Preskočiť navigáciu.
Domov

Inovácie v spoločnosti Telefónica Group

 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.

Už založenie spoločnosti v roku 1924 bolo podmienené potrebou inovovať (zjednotitť) rozdrobenú telefónnu sieť v španielsku. Technologický rozmach v posledných 100 rokoch priniesol nové možnost aj v oblasti komunikácie v svetovom merítku. Telefónica postupne profitovala z vynájdenia satelitného vysielania a v súčasnosti najmä z optických prenosových vedení. Práve tieto technológie v spojení s výhodnou geografickou polohou a jazykovým fondom sa stali podkladom najvýraznejšej inovácii spoločnosti - rozšírením trhu do latinskej ameriky, kde zaujala vedúce postavenie.
Spoločnosť sa výrazne rozrastala aj skupovaním celých spoločností, zvyšovala profit uzatváraním partnerských zmlúv a získavaním podielov v stovkách spoločností po celom svete.
V oblasti produktov a služieb Telefónica s postupom času rozšírila spoju pôsobnosť od telefónie k televíznym a dátových službám.
Hierarchia a organizačná štruktúra v spoločnosti taktiež prešla radom zmien, z ktorých poslednú zaviedol súčasný generálne riaditeľ César Alierta, čí určil dnešnú podobu vedenia spoločnosti.

O spoločnosti

Telefónica je jedným zo svetových lídrov spomedzi integrovaných operátorov v sektore telekomunikácií, poskytovania komunikačných, informačných a zábavných riešení, so zastúpením v Európe, Afrike a Latinskej Amerike. Pôsobí v 25 krajinách. V decembri 2010 celkový počet zákazníkov skupiny Telefónica dosiahol 287,6 mil.

test

Obr.1.: Logo skupiny Telefónica
(Zdroj: http://blueorb.es/)

Telefónica Group je na piatej pozícii v odvetví telekomunikácií na celom svete z hľadiska trhovej kapitalizácie, na prvej pozícii ako európsky integrovaný operátor a na tretej pozícii v rebríčku Euro Stoxx 50, ktorý sa skladá z najväčších spoločností v Európe (31. Decembra 2010).

Táto spoločnosť je zo 100% súkromná. Má viac ako 1,5 milióna priamych akcionárov. S jej kapitálom sa obchoduje na španielskej burze (Madrid, Barcelona, Bilbao a Valencia) a na burzách v Londýne, Tokiu, New Yorku, Lime, Buenos Aires a São Paule.

Má jeden z najviac medzinárodných profilov v tomto odvetví s viac než 60% svojho podnikania mimo svojho domáceho trhu a to hlavne v španielsky a portugalsky hovoriacich krajinách.

V Španielsku má skupina viac než 80 rokov skúseností. V decembri 2010 tam poskytovala služby viac ako 47,5 miliónom zákazníkov. V Latinskej Amerike Telefónica poskytuje služby viac ako 183,7 miliónom zákazníkov a stal vedúcim operátorom v Brazílii, Argentíne, Chile a Peru a má rozsiahle operácie v Kolumbii, Ekvádore, El Salvadore, Guatemale, Mexiku, Nikaragui, Paname, Puerto Ricu, Uruguaji a Venezuele. V Európe Telefónica prevádzkuje spoločnosti vo Veľkej Británii, Írsku, Nemecku, Českej republike a na Slovensko, ktoré poskytujú služby viac ako 56,2 miliónom zákazníkov.

Chronologický vývin spoločnosti v skratke

1924 – Compañia Telefónica Nacional de España (CTNE) – ITT NY
1945 – španielska vláda kúpila 79.6%
1960 – CTNE je najväčší španielska spoločnosť
1967 – satelitná komunikácia
1971 – celoštátny televízny program TVE
– prevádzkovanie 1. dátovej siete v Európe
1978 – nainštalovaný 10mil. telefón
1987 – príchod na NY burzu cenných papierov
– premenovanie na Telefónica de España
1989/1990 – príchod do Chile a Argentíny
1990 – analógová mobilná sieť
1993 – španielska satelitná televízia - Hispasat
1994 – príchod do Peru
– digitálna mobilná sieť - Movistar
1995 – komerčný internet – Infovía
1997 – príchod do Brazílie
1999 – 100% privatizácia
– širokopásmové ADSL
2003 – Brazília – spojenie s Portugal Telecom – Vivo
– spustenie televíznej služby Imagenio
2004 – akvizícia BellSouth – lat. amerika
2005 – Čína - kúpa 5% z China Netcom
2005 – akvizícia Český Telekom
2006 – akvizícia O2 – Írsko, UK, Nemecko
– kúpa 51% z Colombia Telecom
– licencia pre mobilné služby Slovensko
2007 – priemyselné spojenectvo Telecom Italia
2008 – kúpa 53,9% Telemig Brazil
2009 – strategické spojenectvo s China Unicom
2010 – akvizícia Hansenet Germany

Organizačná štruktúra

Telefónica má regionálny a integrovaný model riadenia.

