Preskočiť navigáciu.
Domov

Inovácie v spoločnosti DATALAN

  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.

Spoločnosť DATALAN, a.s., je jednou z popredných slovenských firiem poskytujúcich bizniš riešenia, IT služby a konzultácie. Na slovenskom trhu je táto spoločnosť od roku 1990 a je známa predovšetkých vďaka svojím inovatívnym riešeniam ako BRISK (správa firemnej dokumentácie) alebo "LightThru" (zariadenie na automatickú kontrolu hláv valcov). Medzi najúspešnejšie inovácie spoločnosti patrí produkt CMN (cenová mapa nehnuteľností), ktorej garantom je Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS).

datalan_it_logo.jpg
Obr.1 Logo spoločnosti (http://www.datalan.sk/zakladne-informacie/9562s)

O spoločnosti

DATALAN, a.s., je popredným slovenským poskytovateľom inovatívnych biznis riešení a IT služieb, outsourcingu a konzultácií.

Medzi kľúčové riešenia poskytované spoločnosťou patrí:

• Správa dokumentov a informácií
• Riadenie procesov a spolupráca
• Optimalizácia IT infraštruktúry
Spoločnosť DATALAN pôsobí na slovenskom IT trhu od roku 1990 a je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality
podľa európskej normy ISO 9001:2000, systému environmentálneho manažérstva EN ISO 14001:2004 a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001. Jej klientmi sú spoločnosti z oblasti telekomunikácií, priemyslu, finančné inštitúcie a organizácie verejného sektora. V roku 2007 sfúzovala so spoločnosťou Ability Development SK, čím vznikla jedna z najväčších IT spoločností na slovenskom trhu s obratom presahujúcim 33,194 milióna EUR (1 miliardu Sk). Kúpou spoločnosti Euroaltis sa spoločnosť DATALAN stala jedným z najväčších a najskúsenejších dodávateľov riešení pre samosprávu, ktoré poskytuje pod názvom DATALAN Digitálne mesto. Riešene získalo ocenenie v prestížnej súťaži Cena ITAPA 2009.

Významné kroky firmy v číslach:

• 1990 – založenie firmy DATALAN
• 2003 – ocenenie IT firma roka
• 2007 – fúzia so spoločnosťou Ability Development SK
• 2009 – odkúpenie spoločnosti Euroaltis
• 2010 – ocenená 3.miestom vo Trend top firma roka

Poslanie a vízia spoločnosti:

Poslanie:

„Pomáhame tým, ktorí majú vôľu a chuť akceptovať reálne prínosy informačných technológií, v tom, aby predstihli svojich konkurentov.“

Vízia:

„Byť líder na slovenskom trhu informačných technológií s ambíciami úspešne pôsobiť na stredoeurópskom trhu. Byť preferovaný partner v poskytovaní komplexných IT služieb s flexibilným a inovatívnym prístupom ku klientom a k svojim pracovníkom.“

Inovačná stratégia firmy

Keďže spoločnosť DATALAN, a.s., je poskytovateľom biznis a IT riešení v oblasti softvérových a komunikačných riešení, vývoj

je zameraný práve na túto oblasť. Spoločnosť ale vývoj nerobí sama. Pre vývoj nových softvérových riešení má zvláštnu divíziu – DATALAN Softvérový vývoj. Divízia softvérového vývoja poskytuje komplexné odborné služby pri realizácii požiadaviek zákazníkov na tvorbu informačných systémov. Týmito službami je pokrytý celý vývojový proces vrátane dlhodobej poimplementačnej starostlivosti. Softvérový vývoj spoločnosť realizuje v súlade s medzinárodne etablovanou metodikou RUP (Rational Unified Process). Popri projektovej realizácii poskytuje personálny outsourcing expertov, či vývojárských tímov. Ich tím disponuje skúsenými špecialistami, držiteľmi medzinárodne uznávaných certifikátov. Neustály rozvoj ich odborných kompetencií je kľúčovou súčasťou našej stratégie.

Tím analytikov zabezpečuje komplexné analytické činnosti zahŕňajúce analýzu biznis procesov, zber a analýzu požiadaviek na

funkcionalitu informačných systémov. Analytické modelovanie spoločnosť realizuje s využitím UML (Unified Modeling Language).
Pri vývoji informačných systémov na platforme J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition) spoločnosť podporuje vedúce technologické platformy BEA, IBM, Oracle, Sun Microsystems. Úspešne realizovali viaceré informačné systémy, na ktoré sú zo strany zákazníkov kladené tie najprísnejšie kritériá.

