Preskočiť navigáciu.
Domov

Prehľad inovačných aktivít v spoločnosti QBSW

 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.

QBSW a.s.

logo
Obr1: Logo spoločnosti QBSW
(zdroj: www.qbsw.sk)

1 O spoločnosti

QBSW (Quality Business Software) už od roku 2000 prináša kvalitné softvérové riešenia pre organizácie verejnej aj súkromnej sféry, na Slovensku aj v zahraničí. Táto spoločnosť sa špecializuje na tvorbu komplexných riešení v oblasti analýzy, návrhu, tvorby a integrácie informačných systémov. Ponúka rozsiahle znalosti a skúsenosti z oblasti tvorby softvérových riešení a zameriava sa na klientov, ktorí vyžadujú vysoko spoľahlivé a kvalitné riešenia na zlepšenie a zefektívnenie svojich informačných procesov. Jedná sa najmä o dlhodobú spoluprácu s náročnými zákazníkmi so stabilným postavením na trhu.

1.1 História spoločnosti

Spoločnosť QBSW bola založená v roku 2000 a odvtedy sa úspešne presadzuje na regionálnom aj zahraničných trhoch s informačnými technológiami. Stručná chronológia dôležitých udalostí bližšie popisuje históriu tejto spoločnosti.

 • 2000 – Dňa 23.októbra tohto roku bola zápisom do Obchodného registra založená akciová spoločnosť QBSW, ktorej názov vznikol ako skratka slov "Quality Business Software".
 • 2001 – Spoločnosť zrealizovala projekt pre Ministerstvo financií v oblasti riadenia výdavkov.
 • 2002 – Podpísanie zmluvy na dodávku služieb a technológií na kľúč pre systém Štátnej pokladnice SR so spoločnosťou Hewlett-Packard Slovakia a následne už v novembri prebehla úspešná realizácia informačného systému Registra obyvateľov SR.
 • 2003 – Certifikácia pre systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000 pre oblasti analýzy, návrhu, vývoja, dodávky, rozširovania, údržby atd. Zároveň bola podpísaná zmluva so spoločnosťou Orange Slovensko.
 • 2004 – Dlhodobé zmluvy s Orange Slovensko a spolupráca na implementácii projektu IKVC v spolupráci so spoločnosťou HP Slovakia. Spoločnosť QBSW už zamestnávala v tomto roku 50 zamestnancov.
 • 2005 – Spolu s podporou HP Slovakia začala práca na subdodávke riešenia informačného systému pre Štátnu pokladnicu SR. Podľa rebríčka Trend Top IT spoločnosť QBSW dosiahla ročný nárast pridanej hodnoty spoločnosti o 274% a zaradila sa tak na siedmu priečku najrýchlejšie rastúcich slovenských IT firiem.
 • 2006 – V tomto roku pracovala firma na veľkom množstve projektov (IS pre riadenie financií pre Srbskú republiku, Orange Slovensko, IKVC... ) a zamestnávala už viac než 80 zamestnancov.
 • 2007 – Počas tohto roka bolo dokončených množstvo projektov z predchádzajúceho obdobia a bola realizovaná implementácia systému manažmentu financií (FMIS) pre Ministerstvo financií Srbskej republiky. Zároveň spoločnosť pokračovala v spolupráci so spoločnosťou HP Slovensko na realizácii IS pre štátnu pokladnicu SR a dokončila aj niekoľko projektov pre spoločnosť Orange Slovensko. Na tak rozsiahle práce už potrebovala zamestnávať zhruba 90 zamestnancov.
 • 2008 – Tento rok sa niesol v príprave na novú menu a práve pre plynulý prechod bola nevyhnutná úprava IS Štátnej pokladnice SR. Aplikáciami QBSW bolo len počas prvých štyroch mesiacov prevádzky spracovaných viac než 1 100 000 platobných transakcií a vykonaných viac než 95 000 prihlásení do systému. S novou menou súvisela aj realizácia projektov pre spoločnosť Orange Slovensko, kde rozsah spolupráce už prekonal viac ako 200 úspešne zrealizovaných projektov.
 • 2009 – QBSW sa stala certifikovaným partnerom spoločnosti Axios Systems, ktorá patrí medzi priekopníkov sofistikovaných riešení na podporu riadenia IT služieb, tzv. IT Service Management (ITSM), na čo sa QBSW rozhodla počas roku orientovať. V júli sa spoločnosť stala členom medzinárodnej organizácie itSMF (IT Service Management Forum) a implementovala tento typ riešenia pre spoločnosť Videoboard. Svoje personálne kapacity využila aj na realizáciu mnohých väčších, či menších outsourcingových projektov, z ktorých niektoré pokračujú aj v roku 2010 ( objednajma.sk, vykaz.sk).

1.2 Odvaha rásť

Spoločnosť QBSW a.s. má potenciál stať sa významnou technologickou spoločnosťou pôsobiacou na trhu informačných technológií v rámci celej Európy, ktorá je schopná realizovať veľmi zložité a rozsiahle informačné systémy. Jej cieľom je pokračovať v ďalšom raste, ktorý je postavený na udržaní súčasných a získavaní nových zákazníkov, na ich spokojnosti s dodanými riešeniami a poskytnutými službami. Táto spoločnosť má záujem naďalej rozširovať svoje aktivity súvisiace s manažmentom IT služieb a zameriavať sa na ďalšie rozvíjanie firemného know-how v oblasti IT technológií, na stabilizáciu a ďalší rozvoj kvalitných ľudských zdrojov.

