Preskočiť navigáciu.
Domov

Prehľad inovačných aktivít v spoločnosti SumTotal Systems

 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.

SumTotal Systems primárne pôsobí ako poskytovateľ riešení v oblasti „manažmentu učenia a ľudských zdrojov“(learning and talent management). Je to spoločnosť, ktorá prešla turbulentnou históriou v snahe vyvinúť inovatívne jednotné riešenie na správu všetkých podnikových procesov spojených so zamestnancami - od ich prijímania, cez motiváciu, učenie, hodnotenie výkonnosti, platové ohodnotenie, kariérny rast až po plánovanie ich náhrady. Vďaka tomuto ambicióznemu cieľu a inovatívnemu prístupu k jeho riešeniu sa táto spoločnosť stala jedným z najväčších hráčov na trhu.

Turbulentná história

Firma SumTotal Systems bola založená v marci 2004 zlúčením učenie správcovských spoločností Click2learn a Docent. Tento krok bol strategický, s cieľom vytvoriť firmu s veľmi silným postavením na trhu, posilniť finančné zázemie spoločnosti a rozšíriť kapacity v oblasti zákazníckej podpory, čím plánovali osloviť veľké korporácie, vyžadujúce stabilného a silného partnera.

Firma i po svojom vzniku prešla mnohými zmenami, najmä viacerými strategickými akvizíciami:

 • V októbri 2005, spoločnosť získala Pathlore, špecialistov v oblasti štátnej a miestnej správy a zdravotníctva.
 • V novembri 2006, získal SumTotal MindSolve Technologies, súkromnú spoločnosť, ktorá bola založená a stále funguje pod rovnakým tímom, ktorý vytvoril ich pôvodne ponúkaný softvéru už z roku 1994.
 • SumTotal bol pôvodne na burze NASDAQ, ale bol vykúpený spoločnosťou Vista Equity Partners a prešiel do súkromného vlastníctva 21. júla 2009.
 • V septembri 2010 došlo k ďalšej akvizícii, tentoraz tvorcov talent management softvéru, firmy Softscape, čím si SumTotal opäť posilni miesto na trhu.
 • V januári 2011, SumTotal Systems oznámil akvizíciu GeoLearning lídra na trhu SaaS(softvér ako služba) Learning Management.

SumTotal = Click2learn + Docent + Pathlore + MindSolve Technologies + Vista Equity Partners + Softscape + GeoLearning

Ocenenia

Firma získala počas svojho pôsobenie množstvo prestížnych ocenení v rôznych kategóriách a oblastiach. Samotná firma ako celok získala nasledovné ocenenia:

 • 2010 Top 20 Learning Portal Companies by TrainingIndustry.com
 • KM World Award - 100 Companies that Matter in Knowledge Management in 2009
 • Software Magazine - World's largest Software and Service Providers – 2009
 • Bersin Talent management Systems Customers Satisfaction 2010

LMS komponent ponúkanej platformy získal ocenenie:

 • eLearning 2009 Awards of Excellence for Best Enterprise LMS

Takisto známy produkt ToolBook, nástroj na tvorbu e-learningových materiálov, bol ocenení niekoľkokrát:

 • 2009 Brandon Hall Awards for Excellence in Learning Technology
 • KMWorld’s Trend-Setting Products of 2010

Vývoj ponuky spoločnosti

Počas celej histórie spoločnosti SumTotal Systems uskutočňovala postupné cieľavedomé rozširovanie svojej ponuky a snažila sa pokryť čo najviac segmentov neustále rastúceho trhu. Ako som sa dočítal na ich stránke, neustále analyzujú trh a tendencie v oblasti e-learningu a manžmenu HR a prispôsobujú ponúkané riešenia najnovším úspešným trendom.

Poskytovaná platforma

Prvotným produktom spoločnosti už v roku 2004 bola platforma SumTotal Enterprise Suite prostredníctvom ktorej sa snažili zaviesť nový prístup k e-learningu a manažmentu HR: Namiesto viacerých produktov od nezávislých firiem presadzovali jednu konzistentnú platformu zdieľajúcu spoločnú dátovú základňu. Táto platforma pozostávala zo sady 10 aplikácií (LMS, CMS, ToolBook, ...) a už na začiatku poskytovala široké spektrum funkcií.

