Preskočiť navigáciu.
Domov

Inovácie spoločnosti Versity a.s.

Odvetvie obchodu s informačnými technológiami je jednou z najsilnejšie obsadených a konkurencie schopných oblastí podnikania. Je tu výrazný konkurenčný boj. Nájsť tú správnu konkurenčnú výhodu, vďaka ktorej sa spoločnosť dostane do výhody je stále ťažšie a ťažšie, nie však nemožné. Práve preto versity zameriava nie len na produkty ale hlavne na služby. Orientuje sa na kvalitu poskytovaných služieb. Pretože práve jednou z charakteristických čŕt modernej ekonomiky je rast významu služieb.

História

  Spoločnosť versity je dlhodobo významným hráčom na slovenskom trhu informačných a komunikačných technológií. Založili ju dve fyzické osoby pod pôvodným názvom K+K, kancelárska technika, s. r. o., ešte v roku 1990, následne v roku 1991 vznikol podnik s rakúskym partnerom. V roku 2001 sa K+K, kancelárska technika, transformovala na akciovú spoločnosť. S takouto akcionárskou štruktúrou úspešne fungovala až do roku 2008, kedy 100% akcií prevzala nová skupina akcionárov s bohatými skúsenosťami a so silným zázemím v oblasti informačných technológií. Sprievodným javom tejto zmeny bola aj zmena názvu spoločnosti na versity, a. s., ktorá sa udiala dňa 23. januára 2009. S novými akcionármi, s novým menom a novým manažmentom, prichádza aj nový impulz na ďalšie skvalitňovanie činnosti a na posun spoločnosti viac do oblasti riešení a služieb s vyššou pridanou hodnotou.

Zameranie

  Versity je už 20 rokov významným hráčom na trhu informačných technológií Slovenska. Je predovšetkým systémovým integrátorom a dodávateľom vlastných riešení, služieb, technických prostriedkov, outsourcingu ako i programových aplikácií. Svojich korporátnych klientov zo všetkých segmentov trhu (verejná správa, bankovníctvo, priemysel, utilitné spoločnosti) obsluhuje obchodne i servisne zo siedmich pobočiek rozmiestnených rovnomerne po celom Slovensku. Táto sieť umožňuje zvládať aj logisticky náročné veľké dodávky techniky pre inštitúcie s plošným rozmiestnením svojich pracovísk po Slovensku (školstvo, daňové úrady, pracovné úrady, bankovníctvo a pod.). Versity je významným dlhoročným obchodným i servisným partnerom renomovaných výrobcov výpočtovej techniky a softvéru ako Hewlett Packard, IBM, Lenovo, Dell, Cisco, Microsoft, Triumph Adler a pod. versity disponuje profesionálnym tímom 135 pracovníkov, veľká časť z nich je certifikovaných a pravidelne preškoľovaných na dodávku špičkových služieb, servisu a produktov týchto výrobcov. versity dosiahla v obchodnom roku 2009 obrat vyše 26 miliónov EUR.

Inovačná stratégia firmy

  Spoločnosť versity je v trhovej ekonomike pod neustálym tlakom konkurencie. To spôsobuje neustále zdokonaľovanie vnútorných procesov a reagovanie na nové situácie vzniknuté na trhu. Modernizačné a inovačné aktivity firmy sa týkajú viacerých oblastí (manažment, technológie, zamestnanci...) a majú rôzne ciele (zníženie nákladov, zrýchlenie času dodávky riešenia...) avšak všetky tieto aktivity vedú k zlepšeniu výkonnosti firmy. Inovácie vedú k novým výrobkom a službám, k zlepšeniu výkonnosti procesov a k celkovej obnove ekonomiky.

