Preskočiť navigáciu.
Domov

Inovácie v spoločnosti WordPress

WordPress je Open Source projekt spoločnosti Automattic. Vďaka svojej inovačnej stratégii je spoločnosť schopná veľmi rýchlo monitorovať požiadavky svojich zákazníkov a rozšíriť funkcionalitu resp. zjednodušiť prácu s produktom - blogovacím systémom WordPress podľa ich potrieb. Vďaka jednotlivým produktovým, procesným a marketingovým inováciám, ktoré sa prejavili v jednotlivých upgrade-och blogovacieho systému, záujem verejnosti o jeho využívanie postupne rástol. Podľa ukazovateľov vyhľadávanosti v internetových vyhľadávačoch stále vykazuje rastúcu tendenciu. Nemôžeme si zabudnúť ani na projekty získané akvizíciou, ktoré prinášali nové možnosti rozšírenia sortimentu a zlepšenia kvality služieb spoločnosti.

Inovácie v spoločnosti Telefónica Group

Už založenie spoločnosti v roku 1924 bolo podmienené potrebou inovovať (zjednotitť) rozdrobenú telefónnu sieť v španielsku. Technologický rozmach v posledných 100 rokoch priniesol nové možnost aj v oblasti komunikácie v svetovom merítku. Telefónica postupne profitovala z vynájdenia satelitného vysielania a v súčasnosti najmä z optických prenosových vedení. Práve tieto technológie v spojení s výhodnou geografickou polohou a jazykovým fondom sa stali podkladom najvýraznejšej inovácii spoločnosti - rozšírením trhu do latinskej ameriky, kde zaujala vedúce postavenie.
Spoločnosť sa výrazne rozrastala aj skupovaním celých spoločností, zvyšovala profit uzatváraním partnerských zmlúv a získavaním podielov v stovkách spoločností po celom svete.
V oblasti produktov a služieb Telefónica s postupom času rozšírila spoju pôsobnosť od telefónie k televíznym a dátových službám.
Hierarchia a organizačná štruktúra v spoločnosti taktiež prešla radom zmien, z ktorých poslednú zaviedol súčasný generálne riaditeľ César Alierta, čí určil dnešnú podobu vedenia spoločnosti.

Inovačný systém vo firme Yahoo!

Spoločnosť Yahoo! je americká spoločnosť prevádzkujúca celosvetovo úspešný internetový portál. Portál Yahoo! ako jedna z najnavštevovanejších internetových stránok na svete poskytuje pre svojich používateľov širokú paletu služieb, ako sú e-mail, webové vyhľadávanie, webový adresár a mnoho ďalších. Jednou z hlavných príčin, ktoré stáli za úspechom spoločnosti, je možné považovať spôsob získavania príjmov, pre ktorý sa zakladatelia rozhodli v počiatkoch fungovania spoločnosti. Yahoo! sa rozhodla ponúkať väčšinu svojich služieb zadarmo a získavať príjmy z bannerovej reklamy, úspechu čoho v tej dobe veril len málokto.

Inovácie v spoločnosti Google Inc.

      Spoločnosť Google pozná dnes už každý. Prevádzkuje najlepší vyhľadávač a poskytuje množstvo iných služieb. Je rovnako veľmi známa svojimi netradičnými riešeniami a prístupom.
      Hlavným predmetom podnikania spoločnosti Google je predaj cielenej reklamy na internete. Na správne cielenie reklamy využíva hlavne svoj najlepší vyhľadávač, ktorý bol základom pre jej vznik. Google vyvinul aj množstvo iných služieb, ktorými dokáže ešte viac zvýšiť relevantnosť reklamy. Ako Google sám tvrdí, vyhľadávanie nikdy nebude dokonalé a preto ho musí neustále inovovať.