Aktuálnou ponukou je platforma Unified Talent Development Suite, vytvorená s cieľom kompletného softvérového pokrytia procesov manažmentu zamestnancov vo firmách všetkých veľkostí. Sada aplikácií bola rozšírená na 13 integrovaných aplikácií zdieľajúcich spoločné jadro, nie len databázové ale aj softvérové, čím posunuli integráciu jednotlivých nástrojov na úplne inú úroveň.

Súčasťou rozširovania ponuky a reakciou na nové trendy je zapojenie mobilných technológií do systémov platformy. Od e-learningu v mobile až po manažment prostredníctvom PDA.

Prehľad inovácií

 • Zapojenie mobilných technológií - Podpora tvorby mobilných e-learningových materiálov prostredníctvom ToolBook-u. V tejto oblasti pridali napríklad SmartStyles a tvorby prezentácii kompatibilných s mobilnými zariadeniami. Zahrnutie možností priamej komunikácie medzi mobilným zariadením a centrálnym systémom
 • Zdokonaľovanie reportovania - Pridanie schopnosti vytvárania reportov zahŕňajúcich údaje z ktoréhokoľvek modulu platformy súčasne. Takýto prístup umožňuje získať globálny pohľad na celý systém a umožňuje rozšíriť údajovú základňu, podľa ktorej manažment vykonáva riadiace rozhodnutia.
 • Performance Management - Rozšírenie kariérneho profilu, pridanie manažmentu kariérnych cieľov. Cieľom je každému zamestnancovi umožniť sledovať svoj kariérny rast a stanovovať si ciele do budúcnosti.
 • Zdokonaľovanie administratívy - Vylepšenia umožňujúce globálnu správu nasadených technológií i naprieč celou korporáciu. Umožňujú zníženie nákladov na správu rozsiahlych implementácií, najmä u celosvetových korporácií s mnohými centrami(distribuované systémy).
 • Centers of Excellence - Vytvorenie novej organizačnej štruktúry, v ktorej kombinujú expertov z rôznych oblastí. Takýmto spôsobom umožňuje spoločnosť nový prílev nápadov a inovácií plynúcich so spolupráce zamestnancov, ktorý doteraz pracovali na projektoch oddelene(návrhári, programátori, administrátori, sieťový technici, technická podpora, ..)

Spolupráca s partnermi

SumTotal Systems si tiež uvedomovala dôležitosť partnerstiev. Jedna firma má totiž vždy limit v množstve aktívnych systémov, pre ktoré je schopná uskutočňovať aktívnu technickú podporu. Na pokrytie väčšieho množstva potencionálnych zákazníkov uzatvárali partnerstvá s tzv. Solutions Integrators, ktorými sú napríklad: HP Education Solutions, Accenture, IBM, atď. Títo partneri poskytujú vlastné riešenia s využitím softvéru od SumTotal Systems.

Samozrejmosťou je i neustály feedback od klientov i partnerov na základe ktorého priebežne počas celej existencie firmy zdokonaľovali svoje poskytované riešenia.

Zamestnanecká politika

Firma sa rozhodla ísť cestou postupného hromadenia najlepších profesionálov z rôznych oblastí s cieľom vytvárania veľkého tímu schopného zvládať tvorbu a nasadzovanie riešení aj vo veľkých korporáciách.

Strategické akvizície

Akvizíciami firiem s doplňujúcim zameraním sa snažila pokryť všetky oblasti trhu v sfére e-learningu a manažmentu HR a zároveň jednoducho získať technologický i skúsenostný náskok pred konkurenciou.

Pôvodný tím spoločnosti tvorili zamestnanci dvoch firiem: Docent a Click2learn. V priebehu niekoľkých rokov sa tím akvizíciami rozšíril o tímy z: Pathlore, MindSolve Technologies, Softscape a GeoLearning. SumTotal takto získal nie len potrebných ľudí ale aj ich know-how v jednotlivých oblastiach a zabezpečil si mimo iného aj možnosť tvorby certifikovaných systémov spĺňajúcich legislatívne normy (Medicína, Lekárnictvo, ...).