Vývoj a výskum

  V spoločnosti versity sa pristupuje k výskumu a vývoju veľmi precízne. Neustále napredovanie informačných technológií núti vývojových pracovníkov zdokonaľovať už vyvinuté produkty, sú to vo vysokej miere len softvérové produkty a vyvíjať nové, ktoré uspokoja potreby trhu. Vývoj je zameraný hlavne na produkt Magma. „Mať pod kontrolou informácie o svojej firme a vedieť z nich vyťažiť maximum nie je komfort, ale nevyhnutný predpoklad úspechu“ práve táto myšlienka viedla vývojárov k vytvoreniu programu Magma. Magma je výkonný systém pre riadenie ľudských zdrojov a správu mzdových údajov. Obidve časti pracujú s jednotnou dátovou základňou. Môžu fungovať aj samostatne. Vývoj produktu Magma a ďalších softvérových nástrojov vedie k tomu, že spoločnosť versity hľadá nové užitočné funkcie pre zákazníkov a rýchlo tak dokáže reagovať na produkty konkurencie.

Hodnotový manažment znalostí

  Ako každá spoločnosť aj spoločnosť versity si stráži svoje „Know How“. K dôverným informáciám a vedomostiam v rámci spoločnosti pristupujú len tí ktorí ich potrebujú, presne na určenom mieste kde ich potrebujú a forma informácii je presne taká akú zamestnanci potrebujú. Nikto iný nemá prístup k dôverným informáciám a vedomostiam ako zamestnanci spoločnosti. Zákazníci, ktorí potrebujú informácie a vedomosti z oblasti IT s ktorými disponuje spoločnosť versity, dostanú dané informácie, ale len do takej miery aby to neohrozilo „Know How“ spoločnosti. Vedomosti, ktorými disponuje versity sú založené na kvalitnom personálnom vybavení.

Medzi firemná spolupráca

  Spoločnosť versity ponúka svojim zákazníkom výhradne značkové zariadenia a softvér od renomovaných svetových výrobcov výpočtovej a kancelárskej techniky, s ktorými má uzatvorené partnerské zmluvy.
  Najvýraznejšia medzi firemná spolupráca je s firmou HP, ktorá spolupracuje so spoločnosťou od jej vzniku. Gro spolupráce spočíva v tom, že spoločnosť HP poskytuje široké produktové portfólio pre spoločnosť versity a zároveň aj kvalitný servis na svoje produkty. Tým že HP je globálnym poskytovateľom technologických riešení pre obchodnú činnosť a život. Riešenia spoločnosti zahŕňajú infraštruktúru informačných technológií, osobnú prácu s počítačmi a prístupovými zariadeniami, globálne služby, zobrazovanie a tlač pre zákazníkov, inštitúcie, podniky, vrátane malého a stredného podnikania vďaka všetkým týmto benefitom podporuje predaj kompletných riešení versity. Poskytované produkty sú napr.: Desktopy a pracovné stanice, notebooky a počítače Tablet PC, tlač a multifunkčné zariadenia, Handheldy, monitory a projektory, faxy, kopírovacie stroje a skenery ...
  TOSHIBA je spoločnosť, ktorá je aktívna v rozličných oblastiach výroby od multimegavatových elektrární až po miniatúrne čipové technológie. Investuje nemalé finančné prostriedky do výskumu a vývoja nových produktov, čím sa snaží zachovať si dlhoročnú priazeň svojich klientov. Versity spolupracuje s touto značkou najmä v oblasti zariadení kancelárskej a výpočtovej techniky, elektronických zariadení a taktiež mnohých zariadení pre domáce použitie.
  IBM je významná svetová technologická firma so snahou udávať tempo vo vytváraní, vývoji a výrobe priemyselne najpokrokovejších informačných technológií, vrátane počítacových systémov, softwaru, sieťových systémov, systémov na uskladnenie údajov a mikroelektroniky. Tieto vyspelé technológie tvoria hodnoty, ktoré spolu s profesionálnymi riešeniami a službami ponúka zákazníkom po celom svete. Dôležitým článkom predajného reťazca IBM sú aj obchodní partneri. Versity má postavenie IBM Advanced Business Partner a poskytuje svojim zákazníkom nielen produkty a služby IBM, ale aj ďalšiu pridanú hodnotu v oblastiach, ktoré súvisia s týmito produktmi a službami.