Podnikové centrum
V rámci organizačnej štruktúry je Podnikové centrum zodpovedné za globálne a organizačné stratégie, firemné politiky, riadenia spoločných aktivít, a koordináciu činností obchodných jednotiek.

Telefónica España
Činnosť spoločnosti Telefónica España zahŕňa pevné telefónne služby (vrátane platenej televízie), mobilnú telefóniu a širokopásmového pripojenia. Movistar je jedinou obchodnou značkou v Španielsku od mája 2010. V roku 2009 spoločnosť predala svoj podiel v marockom operátorovi Medi Télécom.

Telefónica Latinoamérica
Telefónica Latinoamérica pôsobí v 13 krajinách, kde ponúka pevnú a mobilnú telefóniu, internet, širokopásmové pripojenie a predplatené TV služby: Argentína, Brazília, Čile, Kolumbia, Ekvádor, El Salvador, Guatemala, Mexiko, Nikaragua, Panama, Peru, Uruguaj a Venezuela. Spoločnosť Telefónica je tiež aktívna v Puerto Rico a USA.

Telefónica Europe
Telefónica Europe ponúka pevnú a mobilnú telefóniu a širokopásmové služby, a pôsobí vo Veľkej Británii, Írsku, Nemecku, Českej republike a na Slovensku. Na týchto trhoch sa prezentuje pod značkou O2.
Navyše, spoločnosť Telefónica International Wholesale Services (TIWS) ponúka veľkoobchodné telekomunikačné služby v celosvetovom meradle. Jej rozsah zahŕňa medzinárodné hlasové, kapacitné, IP pripájacie, satelitné, firemné a mobilné služby. Má medzinárodnú sieť s viac ako 45.000 km optických káblov.

Ostatné spoločnosti

 • Atento
 • ponúka zákazníkom služby riadenia vzťahov prostredníctvom svojich kontaktných centier. Pôsobí v Španielsku, Argentíne, Brazílii, Strednej Amerike, Čile, Kolumbii, USA, Maroku, Mexiku, Peru, Puerto Rico, Českej republike, Uruguaji a Venezuele.

 • tgestiona
 • poskytuje plný rozsah finančnej správy, poradenstvo v oblasti majetku, logistiky a distribúcie, ERP a komplexné back-office služby. Je aktívna v Španielsku, Argentíne, Brazílii, Čile a Peru.

 • Telefónica I+D
 • sa podieľa na technologickom výskume. Pokiaľ ide o činnosť a financovanie, je to najväčšie súkromné centrum výskumu a vývoja v Španielsku aj na kontinente v sektore IKT, pokiaľ ide o účasť v európskych výskumných projektov. Pôsobí v Španielsku, Brazílii a Mexiku.

test

Obr. 2.: Hlavné oblasti poskytovania produktov a služieb

Ponuka a cieľový zákazníci

Vzhľadom na rozmer spoločnosti a charakter poskytovaných produktov a služieb je každá fyzická či právnická osoba potenciálnym zákazníkom.

Zákaznícke zameranie spoločnosti možno rozdeliť na dve základné skupiny:
maloobchod – väčšinu tvoria koncoví používatelia
veľkoobchod – národné a nadnárodné firmy a organizácie, vlády

Telefónica sa prezentuje na poli komunikačných technológií ako priamy poskytovateľ telefónnych, dátových a zábavných služieb koncovému používateľovi a tiež ako poskytovateľ komunikačných vedení (najmä optických).

test

Tab. 1.: Prehľad poskytnutých služieb

Sieť partnerov

Vzhľadom na oblasť podnikania tvoria sieť partnerov prevádzkovatelia a poskytovatelia telekomunikačných, dátových a televíznych služieb a produktov a IT spoločnosti.

test

Tab. 2.: Hlavný partneri

Okrem niekoľkých veľkých partnerov disponuje spoločnosť obrovskou sieťou menších partnerov ako sú napr.: DELL, Alcatel, KPN, FGEE, Telenor, Myriad Group a mnohí iní.

