Preskočiť navigáciu.
Domov

Prehľad inovačných aktivít v spoločnosti Intel

Spoločnosť sa zaoberá vývojom a výrobou procesorov pre stolové počítače, notebooky, PDA, servery, netbooky a tablety, ďalej čipové súpravy, integrované grafické čipy, SSD disky ako aj veľké množtvo rôznych doplnkových komponentov súvisiacich s procesormi. Spoločnosť bola založená v 1968 zakladatelmi Gordonom E. Mooreom a Robert Noyceom.
Hlavné sídlo firmy je v Santa Clare (Silicon Valley) v Kalifornii v USA. Je zložené z komplexu niekoľkých budov, centrála sídli v budove pomenovanej po spoluzakladateľovi Robertovi Noyceovi. Pracuje v ňom vyše 82 500 zamestnancov ľudí v 6 fabrikách a 17 vývojových laborátóriách a vyše 1300 ľudí na 70 univerzitách po celom svete. Intel je kótovaný na indexoch NASDAQ, Dow Jones Composite a Dow Industrials a cena akcie sa pohybuje medzi 25 a 30 dolármi.
Nie je možné nespomenúť, že intel je svetovým lídrom vo výrobe procesorov a má trhový podiel vyše 65 %.

História firmy

• 1968 – vznik firmy
• 1969 – výroba RAM a ROM pamäťových modulov
• 1971 – vyvynutý prvý procesor na svete Intel 4004
• 1983 – spoločnosť sa zameriava výločne na výrobu procesorov
• 1986 – úspešný procesor Intel 40286
• 1992 – nástup 32 bitových procesorov Intel 40486
• 1993 – zmena názvu na Pentium
• 2003 – akvizícia xScale začiatok výroby mobilných procesorov

Stratégia firmy

Stratégia je založená na neustálom vývoji a určovaní nových trendov v oblasti procesorov a výpočtového výkonu, ako aj mobilných technológii a v objavovaní nových nástrojov na dosiahnutie cieľov. Intel využíva priamu komunikáciu a uvolnenú atmosféru, čím zlepšuje vzťahy medzi zamestnancami aj pracovné prostredie. Veľkým prínosom pre spoločnosť je aj využívanie nápadov od všetkých zamestnancov, ich odmdeňovanie a veľká interakcia s univerzitami. Nápady na inovácie však preberajú nielen z vlastných radov, odbornej verejnosti, ale aj od verejnosti a profesionálnych hráčov počítačových hier ako je napríklad spojenie grafického čipu a procesora do jedného modulu.

Model podnikania

Ponuka

• Procesory do PC
• Procesory do serverov
• Procesory do notebookov
• Procesory do mobilných zariadení a smartfónov
• Chipsety pre všetky vyššie uvedené
• Integrované grafické karty s procesorom
• SSD disky

Hlavné zdroje

• Predaj procesorov všetkých kategórii
• Integrácia s ostatnými výrobcami nekonkurenčných komponentov
• Prezentácie a medzinárodné konferencie
• Výstavy (CES, CSB,...)
• Intel Inside (managment značky)
• Testy a porovnávanie s konkurenciou

Hlavné aktivity

• Vývoj architektúr a štruktúr
• Solupráca s univerzitami
• Inovácie vo všetký sférach IT

Sieť partnerov

• Pokrytie všetkých segmentov
• Spolupráca so všetkými veľkými partnermi
• Vlastné projekty a dodávky
• Subdodávateľ skoro vo všetkých IT infraštruktúrnych projektoch

Cieľoví zákazníci

• Veľká odberateľská sieť
• Všetky domácnosti, a spoločnosti
• Vývojové laboratóriá
• Superpočítače (NASA, LHC,..)

Vzťahy so zákazníkmi

• Zľavy klúčovým partnerom
• Spolupráca so všetkými predajcami
• Špeciálne akcie
• Rôzne nálepky, alebo miesta na blogoch / fórach, kde sa zákazníci môžu prezentovať aký výkon majú
• Dôvera k značke!

Distribučné kanály

• Webstránka
• Hráčske turnaje
• Články
• Fóra
• Konferencie
• A všetky fyzické kanály na dodávku tovaru

Štruktúra nákladov

• Ľudské zdroje
• Politické procesy a styky s vládami
• Vývojové tímy
• Nákup surovín (kremík, cadmium, ...)
• Marketing

Toky výnosov

• Predaj procesorov
• Predaj chipsetov
• Predaj SSD diskov
• Predaj ostatných modulov

Inovačná stratégia firmy

Inovačná stratégia spoločnosti Intel je zameraná predovšetkým na produktové inovácie, čím stále zdokonaľuje architektúru svojich procesorových štruktúr, zvyšuje výkon procesorov a znižuje energetickú závislosť. Tieto inovácie pomáhajú Intelu udržať si svoje dominantné postavenie na trhu. Ďalšou inovačnou stratégiou je spolupráca so softwarovými spoločnosťami, číže už pri vývoj nových zariadení existuje podporné softvérové riešenie. Nevýhodov intelu z pohľadu inovačnej stratégie Intelu je nutnosť spolupracovať s ostatnými hardwarovými spoločnosťami, pretože by zariadenia nemuseli byť kompatibilné a celkový výsledok by nebol dobrý.

Konkurencia

Jediným reálnym konkurentom Intelu (okrem serverových procesorov) je spoločnosť AMD vďaka ktorej existuje konkurečný trh a spoločnosti sa predháňajú v patentoch a novinkách. V serverových procesoroch je hlavným konkurentom spoločnosť IBM, ktorá úspešne konkuruje Intelu procesormi radu Power, ktoré sú používané hlavne v superpočítačoch.

Ochrana duševného vlastníctva

• Spoločnosť Intel cháni svoje výrobky v prevažnej miere patentmi

Prehľad finnančných ukazovatelov

Tržby za rok 2010 - 46,17 mld USD

Finančné náklady za rok 2010 - 16,98 mld USD

Hrubý zisk za rok 2010 - 28,49 mld USD

EBITDA - 21,24 mld USD

Výška dividendy - 0,72 USD / akcia

Návratnosť aktív (Return on Assets): 16.79%
Návratnosť vlastného kapitálu (Return on Equity): 27.00%

Náklady na vývoj a inovácie 14,2 mld USD

Zdroje:

www.intel.com, http://finance.yahoo.com/q/ks?s=INTC+Key+Statistics