  Predpredajná podpora

   • včasné informácie o nových produktoch a obchodných akciách
   • kvalitne preškolený obchodný a technický personál
   • možnosť vyskúšania alebo predvedenia IBM produktov
   • spoľahlivosť preverená dlhodobou spoluprácou s IBM a pravidelnou kontrolou zo strany IBM
   • úplné obchodné a technické informácie o kompletnom portfóliu IBM a služieb
   • špecializované servisné informácie

  Predajná podpora

   • najefektívnejší spôsob dodávania produktov a služieb
   • najvýhodnejšie cenové podmienky
   • kvalitné servisné podmienky
   • široké možnosti financovania

  Popredajná podpora

   • záručný a pozáručný servis
  Versity má titul Microsoft Gold Certified Partner, čo je najvyššie ocenenie v rámci spolupráce so spoločnosťou Microsoft. Microsoft Partner Program spočíva v partnerskej spolupráci a podpore nezávislých riešiteľských foriem. Tieto formy sa musia do programu kvalifikovať, to pre versity znamená, že musí zamestnávať certifikovaných odborníkov a preukázať svoju odbornosť v úspešne realizovaných projektoch ešte pred vstupom do programu tak, aby sme boli schopní plne uspokojiť požiadavky zákazníkov. Ako člen programu má versity exkluzívny prístup k informáciám, vrátane školení a k produktom už v dobe ich vývoja. Značka a titul Microsoft Gold Certified Partner je zárukou kvality, kompetencií a skúseností, preverených pri realizácii zákazníckych riešení.

Podpora podnikavosti a investičnosti zamestnancov firmy a jej uskutočňovanie

  Komplexné služby, nové formy predaj a firemné inovácie sú nemysliteľné bez kvalitnej ľudskej základne. Preto spoločnosť versity kladie dôraz na svoje ľudské zdroje a to najmä pravidelnými a plánovanými školeniami a certifikáciou, ktoré zabezpečia potrebnú úroveň kvality technického ale aj obchodného personálu a tak pripravia prostredie pre podnikavosť. Každý zamestnanec je podporovaný prostredníctvom rôznych benefitov. Pri zrealizovaní úspešných riešení sú zamestnanci aj finančne odmenený nad rámec bežných finančných odmien.

