Preskočiť navigáciu.
Domov

Ericsson – inovačný systém

  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.

Spoločnosť Ericsson je významným hráčom na poli inovácií v obore telekomunikácií. Ich technologické objavy a inovatívne produkty pomáhajú zlepšovať životnú úroveň ľudí. Aj vďaka veľmi tvrdému konkurenčnému boju je spoločnosť nútená čoraz viac investovať do výskumu a vývoja, čo v konečnom dôsledku stimuluje aj technologický rast. Úspech inovácií si zabezpečujú hlavne ich stratégiou vývoja. Spoločnosť sa v rámci svojho inovačného procesu zameriava hlavne na tvorbu technologických a produktových inovácii. Jednoznačne ide o inovácie tlačené technológiami (technology push). Jedine neustálym technologickým pokrokom sa dokáže udržať na vedúcej pozícii v rámci odvetvia telekomunikácií.

Ericsson – inovačný systém.

488px-ericsson_logo.svg_.png

O spoločnosti Ericsson

Spoločnosť Ericsson bola založená už v roku 1876 ako obchod s telegrafnou technikou Stockholme, vo Švédsku. Jej zakladateľom bol Lars Magnus Ericsson. Súčasné vedenie spoločnosti predstavujú páni Michael Treschow a Hans Vestberg. Treschow zastáva funkciu chairmana, zatiaľ čo Vestberg je President a CEO. V súčasnosti je firma zastúpená vo viac ako 150 štátoch po celom svete a ďalej expanduje.
Firma podniká hlavne v oblasti telekomunikácií a to ako v technológiách pre pevné aj mobilné siete. Vedľajšie zábery má potom na oblasť konzultačných služieb a multimediálne technológie.
Na začiatku svojej existencie sa Ericsson zameriaval hlavne na predaj telegrafnej a telefónnej techniky. Neskôr začal experimentovať s výrobou vlastných prístrojov. Začiatkom 20. Storočia začala spoločnosť vyrábať manuálne telefónne ústredne. Pre zaujímavosť uvediem, že v roku 1916 spoločnosť dodala do Moskvy v tej dobe najväčšiu telefónnu ústredňu na svete. Táto ústredňa bola schopná obslúžiť až 60 000 liniek.
V deväťdesiatych rokoch spoločnosť prenikla na trh mobilných technológií a reprezentovala 35 – 40% podiel na trhu. V tejto dobe sa spoločnosti veľmi darilo a zaznamenávala vysoký rast. Neskôr, začiatkom 21. Storočia, nastal vo svete celkový prepad v telekomunikačnom sektore, čo malo za následok obrovské straty spoločnosti Ericsson, ale aj ich konkurentov. Tento prepad je vo všeobecnosti nazývaný pojmom “telecommunications crash“. Keďže spoločnosť bola v tej dobe už hodne silná, podarilo sa jej ustáť toto ťažké obdobie a v roku 2005 sa znovu vrátila do kladných čísel.
V súčasnej dobe si spoločnosť udržiava podiel na trhu pohybujúci sa okolo 35%, čo znamená, že je najväčším predajcom telekomunikačnej techniky na svete. Až 40% všetkých hovorov je realizovaných prostredníctvom techniky od spoločnosti Ericsson.
Ericsson sa snaží udržať na špici aj prostredníctvom rôznych dohôd a partnerstiev s inými spriatelenými firmami. Medzi najznámejšie takéto projekty patria spoločné firmy, kde si Ericsson udržiava 50% podiel. Patria sem spoločnosti Sony Ericsson, ST-Ericsson, LG-Ericsson a ďalšie.

Firma zápolí s veľkým počtom konkurentov. Medzi najvážnejších konkurentov patria spoločnosti Huawei, Nokia a Siemens.

60ktink7dyi4hcj5lupf.jpg

Pre zaujímavosť uvediem graf podielu na trhu za tretí kvartál roku 2010. Z grafu je jasná, že v poslednej dobe dostáva Ericsson čoraz väčší podiel.

Ericsson na Slovensku

Táto obrovská nadnárodná spoločnosť má samozrejme aj svoje zastúpenie na Slovensku. Počas svojho pôsobenia u nás sa podieľala na veľkom množstve štátnych, ale aj súkromných projektov. Pre zaujímavosť si niektoré z nich uvedieme.