1.3 Súčasnosť spoločnosti

V najbližších rokoch je cieľom spoločnosti aktívne vstupovať do procesu získavania nových zákazníkov s využitím osobného potenciálu manažmentu spoločnosti podporeného zvýšením marketingových aktivít a rozširovaním portfólia ponúkaných služieb. Spoločnosť QBSW nesie prvky profesionálnej, úspešnej a stabilnej organizácie. Všetky realizované činnosti reflektujú štyri základné hodnoty tejto spoločnosti: orientácia na zákazníka, kvalita riešení, odbornosť zamestnancov a moderné technológie. Základné hodnoty QBSW poskytujú vodiace línie nielen pri vykonávaní každodenných aktivít, ale aj pri realizácií dlhodobých náročných projektov. Pre spoločnosť sú zárukou neustáleho zlepšovania, pre zákazníka predstavujú istotu výberu správneho dodávateľa. Striktné dodržiavanie týchto hodnôt pomáha zabezpečovať nepretržitý rozvoj, vysokú výkonnosť a efektívnosť, a tým určuje správne smerovanie spoločnosti QBSW k naplneniu jej dlhodobých cieľov.

1.4 Organizačná štruktúra

1.4.1 Vrcholové orgány spoločnosti QBSW

Valné zhromaždenie a.s., pozostávajúce z akcionárov QBSW
Predstavenstvo a.s., v zložení:

 • Ing. Vladimír Raučina - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ QBSW
 • Ing. Martin Hrnko - podpredseda predstavenstva a výkonný riaditeľ QBSW

Dozorná rada a.s., v zložení:

 • Ing. Martin Čekel
 • Ing. Róbert Nagy
 • Patrik Malý

1.4.2 Vnútorná organizačná štruktúra spoločnosti QBSW

Je koncipovaná s cieľom vytvoriť vysoko efektívnu a produktívnu riadiacu štruktúru, ktorá eliminuje nadbytočné a neefektívne riadiace a komunikačné väzby. Tento cieľ je dosiahnutý kombináciou funkčne a projektovo koncipovanej organizačnej štruktúry spoločnosti.
Funkčné delenie na:

 • Oddelenie ekonomiky
 • Oddelenie administratívy a ľudských zdrojov
 • Oddelenie obchodu a marketingu
 • Oddelenie informačných systémov

Projektové delenie na:

 • Projekt ISŠP SR – Rozvoj a podpora modulov Informačného systému Štátnej pokladnice SR
 • Projekt Orange Outsourcing – Vývoj a podpora informačných systémov pre Orange Slovensko realizované na základe Rámcovej zmluvy formou outsourcingu
 • Projekt FMIS SERBIA – Dodávka modulov Informačného systému pre manažment financií pre Srbskú republiku

01_organizacna_struktura.png
Obr2:Organizačná štruktúra spoločnosti QBSW
(zdroj: www.qbsw.sk/schema-organizacnej-struktury)

1.4.3 Manažment

Na čele spoločnosti stojí tím skúsených manažérov s dlhoročnou praxou v riadení IT organizácií ako aj s neoceniteľným know-how v oblastiach pôsobenia QBSW. Organizačná štruktúra spoločnosti umožňuje rýchle a flexibilné reakcie na zmeny vysoko dynamického trhu informačných technológií.

Generálny riaditeľ Ing. Vladimír Raučina.
Narodil sa v Nových Zámkoch, vyštudoval technickú kybernetiku na Elektrotechnickej fakulte SVŠT (dnes FEI STU), kde v rokoch 1985 až 1992 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ v odboroch technická kybernetika a výpočtová technika. Je tiež absolventom štvorsemestrálneho mimoriadneho štúdia žurnalistiky na FiF UK. S podnikaním začal v roku 1990 najskôr v rámci študentskej organizácie a koncom roku 1990 stál pri vzniku firmy Datalan ako jej spoluzakladateľ. V skupine firiem Datalan pôsobil v rokoch 1990 až 2005 na rôznych manažérskych pozíciách a bol členom štatutárnych orgánov niekoľkých obchodných spoločností. Od júna roku 2005 je predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom spoločnosti QBSW a.s. Je zodpovedný za tvorbu stratégie, rozvoj a riadenie spoločnosti.
02_rucina.png
Obr3:Generálny riaditeľ Ing. Vladimír Raučina
(zdroj: www.qbsw.sk/manazment)

Výkonný riaditeľ Ing. Martin Hrnko.
Absolvoval štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, odbor Informatika. Od roku 1997 pracoval na Ministerstve zahraničných vecí SR ako konzultant a školiteľ. Následne zastával konzultantskú pozíciu v spoločnosti ACASE, a.s. V auguste 2000 nastúpil na pozíciu analytik – vedúci projektu do spoločnosti Asset Soft, a.s. kde sa venoval analýzam, školeniam a riadeniu projektov v oblasti bankovníctva a poisťovníctva. Do spoločnosti QBSW nastúpil v roku 2002 ako projektový manažér. Od júna 2005 pôsobí na pozícii výkonného riaditeľa a je zároveň podpredsedom predstavenstva spoločnosti. Má na starosti zabezpečenie projektov po technicko-organizačnej, metodickej a kvalitatívnej stránke.
03_hrnko.png
Obr4:Výkonný riaditeľ Ing. Martin Hrnko
(zdroj: www.qbsw.sk/manazment)