Charakteristika inovácie a jej podstata

  Dlho pripravovaná inovácia spoločnosti K+K o rozšírenie trhu pôsobnosti bola finančná investícia do spoločnosti Expert & Partner, s.r.o., kde sa spoločnosť stala 100% vlastníkom v roku 1999. Získaním tohto vlastníctva K+K vytvorila skupinu špecializovaných podnikov v oblasti predaja a distribúcie výpočtovej a kancelárskej techniky. Ďalší inovatívny krok v roku 1999, ktorý prispieva k rozvoju spoločnosti je v oblasti poskytovania profesionálnych a kvalitných služieb. Preto prebehol v spoločnosti rozsiahly vzdelávací program, ktorého výhodou bolo získanie certifikátu Accredited Compaq Technician. Držiteľmi tohto certifikátu sa stalo 15 zamestnancov a tak spoločnosť K+K sa stala prvým a zatiaľ jediným partnerom Compaqu na Slovensku, s takou vysokou odpornosťou pracovníkov.
  V roku 2000 rozšírila spoločnosť produktové portfólio od dvoch najvýznamnejších partnerov a to Compaq a Toshiba. Spoľahlivé a výkonné servery Compaq Proliant boli doplnene o platformu Alphaserver a systémy pre ukladanie dát StorageWorks v heterogénnom prostredi. Rozšírila taktiež spoluprácu s ďalšími svetovými či domácimi partnermi. Výroba vlastných počítačov bola nahradená domácou značkou Triline a spoločnosť K+K sa stala najúspešnejším slovenským dodávateľom počítačov Triline, ktoré majú certifikát kvality ISO 9000, vysokú kvalitu a spoľahlivosť. Inovácia vlastného produktu Magma na ktorý bola implementovaná Windows verzia využívajúca technológiu client/server. Ako správny krok spoločnosti sa ukázalo aj predstavenie na trh produktovú radu od firmy Exact Software. Aplikácia má názov e-Synergy a je celosvetovo výnimočným riešením, umožňujúcim využívať všetky výhody internetu. Spája v sebe prvky z oblastí : e-Dokument, e-CRM, e-Logistik, e-Projekt, e-HRM, e-Financials, e-Procurement.
  Inovatívny krok v roku 2001 pretransformovať spoločnosť K+K s.r.o. na a.s., dôvodom tohto kroku bolo, že právna forma s.r.o. sa stala nevyhovujúcou na finančných trhoch. Rozrastaním sa zákazníkov spoločnosti sa ukázala ďalšia dobrá inovatívna myšlienka a to otvorenie novej pobočky spoločnosti v Poprade.
  V roku 2002 sa podarilo spoločnosti vstúpiť na finančný trh a zabezpečenie obchodovateľnosti jej akcii. Rozdelenie činností medzi odkúpené spoločnosti. K+K a.s. je materská spoločnosť, ktorá ostala nositeľom hlavnej obchodnej činnosti na koncového zákazníka. Expert & Partner je dcérska spoločnosť a prebrala nosné aktivity v oblasti distribúcie. Ďalšia dcérska spoločnosť Netlab International prebrala činnosti zamerané na konzultácie, projektovanie, implementáciu a spracovanie sietí
  Vývoj softvéru Magma v roku 2003 môžeme hodnotiť z dvoch hľadísk
   • Technologicky sa produkt posunul k progresívnym technológiám Microsoftu.
   • Funkcionalita sa rozšírila natoľko, že vzniklo jedno ucelené riešenie, pokrývajúce potreby každého zákazníka.
  Rok 2008 bol ďalším významným rokom inovatívnosti spoločnosti kedy 100% akcií prevzala nová skupina akcionárov s bohatými skúsenosťami a so silným zázemím v oblasti informačných technológií. Sprievodným javom tejto zmeny bola aj zmena názvu spoločnosti na versity, a. s., ktorá sa udiala dňa 23. januára 2009. S novými akcionármi, s novým menom a novým manažmentom, prichádza aj nový impulz na ďalšie skvalitňovanie činnosti a na posun spoločnosti viac do oblasti riešení a služieb s vyššou pridanou hodnotou.
  Spoločnosť versity a Auto¬Cont Hol¬ding, a. s. podpísali v roku 2010 transakciu, ktorá spojila podnikanie oboch subjektov na Slovensku. Spoločnosť Auto¬Cont Hol¬ding, a. s. nadobudla 70-percentný podiel na základnom imaní versity. Spoločnosť versity je presvedčená, že spojenie so spoločnosťou AutoCont bude znamenať bezprostredné synergie v podobe zdieľania zdrojov, rozšírenia portfólia služieb a produktov, rovnako ako dodatočnú kapacitu uspokojiť potreby zákazníkov v oblasti IT riešení a služieb s vyššou pridanou hodnotou.

Podmienky vzniku inovácie

  Inovačné procesy versity sú považované za rozhodujúci nástroj ekonomického rozvoja spoločnosti. Hlavným impulzom pre vznik inovácií sú samotný zákazníci a ich požiadavky. K hľadaniu nových riešení, odlišných riešení je aj konkurenčný boj o zákazníka. Na to, aby mohli byť inovácie uskutočnené je potrebné mnoho práce a hlavne personálu. Inovácie vznikajú v na rôzne podnety, či už od zákazníkov alebo z ekonomických dôvodov. Kompetentný zamestnanci sa zaoberajú analýzami trhu a podľa požiadaviek uskutočňujú prípravy na inovačný proces.