• 1996 - Kontrakt na dodávku GSM siete pre EuroTel Bratislava (dnes T-Mobile Slovakia)
• 2004 - Kontrakt na dodávku technológie EDGE pre T-Mobile Slovakia
• 2005 -Kontrakt na dodávku infraštruktúry 3G/WCDMA pre T-Mobile Slovakia
• 2006 - Kontrakt na dobudovanie komunikačnej infraštruktúry integrovaného záchranného systému pre MV SR.
Kontrakt na opravy a údržbu časti telekomunikačnej siete MV SR.
Kontrakt na dodávku systému na technické a fyzické zabezpečenie ochrany štátnej hranice s Ukrajinou
• 2008 - Kontrakt na dodávku novej architektúry siete pre T-Mobile SK (MSS)
• 2009 - Kontrakt na dodávku miniDSLAMov pre Slovak Telekom na internetizáciu odľahlých vidieckych oblastí
Modernizácia 2G siete v spolupráci s T-Mobile Slovakia (BSC)

Zaujímavosti

Svoj prvý mobilný telefón uviedla spoločnosť už v roku 1993. Prístroj dostal označenie GH218.
V roku 1994 si patentovali otvorený štandard Bluetooth, ktorý slúži na výmenu dát na krátke vzdialenosti.

V roku 2008 bol Ericsson zapletený do škandálu ohľadom detskej práce u jedného z Bangladéšskych dodávateľov.

Inovačná stratégia

Spoločnosť Ericsson sa v rámci svojho inovačného procesu zameriava hlavne na tvorbu technologických a produktových inovácii. Jednoznačne ide o inovácie tlačené technológiami (technology push). Jedine neustálym technologickým pokrokom sa dokáže udržať na vedúcej pozícii v rámci odvetvia telekomunikácií.
Budovaním partnerstiev si spoločnosť do značnej miery pomáha pri realizácii inovácií. Spolupracuje hlavne s univerzitami technického zamerania z celého sveta a s významnými spoločnosťami, ktoré majú podobné záujmy ako Ericsson. Medzi najvýznamnejších partnerov vo výskume patria spoločnosti ST, Sony, LG, LiveEdge, Panasonic a ďalší.
Medzi najväčších konkurentov, a to nie len čo sa týka inovácií, patria spoločnosti Huawei, Nokia a Siemens.

Ericsson realizuje výskum v samostatných Research & Developement centrách, ktoré zakladá po celom svete. Hlavným R&D centrom sa stala po prestavbe prvá fabrika v Stockholme. Táto bola založená ešte v roku 1879.

Výsledky inovačného procesu si Ericsson chráni prostredníctvom patentov. Spoločne s partnermi sa tiež podieľa na tvorbe otvorených štandardov.

R&D Centrá

zmvtuawaypfyqh5ihauv.jpg

Spoločnosť zakladá Research & Developement centrá v krajinách po celom svete. Najväčší počet centier je prirodzene umiestnených v Európe. V týchto centrách pracuje viac ako 500 vysoko kvalifikovaných špecialistov. 35% z nich má PhD titul, ostatní M. Sc.

Prostriedky vynakladané na inovačný proces

ht7dksatggfb5ettgr4b.jpg

V Ericssone sú si vedomí, že ich vedúce postavenie na trhu je z veľkej časti zásluhou rozvinutého inovačného systému. Technologický náskok je pre spoločnosť vysokou prioritou a preto na inovačný proces vyhradzujú nemalé prostriedky.
V posledných rokoch sa spoločnosti značne darilo a preto si mohla dovoliť podporiť svoj výskum a vývoj ešte väčšou sumou peňazí, ktorá tvorila v priemere 15% – 16% z celkových príjmov.

c5ori6hn1jbq5k8ndwl.jpg
Podiel výdajov na výskum a vývoj oproti celkovej sume príjmov.

2jxsdrzsl3cgeh4srvum.jpg
Vynaložené prostriedky na výskum a vývoj v miliónoch Švédskych korún.
(* 1 SEK = 0,11 EUR)

Najvýznamnejšie inovácie

Počas svojho pôsobenia spoločnosť prišla s obrovským množstvom revolučných objavov a inovatívnych produktov. Okrem produktov, ktoré je potreba chrániť patentmi však spoločnosť tvorí aj veľké množstvo otvorených štandardov.

V roku 1974 Ericsson predstavil svetu prvú digitálnu telefónnu ústredňu pod názvom AXE (Automatic Cross-Connection Equipment). V roku 1981 vznikol prvý systém pre mobilné telefóny, označovaný ako NMB – Nordic Mobile Telephony. Prvý GSM systém uvidel svetlo sveta v roku 1991. Spolu so systémom predstavil Ericsson aj prvý GSM mobilný telefón.
V roku 1994 ustanovil nový štandard pre výmenu informácií na krátku vzdialenosť - Bluetooth. Aj napriek faktu, že 3G systémy boli ako prvé využité v Japonsku, spoločnosti Ericsson sa na poli s touto novou technológiou podarilo prísť s prvým riešením v Európe.
V roku 2005 Ericsson predstavil prvý systém využívajúci technológiu Turbo 3G, nazývanú tiež ako 3,5G. Ide o mobilné širokopásmové pripojenie pomocou mobilnej siete, prostredníctvom externého zariadenia.