1.4.4 Sídlo spoločnosti

QBSW, a.s.
Prievozská 6
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
BBC3 (Bratislava Business Center III)

2 Oblasť pôsobenia spoločnosti

Hlavnou a jedinou oblasťou pôsobenia spoločnosti QBSW je oblasť informačných technológií. Je zameraná na vývoj softvérových riešení a služieb ponúkaných v štyroch oblastiach komplexne pokrývajúcich rôzne požiadavky na informačné systémy – riešenia pre riadenie financií, vývoj na zákazku a outsourcing – všetko podporované komplexným IT poradenstvom a odbornými konzultačnými a asistenčnými službami. Komplexné služby a riešenia podporujú tiež kvalitnými pred- a popredajnými aktivitami, vrátane zabezpečenia servisu, IT podpory a ďalších služieb na vysoko profesionálnej úrovni. Jedná sa teda o vývoj vysoko spoľahlivých a kvalitných riešení na zlepšenie a zefektívnenie informačných procesov.

Rozdelenie na štyri sféry:

 • 04_qbsw_consulting.png
  Obr5:QBSW Consulting
  (zdroj: http://consulting.qbsw.sk)

  QBSW Consulting
  Poskytovanie radu odborných poradenských a konzultačných služieb založených na dlhoročných skúsenostiach konzultantov, projektových manažérov, analytikov a programátorov.
 • 05_qbsw_outsourcing.png
  Obr6:QBSW Outsourcing
  (zdroj: http://outsourcing.qbsw.sk)

  QBSW Outsourcing
  Služby QBSW Outsourcingu umožňujú zákazníkom sústrediť sa na hlavnú oblasť ich podnikania, pretože o ich informačné technológie sa stará kvalifikovaný tím odborníkov.
 • 06_qbsw_treasury.png
  Obr7:QBSW Riešenia pre riadenie financií
  (zdroj: www.state-treasury.com)

  QBSW Riešenia pre riadenie financií
  SW riešenia pre riadenie financií štátnych a verejných inštitúcií, vyžadujúcich plne elektronické riadenie, správu a kontrolu verejných výdavkov.
 • 07_qbsw_development.png
  Obr8:QBSW Vývoj na zákazku
  (zdroj: http://software.qbsw.sk)

  QBSW Vývoj na zákazku
  Softvérové riešenia, ktoré funkčne pokrývajú všetky špecifické potreby zákazníkov a ich kvalita im zaručuje efektívnu a bezproblémovú prevádzku informačných systémov.

Za čas doterajšieho pôsobenia na trhu si vybudovali dôveru viacerých významných spoločností a organizácií a popredných svetových spoločností v oblasti IT, s ktorými spolupracujú na projektoch informačných systémov nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.
Aj napriek “len” 10 ročným skúsenostiam na trhu sa môžu pýšiť silnou databázou poznatkov, skúseností a vysokým počtom odborníkov. Manažment značky a meno firmy patrí teda neodmysliteľne k jedným z najhlavnejším zdrojov spoločnosti.

2.1 Ciele spoločnosti

Vysokokvalitné produkty za prijateľnú a konkurencieschopnú cenu sú dôležitým, ale zďaleka nie dostačujúcim predpokladom k úspechu. QBSW vychádza zo systematickej analýzy požiadaviek zákazníkov a z ich následného rýchleho a efektívneho napĺňania. Zákazníci spoločnosti QBSW sú ich partnermi, preto je ich cieľom vytvorenie riešenia presne podľa ich potrieb a očakávaní. Vysoká flexibilita a schopnosť vytvorenia návrhu a realizácie riešenia podľa zákazníckych požiadaviek prináša ich spokojnosť a lojalitu. Orientácia na zákazníka QBSW vplýva na dodanie želaných riešení v najvyššej kvalite v dohodnutom čase a podľa schváleného rozpočtu. Prejavuje sa predovšetkým individuálnym a vysoko profesionálnym prístupom ku každému zákazníkovi. Obchodný proces zo strany QBSW nekončí dodaním želaného riešenia zákazníkovi, avšak jeho prirodzenou súčasťou sú komplexné pred- a popredajné služby a poskytovanie podpory v rôznych formách ako servis, odborná asistencia či konzultácie.

