Preskočiť navigáciu.
Domov

Inovácie v spoločnosti AT&T

AT&T patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové spoločnosti s bohatou históriou, ktorá začína už v roku 1876. Celkovo vlastní viac ako 9000 patentov. Je najväčším mobilným operátorom v USA. V krajinách mimo USA poskytuje viac ako 190 000 wifi prístupových bodov. Medzi najvýznamnejšie inovácie patrí vynález telefónu z roku 1876. Patent na používanie telefónu je dodnes najvýnosnejším patentom v histórii. Operačný systém Unix vyvinutý v ATT, bol vo svojej dobe revolučným OS a na jeho základe je postavených veľa súčasných OS. Pri jeho vývoji bol navrhnutý nový programovací jazyk C a neskôr zdokonalený na C++, ktorý taktiež patrí medzi najvýznamnejšie inovácie v oblasti IT ako takej. Nehovoriac o vynáleze tranzistoru z roku 1947, ktorý je základom každého moderného elektronického zariadenia.

Inovácie v spoločnosti Asseco

Asseco Group patrí dnes k jedným z najúspešnejších softwarových firiem v rámci Európy. Svojimi riešeniami, kvalitou produktov a prístupom k zákazníkom sa dostala spoločnosť v posledných rokoch do veľmi dobrého, konkurencieschopného postavenia. Za týmto úspechom nestojí však len vyvíjanie nových technológií a systémov. Po úspešnom obsadení dostatočného množstva zahraničných trhov prešla a stále prechádza firma veľmi úspešnými a zaujímavými inováciami.

Inovácie spoločnosti ASUS

    Asus bol založený v roku 1989 v meste Taipei na Taiwane
    Zaoberá sa výrobou počítačových komponentov a zariadení. Zameriava sa na matičné dosky, grafické karty, optické mechaniky, PDA, notebooky, servery a sieťové prvky.
    Spoločnosť počas pôsobenia od založenia získala množstvo ocenení a úspechov. Ich produkty držali krok s dobou, boli inovatívne a nápadité.
    Inovačná stratégia sa zakladá na zavádzaní nových produktov, inováciach v smere úspory energie a vyrábaní ekologicky neškodlivých produktov a komponentov.

Inovačný systém vo firme DITEC, a.s.

Spoločnosť DITEC bola založená v roku 1992 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Už od svojho počiatku sa orientovala na poskytovanie pridaných služieb, ktoré organizácie potrebovali na nasadzovanie a prevádzku informačných technológií. Na základe tejto filozofie sa spoločnosť stala partnerom významných celosvetových dodávateľov, ktorých technológie nasadzovala a integrovala pre svojich zákazníkov. S rastom spoločnosti bolo potrebné zmeniť právnu formu – v roku 1995 sa spoločnosť DITEC transformovala na akciovú spoločnosť. Rozvojom portfólia produktov a poskytovaných služieb sa vytvorila skupina kooperujúcich firiem, ktorá po dokončení holdingového prepojenia vytvorila základ pre skupinu nazývanú DITEC Group. Spoločnosť DITEC je finančne konsolidovanou spoločnosťou s etablovaným postavením na trhu a jasným smerovaním do budúcnosti. Je to partner, ktorý svoje schopnosti niekoľkokrát demonštroval na riešení ambicióznych projektov pre veľkých zákazníkov. Je to spoločnosť, ktorá je stabilným, kvalitným a dlhodobým partnerom v oblasti informačných technológií a riešenia projektov v tejto oblasti. V roku 2001 sa firma presťahovala do nových priestorov v BBC V. Tieto priestory vytvárajú vhodné pracovné podmienky pre pracovníkov, vrátane dobrého technického zázemia.

Inovácie v spoločnosti Alibaba

Alibaba sa prostredníctvom svojich neustálych inovácii vypracovala z firmy, ktorej hlavnou funkciou bola sprostredkovateľská činnosť medzi predajcami a ich potenciálnymi odberateľmi, na jednu z najvýznamnejších spoločností v oblasti online elektronického obchodovania. Svojimi marketingovými inováciami dokázala získať vysoký podiel na trhu a ten spolu s nadobudnutou dôverou pretaviť do ďalšieho rastu. Vďaka následným organizačným inováciám a s nimi spojenými strategickými partnerstvami dokázala svoje pole pôsobnosti ďalej rozširovať. Nové produktové inovácie tak z Alibaby dokázali spraviť globálneho hráča na poli e-commerce zahŕňajúceho všetky oblasti od dohodnutia obchodu, cez jeho manažovanie až po samotnú platbu za dohodnutý produkt.

Inovácie v spoločnosti Energotel a.s.

Spoločnosť Energotel, a.s. pôsobí na slovenskom trhu ako telekomunikačný operátor od roku 2000. Svoje služby poskytuje v rámci telekomunikačnej infraštruktúry slovenskej energetiky.

Inovácie v spoločnosti TOSHIBA

Viac ako jeden a štvrť storočia je spoločnosť Toshiba lídrom medzi najväčšími a najaktívnejšími priemyselnými podnikmi. Od elektrárni a rýchlovlakov po mobilné telefóny a submikrovlnné technológie je táto firma známa po celom svete vďaka najšpičkovejším televízorom, prenosným počítačom, prehrávačom a jednotkám DVD a podporným elektronickým zariadeniam. Pomocou technológií, ktoré prináša viac ako tridsať samostatných výskumno-vývojových laboratórií a viac ako 300 dcérskych spoločností po celom svete, dosiahla Toshiba vysoko čnejúci profil a vedúce postavenie, ktoré sa odrazilo v množstve svetových prvenstiev.

Inovácie v spoločnosti Fujitsu

Spoločnosť Fujitsu Limited je nadnárodnou Japonskou spoločnosťou ktorej patrí 3. priečka medzi najväčšími dodávateľmi IT služieb na svete. Zaoberá sa vyvojom a predajom informačnej techniky pre spoločnosti a kladnie dôraz na neustále inovovanie svojich produktov a služieb. Inovačný proces je zameraný hlavne na produktové inovácie medzi ktoré patria osobné počítače, servery, telekomunikačné zariadenia ale aj napríklad rôzne finančné služby. Vďaka neustálemu zlepšovaniu existujúcich produktov a predstavovaniu nových sa spoločnosť udržuje na popredných miestach rebríčka dodávateľov IT služieb.

Inovačný systém vo firme Softec

Spoločnosť Softec s.r.o. vznikla v roku 1990. Od svojho založenia Softec kontinuálne rastie, okrem Slovenska pôsobí aj v ďalších stredoeurópskych štátoch.
Jej primárnou orientáciou je poskytovanie IT služieb a konzultácií, ako aj tvorba a nasadzovanie riešení komplexných integrovaných informačných systémov.
Inovácie spoločnosti by bolo možné zaradiť do kategórie inovácie procesov, keďže spoločnosť úspešne vyvíja svoje vlastné podporné prostriedky pre efektívnejší vývoj aplikácií.

Prehľad inovačných aktivít v spoločnosti GAMO a.s.

Potreby a očakávania zákazníkov sa dynamicky vyvíjajú. GAMO a. s. má v súlade s technologickým pokrokom a týmito požiadavkami zakotvené trvalé zvyšovanie kvality poskytovaných riešení nielen vo svojom poslaní, ale aj v každodennej činnosti jej zamestnancov, čo je možné iba pri cieľavedomom riadení spoločnosti transparentným a systematickým spôsobom.
Spoločnosť GAMO a. s. má vybudovaný a zavedený certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008, ktorý platí pre oblasti:

Syndikovať obsah