Konkurencia

Ak beriem do úvahy, že spoločnosť Telefónica spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou a je 3. najväčší poskytovateľ mobilnej telefónie na svete, nachádza závažnú konkurenciu u niekoľkých spoločností ako sú:

VODAFONE GROUP PLC (20 krajín, 340 mil. koncových zákazníkov, celkový majetok 245 mld. USD)

AMERICA MOVIL SAB (18 krajín, 200 mil. koncových zákazníkov, celkový majetok 40,15 mld. USD)

BT GROUP PLC (170 krajín, 18 mil. koncových zákazníkov, celkový majetok 40 mld. USD)

FRANCE TELECOM S.A. (32 krajín, 193 mil. koncových zákazníkov, 125,2 mdl. USD)

CHINA MOBILE (544 mil. koncových zákazníkov, celkový majetok 127,5 mld. USD)

DIRECTV U.S. (19,2 mil. koncových zákazníkov, celkový majetok 17,9 mld. USD)

PORTUGAL TELECOM SGPS (20 mld.USD), a iní.

Štruktúra nákladov

Celkové náklady zahŕňajú dodávky, personálne náklady a iné náklady (predovšetkým externé služby a dane). Celkové náklady sa v roku 2009 znížili o 3,0% na € 35,773 miliónov EUR v porovnaní na € 36,892 milióna v roku 2008.
Dodávky klesli o 6,2% na 16,717 miliónov EUR v roku 2009 v porovnaní na 17,818 milióna v roku 2008. Tento Pokles je spôsobený predovšetkým nižšími nákladmi na prevádzku pevnej telefónie a zníženie sadzieb za ukončenie volania.
Personálne náklady sa zvýšili o 0,2% na 6,775 milióna v roku 2009 v porovnaní s 6,762 milióna v roku 2008. Tento nárast bol spôsobený hlavne zvýšením pracovnej sily a mzdy v danom období.
Ostatné náklady zahŕňajú prevažne externé služby. V roku 2009 sa znížili o 0,2% na 12,281 miliónov EUR oproti 12,312 miliónom v roku 2008.

Výnosy, zisk

test

Obr. 3.: Podiel jednotlivých segmentov na celkových výnosoch

test

Tab. 3.: Prehľad výnosov

test

Tab. 4.: Prehľad čistých ziskov

Inovačná stratégia

Telefónica vyvinula otvorený inovačný model pre riadenie technologických inovácií, ktorý napomáha k zlepšeniu aplikácie výsledkov technického výskumu v komerčných službách. Tento model podporuje využívanie poznatkov vytvorených v technologických centrách a vysokých školách.

Politika výskumu a vývoja je orientovaná na:

 • vývoj nových produktov a služieb s cieľom získať väčší podiel na trhu
 • zvýšenie lojality zákazníkov
 • riadenie rastu príjmov
 • zlepšenie riadenia>/li>
 • zlepšenie obchodných praktík
 • zvyšovanie kvality infraštrukturálnych služieb s cieľom zlepšiť služby zákazníkom a znížiť náklady

test

Obr. 4.: Otvorený inovačný model spoločnosti Telefónica
(Zdroj: http://www.telefonica.com/)

V roku 2009 boli realizované projekty technologických inovácií zamerané na ziskové inovácie, efektívnosť procesu, zákaznícke spokojnosť, konsolidácie nových trhov a technologických vedenie. Technologické inovačné aktivity boli integrované do stratégie vytvárania hodnoty prostredníctvom širokopásmového pripojenia, IP sietí, bezdrôtových komunikačných sietí a optických sietí a služieb novej generácie. Vznikli pokročilé užívateľské rozhrania, mobilná televízia a ďalšie širokopásmové služby.

Výskum a vývoj

Väčšina činností výskumu a vývoja sa uskutočňuje prostredníctvom dcérskej spoločnosti Telefónica Investigación y Desarrollo (Telefónica I+D). Pri plnení úloh jej pomáhajú ďalšie firmy a univerzity. Zaoberá sa najmä experimentálnym a aplikovaným výskumom a vývojom nových produktov s prvoradým cieľom rozšíriť spektrum ponúkaných služieb a znížiť prevádzkové náklady.

K 31. decembru 2009 mala Telefónica I+D 1221 zamestnancov. Kvalifikovaný odborníci z 84 spoločností a viac ako 50 univerzít tiež spolupracovalo na rôznych projektoch.