Hlavný súčasný konkurenti

  Firma DITEL spol. s.r.o. bola založená v septembri 1991 pod názvom DIGITEL spol.s r.o. V roku 2001 firma zmenila názov značky na terajší DITEL spol.s r.o.
  Svojou ponukou a dodávkami pokrýva DITEL spol. s r.o. celý sortiment digitálnych pobočkových ústrední a zariadení pre hlasovú a dátovú komunikáciu ako aj pre najmodernejšie telekomunikačné služby. Firma výrazne rozšírila svoje služby o komplexné riešenia v oblasti dátových komunikácií a štrukturovanej kabeláže. Firma je vybavená vlastným servisným strediskom a technologickými zariadeniami, v sídle firmy, kde vykonáva autorizovaný servis pre spoločnosti Alcatel a Panasonic. Disponujeme všetkým potrebným know-how pre poskytovanie komplexných obchodných a technických služieb a skúsenosťami získanými pri inštalácii a údržbe viac ako 120 digitálnych systémov a sietí na území Slovenska.
  DATALAN, a. s., je popredným slovenským poskytovateľom inovatívnych biznis riešení a IT služieb, outsourcingu IT a konzultácií. Kľúčové riešenia poskytované spoločnosťou sú Správa dokumentov a informácií, Riadenie procesov a spolupráca a Optimalizácia IT infraštruktúry. Cieľom spoločnosti DATALAN je poskytovať zákazníkom kvalitné služby a riešenia tak, aby maximálne efektívne napĺňali požiadavky klientov a pomáhali im zlepšovať ich biznis aktivity.
  Soitron, a. s., vznikla spojením obchodných aktivít spoločností Tronet a Soitron. Vychádza z dlhoročných skúseností spoločnosti Tronet na slovenskom trhu ICT a z know-how získaného z dvojročnej spolupráce Soitronu so španielskym špecialistom na selektívny outsourcing – firmou Soitsa SA. V roku 2005 spoločnosť Soitron, a. s., prevzala akcie od firmy Soitsa SA a etablovala sa ako popredný poskytovateľ služieb v oblasti IT. Dnes je Soitron jedným z najväčších info-komunikačných integrátorov a poskytovateľov IT služieb s viac ako 600 zamestnancami a s konsolidovaným ročným obratom nad 74 tis. EUR. Soitron prebral kompletné aktivity, know-how a pozíciu na trhu, ktorú za 15 rokov svojej existencie vytvoril Tronet, a pridal k nej dynamický rast v oblasti outsourcingových služieb.

Reakcia konkurencie na inovácie spoločnosti versity

  Spoločnosť Soitron, a. s., pružne reagovala na požiadavky trhu a tak isto na inovácie konkurencie medzi ktorú patrí aj spoločnosť versity. Niektoré vybrané inovatívne kroky spoločnosti Soitron :
   • 1991 – založenie spoločnosti Tronet
   • Partnerstvo so spoločnosťou Novell
   • Prvé sieťové operačné systémy na Slovensku
   • Prvá inštalácia štrukturálnej kabeláže na Slovensku
   • Začiatok spolupráce s Compaq
   • 1995 – začiatok spolupráce s Cisco Systems
   • Prvá metropolitná bezdrôtová sieť na slovensku
   • 1999 – transformácia na akciovú spoločnosť
   • Pilotný projekt VoIP a prvé nasadenie IP telefónov
   • Otvorenie pobočky v Košiciach
   • 2004 - prevzatie akcií od firmy Soitsa spojenie obchodných a technologických aktivít spoločností Tronet a Soitron založenie dcérskej spoločnosti Soitron CZ, v Česku vyčlenenie divízie vývoja IP telefónnych a komunikačných aplikácií do samostatnej spoločnosti 2 Ring odkúpenie divízie vývoja IP telefónnych aplikácií od firmy NET-SYSTEM
   • 2007 - prvá implementácia IP telefónie Cisco v slovenskej energetickej sieti implementácia medzinárodnej hlasovej siete v šiestich európskych krajinách (v spolupráci s AliasLab)
   certifikované školiace stredisko spoločnosti Microsoft otvorenie Prometric testovacieho centra vybudovanie prvej optickej triple-play siete pre Orange – Fibernet