Cieľom spoločnosti je funkčné pokrytie všetkých špecifických potrieb zákazníka a kvalita zaručí efektívnu a bezproblémovú prevádzku informačných systémov:

 • Tvorba softvérových riešení rozsiahlych IS alebo ich častí
 • Analýza a návrh systémov
 • Vstupná analýza projektu, analýza používateľských požiadaviek, cieľov a rizík projektu
 • Návrh fyzických a logických modelov systému, návrh dátových rozhraní a technologickej architektúry systému, návrh databáz a výstupných informácií
 • Riadenie kvality a testovanie systémov
 • Testovanie modulov a výkonnosti
 • Implementácia a Integrácia - dát
 • Školenia

08_ciele.png
Obr9:Fázy vývoja informačného systému
(zdroj: http://software.qbsw.sk/index.php?id=proces-vyvoja)

2.2 Pôsobenie na trhu

Dobré meno spoločnosti, kvalitná práca, spoľahlivý SW a spokojnosť zákazníkov. Práve tieto prívlastky sú pre spoločnosť QBSW tými najdôležitejšími aspektmi v budovaní svojej stabilnej základne a možnosti rásť. Nakoľko sa QBSW nevenuje vývoju a predaju univerzálneho a komerčne využiteľného softvéru, nie je ani jej cieľom propagovať svoje meno a svoje doposiaľ dosiahnuté výsledky pomocou multimediálnych reklám. Plne im totiž postačuje dôvera a spolupráca viacerých významných spoločností a organizácií nielen na Slovensku ale aj v zahraničí, pre ktoré vytvorili a neustále rozvíjajú softvérové riešenia na zabezpečenie ich informačných potrieb. Takýmto spôsobom si dokážu zabezpečiť dostatočný počet zákaziek, aby mohli čo najefektívnejším spôsobom využiť svoje personálne kapacity.

3 Inovácie spoločnosti

3.1 Produktové inovácie

V roku 2004 bolo podpísaných niekoľko dlhodobých zmlúv, medzi najdôležitejšie patria: Zmluva o poskytovaní podpory na dodané aplikácie pre spoločnosť Orange Slovensko a začiatok spolupráce na implementácii projektu IKVC v spolupráci so spoločnosťou HP Slovakia.
V rámci spolupráce s HP SR zrealizovali technologický a funkčný upgrade modulov Informačného systému Štátnej pokladnice SR, ktorý viedol k zvýšeniu používateľského komfortu aplikácie, rozšíreniu a štandardizácii procesov a k celkovému zefektívneniu aplikácie. V rámci upgrade bol do produkčnej prevádzku nasadený aj nový analytický nástroj umožňujúci okrem iného aj jednoduchšie operatívne rozhodovanie o správe financií formou manuálnych korekcií analyzovaných údajov.
Pozitívnym smerom sa v roku 2009 uberala spolupráca v oblasti outsourcingu softvérového vývoja pre spoločnosť Orange Slovensko, a.s., kde pokračovali v úspešnej realizácií viacerých projektov v oblasti DWH a Business Intelligence, intranetu a modulov podporujúcich špecifické procesy telekomunikačného operátora.
V roku 2009 sa táto spoločnosť začala výrazne orientovať na poskytovanie riešení a služieb v oblasti manažmentu a správy IT na báze najlepších skúseností popísaných v knižnici ITIL® (IT Infrastructure Library). Rozširovanie aktivít súvisiacich s manažmentom IT služieb sa dá považovať za strategické rozhodnutie, od ktorého spoločnosť očakáva, že v konečnom dôsledku prinesie ich súčasným ale aj budúcim zákazníkom výrazne vyššiu pridanú hodnotu z IT.

3.2 Marketingové inovácie

Spoločnosť QBSW podpísala v roku 2002 zmluvu o dielo na Dodávku služieb a technológií na kľúč pre systém Štátnej pokladnice SR so spoločnosťou Hewlett-Packard Slovakia. V roku 2003 podpísali Rámcovú zmluvu so spoločnosťou Orange Slovensko, ktorej predmetom je vývoj aplikácií a poskytovanie súvisiacich služieb pre telekomunikačného operátora. V roku 2004 bolo podpísaných niekoľko dlhodobých zmlúv, medzi najdôležitejšie patria: Zmluva o poskytovaní podpory na dodané aplikácie pre spoločnosť Orange Slovensko a začiatok spolupráce na implementácii projektu IKVC v spolupráci so spoločnosťou HP Slovakia. Rok 2005 znamenal začiatok spolupráce so spoločnosťou HP Slovakia na subdodávke riešenia v rámci záložného informačného systému pre systém Štátnej pokladnice SR.
V máji roku 2008 spoločnosť podstúpila národnú a medzinárodnú registráciu svojich ochranných známok - loga „QBSW“ a taglinu „Quality Business Software“. Nasledujúcich 10 rokov je QBSW oprávnená používať spolu s ochrannými známkami značku ® na území krajín Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Srbsko a Ukrajina.
Počas roka 2009 sa QBSW stala certifikovaným partnerom spoločnosti Axios Systems, ktorá patrí medzi priekopníkov sofistikovaných riešení na podporu riadenia IT služieb, tzv. IT Service Management (ITSM).