Medzi aktivity Telefónica I+D patrí:

 • vývoj nových pevných telefónnych liniek produktov a služieb, s osobitným dôrazom na služby s pridanou hodnotou, ako sú širokopásmové pripojenie, digitálnu domácnosť, mobilnú komunikáciu a internetové služby pre širokú verejnosť, firemných zákazníkov a mobilnú televíziau a multimediálne odvetvia
 • vývoj nových komunikačných nástrojov pre spoločnosť, telemedicínu, vzdialený domáce/obchodné monitorovanie a nové infraštruktúry pre poskytovanie týchto služieb, ako sú IP protokoly a siete novej generácie ako napríklad optické vlákna
 • rozvoj inovatívnych riešení pre real-time poskytovanie sietí, prevádzku a fakturovanie sietí a služieb
 • rozvoj systémov na podporu podnikania, vrátane riešení na mieru
 • aplikovaný výskum so cieľom hľadať, porozumieť a rozvíjať možnosti, ktoré ponúkajú nové technológie pre naše rôzne spoločnosti

V roku 2009 z aktivít Telefónica I+D profitovalo približne 41% podnikov so sídlom v Španielsku, 33% latinskoamerických podnikov, 13% spoločnosť Telefónica (hlavne firemný inovačný plán vrátane spolufinancovaných projektov). 6% bolo venovaných spoločnosti Telefónica Europe a 7% externým zákazníkom spoločnosti Telefónica.

Vývoj nákladov na VaV

Telefónica Group za rok 2009 4,2 mld. EUR (od roku 2000 celkovo 30 mld. EUR)

test

Tab. 5.: Náklady spoločnosti Telefónica I+D

Trhové podiely

Podľa internetových stránok www.CanalPDA.com, ktoré sledujú rebríček svetových telekomunikačných operátorov, prvé miesto patrí China Mobile (najväčší svetový mobilný operátor), s 478,8 milióna používateľov a 11,5% svetového trhu, zatiaľ čo druhé miesto patrí spoločnosti Vodafone vo Veľkej Británii sa 247,3 milióna užívateľov a 5,94% podiel na svetovom trhu. Napriek tomu, španielska spoločnosť Telefonica vedie v geografickom pokrytí. Je treťou najväčšou spoločnosťou v počte zákazníkov. S viac než 190 miliónov eur, španielska spoločnosť sa môže pochváliť 4,57% svetových užívateľov. Amerika Mobil nasleduje za spoločnosťou Telefónica s 74,9 miliónmi užívateľov a 4,2% podielom na svetovom trhu, pretože súťaží so španielskou spoločnosťou v trinástich krajinách Južnej Ameriky.

test
Obr. 5.: Lokálne trhové podiely

Konkurencia v oblati inovácií

Príkladom konkurenčného boja je predaj a servis inteligentných telefónov po roku 2007, na čele s iPhone-om , ktorý sa stal predmetom záujmu viacerých telekomunikačných gigantov. Záujem o technológiu inteligentných telefónov sa za posledné roky ešte zvýšil, čím stúpla aj jeho atraktivita na trhu.

 • latinskej amerike sa o prvenstvo v predaji iPhone-ov uchádzala spoločnosť America Movil
 • v spojených štátoch AT&T
 • Telefónica sa stala výhradným distribútorom pre UK, neskôr rozšírila predaj do 12 krajín latinskej ameriky a niekoľkých krajín Európy

Ochrana duševného vlastníctva

Skupina Telefónica na konci roka 2003 vlastnila 1.541 patentov a 1.058 ďalších predmetov duševného vlastníctva. Za rok 2009 zaregistrovala ďalších 57 patentov, z toho 48 u španielskeho patentového úradu a zvyšných 9 u patentových úradov v Európe alebo USA. V roku 2008 zaregistrovali iba 25 patentov.
V roku 2009 sa spoločnosti tiež podarilo podať k registrácii dokumentáciu k 139 vynálezom. Oproti roku 2008 je to nárast o 210%.
Softvérové produktu si spoločnosť chráni ich registrovaním a licencovaním.

test

Tab. 6.: Hodnota dlhodobého nehmotného majetku v roku 2009

Konkrétne inovácie

Za niekoľko desaťročí Telefónica uviedla do praxe veľký počet inovácií nie len v oblasti produktov a technológií, ale aj organizačných a marketingových.
Jedny z posledných produktových inovácií sú dve naledovné softvérové novinky, ktoré boli zverejnené začiatkom roka 2011.