Systém ochrany duševného vlastníctva

  Duševné vlastníctvo je majetok nehmotnej povahy, ktoré je výsledkom procesu ľudského myslenia. Preto je potrebné aby versity dbala aj na jeho ochranu. Môžeme sem zahrnúť originálne myšlienky, námety, návod a riešenia ako uspokojiť potreby zákazníka alebo zvýšiť ekonomický rast spoločnosti. Hodnota duševného vlastníctva závisí najmä na miere následného využitia a prínosu pre versity a schopnosti vyvolania tvorby ďalších produktov. Preto aby boli všetky duševné hodnoty spoločnosti ochránené vydávajú sa pod ochrannou známkou versity a.s., Copyright © 1990 – 2010.

Vývoj nákladov na výskum a vývoj (V a V)

  Získanie 100 percent podielu spoločnosti Expert & Partner, s.r.o., sa ukázalo ako dobrý krok, pretože obraty za služby stúpali každým rokom. V roku 1998 bol obrat za služby 1353 tis. euro v roku 1999 to boli už 1421 tis. euro. Investovaním do spoločnosti Expert & Partner, s.r.o., sa tržby za služby zdanlivo znížili bolo to spôsobené tým že sa rozdelili medzi spoločnosť K+K a Expert & Partner, s.r.o.,. V roku 2000 sa spojenie s dôležitými partnermi hlavne na dodávanie hardvéru odrazilo na obrate veľmi pozitívne. Tržby za tovar oproti roku 1999 vzrástoli o 5325 tis. euro čo bol skoro tretinový nárast. Transformácia na akciovú spoločnosť trochu oslabila obrat, pretože všetky sily boli sústredené na transformáciu spoločnosti. Rok 2003 bol veľmi úspešným rokom, s akciami spoločnosti sa dalo obchodovať a to prinieslo značný rozdiel na obrate ktorý sa navýšil oproti minuloročnému o 2206 tis. euro. Najväčší nárast bol v oblasti predaja služieb, kde sa navýšili tržby z predaja o 26,9%. Inováciou softvéru magma spoločnosti výrazne vzrástli tržby z predaja služieb a to až o 37,8%. Náklady vynaložené na inovatívne kroky spoločnosti sa v priebehu niekoľkých rokoch vrátili v podobe zisku.

Hlavné faktory úspešnosti firemných inovácií

  Versity je schopné inovovať produkty, služby ale aj firemné procesy či väzby s partnermi, celé podnikateľské systémy ale aj samotný manažérsky model firmy. Z hľadiska trvalej konkurencieschopnosti ide o neustály rozvoj inovačnej schopnosti spoločnosti a správnu kombináciu neustálych a drobných zmien. Súčasná situácia v spoločnosti versity kladie vysoké nároky na manažérov, ale i ostatných zamestnancov, núti ich premýšľať, ako čo najlepšie optimalizovať podnikové procesy. Versity profituje, kapitalizuje sa a posilňuje svoju hodnotu prostredníctvom dobre premyslených akcií, ktoré v sebe skĺbili dobré znalosti trhu, zákazníka a konkurencie spolu s kreativitou, znalosťami a zručnosťami vlastných zamestnancov.

Zdroje

Stránka spoločnosti versity a.s. www.versity.sk