3.3 Procesné inovácie

V roku 2003 bola spoločnosť QBSW úspešne certifikovaná pre Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000. Certifikácia je platná v oblastiach: Analýza, návrh, vývoj, dodávka, rozširovanie, údržba a integrácia informačných systémov a ich častí na základe požiadaviek klienta. V septembri roku 2006 spoločnosť úspešne absolvovala recertifikačný audit Systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000, ktorý potvrdil zhodu procesov v spoločnosti s požiadavkami normy a v septembri roku 2009 prebehol recertifikačný audit podnikových procesov vykonaný spoločnosťou Det Norske Veritas (DNV), ktorý potvrdil zhodu Systému manažmentu kvality (SMK) s novou revíznou normou ISO 9001:2008 v plnom rozsahu. Rok 2010 sa niesol v znamení prechodu na Integrovaný systém manažérstva kvality, kedy okrem pravidelného úspešného auditu SMK podľa normy ISO 9001:2008, bola spoločnosť tiež certifikovaná podľa noriem ISO 27001:2005 (Systém manažérstva informačnej bezpečnosti) a ISO 14001:2004 (Systém environmentálneho manažérstva).
V júni 2005 nastala zmena v predstavenstve spoločnosti. Ing. Martina Čekela nahradili Ing. Vladimír Raučina na pozícii generálneho riaditeľa a Ing. Martin Hrnko na pozícii technického riaditeľa. Podľa rebríčka Trend Top IT spoločnosť QBSW dosiahla práve v tomto roku ročný nárast pridanej hodnoty spoločnosti o 274% a zaradila sa tak na siedmu priečku najrýchlejšie rastúcich slovenských IT firiem.

4 Popis inovácií

4.1 ISO 9001:2000

Garanciou úspešnosti spoločnosti QBSW v IT projektovom manažmente sú rozsiahle znalosti a dlhoročné skúsenosti našich odborníkov, ktoré sa opierajú o overené metodiky a postupy pri riadení projektov a spĺňajú všetky kľúčové podmienky normy ISO 9001:2000.
V metodike sú zakomponované nasledujúce praktiky:

 • Objektový návrh informačných systémov s použitím modelov notácie UML
 • Iteratívny vývoj softvéru
 • Správa požiadaviek
 • Komponentová architektúra
 • Vizuálne modelovanie
 • Overovanie kvality
 • Riadenie zmien

4.2 Systém riadenia kvality

QBSW má zavedený a udržiavaný Systém manažmentu kvality (SMK) v súlade s normou ISO 9001:2008. Systém SMK je certifikovaný spoločnosťou Det Norske Veritas (DNV) od roku 2003 a vzťahuje sa na oblasť analýzy, návrhu, vývoja, dodávky, rozširovania, údržby a integrácie informačných systémov a ich častí na základe požiadaviek klienta. Recertifikačný audit podnikových procesov, ktorý spoločnosť DNV vykonala v septembri 2009, potvrdil zhodu SMK s novou revíznou normou ISO 9001:2008 v plnom rozsahu. Spoločnosť sa snaží zvýšiť spokojnosť zákazníka prostredníctvom efektívneho využívania systému SMK vrátane procesov trvalého zlepšovania a zabezpečenia zhody požiadaviek zákazníka s použitím legislatívnych požiadaviek.
SMK zasahuje do všetkých oblastí riadenia spoločnosti QBSW a je zakotvený vo viacerých interných písomných dokumentoch. Medzi najdôležitejšie patria Politika kvality, ktorá stanovuje záväzky spĺňania požiadaviek a trvalého zlepšovania efektívnosti systému kvality QBSW, a Príručka kvality, ktorá definuje rozsah systému kvality, zdokumentované postupy a popis vzájomných väzieb medzi procesmi systému v zmysle ISO 9001:2008. Príručka kvality poskytuje informáciu o spôsobe, ako QBSW aplikuje a plní požiadavky normy ISO 9001:2008. QBSW tiež každoročne stanovuje merateľné ciele kvality pre jednotlivé oblasti riadenia a pôsobenia spoločnosti, ktorých dodržanie sa priebežne kontroluje a následne hodnotí.
09_smk.png
Obr10:Certifikát systému riadenia kvality
(zdroj: www.qbsw.sk/iso-9001_2008)

4.3 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti

V septembri 2010 úspešne prebehol v QBSW, a.s. audit zameraný na bezpečnosti informácií. Systém bol certifikovaný spoločnosťou VINÇOTTE Slovakia s.r.o.. ISO 27001:2004 patrí medzi významné a uznávané normy pre oblasť riadenia rizík. Certifikácia podľa tejto normy je platná do roku 2013 pre oblasť analýzy, návrhu, vývoja, dodávky, rozširovania, údržby a integrácie informačných systémov a ich častí na základe požiadaviek klienta.
Norma ISO 27001:2005 predstavuje pre spoločnosť QBSW, a.s. systematický, procesný prístup k riadeniu bezpečnosti dôverných a hodnotných informácií zahŕňajúc procesy, zamestnancov, IT systémy a firemné stratégie. Systém manažérstva bezpečnosti informácií pomáha identifikovať, riadiť a minimalizovať hrozby vyplývajúce z rizika zneužitia informácií.
Procesný prístup definovaný touto normou zaväzuje QBSW, a.s. klásť dôraz na monitorovanie, preskúmavanie a kontinuálne zlepšovanie výkonnosti a účinnosti Systému manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB).
Norma ISO 27001 je usporiadaná podľa ISO 9001:2000 (riadenie kvality) a ISO 14001:2004 (environmentálne manažérstvo) s cieľom podporovať konzistentnú a integrovanú prevádzku so súvisiacimi normami manažérstva a budovať v spoločnosti QBSW, a.s. Integrovaný systém manažérstva kvality.
10_smib.png
Obr11:Certifikát systému manažérstva informačnej bezpečnosti
(zdroj: www.qbsw.sk/iso-270010)

