostí pre poisťovacie maklérske spoločnosti. Údaje poskytované týmto systémom slúžia v maklérskych spoločnostiach pre interné účely ako podklad pre komunikáciu s poisťovňami a zároveň pre klientov cez internetové rozhranie. Pozostáva z dvoch častí.
Backoffice a Webbasis

Ochrana duševného vlastníctva

 • Spoločnosť Anasoft svojím zákazníkom ponúka softvérové
  vybavenie spolu so službami podľa individuálnych potrieb zákazníka
 • Produkty sú chránené licenčnou zmluvou
  1. Zákazník bude užívať na určitú dobu softvérový balík
   Anasoft bude po túto dobu poskytovať služby zákazníkovi
 • Poskytovanie aj Open Source aplikácií

Prehľad finnančných tokov

Porovnanie celkových tržieb

Tržby spolu
Rok 2008 - 7218000 EUR
Rok 2009 - 7458000 EUR

prehlad_financnych_tokov_2.png
Obr.3 Finančné výnosy

Finančné náklady

Prehľad finnačných nákladov zverejnených v ročnej s

práve za rok 2008.
Rok 2006 - 35949 EUR
Rok 2007 - 66022 EUR
Rok 2008 - 180574 EUR

Finančné výnosy

Prehľad finnačných výnosov zverejnených v ročnej správe za rok 2008.
Rok 2006 - 41426 EUR
Rok 2007 - 72395 EUR
Rok 2008 - 117539 EUR

prehlad_financnych_tokov.png
Obr.4 Prevádzkové náklady a výnosy

zisk_z_predaja.png
Obr.5 Zisky z predaja produktov a služieb
(Zdroj:http://www.anasoft.com/sk/pages/documents/ANASOFT_AR2008.PDF)

Viac sa dozviete o detailnejšom výpise finančných tokov v ročenke za rok 2008.

Zdroj: www.anasoft.sk