Zoznam významných patentov nájdete na stránke Európskeho patentového úradu.
(cca 1000 patentov za posledných 29 rokov)
http://eupat.ffii.org/gasnu/ericsson/index.en.html

Súčasné zameranie

Momentálne spoločnosť Ericsson zameriava svoj vývoj na tieto oblasti:
• Future newsroom – telekomunikačný systém pre reportérov a live vysielanie z terénu. Zabezpečenie čo najlepšieho spojenia a prenosu vysielania v najvyššej kvalite a s minimálnym oneskorením. (na tomto projekte spolupracuje so spoločnosťou LiveEdge)
• Security and Surveillance – bezpečnostné kamerové systémy pre firmy aj samosprávy. (na tomto projekte spolupracuje so spoločnosťou STEricsson)
• Field Service Mashup – podpora servisu zariadení na diaľku. Technik bude môcť komunikovať s expertom kedykoľvek prostredníctvom internetového a telefonického spojenia. Tento systém zlepší kvalitu servisu a podporí odstránenie problému už pri prvej návšteve. (na tomto projekte spolupracuje so spoločnosťami CradlePoint, Panasonic a STEricsson)
• Remote patient care – zdravotná starostlivosť na diaľku. Spojenie lekára s pacientom na diaľku za účelom vyšetrenia. Lekár prostredníctvom videohovoru a informácií získaných s medicínskych zariadení nainštalovaných u pacienta doma realizuje poskytnutie starostlivosti. (na tomto projekte spolupracuje so spoločnosťami BL Healthcare a STEricsson)
• E-Learning – systémy pre vzdelávanie na diaľku s účasťou veľkého počtu študentov. (na tomto projekte spolupracuje so spoločnosťou STEricsson)
• Mobile Gaming – projekt v oblasti online Gamingu – hranie počítačových hier prostredníctvom internetového pripojenia. Cieľom je zníženie odozvy, zvýšenie prenosovej rýchlosti a spoľahlivosti. (na tomto projekte spolupracuje so spoločnosťou Ubitus)
• Enriched Emergency Services – vylepšenie tiesňových liniek, ich výkonnosti a bezpečnosti. (na tomto projekte spolupracuje so spoločnosťou Intrado)

Thinking Ahead

Thinking Ahead je názov sekcie na hlavnej stránke spoločnosti. Tu sa diskutuje o aktuálnych trendoch v inováciách a odborná verejnosť, ale aj laici majú možnosť reagovať, pridávať svoje postrehy, prípadne aj prezentovať vlastné idei. Špecialisti z Ericssonu sa následne vyjadria k zaujímavým návrhom a dotazom.
Touto cestou dostáva Ericsson spätnú väzbu a často sa v reakciách diskutujúcich objavujú zaujímavé nápady, ktoré potom napomôžu pri tvorbe budúcich inovácií.

Záver

Spoločnosť Ericsson je významným hráčom na poli inovácií v obore telekomunikácií. Ich technologické objavy a inovatívne produkty pomáhajú zlepšovať životnú úroveň ľudí. Aj vďaka veľmi tvrdému konkurenčnému boju je spoločnosť nútená čoraz viac investovať do výskumu a vývoja, čo v konečnom dôsledku stimuluje aj technologický rast.
Úspech inovácií si zabezpečujú hlavne ich stratégiou vývoja. Väčšinou skúmajú viaceré vetvy v danej problematike naraz, čiže aj keď narazia na nejakú slepú vetvu, majú alternatívu ktorú môžu ďalej rozvíjať. Príkladom sú telefónne ústredne AXE a AKE, ktoré v 70-tych rokoch spoločnosť vyvíjala. Kým ešte analógová ústredňa typu AKE sa ukázala ako nevhodná pre ďalší vývoj, digitálna AXE bola obrovským úspechom a znamenala štandard, ktorý spoločnosť nastolila na dlhé roky.
Ďalším dôležitým faktorom, ktorý drží spoločnosť na špičke je fakt, že sa často púšťa do tvorby otvorených technológií, štandardov a systémov a to väčšinou aj za pomoci partnerov z technických univerzít z celého sveta, ale aj významných firiem podnikajúcich v danej oblasti.
Rovnako dôležitý je pre Ericsson aj názor odbornej, ale ja laickej verejnosti. Diskusie prebiehajú ako na odborných konferenciách, workshopoch, ale aj na internete.

Zdroje

http://en.wikipedia.org/wiki/Ericsson
http://www.ericsson.com/
http://www.linkedin.com/company/ericsson
http://www.itpro.co.uk/605595/ericsson-partners-stmicro-on-mobile-chips
http://www.thelocal.se/11762/20080514/
http://eupat.ffii.org/gasnu/ericsson/index.en.html
http://www.mobilenewscwp.co.uk/2010/12/huawei-enter-the-dragon/
http://eipa-acc.ericsson.com/sk/ericsson/ericsson_na_slovensku/index.shtml
http://www.foreigninvestments.eu/testimonials/Ericsson-and-Brabant:-a-bi...
http://www.iva.se/upload/Verksamhet/NR/Jan%20Uddenfelt.pdf