4.4 Systém environmentálneho manažérstva

Dňa 13.12.2010 bola spoločnosť QBSW, a.s. certifikovaná podľa normy ISO 14001:2004, ktorá sa zaoberá systémom environmentálneho manažérstva. Táto norma poskytuje spoločnosti QBSW,a .s. podporu za účelom jej neustáleho zlepšovania systému environmenmtálneho manažérstva a jej environmentálneho správania. Opisuje prvky systému environmentálneho manažérstva a zlepšuje schopnosť spoločnosti QBSW, a.s. predvídať, identifikovať a manažovať jej interakcie so životným prostredím. Norma taktiež špecifikuje nástroje na zlepšenie profilu QBSW, a.s. smerom k životnému prostrediu a zvyšuje dôveryhodnosť spoločnosti smerom k zákazníkom, dodávateľom, blízkemu okoliu a verejnosti. Okrem toho, potenciálne prínosy pre QBSW sú nasledovné:

 • posilňovanie imidžu spoločnosti a trhového podielu
 • znižovanie počtu incidentov - minimálna povinnosť náhrady škody
 • šetrenie vstupov a energie
 • podporovanie povedomia o životnom prostredí
 • rozvoj a využívanie riešení týkajúcich sa environmentálnych otázok

Táto norma vyhovuje koncepcii udržateľného rozvoja a je zlučiteľná s ostatnými systémami manažérstva implentovanými v QBSW, a.s.. Aj týmto certifikovaním naša spoločnosť pokračuje v budovaní Integrovaného systému manažérstva kvality.
11_sem.png
Obr12:Certifikát systému environmentálneho manažérstva
(zdroj: www.qbsw.sk/iso-14001)

4.5 IT Service Management (ITSM) – QBSW Consulting

Implementácia procesov ITSM podľa ITIL® prináša zlepšenia najmä v oblasti zefektívnenia nákladov na prevádzku IT služieb, zvýšenia kvality a spoľahlivosti poskytovaných IT služieb a zabezpečenie dostupnosti ICT (Information and Communication Technology) systémov. ITIL® dáva k dispozícii nástroje pre identifikáciu, definíciu, vytvorenie a beh služieb, čím prenesie tieto do úrovne procesného riadenia oboch vitálnych sfér riadenia organizácie. Pomocou systematizovaných prístupov k vytvoreniu service desku, konfiguračnému manažmentu, service level manažmentu, incident, problém manažmentu a manažmentu zmien zavádza presnejší set pravidiel pre otvorenie a centralizáciu riadenia IT i z pohľadu top manažmentu. QBSW potvrdila, aký význam kladie oblasti ITSM riešení a stala sa členom medzinárodnej organizácie itSMF (IT Service Management Forum).
Výhody ITIL®:

 • Systémový a profesionálny prístup k riadeniu IT služieb
 • Procesne orientovaný model prevádzky IT
 • Zníženie nákladov na správu a podporu IT
 • Redukcia nákladov pri zavádzaní nových procesov a služieb
 • Jasne definované funkcie, role a zodpovednosti v procese poskytovania služieb
 • Vyššia kvalita a dostupnosť IT služieb, zlepšenie komunikácie v rámci IT oddelenia
 • Vyššia produktivita a efektivita vďaka využitiu znalostí a overených skúseností
 • Eliminácia opakujúcej sa a zbytočnej práce
 • Jednotná terminológia pre všetky poskytované služby

4.6 Servisne orientovaná architektúra

Servisne orientovaná architektúra (SOA) predstavuje evolúciu v rámci zavádzania webových služieb do obchodných procesov podniku. Dôvod, prečo QBSW zavádza servisne orientovanú architektúru do softvérových systémov je sprehľadnenie a zjednodušenie integrácie informačných systémov a znižovanie nákladov na vývoj a integráciu aplikácií pomocou webových služieb. Táto architektúra predstavuje architektonický koncept podpory obchodných procesov založený na dobre definovaných, voľne viazaných, obchodne zameraných a znovu použiteľných zdieľaných distribuovaných službách (webových službách).
Rozdiel medzi SOA a webovou službou je v tom, že SOA nedefinuje ako konkrétne majú služby medzi sebou komunikovať a spolupracovať, ale hovorí, ako sa môžu dorozumievať a webové služby, na druhej strane, presne určujú pravidlá akým spôsobom má medzi službami prebiehať komunikácia, posielanie správ a pod. Webové služby sú v podstate súčasťou SOA a konkrétnou technickou implementáciou SOA modelu.
12_soa.png
Obr13:Servisne orientovaná architektúra
(zdroj: http://software.qbsw.sk/soa)