Dlhodobo rozvíja tím zameraný na vývoj aplikácií a informačných systémov na platforme IBM Lotus Software, kde majú

bohaté skúsenosti z množstva domácich aj zahraničných projektov.
Skúsený vývojový tím realizuje vývojové projekty na technologickej platforme Microsoft.NET. Naši certifikovaní odborníci implementujú informačné systémy s využitím širokého technologického portfólia spoločnosti Microsoft.

Spoločnosti, s ktorými DATALAN, a.s. spolupracuje pri vývoji sú:

• Microsoft
• Oracle
• IBM
• Sun
• Sybase
• atď.
Taktiež dôležitou úlohou je aj správne motivovať svojich pracovníkov k lepším výkonom a nápadom. Preto spoločnosť

organizuje rôzne akcie, ktoré sú zamerané napríklad na zdravie. Spoločnosť DATALAN si hodnotu zdravia veľmi dobre uvedomuje, a preto podporuje zdravie svojich zamestnancov rôznymi aktivitami – napríklad niekoľkokrát za rok pre nich organizuje akciu „DATALANský deň zdravia“. Za mimoriadne dôležitú hodnotu považuje aj osobnostný rozvoj zamestnancov, pre ktorých pravidelne organizuje kurzy a certifi kačné školenia s najvyššou pridanou hodnotou.

Vedenie spoločnosti sa zaviazalo zaviesť a prevádzkovať efektívny Integrovaný manažérsky systém (IMS), ktorý je v súlade s

právnymi a inými požiadavkami, normami ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004. Pri dosahovaní svojich strategických zámerov spoločnosť DATALAN, a. s., berie ohľad na ochranu a starostlivosť o životné prostredie so zámerom predísť negatívnemu pôsobeniu na životné prostredie, alebo ho obmedziť.
Spoločnosť DATALAN, a. s., je držiteľom certifikátu kvality TÜV NORD CERT pre systém manažérstva podľa európskej normy ISO 9001:2000 a certifikátu pre systém manažérstva (SEM) podľa európskej normy ISO 14001:2004 v odbore Komplexné riešenia – návrh a vývoj softvéru, predaj, inštalácia, poradenstvo a servis v oblasti informačných a komunikačných systémov. V roku 2009 certifikovala systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001. Certifikácie podliehajú pravidelným kontrolným auditom.

Hlavné úspešné inovácie firmy

1. BRISK – efektívna správa firemnej dokumentácie

BRISK je rad inovatívnych produktov zameraných na správu rôznych druhov firemnej dokumentácie a iného digitálneho obsahu, ktoré riešia kritické oblasti vo firme na operatívnej a strategickej úrovni. BRISK zahŕňa produkty Správa zákazníckej dokumentácie, Správa firemnej korešpondencie, Správa registratúry a Správa vnútrofiremnej agendy, ktoré je možné jednoducho rozširovať a navzájom kombinovať. Každý z produktov BRISK obsahuje špecifickú funkčnosť, ktorá rieši konkrétnu biznis problematiku. Zákazník môže súčasne využiť viacero týchto produktov, ktoré sa vzájomne dopĺňajú a tvoria jednotnú platformu pre správu dokumentov. Nasadením BRISKu sa zvyšuje efektivita práce tým sa znižujú prevádzkové náklady. BRISK spĺňa jednak požiadavky slovenskej legislatívy v oblasti správy registratúry, ale aj českej legislatívy v oblasti spisovej služby a je plne lokalizovaný aj do českého jazyka. Obsahuje modul na prepojenie s Informačným systémom dátových schránok zriadeným a prevádzkovaným Českou poštou.