 1. Tokes
 2. test

  Obr. 6.: Tokes
  (Zdroj: http://www.configurarequipos.com/)

  Ide o systém zasielania a prijímania správ. Môže byť použitý na posielanie častých textov novým spôsobom. Je založený na Jave, navrhnutý pre zariadenia kompatibilné s Javou.
  Tokes môžu byť použité nasledujúcimi spôsobmi:

  • Prispôsobenie: rozsah grafiky, ktorá môže byť použitá pre Tokes je jednou z najatraktívnejších vlastností tejto služby. Je očakávaný silný dopyt na prispôsobenie tejto služby, ktorá používateľom umožňuje zmeniť ich Tokes podľa farieb svojho futbalového tímu, napodobnenie populárnych televíznych programov či hračiek, alebo dokonca stiahnutie nových Tokes
  • Sponzorstvo: je zvažovaná možnosť čiastočne alebo úplne uhrádzať výdavky používateľa výmenou za Tokes obsahujúce reklamný materiál
  • Vymeniteľnosť: Mladí ľudia budú môcť vymeniť Tokes rovnako ako sa vymieňajú futbalové karty a iné karty obchodovania
  • Zlepšenie komunikácie: Tokes môžu zlepšiť niektoré časté varianty komunikácie:
   1. Inteligentné odmietnutie: ak užívateľ nemôže zdvihnúť hovor, alebo ho odmietne, môže byť Tokes zaslané automaticky so správou: "Som busy", alebo "Zavolám ti neskôr"
   2. Zavolaj mi: služba umožní užívateľom predplatených telefónov bez zostatku posielať zadarmo Tokes typu "Zavolaj mi"
 3. Reflections
 4. Slúži na zdieľanie aktuálneho stavu bežiacich aplikácií medzi zariadeniami (PC, tablet, mobil). Podporované aplikácie: Office Suite, internetové prehliadače, Poznámkový blok, mnohé iné kompatibilné aplikácie.

  test

  Obr. 7.: Reflections
  (Zdroj: http://www.tid.es/)

  Spustené úlohy môžu byť zdieľané medzi PC a PC alebo PC a mobilov s tromi hlavnými oblasťami použitia:
  - prezeranie webstránok,
  - sledovanie videa
  - editácia textu.
  Vo všetkých týchto príkladov je možné pokračovať v úlohe presne v tom istom bode to bola práca prerušená (či už sa jedná prezeranie webových stránok, prehrávanie videa alebo písanie dokumentu). Ak pracujete som súborom na PC v práci, jedným kliknutím to môže byť zaslané na akékoľvek zariadenie doma, kde sa dokument objaví otvorený na rovnakej stránke a odseku. Rovnakým spôsobom môžu byť zaslané z PC do mobilného zariadenia. Prezeranie mapy alebo video môže byť okamžite presunuté z pevného zariadenia na mobilné, tak že tieto činnosti môžu pokračovať bez prerušenia.

Úvaha na záver

Obchodná značka Telefónica, ako menovka celej obchodnej skupiny, si na svetovom trhu vydobyla výbornú pozíciu s dobrými vyhliadkami na prosperujúcu budúcnosť. V telekomunikačnom sektore to však nie je jediná silná spoločnosť, čoho si je Telefónica veľmi dobre vedomá a aj podľa nákladov na výskum a vývoj a prinášanie inovácií je jasné, že Telefónica o svoje miesto na trhu tvrdo bojuje. Táto snaha o trvalý rast ziskov má aj druhú stránku a to je spokojnosť zákazníkov. Nové technológie, ktoré sú dôsledkom či skôr nástrojom snahy o udržanie dobrej trhovej pozície v mnohých ohľadoch spĺňajú očakávania náročných zákazníkov a svojou pokrokovosťou udivujú a pútajú pozornosť aj takých zákazníkov, ktorí zvyčajne nejavia záujem o túto stránku moderného sveta techniky.
Súdiac pokiaľ súčasného stavu, Telefónica sa nechystá krotiť svoju dravosť v rozširovaní pôsobnosti a prinášaní kvalitných služieb a bude patriť medzi najlepších telekomunikačných a dátových poskytovateľov sveta aj naďalej.

Autor: Matúš Kolarovič

Zdroje

http://www.telefonica.com/en/annual_report/pdf/Telefonica_IA09_Ing.pdf

http://www.us.spainbusiness.com/icex/cda/controller/pageInv/0,2958,35868...

http://www.independent.co.uk/news/business/news/vodafone-may-buy-tmobile...

http://www.telefonica.com/en/about_telefonica/pdf/RespCorp_Telefonica_20...

http://americas.rcrwireless.com/2011/02/22/telefonica-introduces-tokes-a...

http://americas.rcrwireless.com/2011/02/16/telefonica-introduces-frigo-r...