5 Konkurencia

Štatistiky TRENDU potvrdzujú, že zahraničné spoločnosti si upevňujú svoje pozície vo verejnom sektore. Vďaka zákazkám v DataCentre, na železniciach a na ministerstve vnútra HP Slovakia predbehol lokálnu pobočku IBM, ktorá bola najväčším dodávateľom IT pre verejnú správu v roku 2003. Trio HP, IBM a SBS bude v slovenskom IT biznise, nielen vo verejnom sektore, zohrávať v budúcnosti rozhodujúcu úlohu. Popri nich sa profiluje skupina silných domácich dodávateľov.
Najúspešnejším hráčom so slovenskými majiteľmi sa v roku 2004, rovnako ako v roku 2003, stal Datalan, a.s., Bratislava. Na rozdiel napríklad od SBS má podstatne širšiu paletu zákazníkov. Môže sa pochváliť referenciami zo VšZP, Slovenského hydrometeorologického ústavu či ministerstva financií. Ďalší domáci líder, Delta Electronic Services, a.s. Bratislava, má zasa klientov len zo sektora energetiky a teplárenstva. Na tento segment trhu sa však zameriava od svojho vzniku. Najväčšiu IT zákazku spomedzi domácich hráčov získala v roku 2004 spoločnosť mc.edu, s.r.o., Nitra. Vyhrala verejnú súťaž ministerstva školstva v hodnote necelých 110 miliónov korún na dodávku softvéru pre školy, ktoré sa v priebehu roka 2004 zapojili do projektu Infovek (po novom Projekt informatizácie regionálneho školstva).
V dnešnej dobe sú si najväčšími konkurentmi v oblasti štátnej správy hlavne spoločnosti DATALAN (projekty pre 7 ministerstiev, 4 univerzity v českej a Slovenskej republike...), Centire (národná koncepcie informatizácie verejnej správy (NKIVS) pre Ministerstvo financií SR) a ICZ Slovakia a.s (riešenia v oblasti správy a obehu dokumentov (ECM), správa registratúry, komplexné riešenia v oblasti informatizácie zdravotníckych zariadení – t.j. NIS, LIS, PACS a pod.
Vo svete enterprise riešení je Open Source model momentálne asi najetablovanejší. Otvorenosť je vlastnosť blízka IT prostrediu. Na tento vlak (najmä používanie open source softvéru a otvorených štandardov) už naskočili mnohé slovenské firmy, používajú ho najväčšie webové portály, banky a veľká časť privátneho sektora. Verejný sektor je pozadu, ale stále nie je neskoro využiť to, čo otvorený svet ponúka. Práve preto sa dá predpokladať, že už v blízkej budúcnosti môže tento model výrazne ovplyvniť aj túto časť trhu.
Spoločnosť QBSW nepatrí medzi najväčších „hráčov“ na slovenskom IT trhu. Aj napriek tomu sa však dá povedať, že firiem, ktoré by sa mohli pochváliť takými informačnými systémami ako QBSW nie je veľa ani medzi firmami s najzvučnejšími menami. Tejto spoločnosti totiž veľmi záleží na tom, aby si všetky jej produkty naozaj plne zaslúžili visačku Quality Business Software.

6 Vplyv inovácií na financie spoločnosti

6.1 Vplyv na náklady

Najväčší vplyv na náklady mali v spoločnosti jednoznačne procesné inovácie, pod ktorými si môžeme predstaviť náklady vynaložené na certifikáciu podľa noriem ISO, Systémy pre manažérstvo kvality, manažérstvo informačnej bezpečnosti a environmentálne manažérstvo.
Zavádzanie týchto informácií a ich nasadzovanie do praxe prebiehalo však postupne v jednotlivých rokoch nasledujúcich po sebe a preto nijako výrazne neovplyvňovali rozpočet a následné zisky spoločnosti, čo je možné vidieť aj na nižšie uvedených grafoch v kapitole 6.4.

6.2 Vplyv na výnosy

Spoločnosť QBSW dosahuje už od svojho založenia výborné finančné výsledky. Významný rast pridanej hodnoty sa však prejavil po zmene v predstavenstve spoločnosti kedy Ing. Martina Čekela nahradili Ing. Vladimír Raučina na pozícii generálneho riaditeľa a Ing. Martin Hrnko na pozícii technického riaditeľa. Následne po tejto zmene dosiahla spoločnosť QBSW podľa rebríčka Trend Top IT ročný nárast pridanej hodnoty spoločnosti o 274% a zaradila sa tak na siedmu priečku najrýchlejšie rastúcich slovenských IT firiem.
Výnosy tejto spoločnosti však určite významnou mierou ovplyvnili a aj doposiaľ ovplyvňujú hlavne marketingové inovácie v podaní dlhodobých zmlúv so spoločnosťami HP Slovakia, Orange Slovensko a samozrejme aj v podaní partnerských vzťahov s viacerými spoločnosťami na Slovenskom i zahraničnom trhu.
Nemalou časťou sa však o výnosy spoločnosti pričinili aj produktové inovácie, ktoré predstavovali rozdelenie ponuky spoločnosti na štyri základné oblasti pôsobenia na IT trhu (riešenia pre riadenie financií, vývoj na zákazku, outsourcing a consulting).
Rovnako ako zavádzanie procesných inovácií, aj zavádzanie týchto informácií prebiehalo postupne v jednotlivých rokoch a preto následné zisky spoločnosti rástli postupne s ich príchodom, čo je možné vidieť aj na nižšie uvedených grafoch v kapitole 6.4.