2. Business Process Management (BPM)

BPM riešenia zahŕňajú všetky aktivity od vhodného modelovania procesov pre daný typ činnosti a firmy, nasadenie týchto procesov v celej organizácii, bezproblémové riadenie, až po ich monitoring, a vyhodnotenie. Na základe informácií z reálnej prevádzky je možné procesy ďalej zlepšovať a optimalizovať. Pri riešeniach založených na BPM technológiách získavajú manažéri a biznisovo orientovaní ľudia v spoločnostiach väčšiu kontrolu nad tvorbou procesov. Biznis analytici dostávajú do rúk nástroj pre priamu tvorbu procesov s následnou implementáciou návrhov na strane IT.

datalan_bpm_suite.jpg
Obr.2 Štruktúra BPM Suite (http://swr.cmsromboid.sk/index/index.php?ids=33)

3. On-line služba oceňovania nehnuteľností – CMN

Cenová mapa nehnuteľností (CMN) poskytuje informácie o cenách všetkých druhov nehnuteľností v rámci celej SR. CMN je internetová služba prístupná na adrese www.cmn.sk. Pre autentifikovaných používateľov je dostupná popri verejnej zóne so všeobecnými informáciami aj privátna zóna so samotnou aplikáciou CMN. Základom riešenia Cenová Mapa nehnuteľností je databáza ponukových a realizovaných cien predaja a prenájmu nehnuteľností, prevádzkovaná a aktualizovaná Národnou Asociáciou Realitných Kancelárií Slovenska. NARKS je rovnocenným partnerom DATALAN, a.s. pri poskytovaní služby prístupu k cenovej mape nehnuteľností a predstavuje garanta za relevantnosť a aktuálnosť publikovaných údajov. Poskytovanie služby technologicky zastrešuje portál, predstavujúci bránu do realitného prostredia a cenových hladín príslušných typov a charakteristík nehnuteľností na Slovensku.

4. eSign

Bezpečne podpísať dokument vstupujúci do procesu elektronicky, pomocou digitálneho biometrického podpisu eSign. Tým zostáva zachovaný prirodzený proces od podpísania formulára zákazníkom až po jeho spracovanie na back-office. Celý proces je pritom plne elektronický, bez potreby jediného papiera. Úspora pri elektronickom spracovaní požiadaviek v rámci procesov je značná. Nedochádza k tlačeniu, skenovaniu, preprave a ani k archivácii fyzických dokumentov. Tým pádom sa dokumenty nestrácajú, sú lepšie zabezpečené a dajú sa jednoducho vyhľadať. Podľa kalkulácií návratnosti investície, na takýto systém spracovania je možné ušetriť až 2 eurá na dokument.

5. Kontrole priechodnosti kanálikov hliníkových odliatkov

Po viac ako roku vývoja v spolupráci s klientom, výrobcom hliníkových komponentov pre automobilový priemysel, firma vyvinula prelomovú metódu merania. Spočíva v kontrole priechodnosti kanálikov hliníkových odliatkov na báze merania prechodu svetla. Svetlo veľmi predvídateľne kopíruje iba tie kanáliky, ktoré sú na najkratšej trase medzi vysielačom a prijímačom svetla. Pri vyvinutej metóde kontroly sa navrhne optimálna zostava vysielačov a prijímačov, ktoré dokážu postupne „presvietiť“ všetky kontrolované kanáliky. Výhodou je, že pokiaľ sa v skúmanom kanáliku nachádza prekážka (defekt), svetlo si nedokáže hľadať alternatívne cesty a dochádza ku merateľnému poklesu signálu. Iné doteraz používané metódy túto vlastnosť nemali. Výsledky výskumu a vývoja boli zahrnuté do návrhu metódy na kontrolu odliatkov pre automobilový priemysel, pre ktorú bola podaná patentová prihláška a tiež prihláška na úžitkový vzor, ktorý nadobudol účinnosť v októbri 2010.Na základe dosiahnutých výsledkov v laboratórnom prostredí podpísal DATALAN so svojím klientom rámcovú zmluvu, ktorej cieľom bol vývoj automatizovaného systému.

6. LightThru

V spolupráci s ďalšími partnermi vyvinul DATALAN do konca roka 2010 prototyp zariadenia na automatizovanú kontrolu hláv valcov pod názvom LightThru. Zariadenie je určené na nepretržitú prevádzku v priemyselných podmienkach s možnosťou priameho zaradenia do výrobnej línie. Rámcová zmluva zároveň zakladá aj vzťah medzi globálnou skupinou na exkluzívnych dodávkach systému LightThru do budúcnosti.

Hlavní súčasní konkurenti

SOITRON, a.s.

