Preskočiť navigáciu.
Domov

outsourcing

warning: Creating default object from empty value in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Inovácie v spoločnosti Soitron

Dnes je Soitron jedným z najväčších info-komunikačných integrátorov a poskytovateľov IT služieb s viac ako 650 zamestnancami a s konsolidovaným ročným obratom nad 76 mil. EUR. Soitron prebral kompletné aktivity, know-how a pozíciu na trhu, ktorú za 15 rokov svojej existencie vytvoril Tronet, a pridal k nej dynamický rast v oblasti outsourcingových služieb.

Inovačný systém vo firme DITEC, a.s.

Spoločnosť DITEC bola založená v roku 1992 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Už od svojho počiatku sa orientovala na poskytovanie pridaných služieb, ktoré organizácie potrebovali na nasadzovanie a prevádzku informačných technológií. Na základe tejto filozofie sa spoločnosť stala partnerom významných celosvetových dodávateľov, ktorých technológie nasadzovala a integrovala pre svojich zákazníkov. S rastom spoločnosti bolo potrebné zmeniť právnu formu – v roku 1995 sa spoločnosť DITEC transformovala na akciovú spoločnosť. Rozvojom portfólia produktov a poskytovaných služieb sa vytvorila skupina kooperujúcich firiem, ktorá po dokončení holdingového prepojenia vytvorila základ pre skupinu nazývanú DITEC Group. Spoločnosť DITEC je finančne konsolidovanou spoločnosťou s etablovaným postavením na trhu a jasným smerovaním do budúcnosti. Je to partner, ktorý svoje schopnosti niekoľkokrát demonštroval na riešení ambicióznych projektov pre veľkých zákazníkov. Je to spoločnosť, ktorá je stabilným, kvalitným a dlhodobým partnerom v oblasti informačných technológií a riešenia projektov v tejto oblasti. V roku 2001 sa firma presťahovala do nových priestorov v BBC V. Tieto priestory vytvárajú vhodné pracovné podmienky pre pracovníkov, vrátane dobrého technického zázemia.

Inovácie v spoločnosti Accenture

Accenture je nadnárodná poradenská, technologická a outrourcingová spoločnosť, ktorej cieľom je pomôcť svojim klientom stať sa vysoko výkonnými organizáciami. Accenture Technology Labs každý rok už 20 rokov tvorí stratégiu inovácií s prihliadaním na najnovšie technológie a ich využitie v najbližších troch rokoch. V definovaných technologických oblastiach sa potom vo svojich štyroch centrách v USA, Francúzsku a Indii snaží uplatniť technológie v inováciách, na ktorých pracujú laboratóriá Pracovnej sily, Zákazníkov, Podnikania, Infraštruktúry a Systémovej integrácie. Spomedzi mnohých inovácií stojí za povšimnutie napríklad projekt „Near-Field Communications”, ktorý sa zameriava na vysokofrekvenčnú komunikáciu zariadení na krátku vzdialenosť, ktorá dovoľuje výmenu dát medzi zariadeniami ako mobilné telefóny a platobné terminály pri cestovaní alebo nakupovaní.

Inovácie v spoločnosti DATALAN

Spoločnosť DATALAN, a.s., je jednou z popredných slovenských firiem poskytujúcich bizniš riešenia, IT služby a konzultácie. Na slovenskom trhu je táto spoločnosť od roku 1990 a je známa predovšetkých vďaka svojím inovatívnym riešeniam ako BRISK (správa firemnej dokumentácie) alebo "LightThru" (zariadenie na automatickú kontrolu hláv valcov). Medzi najúspešnejšie inovácie spoločnosti patrí produkt CMN (cenová mapa nehnuteľností), ktorej garantom je Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS).

Prehľad inovačných aktivít v spoločnosti QBSW

QBSW (Quality Business Software) už od roku 2000 prináša kvalitné softvérové riešenia pre organizácie verejnej aj súkromnej sféry, na Slovensku aj v zahraničí. Táto spoločnosť sa špecializuje na tvorbu komplexných riešení v oblasti analýzy, návrhu, tvorby a integrácie informačných systémov. Počas desiatich rokov pôsobenia prešla táto spoločnosť mnohými inovačnými procesmi. Podpísali niekoľko dlhodobých zmlúv o spolupráci na projektoch štátnej i súkromnej sféry, prešli mnohými certifikačnými a recertifikačnými auditmi a podstúpili národnú a medzinárodnú registráciu svojich ochranných známok. Technologický a funkčný upgrade modulov viedol k zvýšeniu používateľského komfortu aplikácií, rozšíreniu a štandardizácii procesov a k celkovému zefektívneniu výsledných produktov. Rozširovanie aktivít súvisiacich s manažmentom IT služieb tejto spoločnosti sa dá považovať za strategické rozhodnutie, od ktorého spoločnosť očakáva, že v konečnom dôsledku prinesie ich súčasným ale aj budúcim zákazníkom výrazne vyššiu pridanú hodnotu z IT.

Inovácie v spoločnosti Slovakodata

SLOVAKODATA, a.s. je akciová spoločnosť, založená v roku 1994. Od svojho vzniku pomáha zvyšovať konkurencie schopnosť a efektívnosť svojich klientov nasadzovaním komplexných informačných systémov na báze celosvetovo osvedčeného know–how a profesionálnym poradenstvom v oblasti zavádzania moderných metód riadenia. Hlavným poslaním spoločnosti je prebratie zodpovednosti za realizáciu a servis podnikového informačného systému, ktorý sa stáva dôležitým nástrojom úspešného riadenia výrobných a distribučných spoločností, finančných inštitúcií a štátnej správy.

Syndikovať obsah