Reakcie na konkurenciu

Produkty poskytované firmou SumTotal Systems – riešenia na báze Unified Talent management Suite majú v jednotlivých oblastiach pokrytých touto platformou tvrdú konkurenciu:

Poskytnutie jednotnej platformy

Snahou bolo teda poskytnúť niečo nové, niečo, čím by ich produkty a riešenia získali podstatnú výhodu nad konkurenciou. SumTotal prišiel s úspešným receptom:

Poskytol jednotné riešenie pre kompletné pokrytie všetkých potrieb HR manažmentu a e-learningu pre firmy ľubovoľnej veľkosti:

 • Integrácia osvedčených i populárnych technológií
  • Najrýchlejšia adopcia nových technológií na trhu
 • Integrácia služieb
  • Všetky služby postavené na jednotnej platforme
 • Integrácia aplikácií

Výsledkom je kompletná platforma, ktorá ako celok prevyšuje konkurenciu, pretože poskytuje možnosti spolupráce jednotlivých aplikácií tvoriacich celú platformu a to na úrovni, s ktorou konkurencia nie je schopná držať krok, pretože jednotná platforma od jednej spoločnosti ľahko predčí snahu mnohých firiem o tvorbu softvéru ktorý dokáže nejakým štandardizovaným spôsobom navzájom komunikovať.

Takýmto spôsobom si SumTotal Systems zabezpečil jedinečné miesto na trhu a dokázal poskytnúť niečo navyše, čo konkurencia nemá. Argument jednotnej platformy je navyše zvlášť atraktívny pre veľké korporácie, najmä keď je celá platforma zastrešovaná stabilnou a ekonomicky silnou spoločnosťou (všetky akvizície boli súčasťou tejto stratégie).

Finančná politika

Finančná politika firmy sa počas jej histórie zameriavala najmä na získanie finančného zázemia a vytvorenie dostatočne veľkej a finančne silnej firmy, aby mohli reálne pracovať pre veľké korporácie vyžadujúce silného partnera. Už samotný vznik spoločnosti v marci roku 2004 zlúčením firiem Docent a Click2learn mal za účel získanie finančnej stability a atraktívnosti pre veľkých klientov. Okrem finančného zázemie toto zlúčenie zabezpečilo vytvorenie firmy s veľkou kapacitou pre technickú podporu klientov.

Po založení spoločnosti nasledovali pravidelné strategické akvizície s horeuvedenými cieľmi a zároveň so snahou o rýchle získanie technologického náskoku nad konkurenciou.

Napriek nedostatku informácií som z niekoľkých článkov získal aj niekoľko údajov o financovaní R&D. Firma má vlastné technologické a vývojové centrá ako aj oddelenia na analýzu trhu, ktoré v spolupráci s partnermi určujú smer technologického vývoja. Firma vyhradzuje značné rezervy na nasledovné činnosti:

 • Určovanie technológií do integrácie ktorých je vhodné investovať
 • Hľadanie nových technologických partnerov
 • Integrácia nových technológií, zlepšovanie existujúcej platformy

Finančné výsledky

Počas svojej histórie prešla firma mnohými štrukturálnymi zmenami spôsobenými množstvom strategických akvizícií. Tieto kroky sa odrazili i na hospodárskych výsledkoch spoločnosti. Napriek tomu však vykazovaná strata každým rokom klesala a v dnešnej dobe už firma dosahuje zisky. (presné čísla ešte nie sú zverejnené) V tabuľke uvádzam prehľad dostupných finančných výsledkov firmy od jej vzniku. Sumy sú uvedené podľa GAAP v miliónoch dolárov:

Rok 2004 2005 2006 2007 2008
Príjmy 55,2 75 106 121,9 126,6
Príjmy - zmena 36% 41% 15% 3,9%
Zisk/Strata(čistý/á) -16 -11,1 -12 -7,7 -1,6

 

Spolupráca s partnermi

Ako už bolo spomenuté, firma priebežne reagovala na rozširovanie trhu uzatváraním strategických partnerstiev, poskytujúc licencie na používanie svojho softvéru tretím stranám:

U všetkých druhov partnerstiev je pre SumTotal Systems dôležitá najmä spätná väzba, ktorá slúži na analýzu úspešnosti nasadzovania ich softvéru a určovanie spokojnosti používateľov. Bez týchto informácií by bolo veľmi ťažké vylepšovať softvér tak aby spĺňal očakávanie používateľov.

Informačné zdroje

Domovská stránka:
[1] http://www.sumtotalsystems.com
História a popis:
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Sumtotal_Systems
[3] http://www.sumtotalsystems.com/press/media-coverage/martin_butler_resear...
[4] http://www.sumtotal.com.au/assets/casestudies/ssm_healthcare.pdf
[5] http://www.sumtotalsystems.com/press/index.html/2004/03/19/2
Finančné výročné správy:
[6] http://www.elearnity.com/EKCLoad.htm?load=ByKey/DWIN6SJKC4
Konkurencia:
[7] http://moodle.org/
[8] http://www.mindleaders.com/default.aspx
[9] http://www.kontis.sk/