Táto spoločnosť patrí azda medzi najväčších konkurentov firmy DATALAN, a.s. Má významné postavenie na slovenskom trhu. Vznikla spojením dvoch spoločností, a to Tronet a Soitron. Spoločnosť je lídrom v zavádzaní nových technológií a inovatívnych riešení. Okrem predaja hardvéru a softvéru sa venuje aj predaju vlastných služieb. Jednou z poskytovaných služieb je aj „Content Management“.

• Content Management – dalo by sa povedať, že túto službu poskytuje spoločnosť SOITRON ako odpoveď na BRISK od DATALANu. Ide o správu digitálneho obsahu a venuje sa zrýchleniu a zjednodušeniu obehu informácií a dokumentov v organizácii. Zabraňuje prieniku nevyžiadaných e-mailov a detekcii nevhodného obsahu v elektronickej komunikácii.
Čo sa týka služby oceňovania nehnuteľností, tak v nej spoločnosť DATALAN konkurenciu nemá. Je to jedinečná služba.

Systém ochrany duševného vlastníctva vo firme

Spoločnosť sa zaoberá predajom vlastných služieb, ale aj predajom tovaru od iných firiem. Či ide už ide o hardvér alebo

softvér. A práve softvér a vlastné softvérové riešenia na mieru sú tým hlavným know-how firmy, ktoré si firma musí strážiť. Preto, čo sa týka predaja softvéru, firma ponúka tovar pomocou licencií. Keďže firma ako majiteľ softvéru má vlastné autorské práva na tento softvér, preto ho ponúka vo forme licencií. Tie môžu byť rôzne. Či už si zákazník kúpi licenciu pre jedno zariadenie, ale si ich kúpi viacej. Či len pre jedného užívateľa, alebo viacej. Takýchto druhov licencií je veľa.
Čo sa týka vývoja v inej oblasti ako softvéru, tak spoločnosť spolupracuje napríklad s FEI STU. A keďže sa spoločnosť venuje aj tvorivej činnosti v oblasti priemyslu, vlastní aj priemyselné práva vo forme patentov na svoje vynálezy. Niektoré metódy si nechala spoločnosť aj patentovať. Ako napríklad už spomínanú metódu merania priechodnosti svetla v hliníkových výliskov alebo metódu LightThru.

Vývoj nákladov na firemný výskum a vývoj

Spoločnosť DATALAN úzko spolupracuje s FEI STU. Najmä v oblasti správy informácií a riadenia procesov. Projekt je

zameraný na inovatívne možnosti prenosu a automatizáciu spracovania neštruktúrovaných dát s cieľom vytvoriť transparentné a univerzálne komunikačné rozhranie pre rôznorodé ECM a BPM platformy. Do roku 2009, spoločnosť neevidovala náklady na výskum a vývoj. Jedine v roku 2009 firma investovala do výskumu a vývoja sumu vo výške 10 400€. Vývoj nákladov za posledné 4 roky je znázornený na obrázku 1.

vyvoj.jpg
Obr.3 Prehľad nákladov na vývoj a výskum

Rok 2009 2008 2007 2006
Náklady [€] 10 400 0 0 0
Čo sa týka predaja vlastných služieb a tovaru, tak tržby sú znázornené na obrázku 2. Nie je možné presne usúdiť, aký vplyv malo

investovanie do výskumu a vývoja vplyv na predaj vlastných tovarov a služieb. A to z dôvodu, že spoločnosť do roku 2009 neuvádzala náklady spojené s výskumom. Môžeme len predpokladať, že nové inovácie, ktoré za tie roky spoločnosť uviedla na trh mali vplyv na nárast tržieb.

trzby.jpg
Obr.4 Tržby z predaja vlastných služieb a tovaru

Rok 2009 2008 2007 2006
Tržby [€] 18 421 295 17 897 980 14 184 724 5 970 424

Zhodnotenie

Spoločnosť si vďaka službám, ktoré poskytuje získala silné postavenie na trhu. Venuje sa vývoju a neustálemu zlepšovaniu

svojich služieb a svojich softvérových balíkov. Z celkového hľadiska, najlepšou inováciou firmy je „Cenová mapa nehnuteľností“ (CMN). V dobe, keď spoločnosť uviedla túto službu na trh, bola jediná, ktorá niečo tohto druhu poskytovala. Dôležitá je aj spolupráca s FEI STU, kde sa vyvíjajú nové technológie v oblasti riadenia procesov.

Zdroje: http://www.datalan.sk