Preskočiť navigáciu.
Domov

telekomunikacie

warning: Creating default object from empty value in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Inovácie v spoločnosti VERIZON

Spoločnosť VERIZON sa radí medzi najväčších poskytovateľov širokopásmového pripojenia do internetu a telekomunikačných služieb.Podstatná časť obchodných aktivít spoločnosti je zameraná na severoamerický trh, kde má v relevantných oblastiach podnikania spoločnosti dominantné trhové postavenie.Inovácie tejto telekomunikačnej spoločnosti sa vyvíjajú v R&D centre v októbri 2009 vo Waltham v štáte Massachusetts v spojení s Alcatel-Lucent a spoločnosťou Ericsson, kde sa zameriavali hlavne na vývoj novej LTE siete takzvanej 4G siete.

Inovácie v spoločnosti AT&T

AT&T patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové spoločnosti s bohatou históriou, ktorá začína už v roku 1876. Celkovo vlastní viac ako 9000 patentov. Je najväčším mobilným operátorom v USA. V krajinách mimo USA poskytuje viac ako 190 000 wifi prístupových bodov. Medzi najvýznamnejšie inovácie patrí vynález telefónu z roku 1876. Patent na používanie telefónu je dodnes najvýnosnejším patentom v histórii. Operačný systém Unix vyvinutý v ATT, bol vo svojej dobe revolučným OS a na jeho základe je postavených veľa súčasných OS. Pri jeho vývoji bol navrhnutý nový programovací jazyk C a neskôr zdokonalený na C++, ktorý taktiež patrí medzi najvýznamnejšie inovácie v oblasti IT ako takej. Nehovoriac o vynáleze tranzistoru z roku 1947, ktorý je základom každého moderného elektronického zariadenia.

Inovácie v spoločnosti Energotel a.s.

Spoločnosť Energotel, a.s. pôsobí na slovenskom trhu ako telekomunikačný operátor od roku 2000. Svoje služby poskytuje v rámci telekomunikačnej infraštruktúry slovenskej energetiky.

Inovácie v spoločnosti Fujitsu

Spoločnosť Fujitsu Limited je nadnárodnou Japonskou spoločnosťou ktorej patrí 3. priečka medzi najväčšími dodávateľmi IT služieb na svete. Zaoberá sa vyvojom a predajom informačnej techniky pre spoločnosti a kladnie dôraz na neustále inovovanie svojich produktov a služieb. Inovačný proces je zameraný hlavne na produktové inovácie medzi ktoré patria osobné počítače, servery, telekomunikačné zariadenia ale aj napríklad rôzne finančné služby. Vďaka neustálemu zlepšovaniu existujúcich produktov a predstavovaniu nových sa spoločnosť udržuje na popredných miestach rebríčka dodávateľov IT služieb.

Inovácie v spoločnosti Telefónica Group

Už založenie spoločnosti v roku 1924 bolo podmienené potrebou inovovať (zjednotitť) rozdrobenú telefónnu sieť v španielsku. Technologický rozmach v posledných 100 rokoch priniesol nové možnost aj v oblasti komunikácie v svetovom merítku. Telefónica postupne profitovala z vynájdenia satelitného vysielania a v súčasnosti najmä z optických prenosových vedení. Práve tieto technológie v spojení s výhodnou geografickou polohou a jazykovým fondom sa stali podkladom najvýraznejšej inovácii spoločnosti - rozšírením trhu do latinskej ameriky, kde zaujala vedúce postavenie.
Spoločnosť sa výrazne rozrastala aj skupovaním celých spoločností, zvyšovala profit uzatváraním partnerských zmlúv a získavaním podielov v stovkách spoločností po celom svete.
V oblasti produktov a služieb Telefónica s postupom času rozšírila spoju pôsobnosť od telefónie k televíznym a dátových službám.
Hierarchia a organizačná štruktúra v spoločnosti taktiež prešla radom zmien, z ktorých poslednú zaviedol súčasný generálne riaditeľ César Alierta, čí určil dnešnú podobu vedenia spoločnosti.

Ericsson – inovačný systém

Spoločnosť Ericsson je významným hráčom na poli inovácií v obore telekomunikácií. Ich technologické objavy a inovatívne produkty pomáhajú zlepšovať životnú úroveň ľudí. Aj vďaka veľmi tvrdému konkurenčnému boju je spoločnosť nútená čoraz viac investovať do výskumu a vývoja, čo v konečnom dôsledku stimuluje aj technologický rast. Úspech inovácií si zabezpečujú hlavne ich stratégiou vývoja. Spoločnosť sa v rámci svojho inovačného procesu zameriava hlavne na tvorbu technologických a produktových inovácii. Jednoznačne ide o inovácie tlačené technológiami (technology push). Jedine neustálym technologickým pokrokom sa dokáže udržať na vedúcej pozícii v rámci odvetvia telekomunikácií.

Prehľad inovačných aktivít v spoločnosti Motorola Inc.

Spoločnosť Motorola má za sebou viac ako 80 rokov skúseností v oblasti telekomunikácií a elektroniky. Za túto dobu priniesla mnoho inovácií, väčšinou produktových, pretože sa spoločnosť zameriavala na vývoj nových technológií v telekomunikáciách a elektronickom priemysle. Za najdôležitejšiu inováciu nielen samotnej spoločnosti, ale aj celého telekomunikačného priemyslu, sa považuje predstavenie prvého osobného mobilného telefónu DynaTAC, ktorý mal veľký úspech a začal tzv. "mobilný boom". Spoločnosť vyvíjala taktiež telekomunikačnú sieť pre tento telefón, tzv. "bunkový systém", a taktiež aj nasledujúce generácie telekomunikačných sietí, ako GSM a GPRS, ktoré znamenali posun vpred v celom telekomunikačnom priemysle. Inovácie mali pozitívny vplyv na vývoj spoločnosti. Aj po 80-tich rokoch pôsobenia má spoločnosť stabilnú pozíciu na trhu s elektronikou a telekomunikačnými prostriedkami zaisťovanú neustálym pokrokom vo vývoji a svojimi inováciami.

Syndikovať obsah