Inovácie v spoločnosti Toshiba

Tak ako históriu väčšiny súčasných spoločností aj históriu spoločnosti Toshiba nepíše len jedna osobnosť alebo jedna zakladajúca malá firma. Na histórii tejto spoločnosti sa začali podieľať dve spoločnosti avšak iniciátorom bol Tanaka Seizo-Sho, prvý japonský výrobca telegrafického príslušenstva, ktorý bol už z mladosti známy ako vynálezca rôznych dômyselných hračiek, mechanický babik... Jeho spoločnosť, ktorá vystupovala pod menom Shibaura Engineering Works sa zanedlho najväčšou japonskou spoločnosťou zaoberajúcou sa výrobou ťažkých elektrických zariadení. V roku 1890 sa spoločnosť Hakunetsu-sha & Co. stala najvýznamnejšou spoločnosťou vyrábajúcou elektrické žiarovky. Táto spoločnosť bola v roku 1899 premenovaná na Tokyo Electric Co.
V roku 1939 sa hlavy oboch spoločností zhodli na spojení oboch spoločností a vnizkla spoločnosť s názvom Tokyo Shibaura Electric Co., Ltd. Táto spoločnosť sa stala lídrom na trhu s elektrickými zariadeniami a bola už vtedy známa pod menom Toshiba, ktorý vznikol so začiatočných písmen oboch zakladateľov spoločností. Oficiálne pod týmto názvom začala spoločnosť vystupovať až v roku 1978.

Siemens IT Solutions and services

Úvod

Spoločnosť Siemens IT Solutions and Services vznikla pod pôvodným názvom SWH Siemens Business Services . Aktivity vyvíjala od roku 1991. Vstupom spoločnosti Siemens AG Rakúsko do spoločnosti SWH Siemens Business Services spôsobil vznik spoločnosti Siemens IT Solutions and Services. Vznik tejto spoločnosti je dátovaný od obdobia 10/2000.Od roku 10/2008 integrovaná do spoločnosti Siemens s.r.o.

Spoločnosť Siemens IT Solutions and services je tvorená nasledovnými divíziami: Siemens IT Solutions and Services a Siemens Program and System Engineering s.r.o.

Prehľad inovačných aktivít v spoločnosti Facebook, Inc.

Firma Facebook, Inc. vlastní najväčšiu a najobľúbenejšiu sociálnu sieť na svete. Úspech tohto produktu spočíva predovšetkým v samotnej povahe sociálnej siete. Tento druh aplikácie je na internete pomerne nový a v súčasnosti sa teší obrovskému úspechu užívateľov každej vekovej kategórie. Facebook tieto výhody ešte navyše podčiarkol neustálym zavádzaním nových technológií ako napríklad social inbox, like a pod. Inovatívna je aj politika firmy, ktorá nabádza užívateľov napriek všetkým rizikám o sebe zverejňovať čo najviac informácií.

Inovácie v spoločnosti IBM

Cez stály rast informačných technológií (IT) v poslednom desaťročí, IBM vždy dôsledne podala vynikajúci výkon a s trvalým ziskom sa podielala na tomto raste. Spoločnosť posunula svoje podnikateľské maximum a zároveň zvýšila svoju prítomnosť v oblastiach, ako sú služby, softvér a integrované riešenia. V rámci tohto posunu, spoločnosť získala 116 firiem za posledných desať rokov, a neustále doplnovala a pozmeňovala portfólio svojich produktov.

Inovácie v spoločnosti Soitron

SOITRON je lídrom v zavádzaní nových technológií a inovatívnych riešení.
Pôsobí na európskom trhu ako systémový integrátor v oblasti IT Infrastructure, Unified Communications, Customer Interaction, Content Management, Security.
2005 – založenie pobočky v Českej Republike
2009 – akvizícia firiem Caiacom a Clarionet
2009 – súčasťou Soitronu sa stáva aj Datanet Systems (najväčší Cisco partner v Rumunsku)

Inovácie v spoločnosti Microsoft

Spoločnosť Microsoft Corporation (Nasdaq "MSFT") je jednou z najvýznamnejších svetových firiem v oblasti softvéru, služieb a internetových technológií pre osobné aj obchodné využitie. Jej zakladatelia dnes patria medzi najbohatších obyvateľov planéty.

Syndikovať obsah