6.3 Vplyv inovácií na tržby v budúcnosti

Orientácia na poskytovanie riešení a služieb v oblasti manažmentu a správy IT na báze najlepších skúseností popísaných v knižnici ITIL® (IT Infrastructure Library) a rozširovanie aktivít súvisiacich s manažmentom IT služieb sa dá považovať za strategické rozhodnutie tejto spoločnosti. Nakoľko je to pomerne nová inovácia, nie je ešte úplne jasné, aký bude mať vplyv na finančný prínos do spoločnosti, no od tohto kroku spoločnosť QBSW očakáva, že prinesie ich súčasným ale aj budúcim zákazníkom výrazne vyššiu pridanú hodnotu z IT a teda v konečnom dôsledku aj finančný prínos pre spoločnosť.

6.4 Tržby spoločnosti

Silný rast hrubej pridanej hodnoty je jedným z prejavov vysokej kvality ekonomického rastu na ktorý mali inovácie v spoločnosti QBSW významný vplyv. Hrubá pridaná hodnota je dominantnou časťou HDP, ale HDP je tvorené aj čistými nepriamymi daňami, ktoré vchádzajú do cien produkcie. Vládne manipulácie s nepriamymi daňami a subvenciami tak majú vplyv na výkyvy v tempe rastu HDP. V nižšie uvedenom grafe je nápadné, že v rokoch 2002 a 2003 bol rast HDP silnejší ako rast hrubej pridanej hodnoty. A to práve preto, že silno rástol objem čistých nepriamych daní (nepriame dane- subvencie), ktoré sú však príjmom štátu a nie príjmom výrobných faktorov.

13_trzby_graf.png
Obr13:Vývoj tržieb a pridanej hodnoty v rokoch 2000-2009
(zdroj: Ročná správa spoločnosti QBSW za rok 2009)

Nižšie uvedené tabuľky obsahujú auditované údaje z finančných výkazov spoločnosti QBSW, a.s. za roky 2005 až 2009 v tisícoch EUR. Štruktúra a popis jednotlivých položiek finančných výkazov zohľadňuje legislatívne požiadavky platné v Slovenskej republike. Finančný rok sa v spoločnosti QBSW, a.s. končí 31.12. daného roku. Všetky údaje sú v tisícoch EUR.

14_trzby_tab.png
Obr13:Finančné výkazy za roky 2005-2009
(zdroj: Ročná správa spoločnosti QBSW za rok 2009)

7 Konkurenčné výhody

Spoločnosť QBSW si počas doby svojej existencie vybudovala pevné miesto na Slovenskom IT trhu. Táto spoločnosť si je plne vedomá svojich silných stránok a z nich prameniacich konkurenčných výhod. Na ich ďalšom zušľachťovaní preto neustále intenzívne pracujú.

Know-how a skúsenosti
Najsilnejšou konkurenčnou výhodou QBSW sú cenné know-how a skúsenosti v oblastiach vývoja aplikácií pre finančný manažment, riadenie financií v oblasti štátnej a verejnej správy, plánovania výdavkov a príjmov, business intelligence a ďalších odborov.
Referencie
Referencie na dodávky rozsiahlych informačných systémov v oblasti riadenia verejných financií, s integráciou rozpočtového, výdavkového, bankového a platobného systému na Slovensku ako aj v zahraničí sú takisto nepostrádateľnou konkurenčnou výhodou.
Zamestnanci
Doposiaľ nadobudnuté skúsenosti sa snažia aj naďalej zúročovať prostredníctvom svojich zamestnancov, prácou na konkrétnych projektoch, výberom vhodných školení a výberom kvalitných absolventov z oblastí IT a ekonomiky. QBSW zamestnáva mladých dynamických pracovníkov, ktorí motivovaní adekvátnymi bonusmi a riadení skúsenými seniormi dosahujú už niekoľko rokov vynikajúce výsledky.
Technológie
QBSW je špecialistom na biznisom overené a moderné technológie. Vysoká miera špecializácie ich zamestnancov na technológie Oracle a otvorené štandardy J2EE im prináša značný náskok oproti konkurencii.
Vzťahy so zákazníkom
Obchodné vzťahy nadväzujú na partnerskom základe, čím vzniká priestor pre úzke vzťahy so zákazníkom založené zväčša na rámcových a dlhodobých zmluvách a tiež priestor pre poznanie jeho špecifických potrieb a požiadaviek v jeho oblasti.
Komplexnosť služieb
Zásadnou konkurenčnou výhodou je tiež komplexnosť služieb ponúkaných našou spoločnosťou v oblasti vývoja aplikácií podľa požiadaviek a predstáv zákazníka, vrátane poskytnutia všetkých súvisiacich služieb: od prvotnej analýzy požiadaviek na realizovaný informačný systém, alebo jeho časť, až po následnú záručnú a pozáručnú podporu dodaných aplikácií či ich rozširovanie.

8 Použitá literatúra

Internetová stránka spoločnosti QBSW
Internetová stránka eTrend
Internetová stránka spoločnosti DATALAN
Internetová stránka spoločnosti ICZ
Internetová stránka ITNews
Euroreport plus – časopis na prezentáciu Slovenska v Európskej únii (Marec 2007)
Ročná správa spoločnosti QBSW z roku 2008
Ročná správa spoločnosti QBSW z roku 2009